Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Оцінка джерел формування доходів бюджету України» (ID:51782)

| Размер: 3740 кб. | Объем: 90 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретико-методологічні аспекти формування доходної частини бюджету 5
1.1. Економічний зміст та призначення доходів бюджету 5
1.2. Склад і структура доходів бюджету 11
1.3. Методи регулювання доходів бюджету 18
Розділ 2. Оцінка джерел формування доходів бюджету України 27
2.1. Аналіз доходної частини державного бюджету України 27
2.2. Особливості формування доходів місцевих бюджетів 48
2.3. Бюджетний дефіцит та шляхи його покриття 56
Розділ 3. Шляхи оптимізації формування доходної частини
бюджету України 65
3.1. Зарубіжний досвід формування доходів бюджету 65
3.2. Альтернативні шляхи наповнення доходної частини
державного бюджету 74
Висновки 81
Список використаної літератури 85
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Бюджетний кодекс України //Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2001. - № 37-38. - ст. 189.
2. Закон України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” від 26 грудня 2002 року № 380-ІV.
3. Закон України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2004. - №17-18. - ст.250.
4. Закон України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" //Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2005. - №7-8. - ст.162.
5. Закон України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" // Офіційний вісник України. – 2005. – № 52. – ст. 3251.
6. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. посібник / За заг. ред. Базилевича В.Д. - К.: Атіка, 2002. - 368 с.
7. Базилюк Г.О. Бюджетний менеджмент. – К.: Атіка, 2003. - 265 с.
8. Батрименко Б.Б. Проблема фінансування дефіциту державного бюджету України // Наукові праці НДФІ. – 2004. - №1-2. - С. 15-19.
9. Біттнер О. Верховна Рада відхилила проект бюджету – 2006. // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 241. – 17 грудня. – С. 2.
10. Ботвинов Е., Глядовский А. Налогообложение в зарубежных странах. – М.: Менатеп, 1991.
11. Буряковский В.В., Кармазин В.Я. Налоги. – Днепропетровск: Пороги, 1998.
12. Бюджетна політика України / Жиберт Т.В. // Фінанси України. – 2005. – № 8. – С. 7 – 8.
13. Бюджетна система: Навч.-метод. Посібник для самост. ви им. дисц. - 2-ге вид., перероб. і доп. / В.М. Опарін, B.І. Малько, С.Я. Кондратюк, Г.Б. Коломоєць. - К.: КНЕУ, 2002. - 336 с.
14. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар /За редакцією О. В. Турчинова і Ц. Г. Огня. - К. Парламентське вид-во, 2002. - 320 с.
15. Бюджетний менеджмент: Підручник / Федосов В., Опарін В., Сафонова Л. та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864с.
16. Василик О.В. Податковий кодекс: реальність і сподівання //Казна. - 2002. - №6 (20).-С. 18-20.
17. Василик О.Д. Державні фінанси України. – К.: Вища школа, 2000.
18. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС. - 2001. - 328 с.
19. Василик О.Д., Павлюк K.B. Державні фінанси України: Підручник. - К.: НІОС, 2003. - 405с.
20. Верховна Рада приступає до розгляду Бюджету – 2006 // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 179. – 22 вересня. – С. 1, 2.
21. Волков А.П., Новикова P.O. Фінансові методи забезпечення економічного зростання // Фінанси України, 2003 - №3 - с.74-83.
22. Гета П.Т. Правовий режим оподаткування в України. – К.: Юрінком, 1997.
23. Горский И.В. Налоги в рыночной экономике. – М.: Антил, 1992.
24. Держбюджет буде щедрішим до АПК // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 246. – 24 грудня. – С. 2.
25. Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Бюджетный процесс в Украине. - Днепропетровск, 1995.
26. Добровольська Л.М. Соціальні видатки бюджету України // Фінанси України. 2002. - №2. - С. 13-18.
27. Дьомін О.О. Бюджет - 2004: Прорив у нову економічну політику // Фінанси України. - 2003. - №12. - с.3-7.
28. Економічна теорія: Політекономія: Підручник /За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2001. – 581 с.
29. Епіфанов А.О., Сало В.І., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 1997.
30. Жаліло Я.А. Регулювання ринкової економіки: сучасний досвід розвинених країн. - К.: НІСД, 1996. - 86 с. - (Сер. "Економічні стратегії"; Вип. 1).
31. Звягильский Е. Денежная политика и бюджет. – К.: Дело, 1997. – 420 с.
32. Іванов В. М. Бюджетна система: Конспект лекцій. - К.: МАУП, 1999. - С. 18-19; 34-41.
33. Ісмаїлов А. Б. Бюджетний процес та напрями його удосконалення // Фінанси України. - 2002. - № 8. - С. 26-28.
34. Карлін М.І., Горбач Л.М., Новосад Л.Я. Державні фінанси в транзитивній економіці. – К.: Кондор, 2003. - 220 с.
35. Кваша О.О. Парадигмальний підхід до прогнозування доходів зведеного бюджету України // Наукові праці НДФІ. – 2004. - №5. - С.10-12.
36. Кодацкий В. Бюджетный процесс в развитых странах (опыт США). // Підприємство, господарство і право. – 2005. – № 12. – С. 182–184.
37. Короленко А. В. Бюджетний процес та бюджетний календар // Фінанси України. - 2003. - № 5. - С. 74-77.
38. Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії та практики. – К.: НДФІ. – 1997.
39. Крисоватий А. І. Державна податкова політика і система податків // Фінанси України. – 1998. – №12.
40. Кудряшов В.П. Фінанси. - Херсон: Олді-плюс, 2002. - 352 с.
41. Кузин Д. Национальный экономический успех: уроки зарубежного опыта // Вопр. экономики. - 1992. - № 11. - С. 18-29.
42. Куликов А.Г. и др. Кредиты и инвестиции. – М.: Приор, 1994. – 547 с.
43. Куровский С.Н. Нові шляхи наповнення доходної частини державного бюджету України // Наукові праці НДФІ. – 2004. - №1-2. – С.27-29.
44. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – К.: Консум. – 1997.
45. Левицька С.О. Впровадження програмно-цільового методу формування бюджетів. // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 33–36.
46. Лунина И. Проблемы формирования и использования бюджета Украины // Экономика Украины. - №8. - 1993. - с. 35-42.
47. Луніна І.О. Державні фінанси України у перехідний період. Монографія. - Харків: Форт, 2000. - 296 с.
48. Мельник П.В. Тенденції формування доходів державного бюджету і монетарна політика // Фінанси України. - 2001. - №6. - С. 24-31.
49. Наумова Л.Ю. Бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки //Фінанси України. - 2003. - №4. - С. 19-29.
50. Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 280 с.
51. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я., Коломієць Г.Б. Бюджетна система. – К.: КНЕУ, 2002. - 336 с.
52. Осадчая И.М. Бюджетная политика государства на переломных этапах: опыт индустриально развитых стран // Мировая экономика и междунар. отношения. - 1995. - № 8. - С. 23-34.
53. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник /За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка. – К.: Вища школа – Знання, 1997. – 743 с.
54. Панкевич Л.І. Бюджет - важливий інструмент реалізації державної політики // Казна. - 2002. - №6 (20). - С. 4-6.
55. Папаєв М. Пріоритети соціальної політики // Казна. - 2003. - №4 (30). - С. 4-5.
56. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник. - К.: Знання - Прес, 2002. – 495 с.
57. Редіна Н.І., Гордєєва Л.П. Дефіцит бюджету й основні шляхи його подолання в Україні // Фінанси України. - 2000. - №5. - С. 93-97.
58. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит. – К.: ТОВ “НІОС”, 2004.
59. Скаленко О. Системно-інформаційна методологія побудови сучасного економічного процесу // Економіка України. - 2004. - № 5. - С. 57-63.
60. Слобода Н.О. Підходи до збалансованості державного бюджету України // Фінанси та економіка. – 2004. - № 7. – С.5-9.
61. Сова О.Ю. Проблема дефіцитності державного бюджету і шляхи її розв’язання // Фінанси України. – 2004. – № 5. – С. 83 – 86.
62. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки. – К.: Вікар, 2003. - 262 с.
63. Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. Держава, податки, бізнес. – К.: Либідь, 2002.
64. Триває підготовка постійного бюджетного розпису // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 7. – 14 січня. – С. 2.
65. Управління бюджетом: через відкритість до ефективності / Нагребецька І. // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 234. – 8 грудня. – С. 6.
66. Уряд підготував бюджет розвитку, а не споживання // Урядовий кур’єр. – 2005. – № 220. – 18 листопада. – С. 4.
67. Фінансове право: Підручник /За ред. Л.К.Воронова. – Х.: Фірма “Консум”, 2005. – 496 с.
68. Фінансове право: Навч. посібник для студентів юр. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1998. – 384 с.
69. Чугунов И. Актуальные проблемы формирования доходной части бюджета // Бизнес информ. - 2003. - №17-18.
70. Чугунов И. К проблеме выполнения государственного бюджета Украины // Бизнес-информ. - 2002. - №9-10. - с.45-51.
71. Чугунок І.Я., Самошкіна О.А. Теоретико-методологічні засади удосконалення програмно-цільового методу планування видатків бюджету. // Фінанси України. – 2004. – № 9. – С. 37–38.
72. Шевчук В.О. Державні фінанси зарубіжних країн // Фінанси України. 2002. - №2.- С. 3-19.
73. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. - К.: НІОС. 2000. - 400 с.
74. Юрій С.І. Концептуальні засади сутності бюджету // Фінанси Украйни. - 2001. - №10.-С. 3-7.
75. Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем`янишин В.Г. Бюджетна система. Вишкіл студії. – К.: Таксон, 2002. - 256 с.
76. Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення // Фінанси України. – 2005. – № 9. – С. 25 – 29.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Оцінка джерел формування доходів бюджету України»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Характеристика та аналіз доходів бюджету в макроекономічному розрізі
  • Доходи державного бюджету України
  • Джерела формування доходу місцевого бюджету
  • Бюджет - основний фінансовий план держави
  • Склад і структура доходів Державного бюджету України
  • Доходи держбюджету
  • Фінансовий аналіз надходжень до державного бюджету
  • Особливості формування бюджету України
  • Суть доходів державного бюджету та їх класифікація
  • Склад і структура доходів Державного бюджету України та особливості їх формування
Cгенерировано за 0.854947 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів