Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ (на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"» (ID:10642)

Скачайте документ в формате MS Word*
*Полная версия представляет собой корректно оформленный текстовый документ MSWord с элементами, недоступными в html-версии (таблицы, рисунки, формулы, сноски и ссылки на литературу и т.д.)
СкачатьСкачать работу..
Объем работы:       23 стр.
Размер в архиве:   93 кб.

ДИПЛОМНА РОБОТА


на тему:

"КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ

ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ

(на прикладі ТОВ "Лазурний берег")"


Київ - 2003


Зміст

стор.

Вступ

Туризм належить до високоліквідної галузі, тобто галузі зі швидкою віддачею. Проте, як свідчить українська
практика, внесок туризму в національну економіку явно недостатній, що обумовлено не стільки слабкими
інвестиційними можливостями переводу туризму на якісно новий рівень, скільки станом існуючої системи
управління туристським підприємництвом.

Практика управління туристським бізнесом показує, що переважає менеджмент поточної ситуації, тобто оперативне
управління з великим або не дуже великим рівнем професіоналізму. Як правило, питання стратегічного розвитку і
управління у керівників верхньої ланки не є пріоритетними, що негативно відбивається на ефективності поточного
управління. Позитивний досвід використання стратегічного менеджменту процвітаючих фірм підтверджує сказане і
підкреслює необхідність застосування стратегічного планування для підвищення ефективності туризму. Це
обумовлює актуальність теми даної роботи.

Туристичний менеджмент трактується як складна система взаємозалежних предметів, цінностей, дисциплін і
методів, що розвиваються для подолання незліченних і різноманітних по своєму розміру проблем, складностей і
непевностей, що властиві туристській діяльності. Постійний пошук усе більш ефективних управлінських рішень,
концепцій і процесів для приборкання стихійних наслідків туризму вимагається конкурентною боротьбою, а ціна
програшу – відхід з ринку. У той час як ціна перемоги може стати поштовхом у розвитку туристської діяльності
на більш високому якісному рівні.

Успіх стратегічного планування розвитку турфірми, з урахуванням того, що всі зусилля спрямовані на досягнення
ефективності, ніколи не буде обмежуватись якоюсь формулою, але стратегічне планування повинно здійснюватись в
рамках вагомого концептуального підходу, заснованого на факті ефективності.

Об’єктом дослідження є процес виробітку стратегічної концепції розвитку туристичного підприємства.

Мета дослідження полягає в визначенні оптимальних шляхів розвитку для туристської фірми в сучасних умовах
господарювання через розробку стратегічної концепції її розвитку.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:

сформувати загальні принципи формування стратегії розвитку туристичної галузі;

визначити фактори зростання ефективності туризму;

проаналізувати джерела прибутку в туризмі та фактори їх зростання;

дати характеристику складовим стратегічного управління туристським продуктом: плануванню, маркетингу та збуту;

розглянути роль інновацій на економічний розвиток туристичної фірми.

Суб’єктом дослідження є туристична фірма ТОВ “Лазурний берег”.

Джерельною базою для написання даної роботи є зарубіжна і вітчизняна література, наукові праці і монографії,
фінансова та внутрішня документація фірми. В роботі використані праці відомих вчених і практиків туристичної
галузі: Квартального В.А. “Туризм: теория и практика”, Исмаєва Д.К. “Основы стратегии планирования и
маркетинга в иностранном туризме”, Папиряна Г.А. “Экономика туризма”, Балабанова И.Т. “Экономика туризма”,
Браймера Р.А. “Основы управления в индустрии гостеприимства”.

Структура робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури
і додатків.


РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

1.1. Основні стратегічні напрями розвитку туризму


Процес зростання будь-якої галузі, у тому числі і туристичної, залежить від ряду взаємодіючих зусиль. Одною з
основних ланок є державна політика туризму.

Стадія розвитку туристської економіки - будь то розвиток приватного підприємництва в туризмі або розвиток
соціального туризму - другий чинник. Третім чинником, поки ще невизнаним, є вплив управлінських дій на
туристські компанії, чиї щорічні показники у великій мірі торкаються просування туристського продукту. У
сукупності така політика управління дуже важлива: ці зусилля можуть явитися вирішальними в процесі зростання
економіки країни в цілому і туризму зокрема.[4, c. 21]

Відомо, що ефективна спрямованість управління може забезпечити розвиток туристської компанії швидше, ніж
зростання економіки взагалі, або туристського сектора, або навіть виробництва товарів і послуг, пов'язаних
із забезпеченням туризму. Більш того, управління, в основу якого покладене збільшення зростання, може
викликати розвиток цілих нових галузей, наприклад виробництво транспортних засобів доставки. Зросла діяльність
як туристського сектора, так і промислового, які зміцнюючи один одного, взаємодіючи між собою, розвивають і
посилюють економіку країни в цілому.

Компанії, що успішно конкурують у сфері туризму, керуються трьома стратегічними методами, застосовуваними як
окремо, так і в сполученні:

1) розвиток продукту по сформованих напрямках туризму;

2) розширення географії поїздок і продажів за рахунок нових районів туристського призначення;

3) уведення зустрічних сфер туристської діяльності, у тому числі через створення нових компаній.

Усього лише декілька компаній можуть розвивати свою справу рік за роком, реалізуючі на ринку тільки один
продукт. Успіх багатьох підприємств досягався іншою стратегією - створенням нового продукту в їхній
діяльності. Так, об’єкт дослідження - туристська компанія «Лазурний берег» застосувала саме цей метод, щоб
розширити за допомогою нових турів і ринків існуючий туристський бізнес, щорічно збільшуючи ринок своєї
туристської пропозиції.

Із 1993 р. «Лазурний берег» розвивається за рахунок систематичного введення нових маршрутів і турів, а також
нових типів програм перебування. Істотним елементом даної стратегії є свідоме заохочення специфічної
закінченості ринку. Наприклад, «Лазурний берег» розвивала не тільки нові пакети турів, але і відповідні
програми для різноманітної по своїх потребах клієнтури. Зазначена компанія має спеціалістів, менеджерів по
продажам і програмістів, що за допомогою комп'ютерів і інформаційних систем розвинули до автоматизму власну
систему продажів і туристської діяльності. Нові тури і послуги в сполученні з ринком попиту дозволили компанії
розширити свій ринок в окремих регіонах і досягти позитивних показників у розвитку фірми.

Деякі значні компанії досягли гідного розвитку за допомогою використання третього виду стратегії - вступили в
нові сфери діяльності або бізнесу.

У виборі відповідної стратегії необхідно мати на увазі, що підходи, викладені вище, можуть сполучатися. У
дійсності, більшість компаній часто сполучають різноманітні види стратегії, щоб розробити програми розвитку на
декілька років.

Досягти позитивних показників розвитку нелегко, а зберігання їх - ще більш важка проблема.

Управління є успішним за умови постійного дотримання таких практичних дій:


Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів