Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Фінанасова діяльність банку» (ID:51656)

| Размер: 5076 кб. | Объем: 143 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАКУ 6
1.1. Сутність фінансової діяльності банку 6
1.2. Принципи організації фінансової діяльності банку 14
1.3. Критерії та показники оцінки ефективності фінансової діяльності
банку 19
РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО БАНКУ РЕКОНСТРУКЦІЇ І РОЗВИТКУ 47
2.1. Аналіз стану фінансової діяльності банку 47
2.2. Аналіз інформаційної та організаційної забезпеченості фінансової
діяльності банку 64
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 77
3.1. Розробка комплексної методики діагностики фінансової діяльності
банку 77
3.2. Побудова інтегрованої системи інформаційного та організаційного
забезпечення фінансової діяльності банку 91
ВИСНОВКИ 131
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 140
ДОДАТКИ 144
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. №2121-ІІІ // Урядовий кур’єр. — 2001. — 17 січня. — С. 5—13.
2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р. №679-ХІV // Урядовий кур’єр. — 1999. — 1 липня. — С. 1—9.
3. Алавердов А.Р. Управление персоналом в коммерческом банке.- М.: Соминтэк, 1997.-256с.
4. Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. – К.: КНЕУ, 2002. – 276 с.
5. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник / За ред. Ф. Ф. Бутинця, А. М. Герасимовича. —Житомир: Рута, 2001. — 384 с.
6. Банки и банковская деятельность для клиентов. / Н.Г. Александрова, Н.А. Александров. - СПб: Питер, 2001. - 224 с.
7. Банки и банковские операции: Учебник / Под ред. И. Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 130 с.
8. Банківська енциклопедія / За ред. А. М. Мороза. — К.: Ельтон, 1993. —328с.
9. Банківське право України: Навч. посібник / За заг. ред. А. О. Селіванова. — К.: Ін Юре, 2000. — 384 с.
10. Банківський менеджмент: Навч. посібник / О. Кириченко, І. Павленко, А. Ятченко. — К.: Основи, 1999. — 671 с.
11. Банківські операції: Підручник / За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. —384с.
12. Банковское дело: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 464 с.
13. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 672 с.
14. Басуния Тэм. Эволюция коммерческих банков в Российской Федерации // Банковское дело. – 2000. - №7. – С. 36-38.
15. Большой экономический словарь / Под ред. Е. Ф. Азрилияна. – М.: Фонд «Правовая культура», 1994. – 528 с.
16. Букато В. И., Львов Ю. И. Банки и банковские операции в России / Под ред. М. Х. Лапидуса. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 336 с.
17. Бушуєва І., Дем’яненко В. Реінжиніринг банківських бізнес-процесів як складова вдосконалення менеджменту комерційного банку // Вісник НБУ.-2001.-№3.-С.20-23.
18. Вайгнер М. Операції з фізичними особами.-Франкфурт-на-Майні: Банківська академія,1998.-61с.
19. Василик О., 3аруба О., Садовий М. На шляху до формування банківської системи України // Банківська справа. – 2002. - №1. - С. 58-60.
20. Васюренко О. В. Банківський менеджмент: Посібник. — К.: Академія, 2001.—320 с.
21. Васюренко О. В. Современные методы управления банковскими ресурсами. — Харьков: Гриф, 1997. — 392 с.
22. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. — 243 с.
23. Вітлінський В., Пернарівський О. Визначення рейтингу всередині вибірки // Вісник Національного банку України. - 1999. - №2. - С. 61-62.
24. Власюк И., Моисеев В. INTERNET BANKING, что это такое и какое оно бывает // Бизнес. - 2000. - №35. - С. 17-19.
25. Вступ до банківської справи: Навч. посібник / Відп. ред. М. І. Савлук. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.
26. Гальчинський А. С. Теорія грошей: Навч.-метод. посібник. — К.: Основи, 1998.— 413с.
27. Голоссарий банковских терминов / Под ред. С. Й. Кумок. — М.: Моск. фин. Об-ние, 1994. — 288 с.
28. Голубович А.Д., Ситкин А.В., Хенкин Б.Л. Управление банком: организационные структуры, персонал и внутренние коммуникации.-2-е издание, испр. и доп. - М.: АО “Менатеп-информ”.-1995.-208с.
29. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. - Львів: Львівський банківський коледж Національного банку України, 1999. – 156 с.
30. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.
31. Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов / Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 622 с.
32. Добровольский А.В. Методология оценки и управление социально-экономической эффективностью коммерческих банков // Экономика и управление. - 2001. - №3. - С. 3-4.
33. Долан Э.Дж. и др. Деньги. Банковское дело и денежно-кредитная политика:Пер. с англ. В.Лукашевича и др./Под общ. ред. В.Лукашевича, М. Ярцева. СПб., 1994. - 496с.
34. Жуков Е.Ф. Менеджмент и маркетинг в банках: Учебное пособие для вузов. - М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997. – 191 с.
35. Калина А. Менеджмент персоналу – основа успіху банку // Вісник Національного банку України.-1997.- №9.- C.52-53.
36. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Монография. – К: МАУП, 1999. – 192 с.
37. Легонькова Н.М. Московский банковский институт – вуз XXI века // Банковские услуги.-1999.- №10.- С.6-12.
38. Лерой Миллер Р., Ван-Хуз Д. Современные деньги и банковское дело: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 856 с.
39. Луців Б.Л. Банківська діяльність у сфері інвестицій. – Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш, 2001. – 320 с.
40. Мрочко М.С., Павлів Т.В. Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет // Фінанси України.-№9.-2001.-С.135.
41. Назарова Г.В. Фінансовий аналіз у формуванні стратегії економічних систем // Фінанси України.-1999.- №2.- С.34-37.
42. Новак І., Гончаренко Л., Михайлова В. Система термінових переказів – новий етап розвитку електронних міжбанківських розрахунків в Україні // Вісник НБУ.-2001.-№9.-С.44-49.
43. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. – 280 с.
44. Раєвський К., Раєвська Т. Методичні рекомендації щодо економічного аналізу діяльності комерційного банку // Вісник Національного банку України.-2000.- №4.- C.57-60.
45. Саликова Е. “Морковка” или заслуженная премия? // Персонал.-1998.- №6.- С.106-107.
46. Словарь иностранных слов. – 18-е изд. – М.: Рус. яз., 1989. – 624 с.
47. Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке / Тернополь: АО “Тарнекс”, К.: ЦММС “Писпайп”,1993.-656с.
48. Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал: Пер. с англ. / Общ.ред. и вступ.ст. P.M. Энтова.- М.: Издательская группа “Прогресс”, 1993.-448с.
49. Чернявский А.Д. Антикризис // Компаньон.- 2000.- №6.- С.45-48.
50. Шеремет А.Д., Щербакова Г.Н. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М. : Финансы и статистика, 2000.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Фінанасова діяльність банку»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Інвестиційна діяльності комерційних банків
 • ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ
 • Теоретичні аспекти інвестиційної політики банку
 • Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційного банку
 • Звіт з виробничої практики
 • РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОРТФЕЛЬНІ РИЗИКИ БАНКУ
 • Міжнародна банківська діяльність( назва банку) банку
 • К/р з банківського права
 • “Банк “Надра
 • Економічний аналіз в комерційних банках
 • Банківська діяльність аналіз діяльності банку
Cгенерировано за 0.160511 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів