Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Економічна сутність та необхідність обліку в автотранспортних підприємствах» (ID:49494)

| Размер: 437 кб. | Объем: 121 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Вступ 3
1. Економічна сутність та необхідність обліку в автотранспортних підприємствах 5
1.1. Автотранспорт: особливості організації та завдання обліку 5
1.2 Техніко-економічна характеристика підприємства 12
1.3. Нормативно-законодавча база, що регулює діяльність
автотранспортного підприємства 20
2. Особливості бухгалтерського обліку діяльності підприємств, що надають автотранспортні послуги 26
2.1. Бухгалтерський облік рухомого складу автотранспортного підприємства 26
2.2. Бухгалтерський облік запасів автотранспортного підприємства 42
2.3. Облік фінансових результатів діяльності
автотранспортного підприємства 55
3 Аналіз діяльності підприємств автомобільного транспорту 76
3.1 Завдання та джерела аналізу діяльності підприємств автомобільного транспорту 76
3.2 Характеристика техніко-експлуатаційних показників використання рухомого складу 78
3.3. Аналіз обсягу перевезень 85
3.4 Аналіз собівартості перевезень 96
4. Шляхи покращення роботи автотранспортного підприємства 105
4.1. Пропозиції про удосконалення організації обліку УТТ ”ЧНТТ” 105
4.2. Шляхи збільшення прибутку підприємства 109
Висновки 114
Список використаних джерел 119
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Закон України “Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів”// Все про бухгалтерський облік.-2000.-№16.-с.2-4.
2. Закон України про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування// Все про бухгалтерський облік.-2001.-№ 40.-с.30-33.
3. Закон України “Про транспорт”//Бухгалтерія.-2001.-№ 22.-с.29-34.
4. Закон України “Про автомобільний транспорт”//Бухгалтерія.-2001.-№ 22.-с.13-29.
5. Закон України “Про податок на додану вартість” //Все про бухгалтерський облік.-2000.-№ 72.-с.2-20.
6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”//Все про бухгалтерський облік.-2000.-№ 96.-с.3-44.
7. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” //Бухгалтерський облік і аудит.-1999.-№ 9.-с.3-8.
8. Закон Украины о лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности//Бухгалтерия.Право.Налоги.Консультации.-2001.-№ 9.-с.6-17.
9. Правила державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів і мотоколясок//Все про бухгалтерський облік.-2000.-№ 16.-с. 9-16.
10. Правила проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів// Все про бухгалтерський облік.-2000.-№ 16.-с. 7-9.
11. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування по окремим видам господарських операцій” //Бухгалтерський облік і аудит.-1998.-№ 11.-с.45-46.
12. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (пошкодження) матеріальних цінностей” //Все про бухгалтерський облік.-2000.-№ 118.-с.11-12.
13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті”//Бухгалтерія.-2001.-№ 22.-с.44-46.
14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок і умови проведення обов’язкового страхування громадянської відповідальності власників транспортних засобів”//Бухгалтерія.-2001.-№ 22.-с.47-52.
15. Постанова Кабінету Міністрів України ”Про встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища”//Баланс.-1999.-№ 15.-с.8-12.
16. Декрет Кабінету Міністрів України ”Про прибутковий податок з громадян” //Все про бухгалтерський облік.-2000.-№ 67.-с.3-11.
17. Декрет Кабінету Міністрів України ”Про місцеві податки і збори”// Відомості Верховної Ради України.-1993.-№ 10.-с.336.
18. Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.-К.-1998.-с.127.
19. Наказ Міністерства транспорту України про затвердження Правил нагляду і підтримання в робочому стані стартерних свинцово-кислотних акумуляторних батарей НД 7214 у 95120-157-97//Бухгалтерія.-2001.-№ 22.-с.111-118.
20. Наказ Міністерства транспорту України про затвердження Типового положення по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті України//Бухгалтерія.-2001.-№ 22.-с.119-122.
21. Наказ Міністерства транспорту України про затвердження Методичних рекомендацій по формуванню собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті України//Бухгалтерія.-2001.-№ 22.-с.122-134.
22. Наказ міністерства фінансів України про затвердження Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій// Бухгалтерський облік і аудит.-2000.-№ 1.-с.14-65.
23. Наказ Міністерства фінансів України про затвердження Порядку ведення обліку приросту (зменшення) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів і деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції (в тому числі малоцінних предметів на складах)//Бизнес.-1999.-№ 49.-с.81-82.
24. Наказ Державної податкової адміністрації України про затвердження Інструкції про порядок розрахунку й сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища”//Вісник податкової служби України.-1999.-№ 36.-с.51-64.
25. Наказ Державної податкової адміністрації України про затвердження Порядку заповнення розрахунку податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів//Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку.-2000.-№ 7.-с.72-76.
26. Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин.-К.-1998.-с.12.
27. Норми витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті//Все про бухгалтерський облік.-1998.-№ 33.-с.2-43.
28. Наказ Міністерства транспорту України про затвердження Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту//Бизнес.-1999.-№ 49.-с.119-121.
29. Приказ Министерства финансов Украины об утверждении Методических рекомендаций по применению регистров бухгалтерского учета//Бухгалтерия. Право.Налоги.Консультации.-2001.-№ 8.-с.3-9.
30. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства транспорту України про затвердження Ліцензійних умови здійснення господарської діяльності по наданню послуг по перевезенню пасажирів та вантажів автомобільним транспортом//Бухгалтерія.-2001.-№ 22.-с.53-57.
31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” //Все про бухгалтерський облік.-1999.-№ 88.-с.2-4.
32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”//Все про бухгалтерський облік.-2000.-№ 11.-с.88-90.
33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Доходи”//Все про бухгалтерський облік.-2000.-№ 11.-с.91-93.
34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” //Бухгалтерія в сільському господарстві.-2000.-№ 5.-с.21-25.
35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”// Бухгалтерський облік і аудит.-2000.-№ 5.-с.17-22.
36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”// Бухгалтерський облік і аудит.-2000.-№ 5.-с.7-11.
37. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: навчальний практичний посібник. За ред. С.Ф. Голова.- Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-клуб”, 2000.- 768 с.
38. Баканов М.И.,Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.,1999
39. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Навчальний посібник. Житомир, 2000
40. Автомобіль на підприємстві //Все про бухгалтерський облік.-2002.-№ 43.-с. 3-110
41. Аксенова З.М. Аналіз производственно-хозяйственой деятельности автотранспортних предприятий. – М. : Высшая школа, 1993.
42. Головко Т. Методика аналізу фінансової звітності підприємства.-К.: Компас, 2000.- 32 с.
43. Кужельний М.В., Лінник В.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.: КНЕУ, 2001.- 334 с.
44. Прыкин Б.В. Технико – экономический анализ, М.2000, 201с.
45. Савицька Г.В. “Аналіз господарської діяльності підприємства”, Мінськ, 2000
46. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник.- 3-те вид., перероб. і доп.-К.: КНЕУ, 2000.- 578 с.
47. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.-К.:А.С.К.,2000.- 784 с.
48. Томашпольський С. Податки та бухгалтерський облік: Бліц-бібліотека. Облік автоперевезень.-Х.:Фактор,2000.- 110 с.
49. Н.М. Малюга та інші. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності “Облік і аудит” /За ред. проф.Ф.Ф. Бутинця.-Житомир: ЖІТІ,2000.- 480 с.
50. О.Башинський. Транспортний податок: все, що треба знати власникам автотранспорту//Все про бухгалтерський облік.-2001.-№ 19. с.4-11.
51. Голов С., Пархоменко В. Новый План счетов: построение и применение// Бухгалтерский учет и аудит.- 2000.-№ 1.-с.65-95.
52. Краснокутська Л. Документальне оформлення списання ПММ //Все про бухгалтерський облік.-2001.-№ 19.-с.22.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Економічна сутність та необхідність обліку в автотранспортних підприємствах»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Страхування автотранспорних ризиків
  • Бухгалтерський облік формування статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями
  • ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ
  • Організація управлінського обліку на підприємствах України різних галузей господарювання
  • Необхідність обліку біологічних активів
  • Сучасні проблеми правового регулювання перевезень вантажів автомобільним транспортом та функціонування українських автотранспортних підприємств
  • Міжнародні автотранспортні перевезення (на прикладі підприємства)
  • Облік товарів і тари на підприємствах роздрібної торгівлі
  • Облік і аналіз наявності та руху товарів у оптовій торгівлі (на прикладі ТОВ „Дасна”)
  • Документальне оформлення операцій по обліку і реалізації продукції на підприємствах харчування
Cгенерировано за 0.340852 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів