Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація обліку касових і фактичних видатків» (ID:49738)

| Размер: 144 кб. | Объем: 52 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку в установах бюджетної сфери 5
1.1 Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами 5
1.2 Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 8
1.3 Техніко-економічна характеристика Відділення Державного казначейства в Бобровицькому районі 19
Розділ 2. Організація обліку касових і фактичних видатків 22
2.1 Нормативно-правове регулювання обліку та звітності бюджетних організацій 22
2.2 Облік видатків 25
2.3 Облік видатків із загального фонду 29
2.4. Облік видатків спеціального фонду 33
Розділ 3 Аналіз касових і фактичних видатків ВДК у Бобровицькому районі 37
Список використаних джерел 48
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел


1. Бюджетний кодекс України // Урядовий кур’єр.-2001.-№131
2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №996-XIV // Урядовий кур’єр.-1999.-№62
3. Про Державний бюджет України на 2003 рік: Закон України від 26.12.2002 № 380-IV // Урядовий кур’єр.-2003.-№ 4
4. Про Державний бюджет України на 2004 рік: Закон України від 27.11.2003 № 1344-IV // Урядовий кур’єр.-2003.-№ 228
5. Про Державний бюджет України на 2005 рік: Закон України від 23.12.2004 № 2285-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005.- № 7-8
6. Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік: Закон України від 26.12.2002 р. № 372-IV // Урядовий кур’єр.-2003.- № 3
7. Положення про Державне казначейство України: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.07.1995 р. №590 // Зібрання постанов Уряду України.-1995.-№11.-С.262
8. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостач, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. №116 // Урядовий кур’єр.-1996.- № 20-21
9. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. №1706 // Урядовий кур’єр.-1998.-№213-214
10. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27.04.1995 р. №335/95 // Урядовий кур’єр. -1995.-№68-69
11. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. №659 // Урядовий кур’єр.-2002.-№94
12. Про затвердження порядку надання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419 // Урядовий кур’єр.-2000.-№42
13. Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів в бюджетних установах: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 // Офіційний вісник України.-2003.-№9.-С.414
14. Про структуру бюджетної класифікації України: Постанова Верховної Ради України від 12.07.1996 р. №327/96-ВР // Голос України.-1996.-№137
15. Зміни до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 06.06.2001 р. № 97 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - №63 (6098).- с.17-18.
16. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 10.07.2000 р. №61 // Офіційний вісник України.-2000.-№34.-С.1469
17. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання: Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000 р. №68 // Офіційний вісник України.-2000.-№36.-С.1571
18. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 10.12.1999 р. №114 // Офіційний вісник України.-2000.-№1.-С.14
19. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - №12 (315).- с.12-15
20. Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства: Наказ Державного казначейства України від 19.10.2000 р. № 103 //Офіційний вісник Украйни. - 2000. - № 44. - ст.1911.
21. Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 06.10.2000 р. №100 // Офіційний вісник України.-2000.-№45.-С.1951
22. Про бюджетну класифікацію та її запровадження: Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. №604 // Податки та бухгалтерський облік.-2002.-№9
23. Про затвердження Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2005 році бюджетними установами і організаціями, які отримують кошти державного або місцевого бюджетів: Наказ Державного казначейства України від 31.03.2005 р. №58 // Офіційний вісник України.-2005.-№15.-С.788
24. Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2005 рік установами і організаціями, які отримують кошти державного або місцевого бюджетів: Наказ Державного казначейства України від 28.12.2005 р. №246 // Офіційний вісник України.-2006.-№4.-С.184
25. Про затвердження Роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз’яснень щодо застосування класифікації кредитування бюджету: Наказ Державного казначейства України від 04.11.2004 р. №194 // Баланс-Бюджет.-2005.-№3
26. Про операції по річному закриттю рахунків: Лист Державного казначейства України від 22.12.2000 р. № 07-04/1219-9396 // Баланс. – 2001. - №4/37. – с.25-26.
27. Про порядок укладання угод щодо надання послуг (виконання робіт) та придбання матеріальних цінностей у суб’єктів господарювання, оплата яких проводиться за рахунок бюджетних коштів: Наказ Міністерства фінансів України від 06.04.1998 р. №83 // Офіційний вісник України.-1998.-№16.-С.611
28. Айвазова Г. Планування та фінансування в бюджетних установах. // Баланс. – 2001. - № 2. – с.38-41
29. Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних установах: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 288 с.
30. Барикіна-Закірова М.В. Удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах. // Фінанси України. – 2003. - № 1
31. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник з виконання практичних завдань /За ред. І.І.Сахарцевої. – К.: Кондор, 2005. – 556с.
32. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р.Бойко, Л. Лученко. – Львів: Аверс, 2002. – 316с.
33. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник /За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2004. – 448с.
34. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підручник для студ. вищ. навч. зал./ Б.Б.Захожай, М.Ф.Базась, М.М.Матюха, В.М.Базась; За ред. В.Б.Захожая, М.Ф.Базася. – К.: МАУП, 2005. – 968с.
35. Джога Р.Т. та ін. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 483с.
36. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудіт”./ За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - Житорир: ПП „Рута”, 2003. – 680с.
37. Крисюк В.І., Каленський М.М., Юрченко О.В. Ревізія і контроль в установах і організація бюджетної сфери: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. – 148с.
38. Матвєєва В. Бюджетні організації: бухгалтерський облік та оподаткування. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Х.: Фактор, 2002. – 688с.
39. Назарбаєва Р. „Бюджетна” бухгалтерія. // Бухгалтерія. – 2002.- № 21/1.- с.45-50
40. Облік в бюджетних установах. // Дебет-Кредит. Школа бухгалтера.- 2003.- № 19. – с.16-17
41. Облік в бюджетних установах. Видатки бюджетних організацій // Дебет-Кредит. Школа бухгалтера. – 2003. - №25. – С.14
42. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів”. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 592с.
43. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. / В.Т. Александров, О.І. Ворона, П.К. Германчук. – Київ: НВП „АВТ”, 2004. – 593с.
44. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник . – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 416с.
45. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: 5 изд. – Минск: ООО «Новое издание», 2001. – 688с.
46. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662с.
47. Сахарцева И.И., Романенко Т.П. Бухгалтерський учет в бюджетных учреждениях и организациях (учебное пособие) – К.: «Кондор».- 2003. – 328с.
48. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2000. – 216с.
49. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч.посіб. – 6-те вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2002 – 784с.
50. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та ії аналіз: Навч.посібник . – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 360с.
51. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 672с. (Альма-матер).
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Організація обліку касових і фактичних видатків»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Бухгалтерський облік в бюджетних установах
  • Організація бухгалтерського обліку і аудиту касових операцій підприємства
  • Облік касових операцій
  • ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
  • Організація управлінського обліку на підприємстві
  • Організація обліку доходів та видатків
  • Бухгалтерський облік у банках
  • Організація управлінського обліку на підприємстві
  • Теоретичні основи організації обліку, аналізу і внутрішнього контролю касових операцій та розрахунків з підзвітними особами
  • Організація касової роботи в банку
Cгенерировано за 0.140971 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів