Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Економіка підприємств» (ID:10775)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       6 стр.
Размер в архиве:   40 кб.

Економіка підприємств

План
1. Загальна характеристика виробничих фондів


Для здійснення будь-якого виробничого процесу, крім самої праці як доцільної діяльності людей, необхідні
предмети праці, тобто матеріально-технічні ресурси та засоби праці. Сукупність засобів праці, якими
розпоряджається підприємство, складає його основні фонди.

Під терміном "основні фонди" розуміють матеріальні засоби, що використовуються у виробничій діяльності
підприємства впродовж періоду, який перевищує 365 календарних днів від дати їх вводу до експлуатації, і
вартість яких поступово зменшується у зв'язку із фізичним або моральним зносом.

Таким чином, характерними особливостями основних фондів є:

1. Використання в натуральному вигляді впродовж тривалого часу (не менше року).

2. Схильність до зносу, який виявляється у поступовій втраті можливої подальшої експлуатації у зв'язку з
старінням, закінченням резерву потужності (матеріальний знос) або з втратою доцільності подальшої
експлуатації у зв'язку з виникненням основних фондів, що мають якісніші характеристики (моральний знос).

3. Специфічний характер кругообігу та відшкодування вартості через механізм поступової амортизації з
віднесенням амортизаційних відрахувань на поточні витрати підприємства, і відповідно, вартість продукції
(робіт, послуг).

Основні фонди підприємства повинні забезпечити належні матеріальні умови для здійснення господарської
діяльності торговельного підприємства, зберігання необхідного обсягу товарних запасів, проведення
транспортних, розвантажувально-навантажувальних, фасувальних та інших підготовчих операцій, пов'язаних з
отриманням та реалізацією товарів, виконанням виробничих функцій, наданням послуг, праці та відпочинку
робітникам підприємства, підвищенням продуктивності їхньої праці та ефективності господарювання всього
підприємства. Рішенню цих завдань сприяє цілеспрямована робота з формування обсягу та складу основних фондів,
створення режиму та умов їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибору політики амортизації.

Методичні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби та інші необоротні
матеріальні активи (далі основні засоби) визначені Положенням (Стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні
засоби" (ПСБО 7).

Згідно з пунктом 4 П(С)БО 7 основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам або
для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання яких
більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше одного року). Таким чином, об'єктами
бухгалтерського обліку є всі основні засоби підприємства - як ті, що використовуються у виробничій
діяльності, так і ті, що відносяться до основних невиробничих засобів.

Одиницею обліку основних засобів як і раніше залишається об'єкт, визначення якого мало чим відрізняється від
старих визначень, наведених у документах, що вже втратили чинність: Положенні №250 та Інструкції з основних
фондів. Але в П(С)БО 7 є і нововведення: якщо один об'єкт основних засобів складається з окремих частин, у
яких різний термін корисного використання (експлуатації), то кожна із цих частин може визнаватися в
бухгалтерському обліку як окремий об'єкт.

Крім того, П(С)БО 7 вводить нове поняття - подібні об'єкти, тобто ті, що мають однакове функціональне
призначення й однакову справедливу вартість.

Відповідно до пункту 5 П(С)БО 7 для цілей бухгалтерського обліку основні фонди класифікуються таким чином
[5]:

Рис. 1. Класифікація основних засобів по видам згідно П(С)БО 7.

Неважко помітити, що найменування груп основних засобів відповідають найменуванням рахунків, передбачених
для їх обліку Інструкцією №291:

— 10 "Основні засоби";

— 11 "Інші необоротні матеріальні активи". Грань між основними засобами та іншими необоротними матеріальними
активами, якщо всі вони класифікуються за однією-єдиною ознакою - терміном служби більше одного року,
проведена в самому стандарті - право встановлювати вартісну ознаку дається безпосередньо підприємствам (п. 5
П(С)БО 7). Це можуть бути все ті ж 500 грн., що розмежовували основні фонди і МШП до 01.01.2000 р.

Важливо, щоб цей момент був відображений в обліковій політиці підприємства.

Для розкриття сутності основних засобів доцільно використовувати наступну класифікацію основних фондів
підприємства [8].

За характером використання виділяють:

- основні виробничі фонди основного виду діяльності підприємства;

- основні виробничі фонди інших галузей, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією товарів (виробництвом
продукції або наданням послуг), але виконують окремі підсобно-допоміжні та обслуговуючі функції (в
торговельних підприємствах до них відносять основні фонди таких сфер матеріального виробництва, як транспорт,
будівництво, виробництво, побутове обслуговування, інформаційно-обчислювальне обслуговування та інше);

- невиробничі основні фонди, використання яких пов'язане з діяльністю, що відноситься до галузей невиробничої
сфери (житлово-комунальне господарство, пасажирський транспорт, освіта, культура, охорона здоров'я, відпочинок
та туризм, соціальне забезпечення та інше).На відміну від основних виробничих фондів, які обслуговують господарську діяльність підприємства та створюють
умови для її успішного здійснення, наявність у торговельного підприємства невиробничих основних фондів
призначена забезпечити вирішення соціальних завдань.За цільовим призначенням в складі основних виробничих
фондів виділяють наступні групи основних фондів:

1. Будинки - архітектурно-будівельні об'єкти, що забезпечують умови праці працівників.

2. Споруди - інженерно-будівельні об'єкти, необхідні для здійснення виробничих та торгово-технологічних
процесів.

3. Передавальні засоби, за допомогою яких здійснюється передача енергії, тепла, а також рідких та газоподібних
речовин.

4. Машини та устаткування, до яких належать силові машини, робочі механізми та устаткування, торговельні
автомати, механічне устаткування, підйомно-транспортне устаткування; контрольно-касові апарати, вимірювальні
прилади апарати та устаткування для виготовлення та продажу безалкогольних напоїв, фасувально-пакувальне
устаткування, інше торгово-технологічне устаткування, теплове устаткування.

5. Інструмент механізований, немеханізовані засоби праці та закріплені до машин інструменти.

6. Виробничий інвентар та приладдя, предмети виробничого призначення; устаткування з охорони праці; ємкості
для зберігання рідких та сипучих товарів і таке інше.

7. Транспортні засоби пересування, призначені для переміщення людей та вантажу.

8. Господарський інвентар - предмети конторського та господарського призначення.

9. Багаторічні насадження.

Залежно від участі у виробничому процесі в складі виробничих фондів розрізняють:

- активну частину - машини, обладнання, інструменти та інші елементи основних фондів, які використовуються для
безпосереднього впливу на предмети праці;

- пасивну частину - будівлі, споруди та інші елементи основних фондів, які безпосередньо не впливають на
предмети праці, але створюють матеріально-речові умови для господарської діяльності підприємства.

В галузях виробничої сфери вирішальну роль має стан та технічний рівень активної частини основних фондів. Він
визначає можливості підприємства щодо збільшення виробничих потужностей та виробничої програми, рівень
продуктивності праці основного виробничого персоналу. Це вимагає першорядної уваги до збільшення питомої ваги
активної частини основних фондів в їх загальному обсязі.

Залежно від прав власності основні фонди, що знаходяться у розпорядженні підприємства, прийнято поділяти на:

- власні основні фонди;


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів