Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік руху товарних запасів торговельного підприємства» (ID:49671)

| Размер: 520 кб. | Объем: 140 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1. Характеристика діяльності підприємства 6
1.1 Теоретична сутність товарних запасів торговельного підприємства 6
1.2 Характеристика торгівельної галузі країни 9
1.3 Характеристика діяльності підприємства 18
1.4 Попередня оцінка діяльності підприємства 22
Розділ 2. Облік руху товарних запасів торговельного підприємства 30
2.1 Правовий розділ 30
2.2 Характеристика бухгалтерського обліку 40
Розділ 3. Економічний аналіз діяльності підприємства 74
3.1. Методика аналізу роздрібного товарообігу торговельного підприємства 74
3.2 Аналіз динаміки загального товарообігу 75
3.3 Аналіз товарно-групової структури 77
3.4 Аналіз ритмічності та сезонності товарообігу 82
3.5 Факторний аналіз товарообігу 84
3.6. Експрес-аналіз фінансових показників підприємства 103
3.7 Пропозиції та шляхи вдосконалення діяльності торговельного підприємства 118
Висновки 128
Список використаних джерел 133
Додатки 139
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України
2. Господарський кодекс України
3. Закон України “Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” від 15.09.95 р. № 329/95-ВР.
4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.06.99 р. № 996-ХІV.
5. Закон України “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” від 19.12.95 р. № 482/95-ВР.
6. Закон України “Про єдиний митний тариф” від 05.02.92 р. № 2097-ХІІ.
7. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24.02.94 р. № 4004-ХІІ.
8. Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06.07.95 р. № 265/95-ВР.
9. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.91 р. № 1023-ХІІ.
10. Закон України “Про лікарські засоби” від 04.04.96 р. № 123/96-ВР.
11. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ.
12. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 16.07.99 р. № 996-XVI.
13. Закон України “Про патентування деяких видів господарської діяльності” від 23.03.96 р. № 98/96-ВР.
14. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.91 р. № 698-ХІІ.
15. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ.
16. Закон України “Про споживчу кооперацію” від 10.04.92 р. № 2265-ХІІ.
17. Закон України “Про ціни та ціноутворення” від 03.12.99 р. № 507-ХІІ.
18. Декрет КМУ “Про акцизний збір” від 26.12.92 р. № 18-92.
19. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.98 р. № 527.
20. Інструкція про порядок обчислення і сплати податку на додану вартість та акцизного збору за товари, ввезені із-за меж митних кордонів України, і товари (роботи, послуги), що експортуються за межі митних кордонів України, затверджена Наказом МФУ від 31.05.94 р. № 44.
21. Інструкція про порядок оформлення суб`єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджена Наказом МЗЕЗторгу України від 08.07.97 р. № 343.
22. Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування, затверджена МЗЕЗторгом України від 04.01.97 р. № 2.
23. Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи або організації або уповноваженим ним органом дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації, затверджене Постановою КМУ від 06.10.93 р. № 831.
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс”, затверджене наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджене Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.
28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 “Звіт про власний капітал”, затверджене Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.
29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 “Запаси”, затверджене Наказом МФУ від 20.10.99 р. № 246.
30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 “Зобов`язання”, затверджене Наказом МФУ від 21.01.01 р. № 20.
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”, затверджене Наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318.
32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 “Податок на прибуток”, затверджене Наказом МФУ від 28.12.2000 р. № 353.
33. Положення про порядок видачі закладами державної санітарно-епідеміологічної служби рішень про відповідність вимогам санітарних норм об`єктів та будівель, що вводяться в експлуатацію, та готовності підприємства до роботи для отримання дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації, затверджене Державною санітарно-епідеміологічною службою та Головним державним санітарним лікарем України від 23.04.2003 р. №51.
34. Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, затверджений Постановою КМУ від 14.02.2001 р. № 150.
35. Порядок здійснення торговельної діяльності і правила торговельного обслуговування населення, затверджений Постановою КМУ від 08.02.95 р. № 108.
36. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені Наказом МЗЕЗторгу України від 13.03.95 р. № 37.
37. Правила продажу непродовольчих товарів, затверджені Наказом МЗЕЗторгу України від 27.05.96 р. № 294.
38. Правила роботи дрібно роздрібної мережі, затверджені Наказом МЗЕЗторгу України від 08.07.96 р. № 369.
39. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджені Постановою КМУ від 30.07.06 р. № 854.
40. Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджені Наказом МЗЕЗторгу України від 03.08.96 р. № 503.
41. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджені Наказом МФУ від 07.05.93 р. № 25.
42. Перелік органів ліцензування, затверджений Постановою КМУ від 14.11.2000 р. № 1698.
43. Бухгалтерський облік в торгівлі: Методичний посібник для бухгалтерів. – Харків. “Фактор”, 1998. – 396 с.
44. Грабова Н. Н. Бухгалтерський облік в торгівлі: Практичний посібник. – К.: “Учётинформ”, 1997. – 382 с.
45. Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учёт в производственных и торговых предприятиях: Учебное пособие для студентов вузов. – К.: “А. С. К.”, 2000. – 624 с.
46. Грабова Н. Н., Кириленко В. Б. Бухгалтерський облік та аналіз торговельно-комерційної діяльності: Практичний посібник. – К.: “Учётинформ”, 1998. – 112 с.
47. Економічний аналіз: Навч. посібник. За ред. М. Г. Чумаченка. – К. КНЕУ, 2003. – 540 с.
48. Крысенко Т. В. Торговля: организация, налоговый и бухгалтерский учёт: Практическое пособие. – К.: Редакция газеты “Бухгалтерия. Налоги. Бизнес”, 2004. – 240 с.
49. Любушин Н. П., Лещёва В. Б., Дьякова В. Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 471 с.
50. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства: Підручник. – К.: “Хрещатик”, 1999. – 800 с.
51. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі: Навчальний посібник. За ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир. ПП “Рута”, 2000. – 607 с.
52. Солошенко Л. Ю. Роздрібна торгівля: нове у бухгалтерському обліку. – Харків. “Фактор”, 2002. – 112 с.
53. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2003. – 300 с.
54. Бабенко С. Власність споживчої кооперації: соціально-економічна природа та особливості реформування // Економіка України. – 2003. – № 12 –С. 4-9.
55. Бакун Ю. Облік як інформаційна база аналізу запасів на підприємствах торгівлі // Вісник КНТЕУ. – 2003. – № 3. – С. 82-87.
56. Буфатіна І. Облік у роздрібній торгівлі // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 78. – С. 3-20.
57. Буфатіна І. Природний убуток та порядок списання зіпсованих товарів // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 41. – С. 33-36.
58. Буфатіна І. Розрахунок торгової націнки при продажу товарів зі знижкою // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 10. – С. 6-7.
59. Буфатина И. Учёт в розничной торговле: применение Национальных стандартов // Всё о бухгалтерском учёте. – 2002. – № 78. – С. 4-13.
60. Веренич О. Учёт основной операционной деятельности предприятия розничной торговли // Всё о бухгалтерском учёте. – 2002. – № 38.– С. 11-18.
61. Волощак М. Кооперація – це взаємодопомога // Деснянська правда. – 2004. – № 79. – С. 4.
62. Волощак М. Споживча кооперація: проблеми і перспективи розвитку // Деснянська правда. – 2002. – № 71. – С. 2.
63. Голошубова Н. Визначальні фактори розвитку роздрібної торговельної мережі // Вісник КНТЕУ. – 2003. – № 4. – С. 18-26.
64. Голошубова Н. Розничная торговая сеть Украины: прошлое и настоящее // Экономика торгового предприятия. – 2002. – № 9. – С. 73-80.
65. Кобилянський В. Хто і як повинен захищати права споживачів // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 114. – С. 29-34.
66. Костюченко В. Учёт запасов согласно национальным Положениям (стандартам) бухгалтерского учёта // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2002. – №5. – С. 23-39.
67. Марцин В. Фінансово-господарська діяльність споживчої кооперації та шляхи її стабілізації // Фінанси України. – 2004. – № 12. – С. 13-19.
68. Церетели Л. Учёт в розничной торгове // Всё о бухгалтерском учёте. – 2002. – № 24. – С. 4-13.
69. Шаповалова А., Сопко В. Особенности учёта товарных операций на предприятих розничной торговли по новому плану счетов // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2002. – № 5. – С. 54-59.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Облік руху товарних запасів торговельного підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Теоретично-методичні основи планування товарних запасів торговельного підприємства
  • Облік і аудит товарних запасів на підприємстві
  • Облік і аудит товарних запасів на підприємстві
  • Бухгалтерський облік руху товарних запасів
  • Облік і аудит надходження товарних запасів та аналіз розрахунку
  • Облік, аналіз та контроль товарних запасів (Практична частина дипломної роботи)
  • Облік, аналіз і аудит запасів товарів і продуктів на складах підприємств ресторанного бізнесу
  • Управління товарними запасами в роздрібній торговельній мережі (теорія)
  • Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі
  • Інвентаризація товарних запасів і облік їх результатів в оптовій торгівлі на прикладі підприємства ТОВ “Ольвія”
Cгенерировано за 0.117090 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів