Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація і методика бухгалтерського обліку товарних запасів в ЗАТ „Рейтинг”» (ID:47262)

| Размер: 5328 кб. | Объем: 150 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст:

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку операцій з товарами
1.1. Еволюція поняття „товар” та основні тенденції розвитку її обліку на сучасному етапі
1.1.1. Економічна природа товарних запасів і обліковий аспект
1.1.2. Поняття „товар” на сучасному етапі
1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази з обліку товарних запасів
1.2.1. Ступінь розкриття питання обліку товарів в обліковій навчально-практичній літературі
1.2.2. Аналіз періодичних видань
1.2.3. Огляд нормативної бази
1.3. Особливості оптової і роздрібної торгівлі
1.4. Актуальні проблеми обліку товарних запасів
Розділ 2. Організація і методика бухгалтерського обліку товарних запасів в ЗАТ „Рейтинг”
2.1. Економічна характеристика ЗАТ „Рейтинг”
2.2. Загальні аспекти організації обліку на підприємстві

2.3. Методика обліку товарних запасів
2.3.1. Визнання та оцінка товарів
2.3.2. Документування руху товарів
2.3.3. Організація синтетичного та аналітичного обліку товарів, відображення інформації в облікових регістрах та фінансовій звітності
2.4. Особливості обліку товарних запасів в інших країнах світу
2.5. Пропозиції з удосконалення обліку товарних запасів в ЗАТ „Рейтинг”
Розділ 3. Аналіз і контроль діяльності ЗАТ „Рейтинг”
3.1. Економічний аналіз діяльності ЗАТ „Рейтинг”
3.1.1. Завдання, джерела інформації та основні методичні прийоми економічного аналізу
3.1.2. Аналіз товарообороту підприємства
3.1.3. Оцінка фінансового стану підприємства
3.2. Господарський контроль діяльності ЗАТ „Рейтинг”
3.2.1. Аудиторська перевірка операцій з товарними запасами
3.2.2. Методика проведення інвентаризації товарів
3.3. Пропозиції з удосконалення організації контролю товарів на підприємстві та використання результатів аналізу для покращення господарської діяльності підприємства
Розділ 4. Охорона праці в ЗАТ „Рейтинг”
4.1. Особливості охорони праці в ЗАТ „Рейтинг”
4.2. Характеристика робочого місця бухгалтера на ЗАТ „Рейтинг”
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури:

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІV
2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 р. №238/97-ВР (зі змінами і доповненнями)
3. Закон України “Про податок на додану вартість” від 3.04.97 р. зі змінами і доповненнями
4. Інструкція щодо застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. №291
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затв. наказом Мінфіну від 31.03.99 р. №87
6. Постанова КМУ від 05.10.98 р. № 1598 „Про затвердження Порядку визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі переміщення їх через митний кордон України”
7. Андреев В.Д. Практический аудит (справочное пособие). – М.:Экономика, 1994. – 366 с.
8. Аудит: практическое по-собие/ Под ред. А. Кузь-минского. – К.: “Учетинформ”, 1996.-238 с.
9. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 416 с.
10. Бакун Ю., Бакун В. Торгова націнка та податок на прибуток//Бухгалтерія. –2001. - №30/1.- с.42
11. Білуха М.Т. Курс аудиту :Підручник.- К.: Вища шк.. – Знання, 1998. – 574 с.
12. Боровець В., Колянковський Т. Якщо договору не було... // Дебет-Кредит. – 2003. - №11.- с.32-35
13. Бородкіна Н.О. Маркетинг: Навч.-метод.посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2003. - 350 с.
14. Брильов А. Торгівельна діяльність: ліцензування та сертифікація //Бухгалтерія. –2002. - №47/1-2.- с.17
15. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлі-нський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. - 448 с.
16. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.
17. Василенко В., Гладка С. Товарний кредит// Баланс. - 2005. - № 11. - С. 19 - 26.
18. Вареня В. ПДВ із експедиційних послуг// Дебет-Кредит. - 2005. - № 20. - С. 36 - 38.
19. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. - 943 с.
20. Володимирська Е. Як підприємцеві працювати з дорученнями // Податки й бухгалтерський облік. - 2004. - № 29. - С. 36 - 42.
21. Волочай О. Бухоблік „імпортного” посередництва //Бухгалтерія. –2002. - №41/1-2.- с.61-63
22. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. - 544 с.
23. Горбачова О. Експорт для „чайників” //Бухгалтерія. – 2000. - №51.- с.90-95
24. Грабова Н.Н. Бухгалтерыский учет в торговле. Практ.пособие. – К.: «Учетинформ», 1996. – 382 с.
25. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посібник. - К.:Т-во „Знання”, КОО, 2002. - 363 с.
26. Дзюба Н. Продаж товарів нижче ціни придбання// Податки й бухгалтерський облік. - 2005. - № 17. - С. 47 - 50.
27. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник. – К.: А.С.К., 2001. - 848 с.
28. Золотогоров В.Г. Энцикломпедический словарь по экономике.Мн.:Полымя, 1997. - 571 с.
29. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. - Київ: Ділова Україна, 1996. - 373 с.
30. Коваленко Г. Ціни в торгівлі: формування та управління //Бухгалтерія. – 2002. - №47/1-2.- с.40
31. Кульпинов В. Клієнт завжди правий! // Контракти. - 2004. - № 25. - С. 46 - 47.
32. Лобза И. Облік і оподатковування безнадійних (сумнівних) заборгованостей за товари (роботи, послуги) // Усе про бухгалтерський облік. - 2004. - № 52. - С. 5 - 11.
33. Михайлюк Б. Якщо покупець не квапиться з оплатою//Дебет-Кредит. – 2003. - №29.- с.10-14
34. Мосейчук В. Три тисячі на все про все // Дебет-Кредит. – 2002. - №29. - с.11-13
35. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтеріський облік: основи – завдання – розв”язання/ Пер.з нім. – С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.
36. Нефьодов А. Облік витрат: експертиза імпортних товарів //Бухгалтерія. – 2002. - №41/1-2.- с.77-78
37. Нидлз Б. и др. Прин¬ципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Ан¬дерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Л.В. Соколова. 2-е изд.- М.: Финансы и стати¬стика, 1996. - 496 с.
38. Новіков С. Транспортно-заготівельні витрати: приклади відображення в обліку//Бухгалтерія. – 2002. - №24/1-2.- с.46-50
39. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. - 576 с.
40. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навч.посібник/ За ред. проф.Ф.Ф.Бутинця та доц.Н.М.Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. - 608 с.
41. Павлюк І. Бухгалтерський облік реалізації товарно-матеріальних цінностей і податкових зобов”язань з ПДВ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №7.- с.20-27
42. Павлюк І. Первісні проблеми / Дебет Кредит . - 2003. - №10. - с.40-45
43. Привалова Н. Реалізація товару за договором субкоміссії// Баланс. - 2004. - № 25. - С. 23 - 29.
44. Привалова Н. Товари реалізовані, але продовжують перебувати на складі продавця// Баланс. - 2004. - № 27. - С. 67 - 69.
45. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 628 с.
46. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. - 578 с.
47. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.:А.С.К., 2001. - 784 с.
48. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер с англ./ Под ред.проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 576 с.
49. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтеріський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002. - 672 с.
50. Чубко О. Юридичні та економічні аспекти при обліку операцій суб”єктів підприємницької діяльності, що підлягають патентуванню // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №12.- с.34-45
51. Урусова Г. Податкові накладні: помилки при їх оформленні та їх наслідки // Бухгалтерія. - 2002. - №41, с.44-47
52. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник. - К.: Знання Прес, 2002. - 223 с.
53. Юдін О., Ковалініна В. Податок на прибуток і патентування // Бухгалтерія. - 2001. - №15, с.62
54. Яновская Н. Оподатковування наданих знижок при продажі товарів працівникам// Усе про бухгалтерський облік. - 2004. - № 60. - С. 37 - 40.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Організація і методика бухгалтерського обліку товарних запасів в ЗАТ „Рейтинг”»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  • Облік і аудит товарних запасів на підприємстві
  • Облік і аудит товарних запасів на підприємстві
  • Облік, аналіз та контроль товарних запасів (Практична частина дипломної роботи)
  • Облік, аналіз і аудит запасів товарів і продуктів на складах підприємств ресторанного бізнесу
  • Аналіз товарних запасів та швидкості товарного обертання підприємства ТОВ “АТЛАНТА - Пак”
  • Облік, економічний аналіз і аудит товарних запасів торгівлі
  • Інвентаризація товарних запасів і облік їх результатів в оптовій торгівлі на прикладі підприємства ТОВ “Ольвія”
  • Організація та методика обліку матеріальних запасів
  • Облік і аудит надходження товарних запасів та аналіз розрахунку
Cгенерировано за 0.274097 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів