Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Організація обліку касових і фактичних видатків» (ID:49738)

| Размер: 144 кб. | Объем: 52 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку в установах бюджетної сфери 5
1.1 Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами 5
1.2 Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 8
1.3 Техніко-економічна характеристика Відділення Державного казначейства в Бобровицькому районі 19
Розділ 2. Організація обліку касових і фактичних видатків 22
2.1 Нормативно-правове регулювання обліку та звітності бюджетних організацій 22
2.2 Облік видатків 25
2.3 Облік видатків із загального фонду 29
2.4. Облік видатків спеціального фонду 33
Розділ 3 Аналіз касових і фактичних видатків ВДК у Бобровицькому районі 37
Список використаних джерел 48
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел


1. Бюджетний кодекс України // Урядовий кур’єр.-2001.-№131
2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №996-XIV // Урядовий кур’єр.-1999.-№62
3. Про Державний бюджет України на 2003 рік: Закон України від 26.12.2002 № 380-IV // Урядовий кур’єр.-2003.-№ 4
4. Про Державний бюджет України на 2004 рік: Закон України від 27.11.2003 № 1344-IV // Урядовий кур’єр.-2003.-№ 228
5. Про Державний бюджет України на 2005 рік: Закон України від 23.12.2004 № 2285-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2005.- № 7-8
6. Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік: Закон України від 26.12.2002 р. № 372-IV // Урядовий кур’єр.-2003.- № 3
7. Положення про Державне казначейство України: Постанова Кабінету Міністрів України від 31.07.1995 р. №590 // Зібрання постанов Уряду України.-1995.-№11.-С.262
8. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостач, знищення (псування) матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. №116 // Урядовий кур’єр.-1996.- № 20-21
9. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. №1706 // Урядовий кур’єр.-1998.-№213-214
10. Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27.04.1995 р. №335/95 // Урядовий кур’єр. -1995.-№68-69
11. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 р. №659 // Урядовий кур’єр.-2002.-№94
12. Про затвердження порядку надання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419 // Урядовий кур’єр.-2000.-№42
13. Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів в бюджетних установах: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 // Офіційний вісник України.-2003.-№9.-С.414
14. Про структуру бюджетної класифікації України: Постанова Верховної Ради України від 12.07.1996 р. №327/96-ВР // Голос України.-1996.-№137
15. Зміни до Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 06.06.2001 р. № 97 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - №63 (6098).- с.17-18.
16. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 10.07.2000 р. №61 // Офіційний вісник України.-2000.-№34.-С.1469
17. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання: Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000 р. №68 // Офіційний вісник України.-2000.-№36.-С.1571
18. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 10.12.1999 р. №114 // Офіційний вісник України.-2000.-№1.-С.14
19. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - №12 (315).- с.12-15
20. Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах Державного казначейства: Наказ Державного казначейства України від 19.10.2000 р. № 103 //Офіційний вісник Украйни. - 2000. - № 44. - ст.1911.
21. Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 06.10.2000 р. №100 // Офіційний вісник України.-2000.-№45.-С.1951
22. Про бюджетну класифікацію та її запровадження: Наказ Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. №604 // Податки та бухгалтерський облік.-2002.-№9
23. Про затвердження Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2005 році бюджетними установами і організаціями, які отримують кошти державного або місцевого бюджетів: Наказ Державного казначейства України від 31.03.2005 р. №58 // Офіційний вісник України.-2005.-№15.-С.788
24. Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2005 рік установами і організаціями, які отримують кошти державного або місцевого бюджетів: Наказ Державного казначейства України від 28.12.2005 р. №246 // Офіційний вісник України.-2006.-№4.-С.184
25. Про затвердження Роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Роз’яснень щодо застосування класифікації кредитування бюджету: Наказ Державного казначейства України від 04.11.2004 р. №194 // Баланс-Бюджет.-2005.-№3
26. Про операції по річному закриттю рахунків: Лист Державного казначейства України від 22.12.2000 р. № 07-04/1219-9396 // Баланс. – 2001. - №4/37. – с.25-26.
27. Про порядок укладання угод щодо надання послуг (виконання робіт) та придбання матеріальних цінностей у суб’єктів господарювання, оплата яких проводиться за рахунок бюджетних коштів: Наказ Міністерства фінансів України від 06.04.1998 р. №83 // Офіційний вісник України.-1998.-№16.-С.611
28. Айвазова Г. Планування та фінансування в бюджетних установах. // Баланс. – 2001. - № 2. – с.38-41
29. Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних установах: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 288 с.
30. Барикіна-Закірова М.В. Удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах. // Фінанси України. – 2003. - № 1
31. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник з виконання практичних завдань /За ред. І.І.Сахарцевої. – К.: Кондор, 2005. – 556с.
32. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р.Бойко, Л. Лученко. – Львів: Аверс, 2002. – 316с.
33. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник /За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2004. – 448с.
34. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підручник для студ. вищ. навч. зал./ Б.Б.Захожай, М.Ф.Базась, М.М.Матюха, В.М.Базась; За ред. В.Б.Захожая, М.Ф.Базася. – К.: МАУП, 2005. – 968с.
35. Джога Р.Т. та ін. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 483с.
36. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудіт”./ За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. - Житорир: ПП „Рута”, 2003. – 680с.
37. Крисюк В.І., Каленський М.М., Юрченко О.В. Ревізія і контроль в установах і організація бюджетної сфери: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу. – 148с.
38. Матвєєва В. Бюджетні організації: бухгалтерський облік та оподаткування. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Х.: Фактор, 2002. – 688с.
39. Назарбаєва Р. „Бюджетна” бухгалтерія. // Бухгалтерія. – 2002.- № 21/1.- с.45-50
40. Облік в бюджетних установах. // Дебет-Кредит. Школа бухгалтера.- 2003.- № 19. – с.16-17
41. Облік в бюджетних установах. Видатки бюджетних організацій // Дебет-Кредит. Школа бухгалтера. – 2003. - №25. – С.14
42. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів”. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 592с.
43. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та державні закупівлі. / В.Т. Александров, О.І. Ворона, П.К. Германчук. – Київ: НВП „АВТ”, 2004. – 593с.
44. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник . – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 416с.
45. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: 5 изд. – Минск: ООО «Новое издание», 2001. – 688с.
46. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – 662с.
47. Сахарцева И.И., Романенко Т.П. Бухгалтерський учет в бюджетных учреждениях и организациях (учебное пособие) – К.: «Кондор».- 2003. – 328с.
48. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2000. – 216с.
49. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч.посіб. – 6-те вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2002 – 784с.
50. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та ії аналіз: Навч.посібник . – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 360с.
51. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 672с. (Альма-матер).
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Організація обліку касових і фактичних видатків»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Бухгалтерський облік в бюджетних установах
  • Організація бухгалтерського обліку і аудиту касових операцій підприємства
  • Облік касових операцій
  • ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ
  • Організація управлінського обліку на підприємстві
  • Організація обліку доходів та видатків
  • Бухгалтерський облік у банках
  • Організація управлінського обліку на підприємстві
  • Теоретичні основи організації обліку, аналізу і внутрішнього контролю касових операцій та розрахунків з підзвітними особами
  • Організація касової роботи в банку
Cгенерировано за 0.159080 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...