Меню

Реклама

TOP реферати

Цікаве

Тема: «Фінансова звітність підприємства» (ID:51691)

| Размер: 5648 кб. | Объем: 142 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Завдання і значення фінансової звітності 6
1.1. Економічна сутність, мета та склад фінансової звітності 6
1.2. Принципи і організація підготовки фінансової звітності 16
Розділ 2. Методика складання фінансової звітності 22
2.1. Техніко-економічна характеристика базового підприємства 22
2.2. Методика складання та побудова балансу 29
2.3. Методика складання та побудова звіту про фінансові результати 39
2.4. Методика складання та побудова звіту про рух грошових коштів 47
2.5. Методика складання та побудова звіту про власний капітал 63
2.6. Методика складання та побудова приміток до фінансових звітів 71
Розділ 3. Аудит достовірності фінансової звітності (правильність заповнення фінансової звітності) 80
3.1. Задачі та джерела проведення аудиту фінансової звітності підприємства 80
3.2. Аудит балансу підприємства 82
3.3. Аудит звіту про фінансові результати підприємства 89
3.4. Етапи проведення аудиту 92
Розділ 4. Аналіз структури фінансової звітності 94
4.1. Задачі та джерела аналізу фінансової звітності 94
4.2 Аналіз фінансового стану підприємства 95
4.3. Шляхи вдосконалення аналізу фінансового стану в умовах використання “1:С Бухгалтерія” 103
Висновки та пропозиції 107
Список використаної літератури 109
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України: прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України, - 1996, №30.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-XIV // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №9.
3. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р. №3125-XII // Закони України. – Т.5. – К., 1996. – 287 с.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за №397/3690 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових коштів”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і зміни в фінансовій звітності”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99.р. №137 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №.6
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99.р. №246 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 2.11.99 р. за №751/4044 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №12.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99.р. №290 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 р. за №34/4257 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №12.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99.р. №318 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. за №27/4248 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №2.
13. Порядок подання фінансової звітності: затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №3.
14. Адамс Р. Основы аудита. - М.: ЮНИТИ, 1995.- 233 с.
15. Андреев В.Д. Практический аудит: справочное пособие. - М.: Экономика, 1994.- 336 с.
16. Аудит: Практическое пособие /А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В. Савченко и др./. - К.: Учетинформ, 1996.- 283 с.
17. Білуха М.Т. Аудит в бізнесі. Посібник для бізнесменів - Дніпропетровськ: Преском, 1994.- 240 с.
18. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища школа: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с.
19. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: 2000. – 692 с.
20. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Р.Л. Хом’яка. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2005. – 728 с.
21. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
22. Величко О., Прилипко С., Зубілевич С., Мельохіна О., Губачова О. та інші. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. - К.: Лібра, 1999. – 336 с.
23. Велш Г.А., Шорт Д.Г. Основи фінансового обліку: Пер. з англ. О.Мінін, О.Ткач. - К.: Основи, 1997. – 943 с.
24. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996. - 544с.
25. Грачова Р. Формування Звіту про фінансові результати за новим Планом рахунків // Дебет-Кредит (додаток до газети “Галицькі контракти”). – 2000. - №41. – С. 8-15.
26. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2000. – 464 с.
27. Дубій О. 12 уроків з 1С Бухгалтерії. - К.: Либідь, 2005. – 312 с.
28. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2005. – 540 с.
29. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. - К.: Вища школа, 1992. – 246 с.
30. Завгородний В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. - 2-е изд. - К.: Фирма “ДИ-КСИ”, 1997. – 832 с.
31. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.
32. Зубілевич С. Звіт про фінансові результати // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №11. – С. 14-19.
33. Зубілевич С. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: наскільки далеко від положень та близько до стандартів. // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - №7-8. - С. 19-24.
34. Ивашенко З. Анализ показателей рентабельности (совершенствование в системе внутрипроизводственного менеджмента). // Бизнес-информ.-2006.- №10.- С. 51-53.
35. Крайник О.П., Кляпикова З.В. Фінансовий менеджмент. Навч. посібник. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” інституту післядипломної освіти). Київ: “Дакор”, 2005. – 260 с.
36. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: КНЕУ, 2005. – 334 с.
37. Курсом реформ – облік 2000: Навч.-практ. посібник. Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 256 с.
38. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: Видавництво “Центр учбової літератури”, 2003. – 624 с.
39. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.
40. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2000. – 688 с.
41. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
42. Сугонятко О.А. Аналіз фінансового стану підприємств і шляхи його оздоровлення. // Фінанси України. - 2005. - №3. - С. 42-45.
43. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2005. – 336 с.
44. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. Посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ: ЦУЛ, 2006. – 360 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Фінансова звітність підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Зведена і консолідована фінансова звітність
 • Фінансова звітність підприємства
 • Політика формування і використання прибутку торгівельного підприємства
 • Управління ціновою політикою підприємства
 • Економічна характеристика підприємства
 • Фінанси підприємств
 • Аудит нематеріальних активів
 • Характер майнового стану підприємства та джерел його формування
 • Характер майнового стану підприємства та джерел його формування
 • Фінанси підприємства матеріал
 • Звіт з практики по «__»
Cгенерировано за 0.123611 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Від партнерів

Оновлення

Реклама

Від партнерів