Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік операцій з грошовими коштами в Україні» (ID:47254)

| Размер: 3031 кб. | Объем: 87 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ
Розділ 1. Теоретичні основи обліку операцій з грошовими коштами
1.1. Еволюція поняття „грошові кошти” та основні тенденції розвитку їх обліку на сучасному етапі
1.1.1. Економічна природа грошових коштів: обліковий аспект
1.1.2. Еволюція поняття „грошові кошти” та основні тенденції їх розвитку
1.1.3. Уточнення поняття „грошові кошти” на сучасному етапі
1.2. Огляд літературних джерел та нормативної бази з обліку грошових коштів
1.2.1. Ступінь розкриття питання обліку грошових коштів в обліковій навчально-практичній літературі
1.2.2. Аналіз періодичних видань
1.2.3. Огляд нормативної бази
1.3. Види розрахунків підприємства
1.4. Актуальні проблеми обліку грошових коштів
Розділ 2. Облік операцій з грошовими коштами в Україні
2.1. Економічна характеристика діяльності ТОВ „Люцина”
2.2. Загальні аспекти організації обліку на підприємстві
2.3. Методологія обліку операцій з грошовими коштами
2.3.1. Документування обліку операцій з грошовими коштами
2.3.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку операцій, пов”язаних з рухом грошових коштів
2.3.3. Відображення інформації про рух грошових коштів в облікових регістрах та звітності підприємства
2.4. Особливості управлінського та податкового обліку операцій, пов”язаних з рухом грошових коштів
2.5. Особливості обліку грошових коштів в інших країнах світу
2.6. Пропозиції з удосконалення обліку операцій, пов”язаних з рухом грошових коштів на підприємстві
Розділ 3. Аналіз і контроль діяльності ТОВ „Люцина”
3.1. Економічний аналіз діяльності підприємства
3.1.1. Завдання, джерела інформації та основні методичні прийоми економічного аналізу
3.1.2. Оцінка фінансового стану підприємства
3.2. Господарський контроль діяльності підприємства
3.2.1. Аудиторська перевірка операцій, пов”язаних з рухом грошових коштів
3.2.2. Методика проведення інвентаризації грошових коштів
3.3. Пропозиції з удосконалення організації контролю операцій, пов”язаних з рухом грошових коштів та використання результатів аналізу для покращення господарської діяльності підприємства
Розділ IV. Охорона праці на підприємстві
4.1. Охорона праці в колективному договорі
4.2. Робоче місце бухгалтера
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел:

Нормативно-правові акти:

1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-ХІV
2. Інструкція щодо застосування плану рахунків. Наказ Мінфіну України від 30.11.99 р. №291
3. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6.07.1995 р. №226/95-ВР зі змінами і доповненнями
4. Положення про ведення касових операцій у національній валюті України (затверджено постановою правління НБУ 19.02.2001 р. №72 зі змінами від 01.08.2001 р. №311);
5. Інструкція "Про безготівкові розрахунки в національній валюті", затв. Постановою Правління НБУ від 29.03.2001 року № 135, з подальшими змінами згідно Постанови Правління НБУ від 1 серпня 2001 року №318
6. Інструкція №146 “Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті” від 14.04.2000 року.
7. П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» затв. наказом Мінфіну від 31.03.99 р. №87
8. Наказ Міністерства статистики України „Про затвердження типових форм первинного обліку та Інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування” від 27.07.98 р. №263
9. Указ Президента України від 03.09.1997 року №949/97 зі змінами і доповненнями "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм регулювання обігу готівки"
Підручники та навчальні посібники:


1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій. – Четверта хвиля, 19997. – 224 с.
2. Борисов А.Б. Большой экономический словарь.- М.: Книжный мир, 2002. – 895 с.
3. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навч.посіб. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
4. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник. - Житомир: ПП „Рута”, 2002. - 672 с.
5. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: ПП „Рута”, 2002. – 544 с.
6. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський управлі-нський облік. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.
7. Бухгалтерській фінансовий облік. Підручник/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.
8. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч.посібник. – К.: Вища шк., 1998. – 544 с.
9. Нидлз Б. и др. Прин¬ципы бухгалтерского учета / Б. Нидлз, Х. Ан¬дерсон, Д. Колдуэлл: Пер. с англ./ Под ред. Л.В. Соколова. 2-е изд.- М.: Финансы и стати¬стика, 1996 г. – 496 с.
10. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.
11. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Э.Б. Современный экономический словарь. — М.: ИНФРА-М, 1999.-479 с.
12. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – К.:А.С.К., 2001. – 784 с.
13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственнной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
14. Фінансовий менеджмент: навч.посібник: /За ред.проф.Г.Г.Кірейцева.- Київ: ЦУЛ,2002.-496 с.
15. Фінанси підприємств: Підручник. За ред. А.М.Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2000.-323 с.
16. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навч.посібник. Житомир: ЖІТІ, 2000. – 440 с.
17. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник.- Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.
18. Цал-цалко Ю.С. Холод І. Економіка підприємства. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.
19. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика фінансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 176 с.

Статті з періодичних видань:
1. Бойко Ю. Обережно: помилковий платіж! // Бухгалтерія. - 2004. - № 12. - с. 50 - 54.
2. Боровец В. Як уплинути на боржника// Дебет-Кредит.. - 2004. - № 11. - с. 37 - 38.
3. Герасименко А. Грошові розрахунки в новому Цивільному кодексі// Усе про бухгалтерський облік. - 2003. - № 102. - с. 25 - 26.
4. Голенко А. Готівку не перелицьовують// Податки і бухгалтерський облік. - 2004. - № 16. - с. 41 - 44.
5. Для всіх, хто працює з готівкою / Все про бухгалтерський облік. -2002. - №49.- с.22-24
6. Згурський О. Облік іноземної валюти в касі підприємства/ Дебет-Кредит. – 2002. - №6. -с.11-15
7. Згурський О. Облік іноземної валюти в касі підприємства/ Дебет-Кредит. – 2002. - №11.- с.10-14
8. Литвинов А. Вибираємо обслуговуючий банк// Усе про бухгалтерський облік. - 2003. - № 94. - С. 6 - 7.
9. Максутов С. Облік і аналіз грошових потоків підприємства / Вестник бухгалтера и аудитора Украины. – 2002.- №18. - с. 4-6
10. Михайлюк Б. Якщо покупець не квапиться з оплатою/ Дебет-Кредит. – 2003. - №29. - с.10-14
11. Мосейчук В. Безготівкові розрахунки - тепер по новій інструкції // Дебет-Кредит. - 2004. - № 15. - С. 7 - 8.
12. Руденко Л. Облік коштів в системі Бест-Про/ Бухгалтерія.-2002.-№24.- с.59-61
13. Совяк О. Усе за порядком /Дебет-Кредит. – 2002. - №19.- с.25-27
14. Соловей О. Відкриваємо валютний рахунок// Податки і бухгалтерський облік. - 2004. - № 58. - С. 49 - 55.
15. Харченко Н. Вкладаємо гроші в депозит // Баланс. - 2004. - № 14. - С. 62 - 65.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Облік операцій з грошовими коштами в Україні»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Аудит грошових коштів на підприємстві
 • Облік грошових коштів підприємства (на прикладі ТОВ “Міранда”)
 • Зміст програми аудиторської перевірки руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку в банку
 • Організація і методика бухгалтерського обліку грошових коштів в ТОВ „Рубін-Меблі”
 • Бухоблік контрольна робота
 • Шляхи підвищення ефективності управління грошовими коштами на підприємстві
 • Шляхи підвищення ефективності управління грошовими коштами на підприємстві
 • Бухгалтерський облік грошових коштів підприємства харчової промисловості
 • Облік готівкових і безготівкових розрахунків
 • Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку
 • Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку
Cгенерировано за 0.162434 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів