Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Оцінка потенціалу України на світовому аграрному ринку» (ID:43341)

| Размер: 6345 кб. | Объем: 140 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ 1. Ринок аграрної продукції у світовому господарстві 6
1.1 Сутність та особливості функціонування світового ринку аграрної продукції 6
1.2 Структура світового ринку аграрної продукції 11
1.3 Формування ринкових відносин на світовому аграрному ринку 17
Розділ 2 Аналіз стану України на світовому аграрному ринку 22
2.1 Динаміка світового аграрного ринку 22
2.2 Україна в контексті світового аграрного ринку 37
2.3 Аналіз аграрного потенціалу України 72
Розділ 3 Основні напрямки підвищення аграрного потенціалу України 93
3.1 Впровадження нових форм та методів організації і технології виробництва 93
3.2 Вдосконалення законодавчої бази 99
3.3 Поглиблення інтеграційних зв’язків і кооперації праці у виробництві сільськогосподарської продукції 108
Висновки та рекомендації 123
Список використаних джерел 127
Додатки 132
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Беренштейн Б.Л. Формування аграрного ринку // Економіка АПК. -2006. -№ 2. - С.98-103
2. Вантух В.П. Методика дослідження ресурсного потенціалу в АПК // Економіка АПК. -2006. -№ 4. - С.54-58
3. Ванькович, Данило. Критерії інвестиційної привабливості аграрного комплексу України та їх аналіз // Економіст. -2003. -№ 12. - С.36-39
4. Гальчинський А. С. Основи економічних знань. -К.: Вища школа, 2002. -542, с.
5. Гладій М.В. Національна сільськогосподарська палата України: сприяє розвитку, захищає інтереси, підтримує ініціативи // Економіка АПК. -2005. -№ 6. - С.3-5.
6. Горська О. Проблеми АПК України в контексті європейської інтеграції // Економіка АПК. -2003. -№ 1. - С.132-135
7. Дахно І. І. Міжнародна економіка: Навч. посіб. -К. : МАУП, 2002. -214 с.
8. Гуков Я. С. Наукові засади технічної політики в аграрному секторі України // Вісник аграрної науки. -2005. -№ 6. - С. 5-9.
9. Кириленко І.Г. Удосконалення системи фінансово-економічних відносин у діяльності агропромислового виробництва в Україні // Економіка АПК. -2006. -№ 6. - С.3-7.
10. Кириленко І. Г. Актуальні проблеми розвитку аграрного ринку в Україні в контексті формування балансів продовольчих ресурсів // Економіка АПК. - 2004. - № 12. - С.16-23
11. Кобець В. Незважаючи на проблеми й труднощі: Агропромисловий комплекс // Охорона праці. -2005. -№ 10. - С. 10-12
12. Ковбасюк О.О. Розвиток зернопродуктового підкомплексу України в сучасних умовах // Економіка АПК. -2006. -№ 7. - С.122-127
13. Комплексна програма підтримки розвитку українського села на період до 2015 року : Проект // Економіка АПК. -2007. -№ 1. - С.3-49.
14. Крисанов Д.Ф. Методичні підходи рейтингової оцінки галузей агропродовольчого комплексу України // Економіка АПК. -2006. -№ 1. - С.99-106
15. Кузубов М. Аналіз і оцінка ситуації на ринку агропродовольчих товарів в Україні // Економіка АПК. - 2002. - № 6. - C. 88-92
16. Лановик Б. Д. Історія господарства: Україна і світ: Підручник для студентів вузів. - К.: Вища школа, 1995. -478, с.
17. Мазуренко О. В. Розвиток інтегрованих формувань в АПК // Економіка АПК. -2006. -№ 3. - С. 89-93.
18. Мірошніченко І.В. Напрями активізації і перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі України // Актуальні проблеми економіки. -2005. -№ 3. - С. 76 – 84
19. Міхаліна І. Стан та джерела фінансового забезпечення агропідприємств України // Вісник академії державного управління при Президентові України. -2005. -№ 4. - С. 197-203
20. Мочерний С. В. Економічна теорія: Підручник. - К.: Вид. центр "Академія", 2004. -855, с.
21. Мочерний С. В. Методика економічного дослідження,. -Львів: Світ, 2001. -415 с.
22. Мочерний С. В. Основи економічних знань: Підручник для вищих закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації. -К.: Академія, 2001, 2002. -310 с.
23. Мудрак Р. Продовольчі витрати в контексті економічного зростання України // Економіка України. - 2005. - № 6. - C. 73-78
24. Паламарчук М. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посіб. для викладачів, наук. працівн., аспірантів. - К.: Знання, 1998. -415, с.
25. Панасюк Б.Я. Обгрунтування напрямів розвитку агропромислового комплексу // Вісник аграрної науки. -2005. -№ 7. - С. 61-65
26. Пешко А. Державне регулювання агропромислового комплексу України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. -2006. -№ 1. - С. 142-147
27. Покотило О. Ефективність державного управління агропромисловим комплексом на регіональному рівні // Управління сучасним містом. -2005. -№ 1-2. - С. 114-118
28. Родій В.С. Наукові основи інвестиційнорго забезпечення розвитку галузей АПК у регіонах // Вісник аграрної науки. -2007 . -№ 3 . - С. 75-76
29. Саблук П. Т. Основні напрями розроблення стратегії розвитку агропромислового комплексу в Україні // Економіка АПК. -2004. -№ 12. - С.3-15
30. Саблук П.Т. Економічний механізм АПК у ринковій системі господарювання // Економіка АПК. -2007. -№ 2. - С.3-10
31. Саблук П.Т. Розвитку АПК -- надійність і стабільність // Економіка АПК. -2005. -№ 4. - С.11-16.
32. Світова економіка: Підручник для студ. вуз./ Авт. кол.: А.С.Філіпенко та ін.. -К.: Либідь, 2000. -581, с.
33. Соколенко С. И. Современные мировые рынки и Украина,. -К.: Демос, 1995. -355 с.
34. Сонько С. П. Ринок і регіоналістика: Навчальний посібник для студ. економ. та економіко-географічних фахів вищ. навч. закладів,. -К.: Ніка-Центр: Ельга, 2002. -378 с.
35. Станасюк Н.С. Підвищення ролі держави у розвитку агропромислового виробництва // Економіка АПК. -2004. -№ 2. - С.26-29
36. Статистичний щорічник України за 2003 рік/ За ред. О.Г.Осауленко; Держ. комітет статистики України. -К.: Консультант, 2004. -631 с.
37. Сухий П.А. Про місце України у світовій агропродовольчій системі // Український географічний журнал. - 2004. - № 4. - C. 33-37
38. Ткаченко В.Г. Теоретические основы перспективного развития агропромышленного комплекса в Украине // Економіка АПК. -2006. -№ 7. - С.27-28.
39. Трегобчук В.М. Про довгострокову стратегію сталого розвитку агропромислового комплексу // Економіка АПК. -2005. -№ 7. - С.3-11.
40. Україна і світове господарство: Взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закл./ А.С. Філоненко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський. -К.: Либідь, 2002. - 70 с.
41. Україна у цифрах у 2004 році: Статистичний довідник/ За ред. Олександра Осауленка; Державний комітет статистики України. -К.: Консультант, 2005. -263 с.
42. Україна у цифрах у 2005 році: Статистичний довідник/ За ред. Олександра Осауленка; Державний комітет статистики України. -К.: Консультант, 2005. - 319 с.
43. Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посібник. -К.: Знання, 2000. -173 с.
44. Філіпенко А. С. Економічні стратегеми України: Дискусія інтелектуалів,. -К.: Либідь, 1998. -269, с.
45. Філіпенко А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку. -: Знання України, 2000. -189 с.
46. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: Практичний посібник/ В. М. Алексійчук, В. Я. Амбросов, І. Ф. Баланюк та ін.; За ред. П. Т. Саблука; ІАЕ УААН. -К., 2000. -555 с.
47. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: Навч. посіб, КНЕУ. -К., 2001. -487 с.
48. Чеботарьов В.А. Інноваційна трансформація структури АПК як сутнісна ознака аграрної (аграрно-продовольчої) доктрини // Економіка АПК. -2004. -№ 8. - С.31-37
49. Чеботарьов В.А. Підвищення соціальної спрямованості інноваційних перетворень в АПК // Економіка АПК. -2006. -№ 7. - С.128-131.
50. Чеботарьов, В’ячеслав. Національна інноваційна система України: проблеми та перспективи її формування в агропромисловому комплексі // Економіст. -2005. -№ 3. - С. 52-56
51. Юшин С.О. Проблема узгодженості інноваційно-інвестиційних проектів підприємств агропромислового комплексу із чинною системою державних прогнозів і програм // Економіка АПК. -2007. -№ 1. - С.77-83.
52. Юрчишин В. До проблеми розробки продовольчої (аграрно-продовольчої) доктрини України // Економіка України. - 2001. - № 10. - С.4-11
53. Ющенко В.А. Розвиток агропромислового комплексу України в контексті світового продовольчого ринку // Економіка АПК. - 2001. - № 4. - С.6-13
54. Ярмолицький В. Агропромисловий потенціал України та його використання // Актуальні проблеми економіки. -2003. -№ 7. - С.124-130
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Оцінка потенціалу України на світовому аграрному ринку»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
  • Україна на світовому ринку банківських послуг
  • Оцінка конкурентоспроможності підприємства (варіант В 6)
  • Контрольна робота зовнішньоекономічна діяльність
  • Україна на світовому ринку товарів і послуг
  • Стратегії залучення туристично-рекреаційного потенціалу одного з регіонів світу до створення туристичного продукту українських туроператорів (Єгипет)
  • Організація зовнішньоекономічної маркетингової діяльності на прикладі КДГМК “Криворіжсталь”
  • Характеристика економічного потенціалу (на прикладі України)
  • Транспорт
  • ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
Cгенерировано за 0.127482 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів