Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ» (ID:51648)

| Размер: 4162 кб. | Объем: 110 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА 7
1.1. Принципи та умови банківського кредитування 7
1.2. Економічна сутність кредитоспроможності 14
1.3. Класифікація видів оцінки кредитоспроможності 19
1.4. Методи оцінки кредитоспроможності 23
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ В КБ “АКТИВ-БАНК” 39
2.1. Характеристика фінансової діяльності КБ “Актив-Банк” 39
2.2. Аналіз методики оцінки кредитоспроможності позичальників КБ “Актив-Банк” 46
2.3. Аналіз умов кредитування 55
2.4. Інформаційне забезпечення аналізу кредитоспроможності 63
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА 66
3.1. Розробка рейтингової оцінки позичальника 66
3.2. Удосконалення форм забезпечення повернення банківських кредитів 82
ВИСНОВКИ 98
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Закон України “Про банки і банківську діяльність”.
2. Закон України “Про заставу” від 02.10.1992 р. № 2654–ХІІ.
3. Закон України “Про страхування” від 07.03.1996 р. № 85/96–ВР.
4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Затверджена постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.
5. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 6 липня 2000 р. №279.
6. Анализ деятельности комерческого банка / Под общ. ред. С.И. Кумок. – М.: АОЗТ “Вече”, 2000. – 400 с.
7. Банківське право: українське та європейське: Навч. посібник / П.Д.Біленчук, О. Г. Диннік, І. О. Лютий, О. В. Скороход. – К.: Атіко, 1999. – 348 с.
8. Банківський менеджмент: Навч. посіб. для вищ. навч. закл. / О.Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко.–К.: Основи, 1999. – 671 с.
9. Банківські операції: Підручник.–2-ге вид., випр. і доп./ А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д.е.н. , проф. А. М. Мороза.–К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.
10. Банковский портфель – 3 (Книга менеджера по кредитам. Книга менеджера по расчётам. Книга менеджера по фондовым и трастовым операциям. Книга банковского бухгалтера и аудитора) Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. – М.: Саминтек, 1995. – 752 с.
11. Банковское дело / Справочное пособие под редакцией Ю.А. Бабичевой. – М.: Економика, 1993. – 392 с.
12. Банковское дело: Учебник / Под ред. д.э.н., проф. Г. Г. Коробовой. – М.: Юрист, 2002. – 751 с.
13. Банковское дело: Учебник / Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.
14. Банковское дело: Учебник. – 2-е изд., стереотип./ Под ред. проф. В.И.Колесникова, проф. Л. П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.
15. Бороденко С. Застава як форма забезпечення кредитів // Економіка, фінанси, право. – 2003. – № 4. – С. 15 – 19.
16. Вишняков И. В. Методы и модели оценки кредитосособности заемщиков. СПб.: Изд-во. СПбГИЭА. – 1998.
17. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б. С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – 404 с.
18. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. / За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.
19. Деньги, кредит, банки / Под общ. ред. Г. И. Кравцовой. – Минск.: Меркавание, 1994. – 270 с.
20. Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки.–К.: Поліграфкнига, 2000.–512 с.
21. Едронова В. Н., Хасянова С. Ю. Модели анализа кредитоспособности заемщиков // Финансы и кредит. – 2002. – № 6 (96). – С. 9 – 15.
22. Єпіфанов А., Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки кредитоспроможності клієнтів банку // Банківська справа, 2002. – № 51 (17). – С. 39 – 46.
23. Заруба О.Д. Банковский менеджмент и аудит. – К.: Либра, 2000. – 172 с.
24. Карлин Т.Р. Макмин А.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учебник-М.: ИНФРА-М, 1999. – 448 с.
25. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – К.: Основи, 2004. – 671 с.
26. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств: Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001. – 336 с.
27. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 215 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
28. Лексис В. Кредит и банки: Пер. с нем. Р. и Ф. Михайлевских. – М.: Издательство «Перспектива», 1994. – 118 с.
29. МакНотон Д. Банковские учреждения в развивающихся рынках. Т. 1. Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам. Всемирный Банк. Вашингтон. Д. С. 1994. – 323 с.
30. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова.-К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998.-736с.
31. Основы банковского дела / Под редакцией доктора экономических наук Мороза А.Н. – К.: Издательство “Либра”, 1994. – 330 с.
32. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. – М.: ИКЦ «ДИС», 2002. – 464 с.
33. Положення АППБ “Аваль” про методику оцінки фінансового стану клієнта. – 7 с.
34. Рид Э., Коттер Р., Гилл Э., Смит Р. Коммерческие банки. – М.: Прогресс, 1993. – 498 с.
35. Роуз Питер С. Банковский менеджмент / Пер. с англ. 2-го изд. – М.: «Дело Лтд», 1995. – 768 с.
36. Рябініна Л. Теорія і практика кредитних відносин в Україні // Вісник Національного банку України. – 2002. – № 1. – С. 26 – 29.
37. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 688 с.
38. Сахарова М. О. К вопросу о кредитоспособности предприятий // Деньги и кредит, 2000. – № 3. – С. 19 – 26.
39. Синки Джозеф Ф.–мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го переработанного изд. /Под ред. Р. Я. Левиты, Б.С.Пинскера – М.: 1994, Catallaxy. – 820 c.
40. Словарь-справочник финансового менеджера.-К.: «Ника-Центр», 1998.-480с.
41. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / Под общ. ред. проф. А. П. Градова и проф. Б. И. Кузина. – Санкт–Петербург: Специальная литература, 2003. – 510 с.
42. Сусіденко В.Т. Стратегія управління кредитною діяльністю комерційних банків. – К.: КДТЕУ, 2003. – 348 с.
43. Техника финансового анализа / Пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 2002. – 663 с.
44. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. – М.: «Все для вас», 2003. – 320 с.
45. Финансово-кредитный словарь: В 3-х т. Т. 2. / Гл. ред. В. Ф. Гарбузов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 511 с.
46. Чайковський Я. І. Напрямки вдосконалення аналізу кредитоспроможності позичальника комерційного банку // Банківська справа. – № 5. – С. 13 – 15.
47. Чухно А. А. Капітал, кредит, процент. Їх сутність і роль в економіці // Фінанси України, 2001. – № 9 (21). – С. 5 – 18.
48. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 535 с.
49. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 160 c.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Оцінка кредитоспроможності позичальника
  • Аналіз кредитоспроможності позичальників банку за схемою мікрокредитування (на прикладі банку) + реферат
  • Аналіз кредитоспроможності позичальників банку за схемою мікрокредитування (на прикладі банку) + реферат
  • Аналіз банком кредитоспроможності позичальників
  • Аналіз стану позичальника (Практичний аналіз стану двох підприємств)
  • Аналіз стану позичальника (Практична робота - аналізується стан позичальника ТОВ “Лісагропостач”)
  • Аналіз кредитоспроможності позичальника банку
  • Теоретичні аспекти поняття кредитоспроможності позичальника і значення її оцінки комерційним банком
  • "Методика оцінки кредитоспроможності позичальників"
  • "Методика оцінки кредитоспроможності позичальників"
Cгенерировано за 0.301546 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів