Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація і методика економічного аналізу та аудиту ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві» (ID:51625)

| Размер: 2175 кб. | Объем: 47 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти організації і методики аудиту розрахунків з оплати праці 5
1.1. Економічна сутність заробітної плати та її роль в мотивації праці 5
1.2. Організаційно-інформаційна модель аналізу ефективності використання трудових ресурсів 11
1.3. Організаційно-економічна характеристика ТОВ „Крістал – 96” 16
РОЗДІЛ 2. Організація і методика економічного аналізу та аудиту ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві 21
2.1. Організація і методика загального та факторного аналізу ефективності використання трудових ресурсів 21
2.2. Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці 26
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44
ДОДАТКИ 47
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Кодекс України про працю // Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Затверджений Законом № 322-VIII (322а-08 ) від 10.12.71//ВВР України. – 1971. - № 50. - ст.375.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 16.07.99 р. №996-XIV.
3. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. №3125-XII.
4. Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 22.05.97 р. №283/97-ВР із змінами та доповненнями.
5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 18.01.2001 р. №2240-ІІІ.
6. Про оплату праці: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 24.03.1995 р. №108/95-ВР.
7. Про відпустки: Закон України прийнятий, ВРУ від 15.11.96 р. №504/96-ВР.
8. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України, прийнятий ВРУ від 22.05.2003 №889-IV.
9. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України, прийнятий ВРУ від 26.06.1997 р. №400/97-ВР.
10. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 11.01.2001 р. №2213-ІІІ.
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99.р. №87 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21.06.99 р. за №397/3690 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №4.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”: затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000.р. №20 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №2
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99.р. №318 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - №2.
16. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. №88 // Бухгалтерський облік і аудит. – 1995. - №9.
17. Постанова КМУ “Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних фондів” №225 від 7.03.2001 р. (зі змінами і доповненнями).
18. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2001 р. №1266.
19. Порядок оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації, затверджений Постановою КМУ №439 від 06.05.2001 р.
20. Бундюк А.М.Бухгалтерський і податковий облік на підприємствах України, Одеса, 2004.-200с.
21. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 2-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 672 с.
22. Бухгалтерский учет: Учебник / Безруких П.С., Ивашкевич В.Б., Кондраков Н.П. и др. Под ред. Безруких П.С. – 3- изд., перераб. и доп. – М.: Бух. учет, 1999. – 624 с.
23. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – 5-те вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с.
24. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища Школа: Т-во “Знання”, КОО, 1999. – 574 с.
25. Бухгалтерський облік в Україні. Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Р.Л. Хом’яка. – Львів: Національний університет “Львівська політехніка” (Інформаційно-видавничий центр “ІНТЕЛЕКТ+” інституту післядипломної освіти), “Інтелект-Захід”, 2001. – 728 с.
26. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс-Клуб”, 2000. – 768 с.
27. Бухгалтерский словарь. – Житомир: ПП Рута, 2000. – 224 с.
28. Велш Г.А., Шорт Д.Г. Основи фінансового обліку: Пер. з англ. О.Мінін, О.Ткач. - К.: Основи, 1997. – 943 с.
29. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. - К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996. - 544с.
30. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник. - К.: Либідь, 2000. – 464 с.
31. Дубій О. 12 уроків з 1С Бухгалтерії. - К.: Либідь, 2001. – 312 с.
32. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
33. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. - К.: Вища Школа, 1992. – 246 с.
34. Завгородній В.П. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. – К.: А.С.К., 1998. – 768 с.
35. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.
36. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посібник. – К.: центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
37. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – К.: Видавництво “Центр учбової літератури”, 2003. – 624 с.
38. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.
39. Парашутин Н.В., Козлова Е.П. Курс бухгалтерского учета. М: Финансы, 1990. – 424 с.
40. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2000. – 688 с.
41. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
42. Сопко В.В. Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 260 с.
43. Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н., Михайлова Т.П. Бухгалтерский учет активов, собственного капитала, обязательств хозяйственных операций: Учеб. пособие. – Донецк, 2001. – 301 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Організація і методика економічного аналізу та аудиту ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Аналіз впливу ефективності використання матеріальних ресурсів
  • Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства (на прикладі ТОВ “Логос”)
  • Організація обліку аналізу та аудиту операцій з використанням праці та її оплати
  • Облік аналіз і аудит кредитних операцій (практичні частини диплому)
  • АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
  • Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та організації праці на підприємстві ТОВ "..."
  • Аналіз ефективності використання трудових ресурсів та організації праці на підприємстві ТОВ "..."
  • АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ І СТАНУ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА ВАТ „РОСИ БУКОВИНИ
  • Аудит власного капіталу
  • ПЛАНУВАННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ТА СКЛАДУ РОБІТНИКІВ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Cгенерировано за 0.174175 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів