Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Слідчий як учасник кримінального процесу» (ID:7450)

| Размер: 41 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 21.12.2003 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Завдання органів досудового слідства та принципи їх діяльності 4
2. Повноваження слідчого та його правовий захист 10
3. Процесуальна самостійність слідчого та її значення для забезпечення законності в кримінальному процесі 27
Висновки 33
Література 36

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Кримінально-процесуальний кодекс України. (Із змінами і доповненнями на 12 липня 2001 року N 2670-III, ОВУ, 2001 р., N 34, ст. 1578)
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341—ІІІ
4. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” // Відомості Верховної Ради України, 1994. – № 11. – Ст.15.
5. Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 року N 2135-XII (в редакції Закону N 2246-III від 18 січня 2001 року)
6. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 груд. 1994 р. № 266/94 // Голос України. – 1995. – 17 січ. – С. 4.
7. Закон України „Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року N 1789-XII (в редакції Закону N 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247)
8. Наказ МВС „Про затвердження Інструкції про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків і потерпілих” від 28 груд. 1995 р. № 864 // Юрид. вісн. України. – 1996. – 5-12 черв.- (Інформ.-прав. банк. – С. 9-10).
9. Наказ МВС „Про заходи щодо дотримання законності при затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обранні щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та додержанні встановлених законом строків затримання і тримання під вартою під час досудового слідства” від 20 грудня 1990 року N 565-XII (в редакції Закону N 300/73 від 23.04.2001)
10. Наказ МВС України “Про невідкладні заходи щодо вдосконалення структури і організації діяльності органів попереднього слідства в системі МВС України” від 25 листопада 1992 р. № 745.
11. Постанова Верховної Ради України „Про введення в дію Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 груд. 1994 р. № 267/94 // Правовий кур’єр. – 1995. - № 3-4. – С. 12.
12. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства” від 25.04.2003 N 4
13. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами України законодавства про протокольну форму досудової підготовки матеріалів” N 6 від 27.06.86 (в редакції Постанови ПВСУ N 12 від 03.12.97)
14. Проект Закону про статус та процесуальні і соціальні гарантії слідчих України від 08.09.2003 №4125.
15. Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про статус та процесуальні і соціальні гарантії слідчих України
16. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений.// http://yurpsy.by.ru/help/bib/anton/14.htm
17. Баулин О. До встановлення правового інституту процесуальної незалежності слідчого // Право України. – 1997. - № 7. – С. 15-16.
18. Бондаренко О.О. Функції слідчого в кримінальному судочинстві // Запоріз. юрид. ін-т. Вісн. – Запоріжжя, 1999. - № 3 (8). – С. 141-147.
19. Гевко В.В. Використання непроцесуальної інформації під час доказування у стадії попереднього розслідування: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 1996. – С.13.
20. Гончаров І. Деякі аспекти процесуальної самостійності слідчого // Право України. – 1995. - № 7. – С. 26-27.
21. Горбачов О. Слідчі дії: термінологія, поняття, види // Акад. правових наук України. Вісн. – Х., 1997. - № 2. – С. 125-131.
22. Душейко Г.О. Деякі аспекти вдосконалення організації взаємодії слідчих і органів дізнання у процесі розкриття і розслідування злочинів // Запоріз. юрид. ін-т. Вісн. – Запоріжжя, 1998. – Вип. 2 (4). – С. 138-144.
23. Журавльов В.П., Муженко П.М.Психолого - тактичні аспекти розслідування злочинів, вчинених організованими угрупованнями.//Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково-практичний журнал МВС України №5’2002
24. Зеленецький В.С. Взаємодія слідчого з органами дізнання у боротьбі з організованою злочинністю // Акад.. правових наук України. Вісн. – Х., 1997. - № 1(8). – С. 183-185.
25. Інформаційні матеріали слідчого управління УМВС Чернівецької області - http://www.umvs.cv.ua/sluzh/05/0.htm
26. Кожевников Г. К., Хотенець В. М., Янович Ю. П. Значення навантаження та умов праці слідчого для підвищення ефективності його діяльності // Вісн. Акад.. правових наук України. – 1996. - № 7. – С. 134-145.
27. Коляда П. В. Следственный аппарат: [Беседа с нач. Гл. следств. Управления МВД Украины / Беседовал В.Громов] // Человек и закон. – 2000. - № 6. – С. 22-25.
28. Кононенко Г. З досвіду роботи слідчо-оперативних груп // Вісн. прокуратури. - 2001. - № 6. - С. 85 -89.
29. Кришевич О. Застосування тактичних прийомів для вирішення конфліктів на допиті: [Психологічні прийоми слідчої діяльності ] /Нац. акад. внутр. справ України // Право України. - 2001. - № 3. - С.66 - 68.
30. Литвин Т. Слідчий - співавтор свідчень: [Розслідування та судовий розгляд кримінальних та цивільних справ] /позаштатний експерт Київського науково-дослідного ін-ту судових експертиз, кандидат юридичних наук. // Вісн. прокуратури. - 2001. - №3. - С. 79-85.
31. Никифорчук Д.Й.Проблемні питання взаємодії в розкритті злочинів.// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково-практичний журнал МВС України №5’2002
32. Новини Інформаційного управління Верховної Ради України від 10.10.2003 - http://www.rada.kiev.ua/press/skl4/news/ses4/n10-10-12
33. Павлик П. М. Правові засади взаємодії слідчого з оперативними підрозділами кримінальної міліції у досудових стадіях // Запоріз юрид. ін-т. Вісн. – Запоріжжя, 1997. – Вип. 2. – С. 110-115.
34. Павлик П.М. Оперативно-розшукове забезпечення розслідування злочинів у досудових стадіях кримінального процесу: Дис. … канд. юрид. наук. – К., 1998.
35. Піскун С. І. Деякі питання підвищення ефективності виконання окремих доручень та доручень слідчого // Запоріз. юрид. ін-т. Вісн. – Запоріжжя, 1999. - № 2 (7). – С. 137-146.
36. Піскун С. І. Питання підготовки окремого доручення слідчого // Запоріз. юрид. ін-т. Вісн. – Запоріжжя, 1999. - № 3 (5). – С. 190-197.
37. Погорецький М. А. Форми взаємодії слідчого й органу дізнання // Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства: Темат. Зб. наук. пр. – Херсон, 1998. – С. 58-61.
38. Погорецький М. Межі доручень слідчого органу дізнання про проведення оперативно-розшукових заходів: [ Прокурорсько-слідча практика] // Право України. – 2000. - № 9. – С. 47-54.
39. Порощук С. Д. Статус слідчого як суб’єкта досудово-кримінальної юстиції: до історії проблеми // Запоріз юрид. ін-т. Вісн. – Запоріжжя, 1998. - № 1(3). – С. 109-114.
40. Рыжаков А. П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. – М., 1997. – 334 с.
41. Следователи и частные детективы. – Минск: Литература, 1996. – 638 с.
42. Трубочкина В. Нравственные начала в деятельности следователя // Рос. юстиция. – 1997. - № 11. – С. 52-53.
43. Чуфаровский Ю. В. Характеристика психологических особенностей следственной деятельности // Следователь. – 1998. - № 2. – С. 36-41.
44. Щолкін В.М., Стулов О.О. Організована злочинність: актуальні проблеми процесу доказування.// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково-практичний журнал МВС України №5’2002
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Учасники цивільного процесу: поняття, склад
 • Поняття, суть і завдання кримінального процесу
 • Поняття, суть і завдання кримінального процесу
 • Кримінальний процес
 • Поняття кримінального процесу
 • Поняття кримінального процесу
 • Поняття і завдання кримінального процесу
 • Поняття, зміст і система принципів кримінального процесу
 • Історичні форми кримінального процесу
 • ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 • ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Cгенерировано за 0.132955 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів