Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Оцінка потенціалу України на світовому аграрному ринку» (ID:43341)

| Размер: 6345 кб. | Объем: 140 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗміст
Вступ 3
Розділ 1. Ринок аграрної продукції у світовому господарстві 6
1.1 Сутність та особливості функціонування світового ринку аграрної продукції 6
1.2 Структура світового ринку аграрної продукції 11
1.3 Формування ринкових відносин на світовому аграрному ринку 17
Розділ 2 Аналіз стану України на світовому аграрному ринку 22
2.1 Динаміка світового аграрного ринку 22
2.2 Україна в контексті світового аграрного ринку 37
2.3 Аналіз аграрного потенціалу України 72
Розділ 3 Основні напрямки підвищення аграрного потенціалу України 93
3.1 Впровадження нових форм та методів організації і технології виробництва 93
3.2 Вдосконалення законодавчої бази 99
3.3 Поглиблення інтеграційних зв’язків і кооперації праці у виробництві сільськогосподарської продукції 108
Висновки та рекомендації 123
Список використаних джерел 127
Додатки 132
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаних джерел

1. Беренштейн Б.Л. Формування аграрного ринку // Економіка АПК. -2006. -№ 2. - С.98-103
2. Вантух В.П. Методика дослідження ресурсного потенціалу в АПК // Економіка АПК. -2006. -№ 4. - С.54-58
3. Ванькович, Данило. Критерії інвестиційної привабливості аграрного комплексу України та їх аналіз // Економіст. -2003. -№ 12. - С.36-39
4. Гальчинський А. С. Основи економічних знань. -К.: Вища школа, 2002. -542, с.
5. Гладій М.В. Національна сільськогосподарська палата України: сприяє розвитку, захищає інтереси, підтримує ініціативи // Економіка АПК. -2005. -№ 6. - С.3-5.
6. Горська О. Проблеми АПК України в контексті європейської інтеграції // Економіка АПК. -2003. -№ 1. - С.132-135
7. Дахно І. І. Міжнародна економіка: Навч. посіб. -К. : МАУП, 2002. -214 с.
8. Гуков Я. С. Наукові засади технічної політики в аграрному секторі України // Вісник аграрної науки. -2005. -№ 6. - С. 5-9.
9. Кириленко І.Г. Удосконалення системи фінансово-економічних відносин у діяльності агропромислового виробництва в Україні // Економіка АПК. -2006. -№ 6. - С.3-7.
10. Кириленко І. Г. Актуальні проблеми розвитку аграрного ринку в Україні в контексті формування балансів продовольчих ресурсів // Економіка АПК. - 2004. - № 12. - С.16-23
11. Кобець В. Незважаючи на проблеми й труднощі: Агропромисловий комплекс // Охорона праці. -2005. -№ 10. - С. 10-12
12. Ковбасюк О.О. Розвиток зернопродуктового підкомплексу України в сучасних умовах // Економіка АПК. -2006. -№ 7. - С.122-127
13. Комплексна програма підтримки розвитку українського села на період до 2015 року : Проект // Економіка АПК. -2007. -№ 1. - С.3-49.
14. Крисанов Д.Ф. Методичні підходи рейтингової оцінки галузей агропродовольчого комплексу України // Економіка АПК. -2006. -№ 1. - С.99-106
15. Кузубов М. Аналіз і оцінка ситуації на ринку агропродовольчих товарів в Україні // Економіка АПК. - 2002. - № 6. - C. 88-92
16. Лановик Б. Д. Історія господарства: Україна і світ: Підручник для студентів вузів. - К.: Вища школа, 1995. -478, с.
17. Мазуренко О. В. Розвиток інтегрованих формувань в АПК // Економіка АПК. -2006. -№ 3. - С. 89-93.
18. Мірошніченко І.В. Напрями активізації і перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому комплексі України // Актуальні проблеми економіки. -2005. -№ 3. - С. 76 – 84
19. Міхаліна І. Стан та джерела фінансового забезпечення агропідприємств України // Вісник академії державного управління при Президентові України. -2005. -№ 4. - С. 197-203
20. Мочерний С. В. Економічна теорія: Підручник. - К.: Вид. центр "Академія", 2004. -855, с.
21. Мочерний С. В. Методика економічного дослідження,. -Львів: Світ, 2001. -415 с.
22. Мочерний С. В. Основи економічних знань: Підручник для вищих закл. освіти І-ІІ рівнів акредитації. -К.: Академія, 2001, 2002. -310 с.
23. Мудрак Р. Продовольчі витрати в контексті економічного зростання України // Економіка України. - 2005. - № 6. - C. 73-78
24. Паламарчук М. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посіб. для викладачів, наук. працівн., аспірантів. - К.: Знання, 1998. -415, с.
25. Панасюк Б.Я. Обгрунтування напрямів розвитку агропромислового комплексу // Вісник аграрної науки. -2005. -№ 7. - С. 61-65
26. Пешко А. Державне регулювання агропромислового комплексу України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. -2006. -№ 1. - С. 142-147
27. Покотило О. Ефективність державного управління агропромисловим комплексом на регіональному рівні // Управління сучасним містом. -2005. -№ 1-2. - С. 114-118
28. Родій В.С. Наукові основи інвестиційнорго забезпечення розвитку галузей АПК у регіонах // Вісник аграрної науки. -2007 . -№ 3 . - С. 75-76
29. Саблук П. Т. Основні напрями розроблення стратегії розвитку агропромислового комплексу в Україні // Економіка АПК. -2004. -№ 12. - С.3-15
30. Саблук П.Т. Економічний механізм АПК у ринковій системі господарювання // Економіка АПК. -2007. -№ 2. - С.3-10
31. Саблук П.Т. Розвитку АПК -- надійність і стабільність // Економіка АПК. -2005. -№ 4. - С.11-16.
32. Світова економіка: Підручник для студ. вуз./ Авт. кол.: А.С.Філіпенко та ін.. -К.: Либідь, 2000. -581, с.
33. Соколенко С. И. Современные мировые рынки и Украина,. -К.: Демос, 1995. -355 с.
34. Сонько С. П. Ринок і регіоналістика: Навчальний посібник для студ. економ. та економіко-географічних фахів вищ. навч. закладів,. -К.: Ніка-Центр: Ельга, 2002. -378 с.
35. Станасюк Н.С. Підвищення ролі держави у розвитку агропромислового виробництва // Економіка АПК. -2004. -№ 2. - С.26-29
36. Статистичний щорічник України за 2003 рік/ За ред. О.Г.Осауленко; Держ. комітет статистики України. -К.: Консультант, 2004. -631 с.
37. Сухий П.А. Про місце України у світовій агропродовольчій системі // Український географічний журнал. - 2004. - № 4. - C. 33-37
38. Ткаченко В.Г. Теоретические основы перспективного развития агропромышленного комплекса в Украине // Економіка АПК. -2006. -№ 7. - С.27-28.
39. Трегобчук В.М. Про довгострокову стратегію сталого розвитку агропромислового комплексу // Економіка АПК. -2005. -№ 7. - С.3-11.
40. Україна і світове господарство: Взаємодія на межі тисячоліть: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закл./ А.С. Філоненко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський. -К.: Либідь, 2002. - 70 с.
41. Україна у цифрах у 2004 році: Статистичний довідник/ За ред. Олександра Осауленка; Державний комітет статистики України. -К.: Консультант, 2005. -263 с.
42. Україна у цифрах у 2005 році: Статистичний довідник/ За ред. Олександра Осауленка; Державний комітет статистики України. -К.: Консультант, 2005. - 319 с.
43. Філіпенко А. С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посібник. -К.: Знання, 2000. -173 с.
44. Філіпенко А. С. Економічні стратегеми України: Дискусія інтелектуалів,. -К.: Либідь, 1998. -269, с.
45. Філіпенко А. С. Цивілізаційні виміри економічного розвитку. -: Знання України, 2000. -189 с.
46. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції: Практичний посібник/ В. М. Алексійчук, В. Я. Амбросов, І. Ф. Баланюк та ін.; За ред. П. Т. Саблука; ІАЕ УААН. -К., 2000. -555 с.
47. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля: Навч. посіб, КНЕУ. -К., 2001. -487 с.
48. Чеботарьов В.А. Інноваційна трансформація структури АПК як сутнісна ознака аграрної (аграрно-продовольчої) доктрини // Економіка АПК. -2004. -№ 8. - С.31-37
49. Чеботарьов В.А. Підвищення соціальної спрямованості інноваційних перетворень в АПК // Економіка АПК. -2006. -№ 7. - С.128-131.
50. Чеботарьов, В’ячеслав. Національна інноваційна система України: проблеми та перспективи її формування в агропромисловому комплексі // Економіст. -2005. -№ 3. - С. 52-56
51. Юшин С.О. Проблема узгодженості інноваційно-інвестиційних проектів підприємств агропромислового комплексу із чинною системою державних прогнозів і програм // Економіка АПК. -2007. -№ 1. - С.77-83.
52. Юрчишин В. До проблеми розробки продовольчої (аграрно-продовольчої) доктрини України // Економіка України. - 2001. - № 10. - С.4-11
53. Ющенко В.А. Розвиток агропромислового комплексу України в контексті світового продовольчого ринку // Економіка АПК. - 2001. - № 4. - С.6-13
54. Ярмолицький В. Агропромисловий потенціал України та його використання // Актуальні проблеми економіки. -2003. -№ 7. - С.124-130
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Оцінка потенціалу України на світовому аграрному ринку»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
  • Україна на світовому ринку банківських послуг
  • Оцінка конкурентоспроможності підприємства (варіант В 6)
  • Контрольна робота зовнішньоекономічна діяльність
  • Україна на світовому ринку товарів і послуг
  • Стратегії залучення туристично-рекреаційного потенціалу одного з регіонів світу до створення туристичного продукту українських туроператорів (Єгипет)
  • Організація зовнішньоекономічної маркетингової діяльності на прикладі КДГМК “Криворіжсталь”
  • Характеристика економічного потенціалу (на прикладі України)
  • Транспорт
  • ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
Cгенерировано за 0.128297 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...