Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Результати фінансово-інвестиційної діяльності підприємства» (ID:48706)

| Размер: 29165 кб. | Объем: 85 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст

Вступ...........................................................................................................................3
1. Науково-теоретичні аспекти теми „Результати фінансово-інвестиційної
діяльності підприємства”..........................................................................................5
1.1. Нормативно-правова база........................................................................5
1.2. Огляд економічних джерел......................................................................7
2. Економічна характеристика основних фінансових показників
підприємства СВАТ „Браїлівське”..........................................................................13
2.1. Організаційно-правовий статус підприємства......................................13
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства...............................................14
2.3. Облікова політика підприємства............................................................21
3. Результати фінансово-інвестиційної діяльності підприємства........................24
3.1. Сутність і стан фінансово-інвестиційної діяльності............................24
3.2. Стандарти результативності інвестування............................................27
3.3. Інвестиційна діяльність в Україні..........................................................29
3.4. Фінансування та інформаційне забезпечення інвестиційної
діяльності........................................................................................................36
3.5. Організація фінансової роботи підприємства......................................41
3.6. Особливості визначення та аналіз фінансових результатів
діяльності підприємства................................................................................44
4. Шляхи вдосконалення результатів фінансово-інвестиційної діяльності
підприємства............................................................................................................48
Висновки і пропозиції.............................................................................................51
Список використаної літератури...........................................................................53
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. „Про банки і банківську діяльність”, Закон України // Діло. – 1994. - №84.
2. „Про захист іноземних інвестицій в Україні” Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №46.
3. „Про інвестиційну діяльність”, Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.
4. „Про оподаткування прибутку підприємства”, Закон України №283/97-ВР від 22.05.97р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №36.
5. „Про режим іноземного інвестування”, Закон України від 19 березня 1996 р. N 93/96-ВР.
6. „Про цінні папери та фондову біржу”, Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №38.
7. П(с)БО №2 „Баланс” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.
8. П(с)БО №3 „Звіт про фінансові результати” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.
9. П(с)БО №15 „Доходи” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999р. №237.
10. П(с)БО №16 „Витрати” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999р. №237
11. П(с)БО №5 „Звіт про власний капітал” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 2000р. №20.
12. Абрамович І.А. Сутність і стан інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.7-10.
13. Бережной О.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №9. – С.26-29.
14. Гаврилюк К. Умови здійснення іноземного інвестування // Економіка України № 8. – 2005.
15. Гриньова В.М., Каюда В.О., Лепейко Т.І., Каюда О.П. Проблеми розвику інвестиційної діяльності. Монографія. / За заг. ред. Гриньової В.М. – Харків: Вид.-во ХДЄУ. – 2002. – 464с.
16. Губський Б. Проблеми міжнародного інвестування в Україні. // Економіка України. – 2004. - №1. – С.34.
17. Даниленко А.А. Тенденції і перспективи прямого іноземного інвестування у промисловість України. // Фінанси України – 2003. – №3. - С.67.
18. Дацій О.І. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Економіка та підприємництво, 2006р. - №4. – С.117-121
19. Демчук Н.І. Сучасний стан розвитку інвестиційного процесу промислових підприємств // Економіка та підприємництво, 2006р. - №4. – С.121-125.
20. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528с.
21. Євстаф’єва А.Г. Особливості інвестиційної діяльності в Україні на сучасному етапі // Економіка та підприємництво, 2006р., №4, с.134-137
22. Єлець О.П. Джерела фінансування підприємства і вибір найбільш ефективного з них // Економіка та підприємництво, 2006р., №5. – С.109-114.
23. Жураховська Л. Глобальні стандарти результативності інвестування // Фінансовий ринок України. – 2006. - №12. – С.18-25.
24. Кириленко І. Г. Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та погляд у майбутнє //Економіка АПК. №4, 2005р. – с.90.
25. Кісеолар І.А. Визначення оптимальної форми фінансування підприємств // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.441-444.
26. Кісеолар І.А. Визначення оптимальної форми фінансування підприємств // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.441-444.
27. Коваль Р.Г. Формування умов інвестування соціально-економічного розвитку підприємства // Економіка та держава. - №12. – 2006. – С.49-51
28. Кодацький В.П. Організація фінансової роботи на підприємствах // Статистика України. – 2006. - №2. – С.95-97.
29. Корінєв В.Л. Методичний підхід до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств АПК // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.179-183.
30. Корінєв В.Л. Методичний підхід до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств АПК // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.79-183.
31. Костенко Т.Д., Підгора Є.О. Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2005. - 400 с.
32. Костіна Н.І., Марахов К.С. Проблеми формування фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2006. - №3. – С.48.
33. Крамаренко Г.О. Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.
34. Кучеркова С.О. Сутність прибутку та методика визначення фінансового результату діяльності підприємств // Економіка АПК. – 2005. - №5. – С.78-84.
35. Кучеркова С.О. Сутність прибутку та методика визначення фінансового результату діяльності підприємств //Економіка АПК. – 2005. - №5. – С.78-84.
36. Ландарь О. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну// Фінансист. - №12. – 2005.
37. Лозун Ю.А. Реформування аграрного сектора України. / Економіка АПК. № 1- 2006. - С. 3 - 6.
38. Манів З.О. Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник – К.: Знання, 2004. – 580 с.
39. Марчук Є. К. Село – опора української економіки.// Економіка АПК №11, 2005. – с.93.
40. Мироненко В.П., Москаленко А.М.. Удосконалення економічного механізму кредитування сільськогосподарських товаровиробників // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №3. – С.112-116.
41. Небильцов А О.В. Облік інвестицій за методом участі в капіталі // Фінанси України. – 2006. - №11. – С.114-119.
42. Орлов П.А. Визначення ефективності реальних інвестицій // Фінанси України. - 2006. - №1. С.45-49.
43. Панкова М.О. Розвиток інвестиційних процесів в Україні. Монографія. Запор. держ. інж. акад. – Запоріжжя, 2003 – 358 с.
44. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
45. Прейгер Д. Сільське господарство України: вчора, сьогодні, завтра. //Економіка України. – 2005 – №12. – с.97.
46. Савчук В.П. Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій в Укр. // Економіка України – 2005 - №12, С.19-25.
47. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
48. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч.посібник. – 2-ге вид., поп. – К.: МАУП, 2001.- 280с.
49. Хотомлянський О.Л., Знахуренко П.А. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України 2007. - №1. – С.56-60.
50. Червінська С.Л. Особливості визначення фінансових результатів діяльності аграрних підприємств // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №6. – С.107-110.
51. Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Урядовий кур’єр.-2005.-2 квітня.
52. Щербак А.В. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. 2006р. - №3. – С.103-107.
85
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Результати фінансово-інвестиційної діяльності підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності підприємства
  • АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „КРИМСЬКОЇ КАВДЕВІЗІЇ”
  • ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
  • ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  • Інвестиційна привабливість підприємства
  • Обґрунтування програми підвищення ефективності інвестиційної діяльності фірми
  • Обґрунтування програми підвищення ефективності інвестиційної діяльності фірми
  • Оцінка ефективності управління грошовими коштами
  • Оцінка ефективності управління грошовими коштами
  • Аналіз фінансових інвестицій підприємства
Cгенерировано за 0.158141 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів