Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «„Організація обліку і аналізу дебіторської заборгованості (на прикладі діяльності ЗАТ „Фабрика м’яких меблів”)» (ID:47256)

| Размер: 4061 кб. | Объем: 115 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст:

Вступ ..............................................................................................................4
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку операції з дебіторської заборгованості .......................................................................................................6
1.1. Еволюція поняття „дебіторська заборгованість” та основні тенденції розвитку її обліку на сучасному етапі ......................................6
1.1.1. Економічна природа дебіторської заборгованості і обліковий аспект ......................................................................................................................6
1.1.2. Поняття „дебіторська заборгованість” на сучасному етапі ..........9
1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази з обліку дебіторської заборгованості .............................................................................11
1.2.1. Ступінь розкриття питання обліку дебіторської заборгованості в обліковій навчально-практичній літературі ................................................11
1.2.2. Аналіз періодичних видань ...........................................................13
1.2.3. Огляд нормативної бази ...............................................................16
1.3. Класифікація дебіторської заборгованості .....................................18
1.4. Актуальні проблеми обліку дебіторської заборгованості .........23
Розділ 2. Облік дебіторської заборгованості в Україні та інших країнах світу ........................................................................................................25
2.1. Економічна характеристика ЗАТ „Фабрика м’яких меблів” ......25
2.2. Загальні аспекти організації обліку на підприємстві .................31
2.3. Методологія обліку дебіторської заборгованості …………….35
2.3.1. Визнання та оцінка дебіторської заборгованості ……...……35
2.3.2. Документування дебіторської заборгованості …………….…37
2.3.3. Порядок нарахування резерву сумнівних боргів ......................42
2.3.4. Організація синтетичного та аналітичного обліку дебіторської заборгованості, відображення інформації в облікових регістрах та фінансовій звітності ...........................................................................................46
2.4. Особливості обліку дебіторської заборгованості в інших країнах світу ......................................................................................................57
2.5. Пропозиції з удосконалення обліку дебіторської заборгованості на ЗАТ „Фабрика м’яких меблів”....................................................................64
Розділ 3. Аналіз і контроль діяльності ЗАТ „Фабрика м’яких меблів”...................................................................................................................69
3.1. Економічний аналіз діяльності ЗАТ „Фабрика м’яких меблів”...69
3.1.1. Завдання, джерела інформації та основні методичні прийоми економічного аналізу .........................................................................................69
3.1.2. Аналіз наявності та ефективності використання дебіторської заборгованості ......................................................................................................71
3.1.3. Оцінка фінансового стану ЗАТ „Фабрика м’яких меблів”.........77
3.2. Господарський контроль діяльності ЗАТ „Фабрика м’яких меблів”...................................................................................................................80
3.2.1. Аудиторська перевірка операцій з дебіторської заборгованості. 80
3.2.2. Методика проведення інвентаризації дебіторської заборгованості .....................................................................................................89
3.3. Пропозиції з удосконалення організації контролю дебіторської заборгованості на підприємстві та використання результатів аналізу для покращення господарської діяльності підприємства ..................................91
Розділ 4. Охорона праці в ЗАТ „Фабрика м’яких меблів”....................94
4.1. Особливості охорони праці в ЗАТ „Фабрика м’яких меблів”...................................................................................................................94
4.2. Характеристика робочого місця бухгалтера на ЗАТ „Фабрика м’яких меблів”.....................................................................................................97
Висновки та пропозиції .............................................................................99
Список використаних джерел .................................................................102
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури:

1. Александров Д. Проблемы взыскания дебиторской задолженности// Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2004. - №21,22. – с.22-25
2. Андреев В.Д. Практический аудит (справочное пособие). – М.:Экономика, 1994. – 366 с.
3. Аудит: практическое пособие/ Под ред. А. Кузьминского. – К.: “Учетинформ”, 1996.-238 с.
4. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 416 с.
5. Бакун Ю., Бакун В. Вам повернули товар: проблема очима бухгалтера/Бухгалтерія. –2001. - №22/1, с.41
6. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства – К.: ЛИБІДЬ, 1998.- 323 с.
7. Безнадійні сумнівні заборгованості // Все про бухгалтерський облік. – 2004. - №71(982). – 27 (Коментар редакції)
8. Береза С.Л. Побудова облікової політики відображення грошових активів та дебіторської заборгованості// Вісник ЖДТУ.-2003. - №1(23). –с.35
9. Береза С.Л. Проблеми оцінки та списання дебіторської заборгованості: вітчизняний та міжнародний досвід// Вісник ЖДТУ. – 2002. - №18. – с.24-31
10. Білуха М.Т. Курс аудиту:Підручник.- К.: Вища шк. – Знання, 1998. – 574 с.
11. Бланк И.И. Управление активами. – К.: Ника-Центр, Єльга, 2002. – 720 с.
12. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 1999. – 895 с.
13. Боровець В., Колянковський Т. Якщо договору не було... // Дебет-Кредит. – 2003. - №11.- с.32-35
14. Большой экономический словарь // Под ред.А.Н.Азримияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.
15. Боровец В. Як уплинути на боржника// Дебет-Кредит.. - 2004. - № 11. - с. 37 - 38.
16. Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.А. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Житомир: ЖТУ, 2000. – 672 с.
17. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлінський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
18. Бутинець Ф.Ф.Аудит: Підручник. - Житомир: ПП „Рута”, 2002. -672 с.
19. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
20. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч.посіб. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
21. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
22. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку/ Пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач. – К.: Основи, 1999. – 943 с.
23. Гаркавін Р. Договірна основа взаємин з постачальниками // Дебет-Кредит. – 2004. - №27. – с.18-20
24. Гайзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА – М., 1998. – 479 с.
25. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. - 544 с.
26. Герасименко А. Грошові розрахунки в новому Цивільному кодексі// Усе про бухгалтерський облік. - 2003. - № 102. - с. 25 - 26.
27. Горова О. Факторинг – гроші плюс... Як знайти компроміс між продавцем та покупцем// Молодь і підприємництво. – 2004. - №14. – С.22 – 25
28. Грабова Н.Н., Добровський В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. – К.:А.С.К., 2000. – 624 с.
29. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посібник. - К.:Т-во „Знання”, КОО, 2002. - 363 с.
30. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. - К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. - 402 с.
31. Дебіторська заборгованість зі строком позовної давності, що минув: чи будуть валові витрати // все про бухгалтерський облік. – 2004. - №83/994). – с.47 (Консультують спеціалісти ДПУ в деснянському р-ні м.Києва)
32. Завадский Й.С., Осовська Г.В., Юшкевич О.О. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво. Навч.-метод.посібник.- Житомир: ЖІТІ, 1999. – 444 с.
33. Загородній А.Г., Вознюк Т.А., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – Львів: Видавництво „Центр Європи”, 1997. – 576 с.
34. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІV
35. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства” від 22.05.97 р. №238/97-ВР (зі змінами і доповненнями)
36. Закон України “ Про податок на додану вартість” від 3.04.97 р. зі змінами і доповненнями
37. Закон України „Про систему оподаткування” зі змінами і доповненнями від 25.06.91р. №125-ХІІ
38. Зубілевич С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту. - Київ.:Ділова Україна, 1996. - 373 с.
39. Інструкція щодо застосування плану рахунків. Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. №291
40. Інструкція "Про безготівкові розрахунки в національній валюті", затв. Постановою Правління НБУ від 29.03.2001 року № 135, з подальшими змінами згідно Постанови Правління НБУ від 1 серпня 2001 року №318
41. Інструкція №146 “Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті” від 14.04.2000 року.
42. Кисельова О. Порядок врегулювання сумнівної, безнадійної заборгованості / Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - №4. – с.24-29
43. Коваленко Г. Ціни в торгівлі: формування та управління //Бухгалтерія. – 2002. - №47/1-2.- с.40
44. Колянковський Т. Якщо товар відвантажено залізницею // Дебет Кредит. - 2003. - №11, с.10-11
45. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навч.посібник.- Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2003. – 524 с.
46. Лобза І. Як списати прострочену дебіторську заборгованість, якщо перенесли строк розрахунку за договором// Все про бухгалтерський облік. – 2004. - №86(997). – с.9-10
47. Лобза І. Прострочені дебіторські заборгованості, особливості обліку в ІІІ кварталі 2004 року// Все про бухгалтерський облік. – 2004. - №93(1004). – с.23-25
48. Макаровська Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навч.-посіб.: МАУП, 2003. – 304 с.
49. Макальська М.Л., Денисов Л.Ю. Самоучитель по бухгалтерському учету. Ччебное пособие. – М.: АО „ДИС”, 1996. – 432 с.
50. Максутов С. Облік і аналіз грошових потоків підприємства / Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2002.- №18. - с. 4-6
51. Михайлов О. Як у декларації про прибуток відобразити бартер // Дебет Кредит. - 2002. - №29, с.21-25
52. Михайлюк Б. Якщо покупець не квапиться з оплатою//Дебет-Кредит. – 2003. - №29.- с.10-14
53. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова, 1998 . -736 с.
54. Мосейчук В. Три тисячі на все про все // Дебет-Кредит. – 2002. - №29. - с.11-13
55. Мосейчук В. Безготівкові розрахунки - тепер по новій інструкції // Дебет-Кредит. - 2004. - № 15. - С. 7 - 8.
56. Мошенський С.З. Питання обліку операцій з векселями в різних літературних джерелах// Вісник ЖДТУ. – 2003. - №1(23). – с.158
57. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтеріський облік: основи – завдання – розв”язання/ Пер.з нім. – С.Лобачової. – К.: КНЕУ, 1999. - 368 с.
58. Нидлз Б. и др. Прин¬ципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Ан¬дерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Л.В. Соколова. 2-е изд.- М.: Финансы и стати¬стика, 1996. - 496 с.
59. Організація бухгалтерського обліку. Навч.посіб. /Ф.Ф.Бутинець, О.В.Олійник, М.М.Шигун, С.М.Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576
60. Павлюк І. Бухгалтерський облік реалізації товарно-матеріальних цінностей і податкових зобов”язань з ПДВ // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. - №7.- с.20-27
61. Пантелійчук Л. Проводимо інвентаризацію перед складанням фінансової звітності/ Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №11. – с.22-30
62. Пархоменко В. Складання квартальної фінансової звітності / Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №3. – с.3-8
63. Пархоменко В. Облік резерву сумнівних боргів / Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - №6. – с.8-9
64. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс” затв.наказом МФУ від 31.03.1999 р. №87
65. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість” затв.наказом МФУ від 08.10.99 р. №237
66. Пушкар М.С. Фінансовий облік. Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
67. Руденко Л. Облік коштів в системі Бест-Про/ Бухгалтерія.-2002.-№24.- с.59-61
68. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственнной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
69. Сікора І. Особливості методики оцінки оборотних активів на виробничих підприємствах / Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №9. – с.13-18
70. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч.посібник. – К.:КНЕУ, 2000. – 578 с.
71. Сурміна К.С. Автоматизація розрахунків з дебіторами і кредиторами// Вісник ЖДТУ. – 2001. - №16. – с.126
72. Сухарський В.С. Економічний словник-довідник – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан. 2002. – 328 с.
73. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник. – К.: А.С.К., 2001. – 784 с.
74. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник. - К.: Знання Прес, 2002. - 223 с.
75. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навч.посібник. Житомир: ЖІТІ, 2000. - 440 с.
76. Фінансовий менеджмент : Навч.посібник: Курс лекцій / За ред.Г.Г.Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 178 с.
77. Фінансовий менеджмент : Навч.метод. посібник/ А.М.Поддєрьогін, Л.Д.Буряк, Н.Ю.Калач та ін.- К.: КНЕУ, 2001 . – 294 с.
78. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Е. С. Стояновой. - М.: «Перспектива», 1999. - 405 с.
79. Харченко Н. Вкладаємо гроші в депозит // Баланс. - 2004. - № 14. - С. 62 - 65.
80. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер с англ./ Под ред.проф. Я.В.Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 576 с.
81. Цал-Цалко Ю.С. Холод Б.І. Економіка підприємства : Навч.посіб. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.
82. Цал-цалко Ю.С. Холод І. Економіка підприємства. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.
83. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А.. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Вид. Центр „Академія”, 2002 – 672 с.
84. Чумакова О. Особливості відображення списання безнадійної заборгованоті платника податку на прибуток в податковому та бухгалтерському обліку/Економіка. Фінанси. Право.-2002.-№3, с. 23-25
85. Шило А.П. Управління оборотним капіталом підприємств // Фінанси України. – 2000. - №11.- С.152-155
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «„Організація обліку і аналізу дебіторської заборгованості (на прикладі діяльності ЗАТ „Фабрика м’яких меблів”)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості
  • Облік дебіторської заборгованості на прикладі
  • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПОТОЧНОЇ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ВАТ “СУМСЬКИЙ РАФІНАДНИЙ ЗАВОД”
  • Облік і контроль дебіторської заборгованості підприємства (+ рецензія + реферат + доповідь)
  • Аналіз дебіторської заборгованості
  • Облік розрахунків з різними дебіторами підприємства
  • Облік поточної дебіторської заборгованості в Україні та інших країнах світу: порівняльний аспект
  • Дебіторська заборгованість підприємства та фактори, що визначають її розмір
  • Причини виникнення дебіторської заборгованості
  • Причини виникнення дебіторської заборгованості
Cгенерировано за 0.490735 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів