Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Економічний зміст торгівельної діяльності» (ID:49369)

| Размер: 655 кб. | Объем: 103 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Вступ 4
Розділ 1 7
Економічний зміст торгівельної діяльності 7
1.1 Поняття, форми та функції торгівельної діяльності 7
1. 2. Види товарообороту та їх характеристика 15
1.3. Техніко-економічна характеристика торговельної організації 29
Розділ 2 40
Особливості руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі 40
2.1 Нормативно-правова база, що регулює питання обліку товарних операцій 40
2.2. Облік руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі 43
2.3 Особливості обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат та торгової націнки 52
2.4. Облік вибуття товарів 60
Розділ 3 65
Аналіз роздрібного товарообігу 65
3.1. Методика аналізу роздрібного товарообігу торговельного підприємства 65
3.2 Аналіз динаміки загального товарообігу 66
3.3 Аналіз товарногрупової структури 68
3.4 Аналіз ритмічності та сезонності товарообороту 73
3.5 Факторний аналіз товарообігу 74
3.6. Пропозиції та шляхи вдосконалення діяльності торговельного підприємства 86
Висновки 96
Список використаних джерел 101
ДОДАТКИ 105
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Конституція України від 28.06.96р. №254к/96-ВР
2. Господарський кодекс від 16.01.03р. №436-IV
3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.06.99 р. № 996-ХІV.
4. Закон України “Про єдиний митний тариф” від 05.02.92 р. № 2097-ХІІ.
5. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24.02.94 р. № 4004-ХІІ.
6. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.91 р. № 1023-ХІІ.
7. Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ.
8. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від .0.97 р. № 283.
9. Закон України “Про патентування деяких видів господарської діяльності” від 23.03.96 р. № 98/96-ВР.
10. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.91 р. № 1251-ХІІ.
11. Декрет КМУ “Про акцизний збір” від 26.12.92 р. № 18-92.
12. Інструкція про порядок оформлення суб`єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджена Наказом МЗЕЗторгу України від 08.07.97 р. № 343.
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 “Баланс”, затверджене наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.
16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджене Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.
17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 5 “Звіт про власний капітал”, затверджене Наказом МФУ від 31.03.99 р. № 87.
18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 9 “Запаси”, затверджене Наказом МФУ від 20.10.99 р. № 246.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 “Зобов`язання”, затверджене Наказом МФУ від 21.01.01 р. № 20.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати”, затверджене Наказом МФУ від 31.12.99 р. № 318.
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 17 “Податок на прибуток”, затверджене Наказом МФУ від 28.12.2000 р. № 353.
22. Бухгалтерський облік в торгівлі: Методичний посібник для бухгалтерів. – Харків. “Фактор”, 1998. – 396 с.
23. Грабова Н. Н. Бухгалтерський облік в торгівлі: Практичний посібник. – К.: “Учётинформ”, 1997. – 382 с.
24. Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учёт в производственных и торговых предприятиях: Учебное пособие для студентов вузов. – К.: “А. С. К.”, 2000. – 624 с.
25. Грабова Н. Н., Кириленко В. Б. Бухгалтерський облік та аналіз торговельно-комерційної діяльності: Практичний посібник. – К.: “Учётинформ”, 1998. – 112 с.
26. Економічний аналіз: Навч. посібник. За ред. М. Г. Чумаченка. – К. КНЕУ, 2004. – 540 с.
27. Крысенко Т. В. Торговля: организация, налоговый и бухгалтерский учёт: Практическое пособие. – К.: Редакция газеты “Бухгалтерия. Налоги. Бизнес”, 2005. – 240 с.
28. Любушин Н. П., Лещёва В. Б., Дьякова В. Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 471 с.
29. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н. М. Економіка торговельного підприємства: Підручник. – К.: “Хрещатик”, 1999. – 800 с.
30. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі: Навчальний посібник. За ред. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир. ПП “Рута”, 2000. – 607 с.
31. Солошенко Л. Ю. Роздрібна торгівля: нове у бухгалтерському обліку. – Харків. “Фактор”, 2003. – 112 с.
32. Цал-Цалко Ю. С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2004. – 300 с.
33. Бабенко С. Власність споживчої кооперації: соціально-економічна природа та особливості реформування // Економіка України. – 2004. – № 12 –С. 4-9.
34. Бакун Ю. Облік як інформаційна база аналізу запасів на підприємствах торгівлі // Вісник КНТЕУ. – 2004. – № 3. – С. 82-87.
35. Буфатіна І. Облік у роздрібній торгівлі // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 78. – С. 3-20.
36. Буфатіна І. Природний убуток та порядок списання зіпсованих товарів // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 41. – С. 33-36.
37. Буфатіна І. Розрахунок торгової націнки при продажу товарів зі знижкою // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 10. – С. 6-7.
38. Буфатина И. Учёт в розничной торговле: применение Национальных стандартов // Всё о бухгалтерском учёте. – 2003. – № 78. – С. 4-13.
39. Веренич О. Учёт основной операционной деятельности предприятия розничной торговли // Всё о бухгалтерском учёте. – 2003. – № 38.– С. 11-18.
40. Волощак М. Кооперація – це взаємодопомога // Деснянська правда. – 2005. – № 79. – С. 4.
41. Волощак М. Споживча кооперація: проблеми і перспективи розвитку // Деснянська правда. – 2003. – № 71. – С. 2.
42. Голошубова Н. Визначальні фактори розвитку роздрібної торговельної мережі // Вісник КНТЕУ. – 2004. – № 4. – С. 18-26.
43. Голошубова Н. Розничная торговая сеть Украины: прошлое и настоящее // Экономика торгового предприятия. – 2003. – № 9. – С. 73-80.
44. Кобилянський В. Хто і як повинен захищати права споживачів // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – № 114. – С. 29-34.
45. Костюченко В. Учёт запасов согласно национальным Положениям (стандартам) бухгалтерского учёта // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2003. – №5. – С. 23-39.
46. Марцин В. Фінансово-господарська діяльність споживчої кооперації та шляхи її стабілізації // Фінанси України. – 2005. – № 12. – С. 13-19.
47. Церетели Л. Учёт в розничной торгове // Всё о бухгалтерском учёте. – 2003. – № 24. – С. 4-13.
48. Шаповалова А., Сопко В. Особенности учёта товарных операций на предприятих розничной торговли по новому плану счетов // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2003. – № 5. – С. 54-59.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Економічний зміст торгівельної діяльності»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Поняття та види торгівельної діяльності
  • Аналіз діяльності торгівельних підприємств
  • Облік руху товарних запасів торговельного підприємства
  • Особливості обліку руху товарів на підприємствах роздрібної торгівлі
  • Право інтелектуальної власності на торговельну марку
  • Контрольна з ЗЕД
  • Оптова та роздрібна торгівля
  • Економічне районування України
  • Економічне районування України
  • Нормативно-правове забезпечення торгівельної діяльності
Cгенерировано за 0.139290 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів