Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік І АУДИТ праці і її оплати в будівельній організації» (ID:50113)

| Размер: 5020 кб. | Объем: 131 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 5
1. ПРОБЛЕМА ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 8
1.1. Проблеми будівництва в умовах ринкової економіки 8
1.2. Основні положення КЗпП 18
1.3. Форми і системи оплати праці 41
2. ОБЛІК І АУДИТ ПРАЦІ І ЇЇ ОПЛАТИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 55
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 55
2.2. Облік розрахунків з оплати праці 58
2.2.1. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків по заробітній платі 58
2.2.2. Облік розрахунків з органами соціального забезпечення 62
2.3. Аудит розрахунків з оплати праці 70
3. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ „ГІДРОСПЕЦБУДМОНТАЖ” З ОПЛАТИ ПРАЦІ 78
3.1. Загальний аналіз діяльності підприємства і шляхи його покращення 78
3.2. Аналіз розрахунків з оплати праці 96
3.3. Автоматизація обліку розрахунків з оплати праці 100
ВИСНОВКИ 111
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115
ДОДАТКИ 119
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кодекс законів про працю в Україні Праця і зарплата.- 2003.- № 2.- С. 5-19.
2. Трудовий кодекс України Праця і зарплата.- 2003.- № 42.- С. 20-26.
3. Про невідкладні заходи щодо прискореня реформуваня аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 29.01.01 р. № 1529 Відомості ВРУ.- 2001.- № 3.- С. 3-6.
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99 р. № 320 Бухгалтерський облік в сільському господарстві.- 1999.- № 10.- С.11-25.
5. Про оплату праці : Закон України від 10.07.03 р. № 1086-IV Урядовий кур’єр.- 15 серпня 2003 р.- С.8-11.
6. Про загальнообв’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 09.07.03 р. № 1058 – IV Бухгалтерський облік і аудит.- 2003.- № 14.- С.27-29.
7. Про загальнообв‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02.03.00 р. Офіційний вісник України.- 2000.- № 13.- с.505.-Із змінами та доповненнями.
8. Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхуваня від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 23.09.99 р. Офіційний вісник України.- 1999.- № 42.- с. 2080. Із змінами та доповненнями.
9. Про податок на доходи з фізичних осіб : Закон України від 25.05.03 р. № 889 Бухгалтерський облік та аудит.- 2003.- № 9.- С.43.
10. Про відпустки : Закон України від 15.11.96 р. Урядовий кур’єр.- 1996.- 15 грудня .
11. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 24.12.02 р. № 349 Бухгалтерський облік і аудит.- 2003.- № 2.- С.. 37-39. Зі змінами та доповненями.
12. Про колективні договори та угоди : Закон України від 01.07.93 р. – Зібрання законодавства Украіни.- т. 7.7.(3)1.
13. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.01 р. № 1266 Заробітна плата України.- 2001.- № 23.- С.. 112.
14. Порядок обчислення середньої заробітної плати : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 Заробітна плата України.- 1995.- № 4.- С.. 110. Із змінами та доповненнями.
15. Про порядок оплати по тимчасовій непрацездатності : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.01 р. № 439 Заробітна плата України.- 2001.- № 6.- С.. 72.
16. Про затвердження типових форм первиного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі : Положення Міністерством Статистики України від 26.05.96 р. № 144 Урядовий кур’єр.-1996.- 15 липня.
17. Інструкція до застосуваня Плану рахунків бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства Фінансів України від 30.11.99 р. № 291 Галицькі контракти.- 2000.- № 4.- С.. 12.
18. Аудит Монтгомери: Пер. с англ. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — 542 с.
19. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/ Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ПП „Рута”, 2001. — 416 с.
20. Аудит: Практическое пособие/ А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В.Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. — К.: «Учётинформ», 1996. — 283 с.
21. Аудит: Учебник для вузов/ В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотникова; Под ред. проф. В.И. Подольского. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. — 432 с.
22. Білоусова І. : Впровадження національних стандартів Бухгалтерський облік і аудит.- 2000.- № 2.- С.. 14-17.
23. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського бліку. Підручник студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". -омир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.
24. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності ік і аудит" ВНЗ / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир: Рута", 2002. - 688 с.
25. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах 2000: Навч. посібник для студентів ВНЗ / Під ред. М.В. льного. - К.: А.С.К., 2000. - 624 с.
26. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 400 с.
27. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД ФБК — ПРЕСС, 2002.-544с.
28. Дубій О. 12 уроків з 1 С: Бухгалтерії. 2-ге оновлене вид - Львів: БаК, 2002. - 232 с.
29. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: Навч. посібник. - Львів, 2001-220с.
30. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К.: А.С.К., 1998. - 768 с.
31. Зароботная плата : Сборник нормативных документов.: Сост. Сировец В.П. – Х. : Конус. – 1999.- с. 181.
32. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів ВНЗ /За ред. B.C. Пономаренка. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 544 с.
33. Ломанова І. Сутність і роль мінімальної заробітної плати в ринковій економіці Бухгалтерія в сільському господарстві.- 2003.- № 11.- с. 18-19.
34. Коментарі щодо змін і доповнень до П (с) БО в Україні Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 12.- С.. 9-11.
35. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю Б.С.Тичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань.- К.: Видавництво А.С.К., 2003.- 1024 с.
36. Пантелейчук Л. Формування облікової політики – важливий етап роботи підприємства Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 9.-0 С. 3-5.
37. Питель С.В. Проблеми функціонування акціонерних товариств і їх власного капіталу // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил: Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С.333–339.
38. Питель С.В. Аналіз окупності інвестованого капіталу // Наукові записки. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 113–114.
39. Питель С.В. Облік резервного капіталу акціонерного товариства // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Випуск №11. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 134–136.
40. Питель С.В. Дивідендна політика та її відображення в обліку // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Спеціальний випуск № 16. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 83–85.
41. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю Б.С.Тичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань.- К.: Видавництво А.С.К., 2003.- 1024 с.
42. Пантелейчук Л. Формування облікової політики – важливий етап роботи підприємства Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 9.-0 С.. 3-5.
43. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000.
44. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 223 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Облік І АУДИТ праці і її оплати в будівельній організації»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ОБЛІК ПРАЦІ І ЇЇ ОПЛАТИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
  • Організація обліку та методика аудиту розрахунків з оплати праці
  • Організація обліку аналізу та аудиту операцій з використанням праці та її оплати
  • Облік та аудит оплати праці
  • Облік та аудит оплати праці
  • Стан і шляхи удосконаленя обліку та аудиту праці і її оплати
  • Стан і шляхи удосконаленя обліку та аудиту праці і її оплати
  • Облік, аналіз і аудит прямих витрат на оплату праці
  • Облік та аудит оплати праці
  • Теоритичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту заробітної плати
Cгенерировано за 0.195844 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів