Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація синтетичного та аналітичного обліку товарів» (ID:51774)

| Размер: 1679 кб. | Объем: 45 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 4
1. Поняття, класифікація та оцінка товарів 6
2. Організація синтетичного та аналітичного обліку товарів 14
3. Облік надходжень товарів 26
4. Облік продажу товарів 33
Висновки 39
Список використаної літератури 42
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-XIV.
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. №283/97-ВР.
3. Закон України “Про використання реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 01.06.2000 р. №1776-ІІІ.
4. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.91 р. №1023-ХІІ.
5. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.91 р. № 1576-XII.
6. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. №168/97-ВР зі змінами та доповненнями.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. №246.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Мінфіну України 31.12.99 р. №318.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання підприємств”, затверджене наказом Мінфіну України від 07.07.99 р. №163.
10. Постанова Верховної Ради України від 12.09.91 № 1545 “Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР”.
11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
12. Інструкція з бухгалтерського обліку роздрібного товарообороту і товарних запасів, затвердженої наказом Мінстату України від 28.12.96 №389
13. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за кількістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 №П-6.
14. Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку за якістю, затверджена постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.66 №П-7.
15. Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, яка залежалась, з групи товарів широкого вжитку і продукції виробничо-технічного призначення, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10.09.96 р. №120/190.
16. Порядок проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей, затверджений наказом Міністерства економіки України від 31.05.93 р. №37-20/248, наказом Міністерства фінансів України від 31.05.93 р. №07-104.
17. Порядок заняття торговою діяльністю і правила торговельного обслуговування населення, затверджені постановою КМУ від 08.02.95 р. №108.
18. Порядок ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, які належать амортизації, цінних паперів і деривативів), материалів, сировини (палива), комплектуючих виробів і полуфабрикатів на складах, в незавершеному виробництві і залишках готової продукції (в тому числі малоцінних предметів на складах), затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.06.98 р. №124.
19. Наказ Мінстату України від 21.06.96 №193 “Про затвердження типових форм первинних документів з обліку сировини і матеріалів”.
20. Наказ ДПАУ “Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 01.12.2000 р. №614.
21. Постанова Держкомітету Ради Міністрів СРСР з праці і соціальних питань від 28.12.77 №447/24 “Про затвердження переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються працівниками, з якими підприємством, установою, організацією можуть укладатися письмові договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їх для зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення або застосування в процесі виробництва, а також типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність”.
22. Перелік робіт, при виконанні яких може впроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типовий договір про колективну (бригадну) відповідальність, затверджені наказом Мінпраці України від 12.05.96 №43.
23. Номенклатура товарів народного споживання, які враховуються у роздрібній та оптовій торгівлі (товарний словник), затверджена наказом Мінстату України від 14.01.94 р. №12.
24. Наказ МЗЕЗТ “Про затвердження норм природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкцій з їх застосування” від 02.04.87 р. №88.
25. Лист МЗЕЗТоргу України від 17.03.98 № 15-03/29-192 “Роздрібна, оптова торгівля. Основні поняття. Терміни і визначення”.
26. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 2-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 458 с.
27. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
28. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.
29. Гаркавенко С. С. Маркетинг. - К.: Либра, 2003.
30. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.
31. Кім Г., Сопко В. В. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. Кім, В.В. Сопко, С.Г. Кім; Мін-во освіти і науки України. Ун-т економіки та права “Крок”.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 440 с.
32. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
33. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 624 с.
34. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. За ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.
35. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. - М.: ЮНИТИ, 1997. – 623 с.
36. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О.Каніщенко та інші / За ред. Г.Н. Климка. – К: Вища школа. Знання, 1997. – 743 с.
37. Політична економія: Навч. Посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Беляєв та ін.; За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.
38. Соколов Я.В. Бухгалтерский учт: от истоков до наших дней: Учеб. пособие для вузов. М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
39. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
40. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посібник. – 5-те вид. доп. й перероб. – К.: А.С.К., 2004. – 784 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Організація синтетичного та аналітичного обліку товарів»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік і аудит витрат вантажного автотранспорту
  • Теоретичні основи обліку основних засобів
  • Організація обробки первинних документів
  • «Організація і шляхи вдосконалення обліку витрат і виходу продукції рослинництва.» на матеріалах Аграрного інституту агропромислового комплексу виробництва.
  • Організація і методика обліку та аналізу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
  • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “Роснафтолюкс ”
  • Визнання та оцінка МШП
  • Вдосконалення обліку та аналізу непрямих витрат
  • Організація обліку поточних зобов'язань (на прикладі ТОВ “Омега”)
  • Вдосконалення обліку та аналізу непрямих витрат
Cгенерировано за 0.168173 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів