Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області та оцінка її результатів.» (ID:48425)

| Размер: 4403 кб. | Объем: 101 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Економічна сутність інвестицій.
1.2. Законодавчо-нормативна база інвестиційної діяльності
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.1 Інвестиційна привабливість області.
2.2 Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку області.
2.3 Вплив іноземних інвестицій на економічне зростання
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

2.4 Інвестиційна привабливість області.
2.5 Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку області.
2.6 Вплив іноземних інвестицій на економічне зростання
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 19.09.1991р. // Електронна бібліотека “Юрист-плюс”. –К.: ЦКТ, 2000.
2. Закон України „Про іноземні інвестиції” від 13.03.92р.// www.rada.kiev.ua.
3. Закон України „Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів” від16.11.95 // www.rada. kiev.ua
4. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.1997р. // Електронна бібліотека “Юрист-плюс”. –К.: ЦКТ, 2000.
5. Закон України „Про режим іноземного інвестування” із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16 липня 1999 року N 997-XIV.// www.rada.kiev.ua
6. Закон України „Про усунення дискримінації в оподаткуванні СПД, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження” 17.02.2000р. №1457 // www.rada.kiev.ua
7. Закон України “Про заходи щодо утворення гарантій та підвищення ефективності захисту прав власності в Україні» від 29.10.2005р // www.rada.kiev.ua
8. Декрет КМУ „Про режим іноземного інвестування” від 20.05.93р. №55-93 // www.rada.kiev.ua
9. Державна програма заохочення іноземних інвестицій в Україні від 17.12.93 // www.rada.kiev.ua
10. Лист ДПА України №14722/7/22-1217 від 30.09.99 „Щодо застосування податкового законодавства до підприємств з іноземними інвестиціями”// www.rada.kiev.ua
11. Послання Президента України до Верховної Ради. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 р.-К.: 2003.-478 с.
12. Бернс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций / Пер. с англ. и дополн. изд. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», «ИНФРА-М», 1995. –528с.
13. СП «МБЕРІФ –Бізнес-Центр» Проект « МБЕРІФ- Регіональна мережа» 2004.-7-9 http// www. Business. If. ua
14. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. –К.: МП «ИТЕМ» ЛТД, 1995. –448с.
15. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника-Центр, 1998. – 544с.
16. Мелень Б. г. Наша справа від 29.09.2002.-11-12.
17. Мелень Б. г.Наша справа від 29.09.2002-9-10.
18. . Мелень Б. г. Наша справа від 29.09.2002-19-20.
19. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 214с.
20. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 176с.
21. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 432с.
22. Буткевич С.А. Приоритетность и привлекательность объектов инвестирования // Актуальні проблеми економіки. – 2002. - №11, с.25-27.
23. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. – М.: Дело, 1998. – 194с.
24. Вильямс Я. Справочник GAAP с коментариями. –М.: ИНФРА-М, 1998. –194с.
25. Винокуров Д. Облік інвестицій відповідно до П(С)БО // Податки та бухгалтерський облік . –2000. –№ 42, С. 2-27.
26. Власюк О.С Стратегії розвитку України: теорія і практика. К.: НІДС, 2002. – 864с.
27. Гапак Н. Законодавчі чинники формування інвестиційної політики як складової бізнесового клімату // Регіональна економіка. – 2003. - №3, с. 71-81.
28. Гитман Л.Д., Джонк М.Д. Основы инвестирования // Пер. с англ. –М.: Дело, 1999. –120с.
29. Гомольська В. Організаційно-економічні аспекти поліпшення інвестиційного клімату регіону // Регіональна економіка. - 2003. - №3, с.64.
30. Гребеникова Е. Состояние инвестиционной деятельности в Украине и возможности ее активизации // Економіка, фінанси, право. – 2003. - №2, с.14-17.
31. Гребеникова Е. Состояние инвестиционной деятельности в Украине и возможности ее активизации // Економіка, фінанси, право. – 2003. - №2, с.14-17.
