Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Слідчий як учасник кримінального процесу» (ID:7450)

| Размер: 41 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 21.12.2003 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 3
1. Завдання органів досудового слідства та принципи їх діяльності 4
2. Повноваження слідчого та його правовий захист 10
3. Процесуальна самостійність слідчого та її значення для забезпечення законності в кримінальному процесі 27
Висновки 33
Література 36

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Кримінально-процесуальний кодекс України. (Із змінами і доповненнями на 12 липня 2001 року N 2670-III, ОВУ, 2001 р., N 34, ст. 1578)
3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341—ІІІ
4. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” // Відомості Верховної Ради України, 1994. – № 11. – Ст.15.
5. Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 року N 2135-XII (в редакції Закону N 2246-III від 18 січня 2001 року)
6. Закон України „Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 груд. 1994 р. № 266/94 // Голос України. – 1995. – 17 січ. – С. 4.
7. Закон України „Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року N 1789-XII (в редакції Закону N 762-IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247)
8. Наказ МВС „Про затвердження Інструкції про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків і потерпілих” від 28 груд. 1995 р. № 864 // Юрид. вісн. України. – 1996. – 5-12 черв.- (Інформ.-прав. банк. – С. 9-10).
9. Наказ МВС „Про заходи щодо дотримання законності при затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обранні щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та додержанні встановлених законом строків затримання і тримання під вартою під час досудового слідства” від 20 грудня 1990 року N 565-XII (в редакції Закону N 300/73 від 23.04.2001)
10. Наказ МВС України “Про невідкладні заходи щодо вдосконалення структури і організації діяльності органів попереднього слідства в системі МВС України” від 25 листопада 1992 р. № 745.
11. Постанова Верховної Ради України „Про введення в дію Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 груд. 1994 р. № 267/94 // Правовий кур’єр. – 1995. - № 3-4. – С. 12.
12. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства” від 25.04.2003 N 4
13. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику застосування судами України законодавства про протокольну форму досудової підготовки матеріалів” N 6 від 27.06.86 (в редакції Постанови ПВСУ N 12 від 03.12.97)
14. Проект Закону про статус та процесуальні і соціальні гарантії слідчих України від 08.09.2003 №4125.
15. Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про статус та процесуальні і соціальні гарантії слідчих України
16. Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследования преступлений.// http://yurpsy.by.ru/help/bib/anton/14.htm
17. Баулин О. До встановлення правового інституту процесуальної незалежності слідчого // Право України. – 1997. - № 7. – С. 15-16.
18. Бондаренко О.О. Функції слідчого в кримінальному судочинстві // Запоріз. юрид. ін-т. Вісн. – Запоріжжя, 1999. - № 3 (8). – С. 141-147.
19. Гевко В.В. Використання непроцесуальної інформації під час доказування у стадії попереднього розслідування: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 1996. – С.13.
20. Гончаров І. Деякі аспекти процесуальної самостійності слідчого // Право України. – 1995. - № 7. – С. 26-27.
21. Горбачов О. Слідчі дії: термінологія, поняття, види // Акад. правових наук України. Вісн. – Х., 1997. - № 2. – С. 125-131.
22. Душейко Г.О. Деякі аспекти вдосконалення організації взаємодії слідчих і органів дізнання у процесі розкриття і розслідування злочинів // Запоріз. юрид. ін-т. Вісн. – Запоріжжя, 1998. – Вип. 2 (4). – С. 138-144.
23. Журавльов В.П., Муженко П.М.Психолого - тактичні аспекти розслідування злочинів, вчинених організованими угрупованнями.//Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково-практичний журнал МВС України №5’2002
24. Зеленецький В.С. Взаємодія слідчого з органами дізнання у боротьбі з організованою злочинністю // Акад.. правових наук України. Вісн. – Х., 1997. - № 1(8). – С. 183-185.
25. Інформаційні матеріали слідчого управління УМВС Чернівецької області - http://www.umvs.cv.ua/sluzh/05/0.htm
26. Кожевников Г. К., Хотенець В. М., Янович Ю. П. Значення навантаження та умов праці слідчого для підвищення ефективності його діяльності // Вісн. Акад.. правових наук України. – 1996. - № 7. – С. 134-145.
27. Коляда П. В. Следственный аппарат: [Беседа с нач. Гл. следств. Управления МВД Украины / Беседовал В.Громов] // Человек и закон. – 2000. - № 6. – С. 22-25.
28. Кононенко Г. З досвіду роботи слідчо-оперативних груп // Вісн. прокуратури. - 2001. - № 6. - С. 85 -89.
29. Кришевич О. Застосування тактичних прийомів для вирішення конфліктів на допиті: [Психологічні прийоми слідчої діяльності ] /Нац. акад. внутр. справ України // Право України. - 2001. - № 3. - С.66 - 68.
30. Литвин Т. Слідчий - співавтор свідчень: [Розслідування та судовий розгляд кримінальних та цивільних справ] /позаштатний експерт Київського науково-дослідного ін-ту судових експертиз, кандидат юридичних наук. // Вісн. прокуратури. - 2001. - №3. - С. 79-85.
31. Никифорчук Д.Й.Проблемні питання взаємодії в розкритті злочинів.// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково-практичний журнал МВС України №5’2002
32. Новини Інформаційного управління Верховної Ради України від 10.10.2003 - http://www.rada.kiev.ua/press/skl4/news/ses4/n10-10-12
33. Павлик П. М. Правові засади взаємодії слідчого з оперативними підрозділами кримінальної міліції у досудових стадіях // Запоріз юрид. ін-т. Вісн. – Запоріжжя, 1997. – Вип. 2. – С. 110-115.
34. Павлик П.М. Оперативно-розшукове забезпечення розслідування злочинів у досудових стадіях кримінального процесу: Дис. … канд. юрид. наук. – К., 1998.
35. Піскун С. І. Деякі питання підвищення ефективності виконання окремих доручень та доручень слідчого // Запоріз. юрид. ін-т. Вісн. – Запоріжжя, 1999. - № 2 (7). – С. 137-146.
36. Піскун С. І. Питання підготовки окремого доручення слідчого // Запоріз. юрид. ін-т. Вісн. – Запоріжжя, 1999. - № 3 (5). – С. 190-197.
37. Погорецький М. А. Форми взаємодії слідчого й органу дізнання // Нова Конституція України і проблеми вдосконалення законодавства: Темат. Зб. наук. пр. – Херсон, 1998. – С. 58-61.
38. Погорецький М. Межі доручень слідчого органу дізнання про проведення оперативно-розшукових заходів: [ Прокурорсько-слідча практика] // Право України. – 2000. - № 9. – С. 47-54.
39. Порощук С. Д. Статус слідчого як суб’єкта досудово-кримінальної юстиції: до історії проблеми // Запоріз юрид. ін-т. Вісн. – Запоріжжя, 1998. - № 1(3). – С. 109-114.
40. Рыжаков А. П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. – М., 1997. – 334 с.
41. Следователи и частные детективы. – Минск: Литература, 1996. – 638 с.
42. Трубочкина В. Нравственные начала в деятельности следователя // Рос. юстиция. – 1997. - № 11. – С. 52-53.
43. Чуфаровский Ю. В. Характеристика психологических особенностей следственной деятельности // Следователь. – 1998. - № 2. – С. 36-41.
44. Щолкін В.М., Стулов О.О. Організована злочинність: актуальні проблеми процесу доказування.// Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). Науково-практичний журнал МВС України №5’2002
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Учасники цивільного процесу: поняття, склад
 • Поняття, суть і завдання кримінального процесу
 • Поняття, суть і завдання кримінального процесу
 • Кримінальний процес
 • Поняття кримінального процесу
 • Поняття кримінального процесу
 • Поняття і завдання кримінального процесу
 • Поняття, зміст і система принципів кримінального процесу
 • Історичні форми кримінального процесу
 • ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 • ПОНЯТТЯ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Cгенерировано за 0.063577 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...