Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Професійне самовизначення» (ID:43500)

| Размер: 5606 кб. | Объем: 134 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ І. Теоретичні та методологічні основи дослідження інтересу у старшокласників 6
1.1. Сутність поняття професійного самовизначення у вітчизняній та зарубіжній літературі 6
1.2. Особливості професійного самовизначення в ранній юності 19
1.3. Проблема розвитку мотивації професійного самовизначення у старшокласників 25
1.3.1. Об`єкт, предмет, мета, гіпотеза, завдання 36
Висновки до першого розділу 38
Розділ ІІ. Емпіричне дослідження інтересу у мотивації професійного самовизначення у старшокласників 40
2.1. Організація і обґрунтування методологічного забезпечення дослідження 40
2.2. Методики і хід дослідження 43
2.3. Обробка та інтерпретація емпіричних даних 51
Висновки до другого розділу 54
Розділ ІІІ. Психологічні засади проведення формувального експерименту 57
3.1. Особливості мотивації професійного самовизначення старшокласників 57
Розділ ІУ. Методологічні та методичні засади формування інтересу у мотивації професійного самовизначення у старшокласників в умовах формувального експерименту 63
4.1. Методика розвивальних вправ формування професійних інтересів в самовизначенні 63
4.2. Особливості професійного консультування з метою корекції професійних планів 75
Висновки 95
Список використаних джерел 103
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел

1. “Анкета інтересів”. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997
2. “Вивчення рівня задоволення своєю професією та різними сторонами професійної діяльності” (Н.Н.Журін, Є.П.Ільїн). Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997
3. “Карта інтересів”-модифікована методика А.Є.Голомштока (174 питання). Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. - М. - ”Просвещение”, 1996
4. “Квадрат інтересів”. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997
5. " От удачного выбора профессии зависит многое в жизни": Интервью с директором ООО "Баланс Бизнес Букс" С. Коломиец // Персонал. -2004. -№ 7. - С. 44 - 45
6. “Професійні переваги”. Федоров В.Д. психодіагностика особистості в системі диференціації. - Х., 1993
7. “Структура мотивації трудової діяльності” К.Замфир. Мотивация и мотивы. - С-Пб.:”Питер”, 2000
8. “Що нам цікаво?” Федоров В.Д. психодіагностика особистості в системі диференціації. - Х., 1993
9. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 624 с.
10. Алексєєва М.І. Мотиви навчання учнів. - К.: Рад. школа, 1974.- 116 с.
11. Анкета для визначення інтересів учнів. Подмазин С.И., Сибиль Е.И. Как помочь подростку с «трудным» характером.-К.: НПЦ Перспектива, 1996
12. Артюхова И.С. Проблема выбора профиля обучения в старшей школе // Педагогика. -2004. -№ 2. - С. 28-33.
13. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1968. - 464 с.
14. Божович Л.И. К развитию аффективно-потребностной сферы человека //Проблемы общей, возрастной и педагогической психологии.- М.: Педагогика, 1978.- С.168-179
15. Васильков В.М. Соціально-психологічні питання професійного самовизначення старшокласників у сучасних умовах // Педагогіка і психологія. -2000. -№ 3. - С. 59-66
16. Варнавських К. Проблеми професійного самовизначення молоді на сучасному етапі ринкових перетворень // Педагогіка і психологія. -2002. -№ 4. - С. 109-115
17. Вітковська О.І. Професійне самовизначення як життєва проблема особистості // Педагогіка і психологія. -1999. -№ 3. - С. 171-179
18. Вивчення актуальних потреб та нахилів дитини. Романовська Д.Д., Чаплак Я.В. Психологічне забезпечення внутрішньої диференціації у навчально-виховній роботі в дошкільній та початковій ланках освіти.-Чернівці, 2001
19. Вивчення інтересів та схильностей дітей. Романовська Д.Д., Чаплак Я.В. Психологічне забезпечення внутрішньої диференціації у навчально-виховній роботі в дошкільній та початковій ланках освіти. - Чернівці, 2001
20. Вивчення професійних намірів старшокласників. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997
21. Вирна Ж. Профессиональное самоопределение: Актуальные аспекты смысловой легитимации // Персонал. -1998. -№ 6. - С. 94-96
22. Виявлення професійних переваг. Справочная книга школьного психолога. - М.:”Просвещение”, 1996
23. Голомшток А.Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника.- М.: Педагогика, 1979.-160 с.
24. Горбатько Г. Психологическая служба школы помогает ученикам в профессиональном самоопределении // Обдарована дитина. -2000. -№ 3. - С. 31-33
25. Діагностичний питальник “Людина-машина”. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.Практическая психодиагностика/под ред. Д.Я.Райгородского. - Самара: "БАХРАХ", 1998
26. Діференційовано-діагностичний опитувальник (ДДО) за Клімовим Е.А. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997.Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. - М.:”Просвещение”, 1996
27. Занюк С.. Психология мотивации. К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2002. - 502 с.
28. Йовайша Л. Профессиональная ориентация школьников.-Вильнюс, 1965.- 46 с.
29. Йовайша Л.А. Проблемы профессиональной ориентации школьников.- М.: Педагогика, 1983.- 128 с.
30. Колесникова Н. В помощь выбору профессии // Мир библиотек сегодня. Информационный сборник. -1998. -№ 1. - С. 94-97
31. Кондрат Е.Н. Профессиональное самоопределение подростков с антисоциальным поведеним // Педагогика. -2004. -№ 3. - С. 45-48
32. Котик І.О. Роль рефлексії у формуванні готовності до вибору професії // Практична психологія та соціальна робота. -2006. -№ 3. - С. 67-71
33. Краткий психологический словарь /Ред. - сост. Л. А. Карпенко; Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. - 2 изд., расш., испр. и доп. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 1999. – 512 с.
34. Лазаренко Л. Про комунікативну компетентність старшокласників, орієнтованих на вибір педагогічної професії // Рідна школа. -2006. -№ 6. - С. 14-16
35. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975. -304 с.
36. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М.: Политиздат, 1975.-С.189
37. Леонтьев Д.А. Профессиональное самоопределение как построение образов возможного будущего // Вопросы психологии. -2001. -№ 1. - С. 57-72
38. Лукіна В.С. Исследование мотивации профессионального развития // Вопросы психологии. -2004. -№ 5. - С. 25-32
39. Макаренко А.С. Пед. соч.: В 8 т. - М.: Педагогика, 1983 - 1986.- Т.I - С.170.
40. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения. - М. : Просвещение, 1990.- 192 с.
41. Мерлин В.С. Лекции по психологии мотивов человека.- Пермь: Пед. и-т, 1971.- 120 с.
42. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности - М.: Педагогика, 1986. - 256 с.
43. Методика “За і проти” (Н. Пряжников). Івашина Є.В. Абетка етикету спілкування. - К., 1998
44. Методика “КОС-1”. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. –М.:”Просвещение”, 1996
45. Методика “КОС-2”. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997
46. Методика “Мотиви вибору професії”. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. - М.:”Просвещение”, 1996
47. Методика Д.Голланда. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997
48. Методика Йовайши. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997
49. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя. - М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 1998. - 200 с.
50. Мороз О. Г, Падалка О. С., Юрченко В. І. Педагогіка і психологія вищої школи: Навчальний посібник /За заг. ред. О. Г. Мороза. - К.: НПУ, 2003. – 267 с.
51. Орієнтаційна анкета Б.Басса. Кардаш В.В. Диференційна діагностика неврозів (метод. Рекомендації). - Луцьк.,2000
52. Основи психології /За ред О.В.Киричука, В.А.Роменця).-К.: Либідь, 1995.-С.242
53. Павлютенков Е.М. Профессиональная ориентация учащихся.-К.: Рад. школа, 1983.-С.31
54. Павлютенков Е.М. Формирование мотивов выбора профессии. - К.: Рад. школа, 1980.-144 с.
55. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. Ростов на Дону: Феникс, 2002. - 544 с.
56. Питальник професійної готовності (ППГ) за Л.Кабардовою). Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997
57. Платонов К.К. Профессиональные способности и профессиональная ориентация. В кн.: Профессиональная ориентация и консультация молодежи.-К.: Рад.школа, 1966.-С.9
58. Пономарёва Р.А. О структуре интеллектуальной деятельности монтажников //Профессиональная ориентация и консультация молодежи.- К.: Рад. школа, -С. 95-97
59. Пономарёва Р.О. Ціннісні орієнтації старшокласників і вибір ними професії //Психологія: Респ. наук.-метод. збірник - К.: Рад. школа. Вип. 33.-1989. С. 9-15
60. Практикум “Пам’ять, її значення для професійної діяльності”. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997
61. Практикум “Самопізнання властивостей уваги”. Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997
62. Психологічний словник /За ред. В.І. Войтка. - К.: Вища шк., 1982.-С.96.
63. Разумникова О.М. Взаимодействие гендерных стереотипов и жизненных ценностей как факторов выбора профессии // Вопросы психологии. -2004. -№ 4. - С. 76-83
64. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. - М.: Просвещение, 1976. -415 с.
65. Рудюк О. Психологічні особливості професійного самовизначення безробітної молоді в процесі профпереорієнтації // Соціальна психологія. -2006. -№ 5. - С. 122-127
66. Сарженко И.В. Программа "психологические основы выбора профессии // Практична психологія та соціальна робота. -2003. -№ 2-3
67. Сигэкадзу Фукуяма. Теоретические основы профессиональной ориентации.- М.: Изд-во МГУ, 1989. - 108 с.
68. Сторожева Г. О профессиональном самоопределении учащихся: Школьному психологу // Воспитание школьников. -2004. -№ 10. - С. 37-44
69. Теппінг-тест (“олівцева проба”). Уніат С., Комінко С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими. - Тернопіль: “Підручники і посібники”., 1997
70. Тюхтенко Н. Мотиваційні основи професійного самовизначення молоді // Україна: аспекти праці. -1999. -№ 1. - С. 15-18
71. Физиологические основы профессиональной ориентации школьников - М.: Педагогика, 1977.-144 с.
72. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: в 2-х т.-М.:Педагогика, 1986.-С.34.
73. Чорна І. М. Психологічні особливості організації профорієнтаційної роботи в школі. - Тернопіль,: ТДШ. - 1995. -76 с.
74. Юпитов А.В. Исследование ситуации профессионального самоопределения студентов // Социологические исследования. -1997. -№ 3. - С. 84-93
75. Ярошенко В.В. Школа и профессиональное самоопределение учащихся. - К.: Рад. школа, 1983.-112 с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Професійне самовизначення»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Самовизначення успішної людини
  • ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ПІДЛІТКІВ
  • Самовизначення особистості
  • Самовизначення особистості
  • Світогляд і філософія як форми людського самовизначення в світі
  • Розумовий розвиток у старшому шкільному віці. Проблеми сенсу життя в ранньому юнацькому віці
  • ОСОБА І ПРОФЕСІЯ
  • Психологічне розуміння праці та професії
  • Вікові особливості та кризи професійного самовизначення
  • Практичне завдання з розвитку персоналу
Cгенерировано за 0.151889 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів