Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Теоретичні засади аудиту у комерційному банку» (ID:45179)

| Размер: 2975 кб. | Объем: 90 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВСТУП
Розділ 1. Теоретичні засади аудиту у комерційному банку

1.1. Визначення і сутність аудиту
1.2. Місце аудиту в системі контролю за діяльністю банку. Взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього аудиту.
1.3. Стандарти внутрішнього аудиту
Розділ 2. Технологія проведення аудиторської перевірки ( служба аудиту в банку, методика проведення аудиторської перевірки) ( на прикладі банку “ВЕСНА”).

2.1. Стан організації служби внутрішнього аудиту банку
“ Весна”.
2.1. Організація і методика проведення аудиторської перевірки касових операцій у комерційних банках.
2.2. Організація і методика проведення аудиторської перевірки стану безготівкових розрахунків у КБ
“ Весна”
Список використаної літератури
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури

1. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного реагу¬вання і валютного контролю” від 19.02.1993 (зі змінами та допов¬неннями).
2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” // Відомості Верховної Ради України. — 1991.—№ 24. — С. 272.
3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 (зі змінами та доповненнями).
4. Закон України “Про аудиторську діяльність” .
5. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”.
6. Закон України “Про заставу” від 12.10.1992 (зі змінами та допов¬неннями). 10. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”
від 28.12.1998 за№ 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями).
11 Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994 за № 185/94-ВР.
12. Закон України “Про приєднання України до Женевської конвенції 1930, якою затверджено уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі” Постанова Верховної Ради України від 06.07.1999 за № 826-ХІУ.
13. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” (зі змінами та доповненнями). — Постанова Верховної Ради України від 18.06.1991 за№ 1302-12.
14. Інструкція “Про відкриття банками рахунків в національній валюті та іноземній валюті”, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.1998 за № 527 // Законодавчі і нормативні акти з банківсь¬кої діяльності. — 1999. —Вип. 2. — С. 4.
16. Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського об¬ліку в комерційних банках України”, затверджена постановою Правління НБУ від 21.11.1997 № 388.
17. Інструкція “Про застосування Плану рахунків комерційних банків України”, затверджена постановою Правління НБУ від 21.11.1997 (зі змінами та доповненнями).
18. Інструкція “Про міжбанківські розрахунки в Україні”, затверджена постановою Правління НБУ від 27.12.1999 за № 621.
19. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 07.07.1994 за № 129, у редакції постанови Правління НБУ від ЗО. 12.1996 за № 347 // Законодавчі і нормативні акти з банківсь¬кої діяльності. — Вип. 1. — 1997. — С. 35.
20. Інструкція № 4 “Про організацію роботи з готівкового обігу уста¬новами банків України”, затверджена постановою Правління НБУ від 13.10.1997 за №335.
21. Інструкція № 7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України”, затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.1996 за № 204. — Законодавчі і нормативні акти з банків¬ської діяльності. —1997. — Вип. 10. — С. 30.
22. Інструкція з бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від 20.08.1999 за № 418.
23. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із цінними паперами установ комерційних банків України, затверджена постановою Правління НБУ від ЗО. 12.1997 за № 466 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 2. — С. 5-35.
24. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями, затверджена постановою Правління НБУ від 08.06.2000 за№234.
25. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського облі¬ку комерційних банків України, затверджена постановою Правлін¬ня НБУ від 16.12.1998 за № 520 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1998. — Вип. 1, ч. 2. — С. 3; 1999. — Вип. 1. —С. 26-39.
26. Інструкція про порядок проведення ревізій і перевірок Державною контрольно-ревізійною службою в Україні, затв. наказом ГКРУ від 03.10.1997 за № 121 // Галицькі контракти. — 1997, № 5 8.
27. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерцій¬них банків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.1998 за №141.
28. Концепція організації готівкового обігу в Україні, затверджена по¬становою Правління НБУ від 12.03.1998 за № 105 // Вісник НБУ. — 1998, червень. — С. 48.
29. Концепція розвитку внутрішнього аудиту Національного банку України: Затверджена постановою Правління НБУ від 21.07.2000 за №299.
ЗО. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 20.07.1999 за № 358.
31. Методичні рекомендації щодо контролю за роботою комерційних банків за кореспондентськими рахунками, затверджені постановою Правління НБУ від 04.11.1999 за № 539.
32. Наказ Головного управління державної служби України “Про Дові¬дник типових професійних характеристик посад державних служ¬бовців (випуск 76)” від 01.09.1999 за № 65.
33. Наказ ДПА України “Про організацію документальних перевірок” від 07.08.1997 за №283.
34. Нормативно-правові акти Національного банку України з організа¬ції валютного контролю.
35. План рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків Украї¬ни, затверджений постановою Правління НБУ від 21.11.1997 за №388, у редакції постанови Правління НБУ від 16.12.1998 за № 520 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. —Вип. 1,ч. 1.—С. 15-36.
36. Положення “Про відкриття та функціонування в уповноважених банках України рахунків банків-кореспондентів в іноземній валюті та в гривнях”, затверджене постановою Правління НБУ від 26.03.1998 за №118.
37. Положення “Про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України”, затверджене постановою Прав¬ління НБУ від ЗО. 12.1998 за № 566.
38. Положення “Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках”, затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998 за №114.
39. Положення “Про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення бан¬ківських операцій”, затверджене постановою Правління НБУ від 06.05.1998 за №181.
40. Положення “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями комер¬ційних банків”, затверджене постановою Правління НБУ від 27.03.1998 за№ 122 (зі змінами та доповненнями).
41. Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформація про їх емісію”.
42. Положення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку “Про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів”.
43. Положення НБУ “Про кредитування”, затверджене постановою Правління НБУ від 28.09.1995 за № 246.
44. Положення НБУ про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затверджене постановою Правління НБУ від 21.07.1998 за № 281 (зі змінами та доповненнями, затвердженими постановою Правління НБУ від 15.03.1999 за№ 109).
45. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки, затверджене постановою Правління НБУ від 24.02.1997 за № 37, у редакції постанови Правління НБУ від 02.03.1998 за №79.
46. Положення про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні, затверджене Постановою КМУ від 05.07.1993 № 515.
47. Положення про надання регулярної інформації відкритими акціо¬нерними товариствами та підприємствами — емітентами облігацій, затверджене рішенням ДКЦПФР від 09.06.1998 за № 72 (зареєст¬ровано в Міністерстві юстиції України за № 431/2871 від 08.07.1998).
48. Положення про операції банків з векселями (зі змінами та допов¬неннями), затверджене постановою Правління НБУ від 28.05.1999 за №258.
49. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України, затверджене постановою Правлін¬ня НБУ від 30.12.1998 за № 566.
50. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках, затверджене постановою Правління НБУ від 20.03.1998 за № 114.
51. Положення про порядок видачі банкам ліцензій на здійснення бан¬ківських операцій, затверджене постановою Правління НБУ від 06.05.1998 за № 181 (зареєстровано в Міністерстві юстиції Ук¬раїни від 10.06.1998 за № 373/2813).
52. Положення про порядок розрахунку резервів на відшкодування мо¬жливих збитків банків від операцій з цінними паперами, затвердже¬не постановою Правління НБУ від ЗО. 12.1999 за № 629 (зареєстро¬вано в Міністерстві юстиції України від 26.01.2000 за № 45/4266).
53. Положення щодо організації діяльності комерційних банків на рин¬ку цінних паперів, затверджене рішенням ДКЦПФР від 18.05.1999 за №104.
54. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджений постановою Правління НБУ від 02.02.1995 за № 21, у редакції постанови Правління НБУ від 13.10.1997 за № 334 // Все про бухгалтерський облік. — 1999. — № 7 (310), спецвипуск 21-25 січня. — С. 10.
55. Порядок подання звітності торговцями цінними паперами, затвер¬джений рішенням ДКЦПФР від 10.06.1997 за № 11/1.
56. Постанова НБУ від 30.06.1998 за № 250 “Про затвердження нової редакції Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів, затверджених постановою Правління НБУ від 07.07.1997 за № 216 з урахуванням змін і доповнень”.
57. Постанова Правління НБУ від 18.05.1999 за № 239 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 21.05.1999 за№ 321/3614).
58. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління НБУ від 29.09.1997 за № 316 (зі змінами та доповненнями).
59. Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат, затверджені постановою Правління НБУ від 16.12.1998 за № 520.
60. Правила бухгалтерського обліку уповноваженими банками Украї¬ни обмінних операцій в іноземній валюті та банківських металах, затверджені постановою Правління НБУ від 16.12.1998 за № 520.
61. Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління НБУ від 26.03.1998 за №119.
62. Правила здійснення депозитних операцій для банківських депози¬тів, затверджені постановою Правління НБУ від 30.06.1998 за № 250 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 14.07.1998 за № 445/2885).
63. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному рин¬ку України, затверджені постановою Правління НБУ від 15.04.1998 за №127.
64. Правила організації фінансової та статистичної звітності банків України, затверджені постановою Правління НБУ від 12.12.1997 за №436.
65. Правила оформлення і продажу дорожніх чеків.
66. Правила реєстрації прямих кореспондентських рахунків Націона¬льним банком України, затверджені постановою Правління Націо¬нального банку України від 29.06.1999 за № 311.
67. Про заходи щодо посилення валютного контролю за рухом коштів за кореспондентськими рахунками, відкритими іншим банкам у грошовій одиниці України, затверджено постановою Правління НБУ від 05.11.1999 за №541.
68. Рішення ДКЦПФР від 14.05.1997 за № 7.
69. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів (УПДА) у редакції 1993, що опубліковані Міжнародною торговель¬ною палатою за № 500.

КНИГИ

70. Аудит банков/ под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П., Лебедева Е.А.
71.Банковский надзор и аудит/ под ред.Мамоновой И.Д.
72. Основы банковского дела /Под ред. Мороза А. Н. — К.: Либра, 1994. —330с.
73. Ревизия и аудит: Учебное пособие. — К.: МУАП, 1998. — 96 с.
74. Андреев В. В. Практический аудит. — М.: Экономика, 1994. — 366с.
75. Бавдей А. и др. Аудит и ревизия: Справ. пособие / Под ред. И. Н. Белого. — Минск: Мисанта, 1994. 221с.
76. Белобжецкий И. А. Ревизия и контроль в промышленности: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 1987. — 294 с.
77. Белов Н. Г. Контроль и ревизия в сельском хозяйстве. — М.: Агро- промиздат, 1988. — 320 с.
78. Белуха Н. Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства.— М.: Финансы и статистика, 1992. — 368 с.
79. Белуха Н. Т. Основы теории финансово-хозяйственного контроля и ревизии. — К.: КТЭИ, 1986. — 93 с. 80. Білокінь Г. М. Банківський нагляд та аудит. — Київ: ІТЦ НБУ, 1999. —155с.
81. БілухаМ. Т. Курс аудиту. — Київ: Вища школа, 1998. — 574с.
82. Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту: Підручник. — К.: ПП “Влад і Влада”, 1996. — 320 с.
83. Богомолов А. М., Голощапов Н. А. Внутренний аудит. Организация и проведение. — Москва: Екзамен, 1999. — 190 с.
84. Бутинець Ф. Ф., Бардаш С. В., Малюга Н. М., Петренко Н. І. Конт¬роль і ревізія: Підручник. — Житомир: ПП “Рута”, 2000. — 509 с.
85. Вайнштейн Э. Г. Ревизия и контроль в банках: Учебник. —М.: Высшая школа, 1984. —200 с.
86. Видяпин В. И., Барсукова И. В. Основы теории ревизии: Лекции Московского института народного хозяйства им. Плеханова. —М.:МИНМХ, 1989. —46с.
87. Вітвицька Н. С., Кузьмінська О. Е. Контроль і ревізія: Навчально-методичний поабник для самостійного вивчення дисципліни. —К.: КНЕУ, 2000. — 166 с.
88. Герасимович А. М. Облік та аудит у комерційних банках. — Львів: Фенікс, 1999.— 511с.
89. Горячек I. Ю. Державний і незалежний контроль за діяльністю комерщйних банків // Вісник НБУ. — 1996. — № 4.
90. Губенко С. М., Мозгова О. П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України.
91. Дмитренко Т. М., Чаадаев С. Г. Судебная бухгалтерия. —М.: Проспект, 1988. — 336 с.
92. Жила В. Г. Ревизия и аудит: Учебное пособие. — К.: МАУП, 1998.— 94с.
93. Завгорский В. П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. — К.: Право, 1997. — 372 с. 94. Замиусская Е., Кочмола К. В., Лазарева Н. А., Чубарова Н. А. Внутренний аудит банка. — Москва: “Экспертное бюро-М”, 1997.— 159с.
95. Ирвин Д. Финансовый контроль / Под ред. И. И. Елисеевой. — Москва: Финансы и статистика, 1998. — 256 с.
96. Кармайк Д., Бенис М. Стандарты и нормы аудита. — М.: Юнити, 1995. —528с.
97. Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік в комерційних банках України. — Київ, 1999.
98. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной дея¬тельности и аудит. — Москва: Перспектива, 1994. — 339 с.
99. Кочетков В. М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — Киев: МАУП, 1998. — 72 с.
100. Крамаровский Л. М. Ревизия и контроль. — М.: Финансы и стати¬стика, 1998.—299 с.
101. Криницкий И. Контроль и ревизия в условиях автоматизации бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 120 с.
102. Кузьмінський А. М., Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища школа, 1993.
103. Лушкин В. А., Пономарев В. Д., Яддин И. В., Ачкасов А. Е. Аудит. Учебное пособие. —Житомир, 1999. — 240 с.
104. Мацкевичюс И. С., Лакис В. И. Ревизия в системе экономического контроля. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 224 с.
105. Мельник В. А. Ринок цінних паперів. — Київ: А. Л. Д. та ВІРА-Р, 1998. —559с.
106. Мельник Л. Ведення касових операцій // Все про бухгалтерський облік. — 2000, № 21 (446). — 6 березня. — С. 2.
107. Мозговий О. М. Фондовий ринок. — Київ: КНЕУ, 1999. — 316 с.
108. Морозов А. Г., Логинов А. И., Перлин Ю. В. — Пластиковые карты; 2-е издание. М.: Банковский Деловой Центр, 1998.—206 с.
109. Наринский А. С., Гаджиев Н. Г. Контроль в условиях рыночной экономики. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 176 с.
110. Носова С. С. Экономический контроль: Сущность и формы прояв¬ления. — М.: Экономика, 1991. — 176 с.
111. Олексієнко М., Романик М. Організація, форми та методи ревізійної роботи в банках // Вісник НБУ. — 1998. — № 5.
112. Ольхова Э. Г., Сахарова М. О., Соколинская Н. Э. — Банк и конт¬роль. — М.: Финансы и статистика, 1991.—208 с.
113. Поникаров В. Д. Судебно-учетная экспертиза. Учебное пособие. — Харьков: РИО ХГЭУ, 1998. — 112 с.
114. Романів М. В. Державний фінансовий контроль; аудит. Навчально-методичний посібник. — Київ: ТОВ “НЮС”, 1998. — 224 с.
115. Савицкий А. М. Контроль и ревизия с применением средств вычис¬лительной техники. — М.: Финансы и статистика, 1985. — 104 с.
116. Садвакасов К. К. Коммерческие банки. Управленческий анализ де¬ятельности. Планирование и контроль. — М.: Изд-во “Ось-89”, 1998. —160с.
117. Сазерленд К., Бедді Дж., Басова О. Посібник з внутрішнього аудиту комерційних банків. - Європейська Комісія. — Програма Тасіс. — 1998. —226с.
118.Синки Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках / Под ред. Левиты Ф. Я., Пинскера Б. С. — Москва: Gatallaxy, 1994.— 820с.
119. Сойко В., Завгородній В. — Організація бухгалтерского обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000.— 260с.
120. Соколинская Н.Э. Банковский аудит. — Москва: Перспектива, 1994. —114с.
121. Соловьев Г. А. Экономический контроль в системе управления. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 191с.
122. Суйц В. П., Ахметбеков А. Н., Дубровина Т. А. Аудит: общий, банковский, страховой. — Москва: Инфра-М, 2000. — 555 с.
123. Терехов А. А. Терехов М. А. Контроль и аудит: Основные и методические приемы и технология. — М: Финансы и статистика, 1998.— 208с.
124. Терпило В. Сучасні банківські технології у сфері готівкового обігу: етапи становлення та перспективи розвитку // Вісник НБУ. —1999 (грудень). — С. 3.
125. Тим, хто не нехтує законом. Під редакцією Г.Г. Мумінової Савіної – Київ 2001.
126. Солодов А.К. Рынок : контороль и аудит. Вопросы теории и техники. Воронеж.1993.часть 1. 160 с.
127. Солодов А.К. Рынок : контороль и аудит. Вопросы теории и техники. Воронеж.1993. часть 2. 160 с.
128. Чумаченко Н. Г., Биренберг Б. М., Шпич А. А. Социалистический контроль: методы и проблеми. — К.: Наукова думка, 1985. —254 с.
129. Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з пере¬хідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): Монографія. — К.: Київ, Держ. Торг.-економ. ун-т, 1998. — 371 с.
130. Шеремет А. Д., Суйц В. П. Аудит. —М.:Инфрам, 1995.—240с.
131. Шохин С. О., Воронина Л. И. Бюджетно-финансовьій контроль и аудит. Теория и практика применения в России. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 240 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Теоретичні засади аудиту у комерційному банку»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Аудит у комерційному банку
  • Внутрішній аудит в комерційному банку
  • СТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
  • Аудит у комерційному банку
  • Страхування як засіб передачі ризиків
  • Організація кредитування фізичних осіб в комерційному банку
  • Рахунки у банку
  • ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 40 АКБ „СОЦКОМБАНК”
  • Облік і аудит доходів і витрат та фінансових результатів комерційного банку
  • Аудит розрахунково-касових операцій
Cгенерировано за 0.220388 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...