Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Управління фінансовими ризиками підприємства» (ID:49243)

| Размер: 446 кб. | Объем: 93 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст

Вступ 3
1. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства 6
1.1 Сутність фінансового ризику та умови його виникнення 6
1.2 Модель управління фінансовими ризиками 11
1.3 Напрямки зменшення впливу фінансового ризику на діяльність підприємств 20
2. Оцінка ефективності управління фінансовим ризиком на ДП «Козелецьрайагролісгосп» 35
2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 35
2.2 Оцінка фінансових ризиків ДП «Козелецьрайагролісгосп» 47
2.3 Оцінка процесу управління ризиками підприємства 51
3. Шляхи вдосконалення управління фінансовими ризиками ДП «Козелецьрайагролісгосп» 56
3.1 Оцінка загрози підвищення основних фінансових ризиків для підприємства 56
3.2 Методи зниження фінансових ризиків ДП «Козелецьрайагролісгосп» 61
Висновки 72
Список використаної літератури 80
Додатки 86
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Господарський кодекс України від 16.03.2003 р. // Інфодиск «Законодавство України»
2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р. за № 334/94 – ВР зі змінами та доповненнями станом на 01.04.2007 р. // Інфодиск «Законодавство України»
3. П (с) БО № 2 «Баланс» від 31.03.1999 р. // Інфодиск «Законодавство України»
4. П (с) БО № 3 «Звіт про фінансові результати» від 31.03.1999 р. // Інфодиск «Законодавство України»
5. Аналіз вигід і витрат: Практичний посібник / Ред. Кілієвич О. – К.: Основи, 2004. – 175 с.
6. Атременков Ю, Киселева Н., Тагатаров С. Оценка регионального инвестиционного риска // Регион: экономика и социология, 2005. №2, с. 146-164.
7. Баканов А. Д., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 314 с.
8. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. М.: Финансы и статистика, 2004. – 245 с.
9. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 192 с.
10. Белоусов Е. Страхование и риск // Бизнес-информ., 2000. №23, с. 11-12.
11. Білоусов Є. Класифікація господарських ризиків // Підприємництво, господарство, право, 2006.- №3, с. 13-15.
12. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – К.: Ніка-Центр, 2003. – 480 с.
13. Бондаренко А. Особенности функционирования рискового бизнеса // Бизнес-информ, 2004. №3, с. 33-34.
14. Бузько И. Совершенствование управлыния экономическим риском на предприятии // Бизнес-информ, 2002.– №6, с. 82-85.
15. Бутырская Т., Ванюшкин А. Методы управления рисками на современном этапе экономичекого развития // Управління проектами та розвиток виробництва: зб. наукових праць, 2004. Вип. 2(1), с. 89-98.
16. Бушуєва І. Формування часової функції ризику // Банківська справа, 2005. №1, с. 21-22.
17. Быкова Е. В., Стоянова Е. С. Финансовое искусство коммерции. – М.: Перспектива, 1995. – 198 с.
18. Васильев В. Риск и возможности увеличения объема ответственности в страховании // Бизнес-информ, 1995. №11-12, с. 28-30.
19. Винокуров Д. Страхование коммерческих (финансовых) рисков // Налоги и бухгалтерский учет, 2006. №79, с.35-39.
20. Вітлінський В. Концептуальні засади ризикології у фінансовій діяльності // Фінанси України, 2007. №3, с.3-10.
21. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. – К: ДЕМІУР. – 2000. – 280 с.
22. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І., Верченко П.Т. Системне використання об’єктивних і суб’єктивних показників ризику у фінансово-економічній сфері // Фінанси України, 2004. №12, с. 16-24.
23. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І., Фінансовий ризик і методи його вимірювання // Фінанси України, 2004. №5, с. 13-23.
24. Вітлінський В.в., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: підручник. – К.: ІЗМН. – 2000. – 358 с.
25. Внукова Н., Смоляк В. Базова методика оцінки економічного ризику підприємств // Фінанси України, 2006. №10, с. 15-22
26. Воронков Д. Инновации и риск // Бизнес-информ, 2002. №6, с. 73-75.
27. Временко Л. Риск-менеджмент прибыли предприятия // Бизнес-информ, 2002. №3, с. 66-68.
28. Гавва В.Н. Оценка предпринимательских рисков и формирование рыночной стратегии. – Х.: “ХАИ”, 2003, - 106 с.
29. Гайдай Л., Маслова С. Хеджирование как инструмент страхования рисков // Вісник ЖІТІ, 2000. Вип. 4, с. 223-225.
30. Гайдуцький А. Фінансові ризики в умоівах глобалізації економіки // Фінанси України, 2006. №8, с.60-62.
31. Галасюк В. Риск как один из неотъемлемых факторов бизнеса // Економіка, фінанси, право, 2006. №7, с. 17-23.
32. Говорушко Т., Тимченко О. Особливості перестахування ризиків у нерезидентів // Економіка, фінанси, право, 2005. №6, с. 36-39.
33. Грачов В., Конода Т. Класифікація ризиків та управління ними // Фінанси України, 2006. № 10, с.56-61.
34. Гриценко А. Надежное средство защиты от неприятностей // Финансовые услуги, 2007. №1, с.10-12.
35. Грушко В.І., Пилипченко О. Фінансові ризики: Навч. посібник. – Ж.: ЖІТІ, 2002 – 188 с.
36. Гуткевич С. Управление рисками при формировании инвестиционной привлекательности // Актуальні проблеми економіки, 2007. №1, с. 18-22.
37. Ермольцев Ю. Проблемы страхования катастрофических рисков // Кибернетика и системный анализ, 2005. № 2, с. 90-110.
38. Заманский Г. Психологические риски проектов внедрения // Банковские технологии, 2005. №10, с.68-71.
39. Ильяшенко В. Факторы риска поисков целевых рынков // Бизнес-информ, 2002. №3, с.68-71
40. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник, К. : ВІПОЛ, 2003. – 260 с.
41. Камінський А. Доходність і ризик на нових європейських ринках акцій // Банківська справа, 2006. №1, с.65-80.
42. Кінащук Л. Види страхування та їх місце в упраління ризиками // Підприємництво, господарство і право, 2005. №11, с. 55-57.
43. Кічель В. Визначення найкращого варіанта інвестування в умоваї ризику. // Фінанси України, 2006. № 2, с.85-90.
44. Клапків М. Методи ідентифікації фінансових ризиків // Фінанси України, 2004. № 1, с.39-46.
45. Клапків М. Питання етимології економічного ризику // Фінанси України, 2005. № 4, с.14-20.
46. Ковалев В.В.Управление финансами. М.: ФБК-ПРЕСС,2002. – 360 с.
47. Колотило О. Проблеми моніторингу ризику в умовах вітчизняного ринку страхування // Фінанси України, 2004. № 10, с.135-138.
48. Комиссаров Е. Фьючерсный контракт уменьшит ваши риски // Финансовые консультации, 2002. №11, с.8-9.
49. Корд Р. Оценка рисков в странах с переходной экономикой: новый подход // Трансформация: экономический бюллетень о странах с переходной экономикой, 2002. №4, с.24-25.
50. Кочетков В.Н., Шипова Н.А. Экономический риск и методы его измерения: Уч. пособие . – К.: УФИМБ, 2004.
51. Крейнина М. Н. Финансовое состояние предприятия: методы оценки. М.: ИКЦ, ДИС, 2001. – 310 с.
52. Кузьмин В. Учет риска при принятии решений на основе анализа возможных потерь // Бизнес-информ, 2002. №11-12, с. 20-22.
53. Кулішов В. В. Економіка підприємництва: теорія і практика. / Навч. пос., К.: Ника – центр, 2006. – 249 с.
54. Куносов А. Страхование производственных рисков в сельском хозяйстве // Международный сельскохозяйственный журнал, 2006. №3, с. 8-13.
55. Куранина Ю.Г. Оценка факторов риска в инвестиционных расчетах // Бухгалтерский учет, 1995. №6, с.22-27.
56. Литвицький В. Цінові та фіскальні ризики гальмування економічного зростання в Україні // Банківська справа, 2006. №5, с. 8-16.
57. Любушин Н. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 2003. – 210 с.
58. Максютов А. Хеджирование риска изменения банковских процентных ставок на основе анализа дисбалансов // Банковские технологии, 2006. №12, с.19-22.
59. Маркіна Г. Стимулювання інвестиційної діяльності шляхом подолання систематичних ризиків // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні, 2003. №3, с.25-27.
60. Мельник Т. Кількісний аналіз оцінки ризику // Фінанси України, 2004. №9, с.63-80.
61. Минка А. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику і невизначенності // Економіка АПК, 2005. №3, с.85-90.
62. Мізюк Б. Ризики стратегічних рішень інвестиційного проектування // Регіональна економіка , 2005. №4, с. 85-90.
63. Мізюк Б., Белей О. Фінансові ризики інвестиційних проектів // Фінанси України, 2003. №10, с. 122-129.
64. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Учеб. пособие / Ред Лагоши Б.А.. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 224 с.
65. Москвін С.О. Проектний аналіз. – К.: ТОВ “Видавництво Лібра”, 2002, - 368 с.
66. Нанаев И., Ашалян А. Риски и виду потерь в деятельности малых предприятий // Пищевая промышленность, 2004. №1, с.30-31.
67. Охимчук С., Азарова А. Багаторівнева система оцінки фінансового ризику // Фінанси України, 2002. №11, с.55-63.
68. Плиса В. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України, 2005. №1, с. 67-72.
69. Покова А. Методы снижения инвестиционных рисков и разработка стратегии риск-менеджента // Бизнес-информ , 2004. №1, с.31-36.
70. Производственный менеджмент / Ред. Ильенкова О. – М.: ЮНИТИ, 2004, - 583 с.
71. Риск-анализ инвестиционного проекта: учебник для вузов /Ред. Грачева М.В. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 351 с.
72. Ротова Т.А. Управління прийнятими на страхування ризиками: автореферат. – К.: КНТЕУ, 2006. – 20 с.
73. Страхування: підручник / Ред. Осадця С.С. – К.: КНЕУ, 2006, - 599с.
74. Устенко О.Л. Теория экономического риска: Монография. – К: МАУП, 2001. – 164 с.
75. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 1995. – 268 с.
76. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Финансы предприятий: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2001., - 290 с.
77. Экономика фирмы: Учеб.пос./ под ред. Волкова О. И., Скляренко В. К.- М.: Инфра – М, 2004, - 416 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Управління фінансовими ризиками підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Фінансові ризики суб’єкта господарювання та управління ними
  • Фінансові ризики суб’єкта господарювання та управління ними
  • Управління фінансовими ризиками підприємства та шляхи його удосконалення (на матеріалах ВАТ “Чексіл”)
  • Оцінка впливу фінансових ризиків на фінансовий стан підприємства
  • Оцінка впливу фінансових ризиків на фінансовий стан підприємства
  • Ризики та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства
  • Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства
  • Ризики та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства
  • Управління фінансовими ризиками
  • Оцінка впливу фінансових ризиків на фінансовий стан підприємства
Cгенерировано за 0.128243 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів