Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...
Дата Запрос
2016-05-19 15:11:26 Правознавство Контрольна робота
2016-05-19 15:11:03 СТРУКТУРА АРБІТРАЖНИХ СУДІВ
2016-05-19 15:09:26 Організація перевезень авіакомпанією Турецькі авіалінії
2016-05-19 15:09:25 Контрольна робота Класифікація конфліктів в організації
2016-05-19 15:09:10 Практічна частіна діплому -Збутова політика ВАТ Кривбасцемент
2016-05-19 15:09:04 Організація та проведення торгів тендерів по держзакупівлях
2016-05-19 15:08:46 Систематизація податкового права
2016-05-19 15:08:09 Финансирование воспроизводства основных фондов
2016-05-19 15:07:31 Прикладні аспекти управління проектами
2016-05-19 15:07:16 Финансовый учет и порядок составления Отчета о прибылях и убытках
2016-05-19 15:07:15 Финансовый учет и порядок составления Отчета
2016-05-19 15:03:44 ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫМ ПСИХОЛОГОМ
2016-05-19 15:03:43 Перечень документов составленных во время прохождения учебной практики
2016-05-19 15:03:39 Аудит учредительных документов
2016-05-19 15:03:26 Задачи облік та аудит в банках
2016-05-19 15:03:20 Контрольна по фінансам підприємства
2016-05-19 15:03:16 1 Поняття території та її поділ що притаманний міжнародним відносинам
2016-05-19 15:03:14 Поняття державного регулювання підприємництва
2016-05-19 15:03:01 К р фінанси підприємств
2016-05-19 15:02:53 Задачи Фінанси підприємств
2016-05-19 15:02:24 Нанотехнологии и технологии микроэлектроники Современное состояние и перспективы развития
2016-05-19 15:02:04 Понятие система и виды криминалистических учетов Их значение в раскрытии и расследовании преступлений
2016-05-19 15:02:02 Современное состояние банковского рынка Украины
2016-05-19 15:01:18 Кадрова політика та кадрова робота
2016-05-19 15:01:18 Социально-экономические и организационные основы предупреждения преступлений
2016-05-19 15:00:36 Інформаційні системи в управлінні персоналом та економіки праці
2016-05-19 14:59:31 Використання та оформлення цитат у діловому мовленні
2016-05-19 14:59:03 Економічні нормативи що регулюють діяльність комерційного банку
2016-05-19 14:59:02 Економічни нормативи що регулюють діяльність комерційних банків
2016-05-19 14:58:52 Поняття міжнародних розрахунків Валютні обмеження
2016-05-19 14:57:50 Туристична діяльність контрольна
2016-05-19 14:57:32 Риск-менеджмент
2016-05-19 14:57:32 Труд и экономический рост
2016-05-19 14:57:21 Министерство образования и науки Украины Восточноукраинский национальный университет имени В Даля Кафедра психологии Мышление как форма познавательного субъекта
2016-05-19 14:56:45 ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
2016-05-19 14:56:37 РЕФОРМИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
2016-05-19 14:56:32 Понятие воспитания в целостном педагогическом процессе
2016-05-19 14:56:30 Правове забезпечення комерційної таємниці в Україні
2016-05-19 14:56:26 Проблеми реалізації службової кар
2016-05-19 14:56:22 Правове регулювання біженців та примушених переселенців
2016-05-19 14:56:14 Трудова діяльність людини як процес культуротворчості
2016-05-19 14:56:00 Трудова книжка як основний документ про трудову діяльність працівника
2016-05-19 14:54:34 Документальне оформлення обліку запасів
2016-05-19 14:54:33 Аналіз основних засобів підприємства роздрібної торгівлі
2016-05-19 14:54:23 Прогнозирование развития научно-инновационной деятельности
2016-05-19 14:53:56 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА
2016-05-19 14:53:56 Виды сервисного обслуживания клиентов в каналах распределения
2016-05-19 14:53:52 Способи здійснення аудиторської перевірки активів пасивів та фінансово - господарських операцій підприємства
2016-05-19 14:53:52 який з твирив вивченых у восьмому класи тоби сподобався чому саме
2016-05-19 14:53:28 УЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ В РОССИИ
2016-05-19 14:53:05 Вплив протезування на переживання хворого пов язані з його зовнішністю
2016-05-19 14:52:48 ПЛАН АУДИТУ ТОВ Промкомплект
2016-05-19 14:52:08 Сущность метода психоанализа З Фрейда
2016-05-19 14:52:04 СУТНІСТЬ ПРЯМОГО І ЗМІШАНОГО МЕТОДА ВИЗНАЧЕННЯ ПРИБУТКУ
2016-05-19 14:52:02 От падения Римской империи до Весторальского мира
2016-05-19 14:52:01 Ирак после 1958 года
2016-05-19 14:52:00 Историческое формирование метода психологии
2016-05-19 14:51:34 Формирование ассортимента товаров в магазине Пути совершенствования ассортимента
2016-05-19 14:51:34 Формирование и развитие первобытнообщинного строя на территории Украины
2016-05-19 14:51:33 Семья как фактор формирования гендерной роли у подростков
2016-05-19 14:51:16 Основные социологические ракурсы изучения семьи
2016-05-19 14:51:13 Особенности судебного разбирательства
2016-05-19 14:50:52 Понятие абсолютного порога чувствительности Методы его определения
2016-05-19 14:50:49 Возрастные различия Время личности
2016-05-19 14:50:37 Критерии психического отражения Раздражимость и чувствительность
2016-05-19 14:50:23 Основные разделы и показатели производственной программы предприятия
2016-05-19 14:49:45 Взаємозв язок суспільного консенсусу та внутрішньо-організаційної комунікації згідно теорії комунікативної дії Ю Хабермаса
2016-05-19 14:49:37 ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2016-05-19 14:49:26 Организационная структура внешней торговли в Украине
2016-05-19 14:49:20 РОЛЬ РЫНКА УСЛУГ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ
2016-05-19 14:48:45 Основи банківської справи Варіант 5
2016-05-19 14:47:12 Розробка та об рунтування проекту створення інноваційної венчурної фірми
2016-05-19 14:46:29 Психологія ризику в підприємницькій діяльності
2016-05-19 14:46:28 Пенсії на пільгових умовах
2016-05-19 14:46:16 Зняття з обліку платників податку у випадку ліквідації 2
2016-05-19 14:46:09 Порядок звернення за пенсією її призначення і виплати Допомога по безробіттю
2016-05-19 14:46:08 Історичний генезис соціальних спільностей рід плем я народність нація
2016-05-19 14:45:49 Охорона прав на об єкти промислової власності
2016-05-19 14:45:49 Учет средств полученных как плата за услуги
2016-05-19 14:44:50 Іпотечні банки та перспективи їх розвитку в Україні 2 частина диплому
2016-05-19 14:44:41 Формування готельної сфери і тенденції у розвитку туризму
2016-05-19 14:44:08 Контрольна робота по системам технології
2016-05-19 14:43:59 Основні концепти теорії виховання
2016-05-19 14:43:49 Контрольна робота інфомаційні системи і технології підприємств
2016-05-19 14:42:45 Організація аналізу діяльності кредитних спілок
2016-05-19 14:41:15 Загальнодержавні структура бібліотек у незалежній Україні Сучасний стан та перспективи розвитку
2016-05-19 14:41:08 основи психологі та педагогіки
2016-05-19 14:40:43 Склад економічних показників та організаційно-економічна характеристика об єкта дослідження
2016-05-19 14:40:23 Характеристика фірм-віолентів і фірм-патієнтів
2016-05-19 14:39:54 Економ аналіз турпідприємств
2016-05-19 14:39:51 Економ аналіз тур підприємств
2016-05-19 14:39:50 Економ аналіз діяльності тур підприємств
2016-05-19 14:39:40 Бізнес план організація проектування медичних установ
2016-05-19 14:39:40 Формування ефективного бізнес-плану Місце і значення інноваційного менеджменту
2016-05-19 14:39:24 ПОКАЗНИКИ ГОРОШОВОЇ МАСИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ОЦІНКА
2016-05-19 14:39:02 Машинобудівний комплекс України особливості територіальної організації
2016-05-19 14:38:41 Значення ефективності управління
2016-05-19 14:38:24 Організація документування господарських операцій та фактів Законодавче нормативне забеспечення
2016-05-19 14:38:22 Страхування міжнародних інвестицій і лізингових операцій у ЗЕД
2016-05-19 14:38:02 Анализ финансовых результатов на примере ОАО Нептун
2016-05-19 14:37:49 Колониальная политика Великобритании
2016-05-19 14:37:48 Великие Географические Открытия
2016-05-19 14:37:28 Фінансовий аналіз діяльності
2016-05-19 14:37:04 Меморандум підприємтва
2016-05-19 14:36:59 Особливості обігу депозитних грошей векселів чеків
2016-05-19 14:20:28 Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії лікарняні
2016-05-19 14:14:47 патриотични письменники 20 сториччя
2016-05-19 14:14:06 текст екзамен гринченко
2016-05-19 13:52:42 Вплив Науково-технічного прогресу на прискорення обороту капіталу
2016-05-19 13:49:43 1 Вплив НТП на прискорення обороту капіталу
2016-05-19 13:48:54 Товарна сутність послуги Нова послуга як продуктова iнновацiя
2016-05-19 13:32:13 Твір на тему життя сучасний школяр
2016-05-19 13:07:50 Реферат з фізики на тему важелі у живій природі
2016-05-19 11:55:02 наш край 1900-1939 рр
2016-05-19 11:37:09 характеристика конрада
2016-05-19 11:32:11 Правопорушення поняття ознаки склад види
2016-05-19 11:23:57 електро звязок майбутнтього твір роздум
2016-05-19 10:57:39 Контрольна робота з міжнародного публічного права ВАРІАНТ 11
2016-05-19 10:03:50 дитячих кафе
2016-05-19 10:00:48 моделі оцінки прибутковосто цінних паперів при прийняті господарських рішень
2016-05-19 09:34:22 Неоромантичні тенденції роману
2016-05-19 09:00:42 я на ти тіки а
2016-05-19 08:54:21 туристичні групи
2016-05-19 08:23:12 субтропічного плодівництва
2016-05-19 08:02:45 Міністр охорони природи
2016-05-19 07:03:58 Характеристика джима гудзика
2016-05-19 06:06:57 Оцінка фінансової стійкості ВАТ Медея
2016-05-19 05:15:37 Оцінка фінансової стійкості ВАТ Домобудівник
2016-05-19 04:33:27 стаття ми - діти 21 століття
2016-05-19 04:26:52 особливості модернізації криворіжжя
2016-05-19 00:01:39 твір на тему Проблеми особистого щастя у романі Герой нашого часу Лермонтова
2016-05-18 23:35:52 Діпї пї пї пї 20 пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї
2016-05-18 23:29:12 пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї мії 7 пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї 2 пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї
2016-05-18 23:29:09 пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї пї мії 7 пї пї пї пї пї пї пї 2 пї пї пї пї пї пї пї
2016-05-18 22:56:34 ГІГ ВіГ Г Г ВіГ Г Г Г ГЄГ Вї Г Г Г Г Г ВіГ ГіГ Г Г Г Г Г Г Г ГЇГ Г Г Г Г ГІ
2016-05-18 22:37:55 лист до віктора забіли
2016-05-18 22:37:07 лист до забіли
2016-05-18 22:12:31 Десять чинників стратегічного планування за Дж Зіммерманом
2016-05-18 22:12:23 УПРАВЛІНСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ОРГАНІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
2016-05-18 22:11:58 АНАЛІЗ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ
2016-05-18 22:10:40 Державна податкова служба в системі органів державного фінансового контролю практична частина
2016-05-18 22:10:33 Значення і особливості проведення зовнішнього фінансового аналізу
2016-05-18 22:09:16 Інформаційні ресурси та глобально-інформатизована економіка
2016-05-18 22:09:04 Освіта в СРСР 20-30 рр юридичний аспект
2016-05-18 22:08:36 Контрольна з курсу Цивільно-процесуальне право України
2016-05-18 22:07:25 хто такі трипильці
2016-05-18 22:07:21 Освобождение женщин и тайна мужественности непризнанная связь
2016-05-18 22:07:21 Росія на рубежі XVI-XVII ст та роль народних ополчень у боротьбі за збереження державності Росії
2016-05-18 22:06:29 ineeie c a aiii eieae Oa iii eey
2016-05-18 22:06:12 Рейтинги Види рейтингів та особливості інформації
2016-05-18 22:05:34 РЕГУЛЮВАННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
2016-05-18 22:04:54 Економічна ефективність підприємства ТОВ Логос
2016-05-18 22:04:52 Психологічний час пам яті
2016-05-18 22:04:32 Первое независимое информационное агентство Украины УНИАН
2016-05-18 22:04:23 Сучасний стан та перспективи розміщення продуктивних сил Чернігівської області
2016-05-18 22:03:43 Податок з доходів фізичних осіб та його облік
2016-05-18 22:03:23 Цілі технічного аналізу Ліквідні активи
2016-05-18 22:03:22 Проблеми що виникають при застосуванні грошових та безготівкових розрахунків
2016-05-18 22:03:17 Контрольна робота з Іпотека
2016-05-18 22:03:15 Правові законодавчі та регламентуючі накази з організації служби реабілітації
2016-05-18 22:03:09 Ретроспективний поточний аналіз
2016-05-18 22:03:01 Оцінка ринкового середовища туристичного ринку України
2016-05-18 22:02:42 Операції на міжнародних товарних біржах
2016-05-18 22:02:29 Значення сертифікації товарів у міжнародній торгівлі
2016-05-18 22:01:57 ВЛАДА ТА УПРАВЛІННЯ ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ І ЗВ ЯЗОК
2016-05-18 22:01:57 askjcjacmrs gjukzlb fduecnbvf
2016-05-18 22:01:46 Структура кошторису оргіну СБ України
2016-05-18 22:01:41 Контроль консалтингу в банківській сфері та його правове забезпечення
2016-05-18 22:01:36 Фінансовий контроль виконання бюджету Структура кошторисів
2016-05-18 21:59:09 ВЕЗ як інноваційна форма регіонального розвитку
2016-05-18 21:59:04 Новітні тенденції в еволюції власності
2016-05-18 21:59:02 Просте судження його види і структура
2016-05-18 21:58:59 Загальна характеристика судження Формалізація суджень
2016-05-18 21:58:39 К р ринкове ціноутворення
2016-05-18 21:58:34 Хвильовий аналізь Мати
2016-05-18 21:57:51 Контрольна робота з організації і планування виробництва
2016-05-18 21:57:13 Особливості фінансово-господарської діяльності КС Добробут
2016-05-18 21:56:57 Вплив інвестиційних мотивів населення на інституційну спеціалізацію фінансових посередників
2016-05-18 21:56:41 ББС що входить описати її структуру чим займається
2016-05-18 21:56:25 Менеджмент Варіант 2 и 7
2016-05-18 21:56:19 Види відповідальності за бюджетні правопорушення
2016-05-18 21:55:54 Характеристика рис України як конституційної держави
2016-05-18 21:55:10 Фінанси підприємства Варіант 7
2016-05-18 21:55:08 Варіант 1 фінанси підприємства
2016-05-18 21:55:07 Фінанси підприємства Варіант 6
2016-05-18 21:55:02 Поняття корисності блага
2016-05-18 21:54:59 Фінанси підприємств Варіант 4
2016-05-18 21:54:58 Фінанси підприємств Варіант 11
2016-05-18 21:54:37 Фінанси підприємства Варіант 18
2016-05-18 21:54:35 твір-мініатюра на тему почуття гумору-ознака духовного здоровя людини
2016-05-18 21:53:38 Ознаки і дія актів державного управління
2016-05-18 21:53:21 Державне управління як дисципліна
2016-05-18 21:53:20 Соціальне управління ознаки та види
2016-05-18 21:53:14 Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства фінансовий аспект
2016-05-18 21:52:34 Теоретичні положення А Сміта про продуктивну працю капітал та відтворення
2016-05-18 21:51:41 Механізми розсіювання та надвисокочастотна провідність сполук АIIIВ4
2016-05-18 21:51:33 Стан голоду і насичення механізми їх формування
2016-05-18 21:50:48 МЕТАЛУРГІЙНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ
2016-05-18 21:50:15 Правовий статус спеціаліста і експерта у кримінальному процесі Російської Федерації
2016-05-18 21:50:13 Фінансовий менеджмент в авіабізнесі
2016-05-18 21:50:00 Основні інформаційні блоки які повинен знати менеджер при вирішенні задача цінової політики фірми
2016-05-18 21:49:59 Економічне об рунтування цінової та товарної політики фірми
2016-05-18 21:49:42 К р фінансовий менеджмент
2016-05-18 21:49:28 Розрахунково-гоафічна робота з дисциплини Фінансовий менеджмент у банку
2016-05-18 21:49:26 Фінансовий менеджмент у брокерській діяльності
2016-05-18 21:49:07 К р фінансовий менеджмент в банках
2016-05-18 21:48:36 Концепція соціально-етичного маркетингу Конкурентоспроможность продукції
2016-05-18 21:48:04 Контрольна робота з маркетингу авторинок
2016-05-18 21:48:01 Ризик та ціни капіталу на фінансовому ринку
2016-05-18 21:47:35 Система планування ресурсів підприємства синхронізованого зі споживачами CSRP
2016-05-18 21:47:32 Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі
2016-05-18 21:47:27 Розрахунки з постачальниками та клієнтами-споживачами партнерами у бізнесі на внутрішньому національному ринку
2016-05-18 21:47:21 Реімпорт України проблеми регулювання
2016-05-18 21:47:10 Сутність ф ючерсних контрактів
2016-05-18 21:47:09 Позиції України на міжнародному ринку
2016-05-18 21:47:06 Зовнішня діяльність України
2016-05-18 21:47:00 Сутність види та джерела інвестицій
2016-05-18 21:46:54 Форми та види інвестицій Балансовий план
2016-05-18 21:46:46 Види інвестицій та проблеми інвестування в бізнесі
2016-05-18 21:46:40 Роль та значення ліцензій в міжнародному бізнесі
2016-05-18 21:46:22 Характеристика стратегії нейтрального ціноутворення
2016-05-18 21:46:07 Роль держави в організації та забезпеченні функціонування державного сектору
2016-05-18 21:45:21 Міжнародна торгівля в України
2016-05-18 21:45:18 Цілі та завдання соціального управління
2016-05-18 21:45:03 Экспериментальное исследование эмоционально-волевой сферы пациентов с заболеваниями щитовидной железы
2016-05-18 21:44:59 Проблемафинансовой стабилизации
2016-05-18 21:44:29 Порядок участия государственных образований и территориальных громад в отношениях регулируемых гражданским законодательством
2016-05-18 21:44:02 Облік придбання і переоцінки ремонту і вибуття основних засобів
2016-05-18 21:43:51 МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И ОЛИГОПОЛИЯ
2016-05-18 21:43:36 ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
2016-05-18 21:43:08 Разработка ценовой политики в соответствии с выбранной стратегией ценообразования
2016-05-18 21:42:59 Способы осуществления платежей в системах электронной коммерции их достоинства недостатки
2016-05-18 21:42:15 ВОПРОС О РАННЕМ ОБУЧЕНИИ
2016-05-18 21:42:05 Физиологические обоснования нормирования физических нагрузок для детей школьного возраста
2016-05-18 21:41:43 Диагностика и развитие памяти дошкольника
2016-05-18 21:41:38 Характеристика отклонений учетных данных от фактического наличия денежных средств и материальных ценностей
2016-05-18 21:41:35 Соотношение личностных ценностей в семейных диадах
2016-05-18 21:41:29 Расчет потребности в персонале
2016-05-18 21:41:29 Исследование влияния детско-родительских отношений на уровень тревожности детей старшего дошкольного возраста
2016-05-18 21:41:28 Фольклорные мотивы в Ветхом завете
2016-05-18 21:41:19 Державний суверенітет - поняття природа функцій
2016-05-18 21:40:52 Конфискация имущества сущность содержание и основания назначения
2016-05-18 21:40:42 Сущность классификация и содержание рабочей документации аудитора
2016-05-18 21:40:27 Оборотные средства их классификация факторы влияющие на их размер
2016-05-18 21:40:23 Анализ состояния потерь товарно-материальных ценностей меры по их предупреждению ответственность материально-ответственных лиц за факторы потерь ценностей
2016-05-18 21:40:21 Інтегровані торговельні центри комплексного обслуговування
2016-05-18 21:40:07 Профессиональный стресс и причины его возникновения
2016-05-18 21:39:59 ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ КРИВАЯ ФИЛЛИПСА
2016-05-18 21:39:59 Инфляция Понятие инфляции
2016-05-18 21:39:57 Причины детской агрессивности
2016-05-18 21:39:52 Оспа натуральная
2016-05-18 21:39:42 Влияние технологии глазирования на качество мороженого
2016-05-18 21:39:31 Признаки в праве
2016-05-18 21:39:28 Признаки стрессового напряжения
2016-05-18 21:39:27 Информационные модели принятия решений в условиях ситуационного подхода
2016-05-18 21:39:02 Гуманистическая направленность педагогической деятельности
2016-05-18 21:38:47 Регенерація - відновлення внутріклітинних структур
2016-05-18 21:38:27 Іноваційний процес його механізм
2016-05-18 21:37:59 КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРОПОСТАЧАННЯ КАВОВАРОК ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТОВ Назва
2016-05-18 21:37:53 Конкурентоспроможність турів до Кіпру
2016-05-18 21:37:37 Організація митного контролю Переміщення товарів через митний кордон Порядок переміщення валюти
2016-05-18 21:37:02 Рішення економічних проблем по економічній теорії Адама Сміта
2016-05-18 21:36:37 Аналіз ефективності використання власного капіталу
2016-05-18 21:36:32 Облік власного капіталу в господарських товариствах
2016-05-18 21:36:05 Система управляння формуванням та ефективністю використання власного капіталу підприємств різних форм власності
2016-05-18 21:36:05 Облік власного капіталу туристських підприємств
2016-05-18 21:35:00 Телебачення у Великій Британії
2016-05-18 21:34:54 Система муниципального права
2016-05-18 21:33:26 Аналіз діяльності підприємства ВАТ Ромашка
2016-05-18 21:33:18 ЕкономІчний анализ пІдприемств рІзних органІзацийних форм
2016-05-18 21:33:04 Общие закономерности и рецепторные особенности анализаторных систем
2016-05-18 21:32:51 Контрольна інноваційний менеджмент
2016-05-18 21:32:23 Політичні партії та громадські організації в структурі суб єктів соціальної політики
2016-05-18 21:32:17 Регулирование занятости трудовых ресурсов Украины
2016-05-18 21:32:16 СУТНІСТЬ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
2016-05-18 21:32:15 Безработица Типы безработицы
2016-05-18 21:32:09 Типы аккредитивов
2016-05-18 21:32:03 Адаптация студентов к обучению в вузе
2016-05-18 21:31:55 ТИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ
2016-05-18 21:31:22 Контрольна работа по экспериментальной психологии
2016-05-18 21:31:22 Контрольная работа система технологий
2016-05-18 21:31:16 Класифікація показників що використовуються в економічному аналізі
2016-05-18 21:31:12 Контрольная работа по экономике туристического предприятия
2016-05-18 21:30:48 Контрольна робота з аналізу інвестиційних проектів
2016-05-18 21:30:48 Задача по екон предприятия
2016-05-18 21:29:43 Суд як виконавець функцій правосуддя
2016-05-18 21:29:18 Аналіз стану окремих напрямків діяльності ВАТ Розма у 2004-2005рр
2016-05-18 21:29:15 Економічний зміст розподілу та його функції
2016-05-18 21:29:08 Понятие организационной системы
2016-05-18 21:29:02 Понятие типы и структура денежных систем
2016-05-18 21:28:51 aenooi ia oi a eoaeuee aeionieeai ia inoaiiuiio acaiieeo
2016-05-18 21:28:50 Прогнозное моделирование финансовых показателей
2016-05-18 21:28:42 Различия между взглядами З Фрейда и К Хорни
2016-05-18 21:28:41 Контрольне завдання з земельного та аграрного права
2016-05-18 21:28:27 Критерии построения психологических теорий
2016-05-18 21:28:15 Содержание понятия психология9
2016-05-18 21:28:13 Теоретико-методологические подходы в изучении массовых настроений
2016-05-18 21:28:12 Методологические проблемы социально - психологических
2016-05-18 21:28:04 Склад розміри і структура земельного фонду с г підприємств
2016-05-18 21:28:03 Маркетинговые коммуникации образовательные услуги
2016-05-18 21:28:02 Маркетиновые коммуникации
2016-05-18 21:28:02 МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ЖУРНАЛИСТИКЕ
2016-05-18 21:27:55 Контрольна з організації тур діяльності
2016-05-18 21:27:51 Контрольна з організації туристичної діяльності
2016-05-18 21:27:51 Виды средств массовой информации СМИ
2016-05-18 21:27:38 Структурные элементы волевого акта
2016-05-18 21:27:37 Ультразвуковые технологии
2016-05-18 21:27:34 Элементы составляющие денежную систему
2016-05-18 21:27:02 Принципы рыночной экономики
2016-05-18 21:26:59 Понятие и принципы финансовой деятельности
2016-05-18 21:26:53 План маркетинга и потенциальные партнеры
2016-05-18 21:26:53 Маркетинг сбыта Сбыт в системе маркетинга
2016-05-18 21:26:48 Види конвертованості валют та їх вплив на економічну ситуацію в країні
2016-05-18 21:26:41 АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО В ОАО ОЗТП-САРМАТ ЗА 2000 2002 ГГ
2016-05-18 21:26:39 Правовий статус суб
2016-05-18 21:26:25 Поняття штучна мережа
2016-05-18 21:25:34 Призначення та структура системи її основні елементи
2016-05-18 21:25:22 Тренинги и деловые игры в системе управления
2016-05-18 21:25:19 КОМАНДНО - АДМІНІСТРАТИВНА СИСТЕМА ГОСПОДАРСТВА
2016-05-18 21:25:14 Контрольна робота митне регулювання
2016-05-18 21:25:06 Лизинговые операции коммерческих банков как новая форма инвестирования
2016-05-18 21:25:03 Операции банка с драгоценными металлами
2016-05-18 21:24:58 Контрольна робота з курсу Податкова система
2016-05-18 21:24:55 Контрольна робота адміністративна система України
2016-05-18 21:24:45 Класифікація видів цінних паперів
2016-05-18 21:24:30 Організаційно-правові засади приватної медичної практики
2016-05-18 21:24:25 Поняття та установче значення сучасної конституції
2016-05-18 21:24:14 Форми безготівкових розрахунків підприємств
2016-05-18 21:24:01 Основи організації фінансов підприємств Форми безготівкових розрахунків
2016-05-18 21:23:40 Економічний стан держави 91-99 роки
2016-05-18 21:23:37 1 Напрямки адаптації нормативно-законодавчої бази України до бази ЄС
2016-05-18 21:23:28 РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В ДИНАМІЦІ ЗА 3 ОСТАННІ РОКИ
2016-05-18 21:23:25 Гроші та кредит останні цифри 14
2016-05-18 21:23:20 Економічна політика з єднання галузей агропромислового комплексу
2016-05-18 21:23:06 Управління платоспроможністю та кредитоспроможністю фірми звіт з практики
2016-05-18 21:22:44 ФРН - ЕКОНОМІЧНИЙ ЛІДЕР СУЧАСНОЇ ЄВРОПИ
2016-05-18 21:22:32 Система державного регіонального управління
2016-05-18 21:22:14 Протосоціологія передісторія соціальної думки
2016-05-18 21:22:04 Теорії цін і ціноутворення
2016-05-18 21:21:54 Засадні відмінності паблік рилейшнз та політичним маркетингом
2016-05-18 21:21:33 Принципи діяльності НБУ
2016-05-18 21:21:31 Принципи самоменеджменту
2016-05-18 21:21:25 Контрольна з технології виробництва послуг в галузі здоров я вар 9
2016-05-18 21:20:56 Толкование правовых норм
2016-05-18 21:20:52 Сутність і значення аудиту в ринкових умовах Метод аудиту і його прийоми
2016-05-18 21:20:45 Контрольна робота управління якістю
2016-05-18 21:20:00 Портфельний аналіз у розробці стратегій сутність та етапи
2016-05-18 21:19:39 Використання коштів з розрахункового рахунку підприємства
2016-05-18 21:19:36 Поняття поточних фінансових інвестицій та порядок відображення у звітності підприємства
2016-05-18 21:19:34 Поняття банківського рахунку Відкриття ведення поточного банківського рахунку Характеристика даного виду рахунків
2016-05-18 21:19:33 Зміст пасивних операцій банків
2016-05-18 21:19:09 Організація діяльності промислових підприэмств
2016-05-18 21:18:54 Склад робіт по технологічній підготовці виробництва
2016-05-18 21:18:50 Бізнес-планування в сфері малого підприємництва
2016-05-18 21:18:39 Описати етапи статистичного аналізу діяльності установ охорони здоров я
2016-05-18 21:18:39 Звіт з практики галузі соціальна медицина та організація охорони здоров
2016-05-18 21:18:04 Особливості судового розгля ду та вирішення справ за позовами про звільнення майна
2016-05-18 21:16:57 Регулювання структурних зрушень в економіці
2016-05-18 21:16:39 Сутність призначення та структура грошової системи
2016-05-18 21:16:23 КРЕДИТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КБ
2016-05-18 21:15:59 Розрахунок фінансових показників підприємства ЗАТ Адора
2016-05-18 21:15:23 СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА
2016-05-18 21:15:15 Методы манипуляции в рекламе
2016-05-18 21:15:11 Перелік процедур контролю якості аудиторської фірми в частині Навички та компетентність
2016-05-18 21:15:09 Как ужиться в коллективе опыт американских компаний
2016-05-18 21:15:07 Понятие дистанционное обучение
2016-05-18 21:14:45 ПУТИ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ПЛАТОНОВУ
2016-05-18 21:14:21 способности менеджеров
2016-05-18 21:14:10 Визначення фінансових відносин підприємств з банками
2016-05-18 21:14:04 Современные кредитные технологии на примере Краснодарского филиала ОАО Московского Муниципального Банка - Банк Москвы
2016-05-18 21:14:03 Зробити економічний аналіз банку
2016-05-18 21:14:03 Правова охорона надр Юридична відповідальність як гарантія реалізації законодавства про надра
2016-05-18 21:13:10 Інвестиції формування використання ефективність
2016-05-18 21:11:31 Облік аудит і економічний аналіз основних засобів
2016-05-18 21:11:27 Облік зносу амортизації основних засобів
2016-05-18 21:11:07 Теоретичні аспекти поняття кредитоспроможності позичальника і значення її оцінки комерційним банком
2016-05-18 21:09:02 Аналіз і аудит кредитоспроможності підприємства на прикладі ТОВ Ліда
2016-05-18 21:08:58 Основные фонды предприятий
2016-05-18 21:08:40 Структурний поділ релігіознавства
2016-05-18 21:08:25 Державна служба в судових органах основні риси особливості нормативна основа
2016-05-18 21:08:11 КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ
2016-05-18 21:08:00 НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ
2016-05-18 21:07:50 Економічний зміст податкової системи
2016-05-18 21:06:26 Принципи закріплені законодавством про судочинство
2016-05-18 21:06:12 Контрольна робота з соціально-трудових відносин
2016-05-18 21:05:44 Кадровий менеджмент закордонний і вітчизняний досвід
2016-05-18 21:05:39 лист авторові ХХ століття
2016-05-18 21:05:32 Податкове право к р
2016-05-18 21:05:10 Операції та послуги комерційних банків
2016-05-18 21:05:09 Суть і роль акцизного оподаткування
2016-05-18 21:05:01 Сутність та функції податків Принцпи оподаткування
2016-05-18 21:04:11 Етапи аудиту готової продукції
2016-05-18 21:03:12 Опитування як основний соціальний метод
2016-05-18 21:02:57 Миграція капітала
2016-05-18 21:02:55 Загальне поняття і форми міжнародного руху капіталу
2016-05-18 21:01:34 Українсько-німецькі відносини 1991-2001 рр
2016-05-18 21:01:07 птахи на весні
2016-05-18 21:00:34 Метод бухгалтерського обліку та його елементи Класифікація рахунків
2016-05-18 21:00:17 Психология личности террориста
2016-05-18 21:00:16 Класифікація витрат на виробництво продукції
2016-05-18 21:00:09 Эмпирическое исследование причин и особенностей конфликтного взаимодействия в педагогическом взаимодействии
2016-05-18 21:00:07 Сравнение этнопсихологических особенностей украинцев японцев и французов
2016-05-18 20:59:51 Психологическая подготовка к деловым переговорам
2016-05-18 20:59:44 Рукопашный бой подготовка воинов
2016-05-18 20:59:14 курс літератури у школі
2016-05-18 20:59:12 Психологическая подготовка хоккеистов подросткового возраста
2016-05-18 20:58:59 Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання економіки
2016-05-18 20:58:56 Політичне значення спільнот що входять у цільові групи при соціальному медичному страхуванні
2016-05-18 20:58:50 Види та форми подорожніх листів їх призначення й використання в обліку
2016-05-18 20:58:42 Функціональні аспекти міжнародної продуктової політики торгова марка Конкурентна політика
2016-05-18 20:58:11 Роздивитися конфлікт між двома странами сторони зародження причини розвиток результат
2016-05-18 20:58:01 носії повідомлень
2016-05-18 20:57:46 Товароведческая характеристика и конкурентоспособность муки
2016-05-18 20:57:43 Какие психологические качества личности являются обязательным условием успешного развития профессиональных способностей специалиста
2016-05-18 20:57:40 Проверка качества работ и приемка работ возможные дефекты способы их устранения
2016-05-18 20:57:40 способи поданн нформації
2016-05-18 20:57:39 Применение спектрометрофотометрии и фотометрии при исследовании качества товаров
2016-05-18 20:57:27 Заробітна плата Податкова система
2016-05-18 20:57:22 Поняття концепції та цілі макроекономіки
2016-05-18 20:55:23 Участь органів служби безпеки України та їх співробітників у податкових правовідносинах
2016-05-18 20:55:19 Європейський соціальний фонд мета створення та діяльність
2016-05-18 20:54:55 Поняття і класифікація джерел права
2016-05-18 20:54:53 Аналіз забезпечення регулювання оплати праці
2016-05-18 20:54:53 Ліцензія як інструмент передачі інновацій сутність та класифікація
2016-05-18 20:54:40 ПРОБЛЕМИ РИНКУ ЗЕРНА УКРАЇНИ
2016-05-18 20:54:11 ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ Д РІКАРДО
2016-05-18 20:54:02 Правовий статус НАЕК Енергоатом як суб єкт цивільно-правової відповідальності за ядерну шкоду
2016-05-18 20:54:02 Визначення понять небезпеки та джерел небезпеки
2016-05-18 20:54:01 критичний видгук на телепередачу мастер шеф
2016-05-18 20:53:58 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ
2016-05-18 20:53:21 Розвиток ринку страхових послуг на Україні
2016-05-18 20:53:17 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
2016-05-18 20:52:55 Менеджмент персоналу Блок 2
2016-05-18 20:52:29 Договірні форми регулювання діяльності підрозділів
2016-05-18 20:52:14 Визначення визнання та оцінка нематеріальних активів
2016-05-18 20:52:12 Методи оцінювання виробничо-господарської діяльності суб єктів ЗЕД
2016-05-18 20:51:42 Теоретичні основи формування маркетингових стратегій
2016-05-18 20:51:14 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА По літературній Україні
2016-05-18 20:51:01 Організація туристичної подорожі в Одеську область
2016-05-18 20:50:51 Конкурентный статус
2016-05-18 20:50:43 КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине Логистика
2016-05-18 20:50:36 Контрольна робота Мі кроеконом ка
2016-05-18 20:50:32 Аналіз діяльності підприємства ВАТ ЧеЗаРа
2016-05-18 20:49:41 Фінансовий облік довгострокових фінансових інвестицій
2016-05-18 20:49:21 Фінансовий облік Питання білети
2016-05-18 20:49:07 Указать отличие бухгалтерского учета от других видов учета оперативного статистического
2016-05-18 20:48:59 АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
2016-05-18 20:48:46 Тегеранская конференция
2016-05-18 20:48:37 Психолого-управленческое консультирование
2016-05-18 20:48:25 Облік аналіз і контроль формування і використання власного капіталу
2016-05-18 20:48:23 Облік поточних зобов язань в діяльності підприємств роздрібної торгівлі
2016-05-18 20:48:16 Облік надходження нематеріальних активів
2016-05-18 20:47:59 Ціна і обсяг виробництва в умовах сучасної конкуренції
2016-05-18 20:47:40 Економетричний аналіз виробництва
2016-05-18 20:47:11 Операції з підзвітними особами в бухгалтерському обліку
2016-05-18 20:47:03 Обсяг фінансування НДДКР B4457унок коштів вітчизняних замовників
2016-05-18 20:46:57 Історія виникнення системи обліку за змінними затратами
2016-05-18 20:46:55 Порівняння української та французької системи обліку
2016-05-18 20:46:28 Контрольна ділова стратегія підприємства
2016-05-18 20:45:57 Витрати на виробництво продукції поняття класифікація та групування
2016-05-18 20:45:37 Бухгалтерський облік вар 14
2016-05-18 20:45:00 Аналіз витрат на виробництво та реалізацію продукції
2016-05-18 20:45:00 Структура витрат їх визначення облік та аналіз
2016-05-18 20:44:19 Трудові ресурси проблеми та перспективи формування трудових ресурсів
2016-05-18 20:44:05 Функція організація в діяльності менеджера
2016-05-18 20:43:10 Регулювання діяльності банків
2016-05-18 20:43:00 Планування фонду заробітної плати туристичного підприємства
2016-05-18 20:42:58 ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
2016-05-18 20:42:54 Документи які використовуються при аудиті заробітної плати
2016-05-18 20:42:46 ПЛАНУВАННЯ Й АНАЛІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
2016-05-18 20:42:45 Залізний закон заробітної плати
2016-05-18 20:42:32 Економічні реформи в країнах СНД та їх вплив на соціально-економічну ситуацію в Україні
2016-05-18 20:42:30 Державне регулювання захисту прав суб єктів господарювання та споживачів
2016-05-18 20:42:26 Типи та суть інноваційних проектів Принципи управління інноваційним проектом
2016-05-18 20:42:23 Побудова та основні показники сіткових графіків
2016-05-18 20:41:47 Приватизація та ефективне управління народним господарством в Україні
2016-05-18 20:41:22 Система електронних міжбанківських переказів Національного банку України - підсумки десятиліття
2016-05-18 20:40:23 Повышение производительности труда на предприятии
2016-05-18 20:40:17 Нормативно-правовое обеспечение международных экономических отношений
2016-05-18 20:40:10 Рекордингова індустрія в системі культури і шоу-бізнесу Структура суб єкти творчі та виробничі процеси
2016-05-18 20:39:59 Інструменти захисту інтересів замовника проекту
2016-05-18 20:39:52 Захист діяльності суб єктів підприємництва номами антимонопольного та конкурентного права
2016-05-18 20:39:52 ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ УЧАСНИКІВ ТОВ
2016-05-18 20:39:46 Правове становище страхових компаній
2016-05-18 20:38:57 твір на тему почуття гомору
2016-05-18 20:38:19 Методи нарахування і облік амортизації основних засобів Класифікація і оцінка виробничих запасів
2016-05-18 20:38:17 Визначення класифікація оцінка та завдання обліку основних засобів і інших необоротних матеріальних активів
2016-05-18 20:38:12 Сутність фінансового управлінського та операційно-вартісного аналізу
2016-05-18 20:38:07 Сутність та методи функціонально-вартісного аналізу
2016-05-18 20:38:02 Предмет мета та завдання курсу Теорія економічного аналізу
2016-05-18 20:37:54 Сутність та завдання функціонально-вартісного аналізу
2016-05-18 20:37:26 Правове регулювання контрольних функцій рахункової палати
2016-05-18 20:37:23 Моделі формування рахункової палати
2016-05-18 20:37:00 ТЕОРЕТИЧНА БАЗА МОДЕЛІ МАНЛЕЛЛА-ФЛЕМІНГА
2016-05-18 20:36:44 Оптимізація планів за допомогою сітьового планування
2016-05-18 20:36:44 ОПТИМІЗАЦІЯ ТОВАРОРУХУ ТА ЗВ ЯЗКІВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ
2016-05-18 20:35:55 Фінансове забезпечення та ефективність інвестицій
2016-05-18 20:35:55 Фінансове забезпечення діяльності підприємства ТОВ Нафта-України
2016-05-18 20:35:49 Фінансове забезпечення малого підприємництва ВСТУП до диплому
2016-05-18 20:35:29 Управління всіма активами туристичного підприємства та його запитами

запросы 4501 - 5000 из 2275558
<<< Попередні || Наступні >>>

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...