Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ» (ID:11191)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       7 стр.
Размер в архиве:   193 кб.

ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

ЗМІСТ.

Вступ.


Формування, розподіл і використання в процесі суспільного виробництва грошових фондів, необхідних для
забезпечення функціонування економіки та її розвитку, утворюють фінансову систему суспільства.

За перші роки незалежності фінансова система України практично не розбудувалася. До 1996р. в Україні була
практично відсутня концепція фінансової системи країни, що пояснюється насамперед, як розбалансованістю
бюджету в умовах кризового стану економіки, так і відсутністю конституційних засад формування фінансової
системи в умовах ринку. В цілому в зазначений період фінансовій системі України були притаманні такі
особливості: інфляційне зростання фінансових ресурсів; формування зростаючої частки національного доходу у
сфері обігу; розбалансування фінансової системи; зниження частки фінансових ресурсів, що сформовані у
суб’єктів господарювання відносно національного доходу; істотна диференціація регіонів України за величиною
виробленого національного доходу на душу населення; незабезпечення недержавним структурам рівноправності.

Такі особливості функціонування фінансової системи в Україні в умовах кризового стану економіки підтверджують
велике значення фінансово- грошової стабілізації, міцної фінансової системи як основної складової частини
процесу економічних реформ.


1. Структурна будова фінансової системи України.


Фінанси являють собою досить складне суспільне явище. Вони охоплюють широку гаму різносторонніх
обмінно-розподільних відносин, які відображаються в різноманітних грошових потоках. При єдиній суті цих
відносин у них виділяються окремі елементи, які мають свої характерні ознаки й особливості. Вивчення
фінансів засновується як на розумінні їх необхідності, сутності й рол І у суспільстві, так І на детальному
засвоєнні конкретних форм фінансових відносин.

Виділення форм фінансових відносин характеризує відносне відокремлення певних складових фінансів. Сукупність
цих складових визначається терміном «фінансова система». Як і будь-яка інша система, вона є не простим
набором окремих елементів, а сукупністю взаємозв'язаних елементів, що мають однорідні ознаки.

Фінансова система розглядається з двох сторін: за внутрішньою будовою І організаційною структурою.

Фінансова система – сукупність відносно обособлених взаємозв'язаних фінансових відносин, які відображають
специфічні форми та методи розподілу й перерозподілу ВВП.

Фінансова система – сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють грошовими потоками.

Виділення складових елементів внутрішньої будови фінансової системи проводиться за ознакою руху грошових
потоків і концентрації фінансових ресурсів. Концентрація фінансових ресурсів проводиться у відповідних
грошових фондах, які можуть виступати ознакою виділення окремих ланок фінансової системи.

Внутрішня структура фінансової системи відображає об'єктивну сукупність фінансових відносин і є загальною для
всіх країн. Вона складається зі сфер і ланок.


1.1. Сфери фінансвих відносин.


Сфера характеризує узагальнену за певною ознакою сукупність фінансових відносин. В основу виділення сфер
покладено рівень економічної системи ( Додаток 1,схема 1). Виділяють чотири сфери:

рівень мікроскопом і ки — фінанси суб'єктів господарювання;

рівень макроекономіки—державні фінанси;

рівень світового господарства— міжнародні фінанси;

забезпечуюча сфера — фінансовий ринок.

Ланка показує обособлену частину фінансових відносин. Виділення ланок проводиться за ознакою наявності або
обособленого фонду фінансових ресурсів, або специфічних форм і методів фінансових відносин.

Сфера фінансів суб'єктів господарювання відображає рух грошових потоків підприємств. Оскільки вони мають
загальні принципи організації і методи ведення фінансової діяльності, то ця сфера не поділяється на окремі
ланки. Існують певні особливості, пов'язані з формою власності та галузевою специфікою* Однак вони не
настільки суттєві, щоб на їх підставі виділяти окремі ланки. Ці особливості впливають на організацію
фінансових відносин, але не змінюють Їх суті.

Фінанси підприємств - система економічних відносин, які виникають у процесі формування, розподілу та
використання фондів грошових ресурсів підприємства.

Фінанси підприємств обслуговують формування і кругообіг їхніх коштів у процесі підготовки виробництва, під час
виготовлення і реалізації продукції, при утворенні і розподілі доходів, коштів матеріального заохочення й
інших коштів. Основне призначення фінансової системи підприємств - створення фінансових ресурсів, необхідних
для поточної виробничої діяльності та подальшого виробничого і соціального розвитку.

Фінанси підприємств охоплюють відносини між:.

окремими підприємствами щодо виконання договірних зобов'язань у процесі виробництва та реалізації продукції,
комерційного кредитування;

підприємствами та їх трудовими колективами щодо оплати праці, розподілу фондів економічного стимулювання;

підприємствами та їх госпрозрахунковими підрозділами щодо відповідних платежів і розподілу прибутку;

підприємствами та державою щодо платежів до бюджету й асигнувань з бюджету;

підприємствами та кредитними установами щодо отримання і повернення кредитів.

Сфера державних (фінансів, що характеризує фінансову діяльність держави, поділяється на такі ланки: бюджет
держави, державний кредит, фонди цільового призначення, фінанси державного сектора.

Державні фінанси - складова частина фінансової системи, .її центральна ланка, через яку держава здійснює
вплив на економічний і соціальний розвиток країни. З допомогою Ф.д. держава перерозподіляє значну частину
валового внутрішнього продукту, який виступає головним об’єктом фінансових відносин. Суб'єктом, з одного боку,
є держава, з іншого – населення і підприємницькі структури. Ф.д., як головна ланка фінансової системи,
держави, опосередковують майже 80% усіх фінансових відносин і включають різноманітні фінансові інституції, за
допомогою яких. держава провадить свою фінансову діяльність. Ф.д. охоплюють: державний бюджет, централізовані
та децентралізовані фонди цільового призначення, фінанси підприємств і організацій державної та комунальної
форм власності, державний кредит, державне особисте і майнове страхування (додаток 1, схема 2).

Сфера міжнародних фінансів відображає перерозподільно-обмінні відносини та централізацію ресурсів на світовому
рівні. Вона складається з двох частин — міжнародних фінансових відносин та безпосередньо міжнародних
фінансів.

Сфера фінансового ринку охоплює кругообіг фінансових ресурсів як специфічного товару. Фінансовий ринок
поділяється на ринок грошей і капіталів.

Фінансовий ринок є важливою складовою фінансової та економічної систем. З одного боку, це елемент насамперед
фінансової системи, який займає в ній особливе місце. По-перше, він виступає своєрідною надбудовою, через
яку координується діяльність усієї фінансової системи. По-друге, це сполучна сфера, через яку здійснюється
рух фінансових ресурсів. Тобто, якщо фінанси суб'єктів господарювання виконують роль двигуна, а державні
фінанси функції системи керування, то фінансовий ринок можна порівняти з трансмісією. Образно кажучи, — це
кровоносна система, яка живить весь фінансовий організм. З другого боку, фінансовий ринок поряд з ринками
праці, товарів та послуг, засобів виробництва і технологій, духовних благ є надзвичайно важливою складовою
ринкової економіки. Це її визначальний елемент, без якого не може працювати весь механізм. Усе починається з
фінансового забезпечення діяльності суб'єктів господарювання.

Суть відносин у сфері фінансового ринку полягає в купівлі-продажу фінансових ресурсів. Ціною виступає плата
за користування ресурсами, насамперед у вигляді процента.

Обособленою ланкою фінансової системи виступає страхування, яке не належить до конкретної сфери.

Страхування - система заходів щодо створення страхових (грошових) фондів, призначених для повного або


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів