Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік та аналіз прибутку промислових підприємств» (ID:49701)

| Размер: 386 кб. | Объем: 119 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1 Прибуток – основа економічного і соціального розвитку підприємства 6
1.1. Історичний аналіз економічної природи прибутку та методології його обліку 6
1.2. Класифікація доходів і витрат 20
1.3. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду 32
1.4. Фактори, що впливають на фінансовий результат 41
1.5. Техніко – економічна характеристика підприємства
ЗАТ “Домстрой” 46
Розділ 2 Організація бухгалтерського обліку фінансових результатів 53
2.1. Законодавчі та нормативні акти , які регулюють облік фінансових результатів 53
2.2. Бухгалтерський облік формування доходів 57
2.3. Бухгалтерський облік витрат підприємства 69
2.4. Порядок відображення в бухгалтерському обліку прибутку (збитку) від операційної діяльності 78
2.5. Пропозиції щодо удосконалення обліку фінансових результатів 81
Розділ 3 Аналіз прибутку ЗАТ “Домстрой” 85
3.1. Аналіз складу, рівня та динаміки фінансових результатів 87
3.2. Факторний аналіз чистого прибутку підприємства та шляхи його збільшення
3.3. Аналіз рентабельності 100
Висновки 107
Список використаних джерел 115
Додатки 120
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел
1. Закон України “ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. №996;
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97р. №283/97 – ВР;
3. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97р. №168/97 –ВР;
4. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матаріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків, затверджена Міністерством фінансів України від 11.08.94 р. №69, зі змінами і доповненнями;
5. Порядок визначення розмірів збитків від розкрадання, нестачі, знищення (пошкодження) матеріальних цінностей, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. №116;
6. Типовий порядок визначення норм товарно-матеріальних цінностей, затверджено Міністерством фінансів України від 31.05.93 р. №17-60/29/07-102;
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджене Міністерством фінансів України від 20.10.99 р. №246;
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затверджене Міністерством фінансів України від 29.11.99 р. №290;
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене Міністерством фінансів України від 31.12.99 р. №318.
10. Абрютина М. С., Грачев А.А. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия.-М.,1998 – 168с.
11. Аналіз вигід і витрат: Практичний посібник/ Перекл. З англ. С.Соколик. Вид.2-ге К.: Основи, 2000.-174с.
12. Анализ хозяйственой деятельности в промышлености// Под ред.В.И. Стражева. – М., 1994.-320с.
13. Бабо А. Прибыль. : Перевод с английского. – М., Прогресс и Универс, 1993. – с. 776
14. Баканов М.И. Теория экономического анализа – М.,1998. –256с.
15. Бауэр О.О. Трактат Лука Пачоли //Журнал счетоводов. – 1913 -№5,6
16. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник. – Житомір: ПП “Рута”, 2002. – 544с.
17. Бухгалтерський облік в Україні: навчальний посібник. За ред. Хомяка Р.Л. – Львів. “ Інтелект-Захід”, 2001. – 728 с.
18. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навчально- практичний посібник. За ред. Голова С.Ф. – Дніпропетровськ. ТОВ “Баланс-клуб”, 2000. – 768с.
19. Головко Т. Методика аналізу фінансової звітності підприємства – К.:Компас, 2000-32с.
20. Економічний аналіз: Навчальний посібник / за ред. М. Чумаченка – К.:2001.-540с.
21. Іваненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчально-методичний посібник-3-те вид. Перероб. і допов.- К.: КНЕУ,2000.-263с.
22. Кузнецова Ю.Н. Эволюция концепции прибыли от прошлого к настоящему. //Бухгалтерский учет –992 - №12
23. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства : Навчальний посібник .-К.: “Знання”, 2001.-378с.
24. Любушин Н.П. и др. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов/ Под ред. Любушина.-М. Юнити, 1999.-470с.
25. Осоливості бухгалтерського обліку в торгівлі: Навчльний посібник. За ред. Бутинця Ф.Ф. – Житомир. ЖІТІ, 2000. – 608с.
26. Пачоли Лука Трактат о счетах и записях. -М: Финансы и статистика. 1983., 286с.
27. Производство и торговля алкогольными напитками и табачными изделиями: нормативная база. – Харьков: Фактор, 2002. – 31с.
28. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности.-Минск.: ООО «Нове знання»,1999.-688с.
29. Сміт А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1935, с. 116
30. Торговая деятельность: Сборник систематизированого законодадельства и аналитических материалов. Ч.2. торговля отдельными группами товаров.-К.: Блиц-информ, 2002. - 226с.
31. Щур Д. Л., Труханович Л. В. Основы торговли. Розничная торговля.- Изд.3-е, перераб. и доп. М. Дело и Сервис, 2002.-800 с.
32. Буфатина И. Учёт товаров в розничной торговле// Бухгалтерский учет и аудит 2000, №6 С. 32-39.
33. Васєчко О. Калачова І. Концептуальні підходи до формування статистики виробництва товарів та послуг у рамках статистики підприємство//Економіка України.-2003.-№2.-С.23-32.
34. Голошубова Н. Інформаційне забеспечення процесу управління розвитком роздрібної торговельної мережі //Підприємство, господарство і право.- 2002.-№9.-С.111-113.
35. Гривайло А.Сучасні інформаційні тенденції при проведенні фінансово-економічного аналізу торговельного підприємства// Економіка, фінанси, право.-2001.-№9.-С.6-10.
36. Губачева О., Ночёвна Ю. Спорные вопросы учета торговой наценки в рознчных торгових предприятиях.// Бухгалтерский учет и аудит.- 2000, №8 С. 36-39.
37. Збараж А. Новорічна акція в роздрібній торгівлі «подарунок покупцю»: оформлення та облік// Все про бухгалтерський облік.-2002.-№116.-С.4-7.
38. Логіненко Л. Дуржавне регулювання розвитку внутрішньої торгівлі: сучасний стан та напрямки вдосконалення// Актуальні проблеми економіки.-2003.-№1.-С.52-57.
39. Марченко О. Роздрібна торговельна мережа великих міст: стан і основні тенденції розвитку// Підприємство, господарство і право.-2003.-№4.-С.145-148.
40. Особенности учета товарных операций на предприятиях розничной торговли по новому плану счетов// Бухгалтерский учет и аудит.-200.-№5.-С.54-59
41. Онисько С. Баховський В. Нові тенденції у формуванні цін на продовольчі товари // Економіка АПК.- 2002.-№9.-С.119-125.
42. Павлюк И. Проблемы бухгалтерского учёта производственных запасов, товаров и предложения по их решению.// Бухгалтерский учет и аудит 2000, №6 С. 40-56.
43. Пионтковский Р., Сытник Т. Торговля – двигатель украинского экономического роста//Фондовый рынок.-2002.-С. 4-6
44. Пичугин П. Налоговый учет балансовой стоимости (ФИФО в розничной торговле)// Налоги и бухгалтерский учет.-2003.-№3.-С.33-36.
45. Попылькова В. Методика розработки маркетинговой стратегии для предприятий- производителей товаров потребительского назначения // Вестник МГУ Серия “Экономика”.-2001.-№2.-С.110-127.
46. Родіонов Ю. Стан і перспективи розвитку роздрібної торгівлі споживчими товарами в Україні// Маркетинг і реклама.-2002.-№1.- С.14-16.
47. Смолін І. Ресурсні обмеження стратегічного розвитку роздрібного товарообороту// Вісник КНТЕУ.-2001.-№4.- С.5-8.
48. Тарасова Т. Эфективность использования товарных запасов на предприятиях розничной торговли// Бизнес-информ.-2000.-№4.-С.66-68.
49. Тихонова Н. Кисляк П. Сучастні проблеми товарознавства// Вісник КНТЕУ.-2001.-№2.-С.58-63.
50. Шаповалова А., Сопко В. Особенности учёта товарных операций на предприятиях розничной торговли по новому Плану счетов.//Бухгалтерский учет и аудит 2000, №5 С. 54-59.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Облік та аналіз прибутку промислових підприємств»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
 • ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
 • ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
 • ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
 • ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
 • Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку
 • Фінансова статистика
 • ОБЛІК ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
 • Облік власного капіталу
 • ПРИБУТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. ПОКАЗНИКИ ПРИБУТКУ
 • Оподаткування прибутку підприємств
Cгенерировано за 0.158226 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів