Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Теоретичні основи формування маркетингових стратегій» (ID:49154)

| Размер: 229 кб. | Объем: 91 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТВступ 3
РОЗДІЛ І. Теоретичні основи формування маркетингових стратегій 6
1.1 Сутність маркетингової стратегії 6
1.2 Фактори, що впливають на маркетингову стратегію підприємства Реемтсма-Україна 12
1.3 Методичні підходи до формування маркетингової стратегії на підприємтсві Реемтсма-Україна 19
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз маркетингових стратегій підприємства Реемтсма Україна 34
2.1 Характеристика факторів, що забезпечують розвиток ринку тютюнових виробів 34
2.2 Сегментація ринку і визначення основних сегментів на ринку тютюнових виробів 43
2.3 Аналіз позиції підприємства Реемтсма Україна на ринку 49
РОЗДІЛ ІІІ. Вдосконалення маркетингових стратегій 70
3.1. Вибір маркетингової стратегії з використанням методу портфельного аналізу 70
3.2. Оцінювання ризику з реалізації маркстратегії 76
3.3. Розробка плану стратегічного маркетингу компанії Реємстма Україна 78
Висновки 86
Список використаної літератури 89
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури


1. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 p.,№168/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями).
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997р., №283/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями).
3. Алексунин В.А. Международный маркетинг. Учебное пособие. - М.: Издательский Дом "Дашков и Ко", 2000. - 160 с.
4. Ассель Генрі. Маркетинг: принципи і стратегія: Підручник для вузів. – М.: ИНФРА-м, 1999., 804 с.
5. Бpегін М. Г. и др. Основи податкового законодавства: [Hавч. посібник] / Бpегін М. Г., Гоpішний Т. І., Гнус П. М., [Ред. Киpієнко Л.]. — Львів: Світ, 2000. — 86.
6. Багиев Г.Л. Методы получения и обработки маркетинговой информации. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1996.
7. Багиев Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии. -Л.: ЛОПВНТОЭ, 1990. - 260 с.
8. Багиев Г.Л.,Аренков И.А. Основы маркетинговых исследований. Учебное пособие.- Спб.: Изд-во СПбУЭиФ, 1996. -94 с.
9. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, 1999. - 895 с.
10. Верба В.А., Заґородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. - 322 с.
11. Голубков Е. П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика. – М.: Видавництво «Фінпресс», 1998., 416 с.
12. Данько Т.П. Управление маркетингом. Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 1997. С. 280.
13. Дмитрук М. Стратегічний маркетинг: данина моді високих понять чи інструмент конкурентної боротьби?.. // Маркетинг и реклама - 2003. - №5-6. с. 32-37.
14. Дроздова. Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172 с.
15. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства 3-е изд. перераб. – М.: ІНФРА. – М., 2000. – 358 с.
16. Зозулёв А.В. «Сегментирование рынка»: учебное пособие – Х.: Студцентр, 2003. – 232 с
17. Котлер Ф. «Основы маркетинга»: общ.ред. Н.В. Шуляпиной. – М.;СПб.;К.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 944 с.
18. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. под ред. О.А. Третьяк, Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуревского. - СПб: "Питер", 1999. - 896 с.
19. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. Пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 519 с.
20. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 152 с.
21. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского. СПб.: Наука, 1996. - XV + 589 с.
22. Маркетинг: Учебник для вузов / Н.Д. Эрнашвили, К. Ховард, Ю.А. Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д. Эрнашвили. - 2-е изд., перераб. И доп. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.
23. Международный маркетинг / Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. - СПб: Питер, 2001. - 512 с.
24. Моїсєєва Н., М. Конишева. Маркетингова активність як чинник конкурентоспроможності фірми // Маркетинг. 1999. № 6. 22-34с.
25. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. - К.: ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2001. - 560 с.
26. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.
27. Ортинська В.В. Значення узагальнюючого аналізу при визначенню стратегії маркетингу // Фінанси України - 1998. - №8. - с. 42-49.
28. Пастухова В. Стратегическое планирование на предприятии // Экономика Украины - 2000. - №11. с. 36-42.
29. Причина та наслідку нелегального імпорту та обігу тютюнових виробів в Україні: Звіт про дослідження на замовлення коаліції захисту прав інтелектуальної власності. – К. – 2004 р.
30. Синтез системи маркетингово-орієнтованого управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств промисловості: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / С.М. Войт / Дніпропетр. ун-т економіки та права. — Д., 2003. — 21 с.: рис. — укp.
31. Словарь терминов рыночной экономики / А.Ф. Ионова, М.А. Комаров, М.М. Максимов и др.; Под ред. В.М. Питерского. - М.: Недра, 1994. - 336 с.
32. Стан ринку тютюнових виробів в Україні // Галицькі контракти: 2004 р. - № 11. – с. 13-16
33. Старостина А. А., Кравченко В. А., Маркетинговые исследования на стадии разработки идеи нового товара. К:НТУУ «КПИ», 2001
34. Старостина А. А., Кравченко В. А., Маркетинговые исследования при разработке новых товаров. К:НТУУ «КПИ», 2001
35. Статистичний щорічник України за 2000 рік / Державний комітет статистики України. – Київ, 2000.
36. Статистичний щорічник України за 2001 рік / Державний комітет статистики України. – Київ, 2001.
37. Статистичний щорічник України за 2002 рік / Державний комітет статистики України. – Київ, 2002.
38. Статистичний щорічник України за 2003 рік / Державний комітет статистики України. – Київ, 2003.
39. Статистичний щорічник України за 2004 рік / Державний комітет статистики України. – Київ, 2004.
40. Управление внешнеэкономической деятельностью: Учеб. пособие для вузов / Под общ. ред. А.И. Кредисова.- 2-е изд., перераб. и доп. - К.: ВІРА-Р, 2001. – 640 с.
41. Федько В.П., Федько Н.Г., Шапор О.А. Маркетинг для технических вузов. Серия "Учебник для технических вузов". Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 480с.
42. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1999.
43. Шкардун В., Ахтямов Т. Оценка готовности предприятия к реализации маркетинговой стратегии // Маркетинг - 2001. - №3. - с. 79-83.
44. Щербак В.Г., Лозенко А.П. Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішні ринки // Фінанси України - 1999. - № 4. - с. 41- 43.
45. Мифы и реальность табачного бизнеса Газета "Киевский телеграф" 20.февраля. – 2004 г. .
46. Эткинсон Дж., Уилсон Й. Стратегический маркетинг: ситуации, примеры: Учеб. пособие / Пер. с англ. под ред. проф. Ю.А. Цыпкина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 471 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Теоретичні основи формування маркетингових стратегій»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Маркетингові стратегії та методи їх оцінки
  • Сутність маркетингових стратегій фірм
  • Аналіз конкурентних стратегій підприємства (особливості в банківській сфері) (теоретична частина дипломної роботи
  • Концепції життєвого циклу товару фірми
  • Формулювання стратегії розвитку підприємства
  • Банківський маркетинг
  • Розробка маркетингової стратегії підприємства
  • Організація системи комунікації на фірмі
  • Детермінанти формування міжнародних економічних стратегій розвитку
  • Формування стратегії розвитку підприємства
Cгенерировано за 0.138041 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів