Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація вирішення задач фінансового аналізу за допомогою інформаційних технологій » (ID:10804)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       4 стр.
Размер в архиве:   37 кб.

Організація вирішення задач фінансового аналізу за допомогою інформаційних технологійЗміст
Вступ

Тема даної роботи – “Організація вирішення задач фінансового аналізу за допомогою інформаційних технологій”.

Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з особливостями та напрямками
використання інформаційних технологій в сфері фінансового аналізу.

Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні фінансовим аналітикам доводиться опрацьовувати великий обсяг
різноманітної інформації, і саме за допомогою інформаційних технологій можливо перейти від механізованої
обробки інформації до комплексної автоматизації підприємства, від централізованої до розподіленої обробки
даних. Вивчення питань, щодо організації вирішення задач фінансового аналізу є досить важливим для фахівців з
інформаційних технологій.

В роботі досліджені наступні питання: сутність та напрямки фінансового аналізу; інформаційні технології як
інструмент фінансового аналізу; інформаційні технології в роботі фінансового аналітика.

При написанні роботи мною були використані статті та підручники з банківської справи та інформаційних
технологій.1. Сутність та напрямки фінансового аналізу. Інформаційні технології як інструмент фінансового аналізу


Фінанси є “кров'ю” підприємства. Тому аналіз, планування, прогнозування, контроль і оптимізація фінансових
потоків є життєво важливими задачами фінансової служби.

Сучасний бізнес відрізняється високим рівнем конкуренції і постійно мінливими умовами господарювання.
Відповідно, підвищується рівень складності задач, що приходиться вирішувати фінансовому директору. Підсистема
управління фінансами тісно зв'язана з іншими підсистемами управління (закупівлями, продажами, виробництвом…):
наприклад, може брати з них інформацію - про плановий і фактичний обсяги випуску продукції, споживання
сировини і матеріалів, ринкові ціни і т.д., а може і бути обмежником - встановлювати максимально прийнятні
ціни на закуповувані сировину і матеріали. Таким чином, усе більш високі вимоги пред'являються до тих методів
і механізмів, що забезпечують роботу фінансової служби, органічно вбудовують її в єдиний бізнес-процес
підприємства.

Серед інструментів, що використовує фінансовий аналітик(менеджер, директор) у своїй роботі, у даний час
особливе місце займають інформаційні технології. Це відбувається тому, що фінансовій службі необхідно
одержувати точні дані, швидко обробляти великий обсяг інформації, застосовувати складні алгоритми розрахунку.
Саме ці фактори обумовлюють необхідність використання програмних продуктів - ручна обробка інформації не
задовольняє вимогам сьогоднішнього дня.

Давайте визначимо, які продукти інформаційних технологій і яким образом можуть допомогти фінансовому аналітику
при виконанні його функцій.

Для подальшого розгляду можна виділити наступні основні функції, що виконує фінансова служба підприємства.

Перший аспект - це робота на оперативному рівні: планування і контроль поточного фінансового стану
підприємства (розглянутий часовий обрій - від декількох місяців до року, предмет діяльності - основний
бізнес-процес підприємства).

У роботу з даного аспекту входять наступні функції:

складання і контроль бюджету підприємства по видам діяльності, продуктам і послугам і їхнім групам, центрам
фінансової відповідальності, статтям доходів і витрат;

взаєморозрахунки - складання і контроль виконання графіків виникнення й оплати дебіторської і кредиторської
заборгованості, визначення пріоритету платежів, здійснення платежів;

залучення і розміщення коштів - короткострокове кредитування поточної діяльності, вкладення вільних
фінансових ресурсів;

складання і консолідація фінансової звітності підприємств холдингу, складання спробних балансів (у тому числі
- за міжнародними стандартами);

контроль показників фінансово-господарської діяльності - розрахунок різних коефіцієнтів, що описують
структуру і динаміку активів і капіталу;

оптимізація фінансових потоків, податкове планування;

документообіг - організація документального оформлення фінансової діяльності підприємства.

Другий аспект - це робота з історичними даними (аналіз) та перспективне планування і прогнозування
(розглянутий часовий обрій - від року до декількох років, предмет діяльності - як основний бізнес-процес
підприємства, так і різні проекти його вдосконалювання і розвитку, наприклад, великомасштабні інвестиції в
нове обладнання чи реструктуризація бізнесу).

Робота з даного аспекту містить у собі:

багатопараметричний аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства (у залежності від курсів валют, цін
на сировину і готову продукцію, обсягу виробництва т.д.);

управління вартістю бізнесу (аналіз впливу різних параметрів на вартість акцій, привабливість для інвесторів,
ухвалення рішення по управлінню даними параметрами);

оцінка інвестиційних проектів.


2. Інформаційні технології в роботі фінансового аналітика


Виконання основних функцій по оперативній роботі фінансового аналітика(менеджера, директора) можуть ефективно
забезпечити ERP-системи (Enterprise Requirements Planning) (див. нижче Рис. 1).


Рис. 1: Інформаційні технології в роботі фінансового директора(менеджера, аналітика)

У процесі управління діяльністю підприємства програмний продукт класу ERP вирішує наступні основні задачі:

підтримка розробки планових (нормативних) даних по бізнес-процесах, збереження цих даних у сховищі (базі)
даних (БД) і надання виконавцям бізнес-процесів;

фіксація результатів бізнес-процесів і надання користувачам аналітичної інформації (наприклад, порівняння
планових і фактичних показників і т.д.).

ERP-системи, як правило, містять функції управління запасами і матеріальними потоками, виробничими
потужностями, постачанням і збутом, проектуванням, планово-попереджувальними ремонтами, якістю, сервісним і
гарантійним обслуговуванням, транспортом, персоналом і т.д. Функції фінансового аналітика в таких системах
тісно інтегровані з функціями інших підсистем управління. Таким чином, знижується необхідність у подвійному
введенні даних чи стикуванні інформації з різних підсистем, зменшується кількість помилок, підвищується
швидкість доступу фінансових служб до необхідної інформації.

Які ж можливості можуть надати ERP-системи фінансовому аналітику для виконання його функцій?

В області взаєморозрахунків фінансовий аналітик одержує планові графіки: від відділів збуту - вхідних
платежів, від відділів постачання - вихідних платежів. Ці графіки формуються автоматично в процесі введення
відповідними підрозділами в систему замовлень і прогнозів на продаж і замовлень і прогнозів закупівель (з
використанням збережених у єдиній БД договірних чи планових цін, договірних термінів оплат). Оформляючи в
системі фактичні платежі, фінансовий відділ формує фактичний графік оплат і відслідковує виконання умов угод.

Отримані графіки надають також інформацію для залучення і розміщення коштів. У ті періоди, коли планується
інтенсивне погашення кредиторської заборгованості, власних засобів підприємства може не вистачити, і тому
фінансовий аналітик повинний планувати залучення короткострокових кредитів. У протилежному випадку необхідно
передбачити варіанти розміщення вільних коштів (наприклад, у короткострокові банківські депозити). ERP-система
допоможе фінансовому аналітику розрахувати відсоток по кредитам чи депозитам, зробити необхідні “нагадування”


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів