Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «ПРИВАВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ ПОСАДОВИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ» (ID:52116)

| Размер: 2822 кб. | Объем: 85 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТКА РОЗКРАДАНЬ У СИСТЕМІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 6
1.1. Місце норм про злочини проти власності в чинному кримінальному законодавстві України та їх систематизація 6
1.2. Поняття та ознаки злочинів проти власності 11
РОЗДІЛ 2. КВАЛІФІКАЦІЯ ПРИВАВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ ПОСАДОВИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ 41
2.1. Загальне поняття розкрадання майна у кримінальному праві та його характерні ознаки 41
2.2. Загальні та особливі кваліфікуючі ознаки розкрадання 47
2.3. Кваліфікація привласнення, розтрати, заволодіння шляхом зловживання посадовими повноваженнями 53
РОЗДІЛ 3. РОЗМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПРИВЛАСНЕННЯМ, РОЗТРАТОЮ, ЗАВОЛОДІННЯМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ ПОСАДОВИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ТА ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ 60
ВИСНОВКИ 74
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 81
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №40. – ст. 165.
2. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року //Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26. – ст.131.
3. Цивільний кодекс України від 01 січня 2004 року зі змінами та доповненнями//Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2004. - №40-41, 42. - ст.492.
4. Закон України “Про власність” //ВВР України. – 1991. - №20. – ст. 249.
5. Закон України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псування»), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей” від 6 червня 1995р. //Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1995. - №22. - ст.173.
6. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджений постановою КМ від №11622 січня 1996р. //Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1995. - №22. - ст.174.
7. Постанова КМ № 1464 від 5 грудня 1996 р. “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству” //ОВУ. - 1996. - №28. - с. 46.
8. Постанова КМ № 521 від 21 квітня 1998р. “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України” //ОВУ. - 1998. - 1998. - №8. - с. 21.
9. Постанова КМ № 559 від 8 квітня 1999 р. “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів" із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1789 від 28.12.2001 //ОВУ. - 2001. - №86. - с. 65.
10. Постанова ПВСУ № 2 від 27 березня 1987р. “Про практику застосування судаки України законодавства у справах про розкрадання державного або колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу” (п. п. 7, 8) із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України №3 від 04.06.93, №3 від 13.01.95, №12 від 03.12.97 //ОВУ. - 1997. - №26.
11. Постанова ПВСУ № 3 від 31 березня 1989 року “Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна” (п. 11) //Урядовий кур’єр. - 1989. - №3.
12. Братусь С. Н. Предмет и система советского гражданского права. – М, 1963. - С. 21-23.
13. Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. – М. –Л., 1948. – С.22–28.
14. Гpинюк Р. Ф. Комунальна власність як економічна основа місцевого самовpядування (пpавовий аспект) // Концепція pозвитку законодавства Укpаїни: Матеpіали наук.-пpакт. конф., тpавень 1996 p., Київ. - К., 1996. - С.149-151.
15. Диба М. І. Власність в економічній науці та пpактиці // Eкономіка та підпpиємництво: Зб. наук. пp. - К., 2000. - Вип. 4. - С. 8-17.
16. Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.
17. Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні. - К., 1997. - С. 43.
18. ЕрошенкоА. А. Личная собственность в гражданском праве. – М., 1973. – С. 18–19;
19. Женунтій В., Шестопалова Л. Особливості кваліфікації протиправних діянь, що спричинили знищення або пошкодження майна //Право України. - 2004. - №3. - с. 57-60.
20. Загальна теорія цивільного права: Підр. для студ. / За ред. О.А.Підопригори, Д.В.Бобрової. – К.: Вища шк., 1992. – 453 с.
21. Історія та сьогодення //Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) . - 2004. - №9. - с. 15-17.
22. Колот А. Розвиток відносин власності і його вплив на соціально-трудову сферу (із практики зарубіжних країн) // Економіст. - 2001. - № 4. - С. 39-41.
23. Коржанский Н.И. Квалификация должностных преступлений. – Волгоград, 1986. – С. 20–21.
24. Кримінальне право України: Особлива частина /За ред. професорів М.І.Бажанова, В.В.Сташис, І.О. Зінченко, В.Я.Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2002. – 496 с.
25. Крупка М. Реформування власності й залучення в Україну іноземного капіталу // Фінанси України. - 2002. - № 5. - С. 31-43.
26. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М.,1972. - с.10.
27. Лаpіна Я. С. Методологія аналізу категоpії ”власність” // Eкономіка та підпpиємництво: Зб. наук. пp. - К., 2000. - Вип. 4.- С. 3-8.
28. Маслов В. Ф. Основные проблеми права личной собственности в период строительства коммунизма в СССР. – Харьков, 1968. – С. 7.
29. Навроцький В.О. Злочини проти власності. Лекції для студентів юридичних факультетів. – Львів, 1997р. – 79 с.
30. Навроцький В.О. Кримінальне право України: Особлива частина: Конспект лекцій. -Хмельницький: Хмельницький філіал Одеського інституту підприємництва та права, 1994. – с. 238.
31. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України /Відп. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 968 с.
32. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. /За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. – К.: Каннон, А.С.К., 2001. – 1104 с.
33. Пеpесунько С. І. Пpаво деpжавної власності в Укpаїні (істоpія, сучасність, пеpспективи)/ [Hаук. pед. О.В.Дзеpа]. -Кіpовогpад: [Єлисавет], 1998. – 272 с.
34. Пересунько С. І. Право державної власності в Україні. – Кіровоград, 1998. – С. 4–5.
35. Підопригора О. А. Основи римського приватного права. – К., 1995. – С. 104-108.
36. Право власності в Україні /За заг. ред. О.В. Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.
37. Право собственности в Укpаине/ Ин-т госудаpства и пpава им. В. М. Коpецкого HАH Укpаины; Под pед. Я. H. Шевченко. - К.: Блиц-Инфоpм, 1996. -318 с.
38. Репешко П. Кримінально-правовий захист права власності в Україні // Право України. – 1997. – с.36.
39. Рибалкін В. О. Теоpія власності. - К.: Логос, 2000. - 277 с.
40. Селіванов В. М. Методологічні аспекти аналізу трансформації відносин власності в Україні // Економіко-правові проблеми трансформації відносин власності в Україні. - К., 1997. - С. 7.
41. Сизоненко В. О. Власність. Інтеpеси. Підпpиємництво: Питання теоpії та методології / [Hаук. pед. І. Ф. Радіонова]. - К.: Т-во ”Знання” Укpаїни, 2000. - 52 с.
42. Собственность в pыночной системе хозяйства/ Мельник Л. E., Душин Б. В., Каpпенко А. H., Мельник Л. Л.; [Под общ. pед. Л. E. Мельника]. -Дніпpопетpовськ: Всеукp. деpж. багатопpоф. вид-во ”Січ”, 1999. –159с.
43. Советское гражданское право. – К., 1977. - Т. 1. – С. 26.
44. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике. - К.: Юринком, 1995. – с. 73.
45. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2002.
46. Цивільне право: підручник для студентів юрид. вузів /За ред. О.А. Підопригори. – К.: Вентурі, 1997. – 480 с.
47. Цивільний кодекс України: Коментар. – Х.: Одіссей, 2003. – 856 с.
48. Шапочка С.В. Шахрайство – корисливий злочин проти власності:
49. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995. – С. 257.
50. Шиманський Ф.В. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правовий аналіз: Навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл./ Міжнар. гуманіт. ун-т, Ін-т нац. та міжнар. права. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – 270 с.
51. Якушев В. С. О самостоятельности института права государственной социалистической собственности и его государственно-правовой природе // Сборник учебных трудов. – Свердловск, 1970. – Вып. 13. – С. 90.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «ПРИВАВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ МАЙНА АБО ЗАВОЛОДІННЯ НИМ ШЛЯХОМ ЗЛОВЖИВАННЯ ПОСАДОВИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
  • Вимагання
  • Корисливі злочини проти власності, вчинені шляхом незаконного заволодіння
  • Злочини проти власності
  • Корисні злочини проти власності непов’язані з обертанням чужого майна на свою користь, або користь інших осіб
  • Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
  • Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин
  • Відмивання грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом
  • Злочини пов язані з незаконим обігом наркотиків та прекурсорів
  • Білети до державного іспиту з Кримінального Права (Особлива частина)
Cгенерировано за 0.151305 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів