Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Облік І АУДИТ праці і її оплати в будівельній організації» (ID:50113)

| Размер: 5020 кб. | Объем: 131 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ


ВСТУП 5
1. ПРОБЛЕМА ПРАЦІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ 8
1.1. Проблеми будівництва в умовах ринкової економіки 8
1.2. Основні положення КЗпП 18
1.3. Форми і системи оплати праці 41
2. ОБЛІК І АУДИТ ПРАЦІ І ЇЇ ОПЛАТИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 55
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 55
2.2. Облік розрахунків з оплати праці 58
2.2.1. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків по заробітній платі 58
2.2.2. Облік розрахунків з органами соціального забезпечення 62
2.3. Аудит розрахунків з оплати праці 70
3. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ „ГІДРОСПЕЦБУДМОНТАЖ” З ОПЛАТИ ПРАЦІ 78
3.1. Загальний аналіз діяльності підприємства і шляхи його покращення 78
3.2. Аналіз розрахунків з оплати праці 96
3.3. Автоматизація обліку розрахунків з оплати праці 100
ВИСНОВКИ 111
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115
ДОДАТКИ 119
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кодекс законів про працю в Україні Праця і зарплата.- 2003.- № 2.- С. 5-19.
2. Трудовий кодекс України Праця і зарплата.- 2003.- № 42.- С. 20-26.
3. Про невідкладні заходи щодо прискореня реформуваня аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 29.01.01 р. № 1529 Відомості ВРУ.- 2001.- № 3.- С. 3-6.
4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99 р. № 320 Бухгалтерський облік в сільському господарстві.- 1999.- № 10.- С.11-25.
5. Про оплату праці : Закон України від 10.07.03 р. № 1086-IV Урядовий кур’єр.- 15 серпня 2003 р.- С.8-11.
6. Про загальнообв’язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 09.07.03 р. № 1058 – IV Бухгалтерський облік і аудит.- 2003.- № 14.- С.27-29.
7. Про загальнообв‘язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон України від 02.03.00 р. Офіційний вісник України.- 2000.- № 13.- с.505.-Із змінами та доповненнями.
8. Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхуваня від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності : Закон України від 23.09.99 р. Офіційний вісник України.- 1999.- № 42.- с. 2080. Із змінами та доповненнями.
9. Про податок на доходи з фізичних осіб : Закон України від 25.05.03 р. № 889 Бухгалтерський облік та аудит.- 2003.- № 9.- С.43.
10. Про відпустки : Закон України від 15.11.96 р. Урядовий кур’єр.- 1996.- 15 грудня .
11. Про оподаткування прибутку підприємств : Закон України від 24.12.02 р. № 349 Бухгалтерський облік і аудит.- 2003.- № 2.- С.. 37-39. Зі змінами та доповненями.
12. Про колективні договори та угоди : Закон України від 01.07.93 р. – Зібрання законодавства Украіни.- т. 7.7.(3)1.
13. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням : Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.01 р. № 1266 Заробітна плата України.- 2001.- № 23.- С.. 112.
14. Порядок обчислення середньої заробітної плати : Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100 Заробітна плата України.- 1995.- № 4.- С.. 110. Із змінами та доповненнями.
15. Про порядок оплати по тимчасовій непрацездатності : Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.01 р. № 439 Заробітна плата України.- 2001.- № 6.- С.. 72.
16. Про затвердження типових форм первиного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі : Положення Міністерством Статистики України від 26.05.96 р. № 144 Урядовий кур’єр.-1996.- 15 липня.
17. Інструкція до застосуваня Плану рахунків бухгалтерського обліку : Наказ Міністерства Фінансів України від 30.11.99 р. № 291 Галицькі контракти.- 2000.- № 4.- С.. 12.
18. Аудит Монтгомери: Пер. с англ. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. — 542 с.
19. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/ Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ПП „Рута”, 2001. — 416 с.
20. Аудит: Практическое пособие/ А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В.Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. — К.: «Учётинформ», 1996. — 283 с.
21. Аудит: Учебник для вузов/ В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотникова; Под ред. проф. В.И. Подольского. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. — 432 с.
22. Білоусова І. : Впровадження національних стандартів Бухгалтерський облік і аудит.- 2000.- № 2.- С.. 14-17.
23. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського бліку. Підручник студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". -омир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.
24. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності ік і аудит" ВНЗ / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. 4-е вид., доп. і перероб. - Житомир: Рута", 2002. - 688 с.
25. Грабова Н.М., Добровський В.М. Бухгалтерський облік на виробничих підприємствах 2000: Навч. посібник для студентів ВНЗ / Під ред. М.В. льного. - К.: А.С.К., 2000. - 624 с.
26. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 400 с.
27. Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД ФБК — ПРЕСС, 2002.-544с.
28. Дубій О. 12 уроків з 1 С: Бухгалтерії. 2-ге оновлене вид - Львів: БаК, 2002. - 232 с.
29. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці: Навч. посібник. - Львів, 2001-220с.
30. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. - К.: А.С.К., 1998. - 768 с.
31. Зароботная плата : Сборник нормативных документов.: Сост. Сировец В.П. – Х. : Конус. – 1999.- с. 181.
32. Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник для студентів ВНЗ /За ред. B.C. Пономаренка. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 544 с.
33. Ломанова І. Сутність і роль мінімальної заробітної плати в ринковій економіці Бухгалтерія в сільському господарстві.- 2003.- № 11.- с. 18-19.
34. Коментарі щодо змін і доповнень до П (с) БО в Україні Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 12.- С.. 9-11.
35. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю Б.С.Тичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань.- К.: Видавництво А.С.К., 2003.- 1024 с.
36. Пантелейчук Л. Формування облікової політики – важливий етап роботи підприємства Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 9.-0 С. 3-5.
37. Питель С.В. Проблеми функціонування акціонерних товариств і їх власного капіталу // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил: Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С.333–339.
38. Питель С.В. Аналіз окупності інвестованого капіталу // Наукові записки. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 113–114.
39. Питель С.В. Облік резервного капіталу акціонерного товариства // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Випуск №11. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 134–136.
40. Питель С.В. Дивідендна політика та її відображення в обліку // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Спеціальний випуск № 16. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 83–85.
41. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю Б.С.Тичинський, І.В.Зуб, В.Г.Ротань.- К.: Видавництво А.С.К., 2003.- 1024 с.
42. Пантелейчук Л. Формування облікової політики – важливий етап роботи підприємства Бухгалтерський облік і аудит.- 2002.- № 9.-0 С.. 3-5.
43. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000.
44. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 223 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Облік І АУДИТ праці і її оплати в будівельній організації»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ОБЛІК ПРАЦІ І ЇЇ ОПЛАТИ В БУДІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
  • Організація обліку та методика аудиту розрахунків з оплати праці
  • Організація обліку аналізу та аудиту операцій з використанням праці та її оплати
  • Облік та аудит оплати праці
  • Облік та аудит оплати праці
  • Стан і шляхи удосконаленя обліку та аудиту праці і її оплати
  • Стан і шляхи удосконаленя обліку та аудиту праці і її оплати
  • Облік, аналіз і аудит прямих витрат на оплату праці
  • Облік та аудит оплати праці
  • Теоритичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту заробітної плати
Cгенерировано за 0.125751 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...