Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Аналіз та оцінка механізму оподаткування» (ID:58202)

| Размер: 115 кб. | Объем: 61 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
1. Економічна сутність системи оподаткування 5
1.1 Теоретичні аспекти організації системи оподаткування України 5
1.2 Організація системи оподаткування підприємств 12
1.3 Загальна характеристика податків, що стягуються з юридичних осіб 14
1.4 .Законодавчі та нормативні акти, які регулюють розрахунки підприємства з бюджетом та державними цільовими фондами 23
2. Аналіз та оцінка механізму оподаткування 27
2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 27
2.2 Методика визначення відстрочених податкових активів і зобов’язань 35
2.3 Аналіз складу валових витрат підприємства 39
3. Шляхи вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємства 46
3.1 Напрямки підвищення ефективно діючого механізму оподаткування підприємств 46
3.2 Економічний ефект 49
Висновки 54
Список використаних джерел 56
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про систему оподаткування” із змінами, внесеними згідно із Законами № 303/97-ВР від 4.06.97 р., № 25/98-ВР від 15.01.98 р.
2. Закон України “Про внесення змін в деякі законодавчі акти України з питань оподаткування” від 02.03.2000 р. № 1523-ІІІ.
3. Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 24.12.93 р. № 3813-ХІІ (зі змінами та доповненнями).
4. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
5. Закон України “Про плату за землю” від 03.07.92 р. № 2535-ХІІ.
6. Закон України “Про податок з власників транспортних заслбів та інших самохідних машин і механізмів” від 11.12.91 р. № 1963-ХІІ.
7. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
8. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ.
9. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” від 11.01.2001 р. № 2213-ІІІ.
10. Декрет Кабінету Міністрів України “Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів” від 21.01.93 р. № 8-93.
11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо забезпечення своєчасного та повного надходження податкових платежів до Держбюджету України” від 16.07.2001 р. № 845.
12. Інструкція про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку податків і зборів (обов’язкових платежів), що надходять до бюджетів та державних цільових фондів, затверджена наказом ДПАУ від 03.09.2001 р. № 342.
13. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник – К.:НІОС. – 2000. – 416 с.
14. Все про податки: Довідник. За ред. М. Я. Азарова. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492 с.
15. Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – 2- ге вид., перегл. і доп. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001. – 215 с.
16. Економіка України : реалії, перспективи розвитку ринкових відносин. Президенту України, Верховній Раді України, Уряду України, органам центральної та місцевої виконавчої влади. Аналітичні розробки, пропозиції наукових і практичних працівників: Міжвідомчий науковий збірник. За ред. А. І. Комарової. – К, 2000. – Том 20. – 725 с.
17. Экономика: Учебник. Под ред. доц. А. С. Булатова, 2-е изд., перераб. И доп. – М.: БЕК, 2001. – 816 с.
18. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине: Учебное пособие. – К.: А. С. К., 2000. – 639 с. – (Экономика. Финансы. Право).
19. Концепція реформування податкової системи України. Авторський колектив: народні депутати України Б. Губський, В. Альошин, І. Белоусова, В. Макеєнко, В. Рибак, В. Сокерчак, А. Станков, В. Хмельницький, І. Шаров. – К., 2000.
20. Податки, збори та обов’язкові платежі в Україні: Довідково-практичний посібник з обчислення, сплати та звітності / Авт.-укад. Н. Д. Бондаренко, О. В. Хатунцева, М. В. Кавалерс. – Д.: Сталкер, 1999. – 352 с.
21. Про податки і збори населенню України: Посібник. За ред. М. Я. Азарова. – Ірпінь, 2000. – 182 с.
22. Филимоненков А. С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 280 с.
23. Финансы: Учебное пособие. Под ред. проф. А. М. Ковалевой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 384 с., ил.
24. Базилюк А. В. Податкова система у пошуку оптимізації // Актуальні проблеми економіки. – 2001. - № 1-2. – с. 37-44.
25. Браславець О. Ю. Фінансові інтереси фізичних осіб-платників податків // Актуальні проблеми економіки. – 2001. - № 1-2. – с. 45-50.
26. Буряковський В. В. Роль податків у наповненні бюджетів усіх рівнів // Фінанси України. – 2001. - № 5. – с. 78 - 81.
27. Вдовиченко М. І. Податкове регулювання: досвід США і його використання в умовах України // Фінанси України. – 2000. - № 3. – с. 59-71.
28. Вегерова А. Терміни подання розрахунків та строки сплати місцевих податків і зборів // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 64. – с. 29.
29. Вишневський В. П., Липницький Д. В. Оцінка можливостей зниження податкового тягаря // Фінанси України. – 2000. - № 1. – с. 93-195.
30. Вишневський В. П., Рибак В. Місцеві податки і збори у ринковій економіці // Фінанси України. – 2001. - № 1.- с. 11-20.
31. Воробйов Ю. М. Податкова політика держави та її вплив на формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. – 2000. - № 9. – с. 115-120.
32. Воронкова О. М. Трансформація системи оподаткування в Україні // Фінанси України. – 2000. - № 1. – с. 118-123.
33. Гопций Р. Відповідальність за несплату соціальних зборів // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - № 106. – с. 6-8.
34. Гурина М. Податковий аудит в умовах нового законодавчого поля // Вісник Податкової служби України. – 2001. - № 20. – с. 31-33.
35. Данилов А., Жеребних А. Податкові надходження до бюджету: стан та шляхи удосконалення // Вісник Податкової служби України. – 2000. - № 46. – с. 4-6.
36. Дем’яненко І. Фінансова стійкість підприємства та її бюджетно-податкове регулювання // Фінанси України. – 2001. - № 5. – с. 127-129.
37. Завгородня О. О., Тарасевич В. М. Фіскальні ресурси держави та їх роль в активізації інвестиційних процесів // Фінанси України. – 2000. - № 3. – с. 18-25.
38. Каламбет С. В., Антонов А. В. Удосконалення формування податкової системи // Фінанси України. – 2001. - № 5. – с. 82-86.
39. Кравченко Т. Податкове планування у трансформаційний період, світовий досвід // Фондовий ринок. – 2004. - № 13. – с. 12-13.
40. Макаренко М. І. Податкові чинники макроекономічної цінової стабільності // Фінанси України. – 2000. - № 9. – с. 107-114.
41. Мельник П. Деякі суперечності в розвитку податкової системи та шляхи їх подолання // Економіка України. – 2004. - № 7.- с. 16-21.
42. Мельник П. Податкова система в структурі інструментів регулювання економіки // Економіст. – 2001. - № 6. – с. 38-42.
43. Мельник П. Удосконалення податкової політики та управління державним боргом // Економіст. – 2004. - № 4. – с. 24-27.
44. Нортон Л. Фундаментальні аспекти ефективної податкової системи // Економіка, фінанси, право. – 2002. - № 2. – с. 6-10.
45. Папаїка О. О. Реформування податкової системи України // Фінанси України. – 2002. - № 8. – с 33-36.
46. Петрович Й. Проблеми розвитку та шляхи вдосконалення податкової політики України // Банківська справа. – 2005. - № 6. – с. 43-47.
47. Піхоцький В. Основні засади формування податкової політики в Україні на сучасному етапі // Економіка, фінанси, право. – 2000. - № 4. – с. 15-17.
48. П’ятаченко Г. О. Удосконалення механізму наповнення дохідної частини бюджету // Фінанси України. – 2004. - № 5. – с. 75-77.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Аналіз та оцінка механізму оподаткування»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Аналіз механізму оподаткування прибутку підприємства
  • Аналіз механізму оподаткування прибутку підприємства
  • Механізм оподаткування прибутку підприємства
  • Сутність податку на прибуток підприємства
  • Сутність податку на прибуток підприємства
  • Вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємства
  • Вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємства
  • Механізм прямого оподаткування діяльності підприємства
  • Механізм прямого оподаткування діяльності підприємства
  • Аналіз та оцінка механізму оподаткування
Cгенерировано за 0.180516 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів