Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Результати фінансово-інвестиційної діяльності підприємства» (ID:48706)

| Размер: 29165 кб. | Объем: 85 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст

Вступ...........................................................................................................................3
1. Науково-теоретичні аспекти теми „Результати фінансово-інвестиційної
діяльності підприємства”..........................................................................................5
1.1. Нормативно-правова база........................................................................5
1.2. Огляд економічних джерел......................................................................7
2. Економічна характеристика основних фінансових показників
підприємства СВАТ „Браїлівське”..........................................................................13
2.1. Організаційно-правовий статус підприємства......................................13
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства...............................................14
2.3. Облікова політика підприємства............................................................21
3. Результати фінансово-інвестиційної діяльності підприємства........................24
3.1. Сутність і стан фінансово-інвестиційної діяльності............................24
3.2. Стандарти результативності інвестування............................................27
3.3. Інвестиційна діяльність в Україні..........................................................29
3.4. Фінансування та інформаційне забезпечення інвестиційної
діяльності........................................................................................................36
3.5. Організація фінансової роботи підприємства......................................41
3.6. Особливості визначення та аналіз фінансових результатів
діяльності підприємства................................................................................44
4. Шляхи вдосконалення результатів фінансово-інвестиційної діяльності
підприємства............................................................................................................48
Висновки і пропозиції.............................................................................................51
Список використаної літератури...........................................................................53
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. „Про банки і банківську діяльність”, Закон України // Діло. – 1994. - №84.
2. „Про захист іноземних інвестицій в Україні” Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №46.
3. „Про інвестиційну діяльність”, Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.
4. „Про оподаткування прибутку підприємства”, Закон України №283/97-ВР від 22.05.97р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №36.
5. „Про режим іноземного інвестування”, Закон України від 19 березня 1996 р. N 93/96-ВР.
6. „Про цінні папери та фондову біржу”, Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №38.
7. П(с)БО №2 „Баланс” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.
8. П(с)БО №3 „Звіт про фінансові результати” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.
9. П(с)БО №15 „Доходи” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999р. №237.
10. П(с)БО №16 „Витрати” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999р. №237
11. П(с)БО №5 „Звіт про власний капітал” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 2000р. №20.
12. Абрамович І.А. Сутність і стан інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.7-10.
13. Бережной О.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №9. – С.26-29.
14. Гаврилюк К. Умови здійснення іноземного інвестування // Економіка України № 8. – 2005.
15. Гриньова В.М., Каюда В.О., Лепейко Т.І., Каюда О.П. Проблеми розвику інвестиційної діяльності. Монографія. / За заг. ред. Гриньової В.М. – Харків: Вид.-во ХДЄУ. – 2002. – 464с.
16. Губський Б. Проблеми міжнародного інвестування в Україні. // Економіка України. – 2004. - №1. – С.34.
17. Даниленко А.А. Тенденції і перспективи прямого іноземного інвестування у промисловість України. // Фінанси України – 2003. – №3. - С.67.
18. Дацій О.І. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Економіка та підприємництво, 2006р. - №4. – С.117-121
19. Демчук Н.І. Сучасний стан розвитку інвестиційного процесу промислових підприємств // Економіка та підприємництво, 2006р. - №4. – С.121-125.
20. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528с.
21. Євстаф’єва А.Г. Особливості інвестиційної діяльності в Україні на сучасному етапі // Економіка та підприємництво, 2006р., №4, с.134-137
22. Єлець О.П. Джерела фінансування підприємства і вибір найбільш ефективного з них // Економіка та підприємництво, 2006р., №5. – С.109-114.
23. Жураховська Л. Глобальні стандарти результативності інвестування // Фінансовий ринок України. – 2006. - №12. – С.18-25.
24. Кириленко І. Г. Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та погляд у майбутнє //Економіка АПК. №4, 2005р. – с.90.
25. Кісеолар І.А. Визначення оптимальної форми фінансування підприємств // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.441-444.
26. Кісеолар І.А. Визначення оптимальної форми фінансування підприємств // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.441-444.
27. Коваль Р.Г. Формування умов інвестування соціально-економічного розвитку підприємства // Економіка та держава. - №12. – 2006. – С.49-51
28. Кодацький В.П. Організація фінансової роботи на підприємствах // Статистика України. – 2006. - №2. – С.95-97.
29. Корінєв В.Л. Методичний підхід до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств АПК // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.179-183.
30. Корінєв В.Л. Методичний підхід до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств АПК // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.79-183.
31. Костенко Т.Д., Підгора Є.О. Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2005. - 400 с.
32. Костіна Н.І., Марахов К.С. Проблеми формування фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2006. - №3. – С.48.
33. Крамаренко Г.О. Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.
34. Кучеркова С.О. Сутність прибутку та методика визначення фінансового результату діяльності підприємств // Економіка АПК. – 2005. - №5. – С.78-84.
35. Кучеркова С.О. Сутність прибутку та методика визначення фінансового результату діяльності підприємств //Економіка АПК. – 2005. - №5. – С.78-84.
36. Ландарь О. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну// Фінансист. - №12. – 2005.
37. Лозун Ю.А. Реформування аграрного сектора України. / Економіка АПК. № 1- 2006. - С. 3 - 6.
38. Манів З.О. Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник – К.: Знання, 2004. – 580 с.
39. Марчук Є. К. Село – опора української економіки.// Економіка АПК №11, 2005. – с.93.
40. Мироненко В.П., Москаленко А.М.. Удосконалення економічного механізму кредитування сільськогосподарських товаровиробників // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №3. – С.112-116.
41. Небильцов А О.В. Облік інвестицій за методом участі в капіталі // Фінанси України. – 2006. - №11. – С.114-119.
42. Орлов П.А. Визначення ефективності реальних інвестицій // Фінанси України. - 2006. - №1. С.45-49.
43. Панкова М.О. Розвиток інвестиційних процесів в Україні. Монографія. Запор. держ. інж. акад. – Запоріжжя, 2003 – 358 с.
44. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
45. Прейгер Д. Сільське господарство України: вчора, сьогодні, завтра. //Економіка України. – 2005 – №12. – с.97.
46. Савчук В.П. Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій в Укр. // Економіка України – 2005 - №12, С.19-25.
47. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
48. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч.посібник. – 2-ге вид., поп. – К.: МАУП, 2001.- 280с.
49. Хотомлянський О.Л., Знахуренко П.А. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України 2007. - №1. – С.56-60.
50. Червінська С.Л. Особливості визначення фінансових результатів діяльності аграрних підприємств // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №6. – С.107-110.
51. Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Урядовий кур’єр.-2005.-2 квітня.
52. Щербак А.В. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. 2006р. - №3. – С.103-107.
85
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Результати фінансово-інвестиційної діяльності підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності підприємства
  • АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „КРИМСЬКОЇ КАВДЕВІЗІЇ”
  • ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
  • ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА НАПРЯМКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  • Інвестиційна привабливість підприємства
  • Обґрунтування програми підвищення ефективності інвестиційної діяльності фірми
  • Обґрунтування програми підвищення ефективності інвестиційної діяльності фірми
  • Оцінка ефективності управління грошовими коштами
  • Оцінка ефективності управління грошовими коштами
  • Аналіз фінансових інвестицій підприємства
Cгенерировано за 0.272750 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...