32. Гусаков Б.И. Экономическая эффективность инвестиций собственника. –Минск: НПЖ „Финансы, учет, аудит”, 1998. –216с.
33. Дацишин М. Інвестиційний рейтинг регіонів України за підсумками 2003 року //Пріоритети. - №9(15). – 2004, с.25-33.
34. Дегтяренко Н.В. Оценка эффективности инвестиционных проектов. –М.: „Экспортное бюро”, 1997. –144с.
35. Єлейко Я.І., Єлейко О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз: Навч. Посібник. –К.: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. –176с.
36. Жимиров В.Н. Анализ и оценка инвестиций на предприятии. Автореферат диссерт. канд. эк. наук. –С.-П.: 1995. –19с.
37. Завлин П.А., Васильев А.В., Кноль А.И. Оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. –С.-П.: Наука, 1997. –67с.
38. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования: Учебник для вузов. –М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. –413с.
39. Ипотечно-инвестиционный анализ: Уч. Пособие // Под. ред. засл. деят. науки РФ, проф. В.Е. Есипова. –С.-П.: 1998. –207с.
40. Іткін О.Ф., Пачес Л.М. Цілі і принципи державного регулювання інвестиційної діяльності //Інвестиції: теорія та досвід. – 2003. - №5, с.15-26.
41. Калач Г.М. Інвестування у розвиток реального сектору економіки України // Економіка, фінанси, право. – 2003. - №7, с.3-6.
42. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. –М.: Финансы и статистика, 1999. –144с.
43. Ковальчук О.В. Економіко-правові основи інвестування // Актуальні проблеми економіки. – 2002. - №12, с.42-48.
44. Ковальчук О.В. Моніторинг інвестиційних процесів в Україні // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №7(25), с.36-42.
45. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навч. посібник. –К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, Агенство „Книга пам’яті України”, 1998. –298с.
46. Котенко Н.О. Спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку в інвестиційній діяльності України // Економіка, фінанси, право. – 2004. - №1, с.3-4.
47. Левчеко З. Шляхи залучення інвестицій // Цінні папери України. – 2003. - №19 (257), с.12.
48. Левчеко З. Інвесторів відлякують суди // Цінні папери України. – 2003. - №36(247), с.12.
49. Лесеченко М.Д., Чемерис А.О., Чемерис О.М. Інвестиційний клімат: теорія і практика: Монографія / За ред. А.О.Чемериса. – Львів: ЛФ УАДУ, 2001. – 160.
50. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: Методы подготовки и анализа: Учебно-справочное пособие. –М.: БЕК, 1996. –272с.
51. Маричева О.В. Управління інвестиційними проектами підприємства в умовах ВЕЗ //Фінанси України. – 2003. -№9, с.71-80.
52. Мацибора Т.В. Прямі іноземні інвестиції в економіці перехідного періоду // Економіка АПК. – 2003. - №8, с.100-104.
53. Меркулов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирования инвестиционных проектов. –М.: ИКЦ «ДЦС», 1997. –343с.
54. Михайлов В. Іноземні інвестиції в Україну. // Цінні папери України. – 2003. - №19(257) 22 травня, с.6.
55. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений: Пер. с англ. под. ред. А.Н. Шохина. –М.: Банки и биржи, БНИТИ, 1997. –247с.
56. Носова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості України: основні підходи // Економіка і прогнозування . – 2003. - №3, с.119-137.
57. Омельченко А.В. Анализ инвестиционных проектов в программах реструкторизации предприятий // Финансовый бизнес. –2002. -№3, С. 46-50.
58. Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні. Довідник з правових питань. –К.: Юрінком, 1997. – 416с.
59. Онищенко В. Сучасні напрями формування інвестиційного процесу в Україні // Економіка України. –2002. -№3, с. 48-52.
60. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. –К.: Лібра, 1998. –392с.
61. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. –К.: Либра, 1996. –344с.
62. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.:Лібра, 2002 – 472.
63. Піхоцький В.Активізація інвестиційної діяльності в Україні в рамках проекту податкового кодексу України // Економіка, фінанси, право. – 2003. - №2, с.18-20.
64. Прядко В., Гилка М. Проблеми інвестування економіки західноукраїнського регіону // Бухгалтерський облік та оподаткування. –2001. -№12, С. 26-27.
65. Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2003 році // Український інвестиційний журнал. Welсom. – 2004 - №2, с.23.
66. Програма сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2002-2005 роки. Затв. від 11 січня 2002 року// www/gov.if.ua/
67. Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Скоморович І.Г. Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посібник / За ред. д.е.н, проф.. С.К. Реверчука. – К.: Атака, 2001. – 264с.
68. Румянцев С. Перспективи розвитку інвестиційного бізнесу // Цінні папери України. -2003. - №36(274), с.8.
69. Рюмшин Є.О., Якушев Є.Ф., Федчишина В.В. Експорт капіталу та особливості інвестиційної політики України // Фондовый рынок – 2003. -№25, с.16-22.
70. Сиволап Л. Принципи підготовки й аналізу інвестиційних проектів // Економіст. –2001. -№1, С. 60-61.
71. Сухоруков А. Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів // Економіка України, -2002. -№8, С. 37-48.
72. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорія інвестицій: Навч. посібник. –К.: КНЕУ, 2000. –160с.
73. Титман Лоренс Дж., Джонк Майкл Д. Основы инвестирования. –М.: Дело, 1997. –429с.
74. Фальдман В.К. Оценка инвестиционных проектов предприятий. –М.: ТЕНС, 1999. –56с.
75. Фліссак А., Фліссак К. Інвестиційне співробітництво України з Німеччиною: Позитивні тенденції та можливі ризики // Економічний часопис –ХХІ. –2002. -№3, с. 19-22.
76. Хмарська І. Проблеми формування та оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України // Регіональна економіка. – 2003. - №3, с.138-146.
77. Чечетов М. Іноземні інвестиції: макроекономічний аспект // Економіка України. – 2005. - №8(513), с.4-15.
78. Шапран Н. Шапран В. Іноземні інвестиції в Україну: стратегія потребує вдосконалення // Цінні папери України. - 2003.- №38(276) 2 жовтня, с.10-11.
79. Шарко М.В. Нетрадиционные методы инновационного инвестирования и их роль в техническом развитии промышленности // Економіка, фінанси, право. – 2003. - №12, с.3-10.
80. Швиданенко Г.О., Оголь О.В., Заткіна В.В. Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації власності: Навч. посібник // За заг. ред. Г.О. Швиданенко. –К.: КНЕУ, 1998. –172с.
81. Шевченко З. Інвестиційний клімат: від ізоляції до відкритості // Цінні папери України. – 2003. - №43 (281), с.9.
82. Шевченко-Марсель В., Другов О. Шляхи активізації фінансово-інвестиційної діяльності в транскордонному регіоні // Регіональна економіка. – 2003. - №3, с.55-62.
83. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. –К.: Генеза, 1997. –266с.
84. Шилов Э.И., Кухленко О.В., Гойко А.Ф. и др. Методы оценки эффективности и привлекательности инвестиционных проектов (методические рекомендации). –К.: КГТУСА, 1996. –91с.
85. Янукович В. Кардинальні зрушення в інвестиційному процесі // Казна. – 2003. - №7-8 (33-34), с.3-4.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області та оцінка її результатів.»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ РЕСУРСИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  • ХАРАКТЕРИСТИКА І ОСОБОЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
  • Туристично -рекреаційні ресурси Івано-Франківської області
  • Туристично-рекреаційний потенціал Івано-Франківської області
  • РПС Івано-Франківської області
  • Характеристика туристичних ресурсів Галичини
  • Операції зі спільного інвестування
  • РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА КАРПАТ
  • РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТА ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА КАРПАТ
  • Основні форми територіальної організації промисловості на прикладі Харківської області
Cгенерировано за 0.150581 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів