Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Економічна сутність доходів і витрат від реалізації товарів» (ID:41633)

| Размер: 2207 кб. | Объем: 70 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеЗМІСТ

Вступ
Розділ 1. Економічна сутність доходів і витрат від реалізації товарів
1.1 Економічна природа формування доходів і витрат від реалізації товарів
1.2 Огляд нормативних документів, що регламентують організацію бухгалтерського обліку та складання звітності доходів і витрат від реалізації товарів
1.3 Характеристика ВАТ «Криворіжхліб» та аналіз показників його діяльності
Розділ 2. Організація обліку і звітності доходів і витрат від реалізації товарів ВАТ «Криворіжхліб»
2.1 Організація обліку доходів і витрат від реалізації товарів
2.2 Методика формування доходів і витрат від реалізації товарів
2.3 Аналітичний та синтетичний облік доходів і витрат від реалізації товарів
2.4 Характеристика звітності з формування доходів і витрат та порядок її складання
Розділ 3. Взаємозв’язок статей фінансової звітності та формування фінансових результатів в умовах використання ЕОМ
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99р. №996-14 // Бухгалтерський облік- №8- березень 2000.-с.5
2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97р. зі змінами та доповненнями // Все про бухгалтерський облік - № 47-серпень 1998.-с.18
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Загальні вимоги до фінансової звітності : Затв. наказом Мінфіну України від 31.03.99р. № 87 // Все о бухгалтерском учете- №11(436)- лютий 2000.– с.65-67
4. Положення (стандатрного) бухгалтерського обліку 2 Баланс : Затв. наказом Мінфіну України від 31.03.99 р.№87 // Все о бухгалтерском учете – 11(436) – лютий 2000 .–с.67-71
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати: Затв. наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87 // Все о бухгалтерском учете- 11(436)- лютий 2000. – с.72-75
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 Звіт про рух грошових коштів: Затв. наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87 // Все о бухгалтерском учету-11(436)- лютий 2000. с.76-80
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 Звіт про власний капітал: Затв. наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87 // Все обухгалтерском учете- 11(436)- лютий 2000.- с.80-83
8. Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби: Затв. наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87 // Все обухгалтерском учете- 23(586)- серпень 2000.- с.15-30
9. Положення(стандарт) бухгалтерського обліку 8 Нематеріальні активи: Затв. наказом Мінфіну України від 31.03.99р. №87 // Все обухгалтерском учете- 23(586)- серпень 2000.- с30-36.
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси: Затв. наказом Мінфіну України від 20.10.99р. № 246 зі змінами та доповненнями // Баланс -№5- березень 2000.- с.12
11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід: Затв. наказом Мінфіну України від 29.11.99р. № 290 // Баланс- №5- березень 2000.- с.12
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 Витрати: Затв. наказом Мінфіну України від 29.12.99р. №318 // Баланс-№5- березень 2000.- с.54
13. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну України від 30.11.99 року № 291// Все о бухгалтерском учете- №11(436)- лютий 2000.- с.7-14
14. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: Затв. наказом Мінфіну України від 30.11.99р. № 291 // Все о бухгалтерском учете -№11(436)- лютий 2000.- с.15-64
15. Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Наказ Мінфіну України від 31.03.99р. №87 // Все о бухгалтерском учете- №11(436)- лютий 2000.- с.65
16. Положення про документальне забезпечення бухгалтерських записів у бухгалтерському обліку: Затв. Наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995 // Баланс, 1-98
17. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / Под ред. В.И.Стражева. - Мн.: Вышэйшая школа, 1997. - 219 с.
18. Бачинський В.І. Нові підходи до нормативного обліку // Фінанси України. - 2002. - №11. – С. 72-81.
19. Білуха Н.Т. Проблеми реформування бухгалтерського обліку та контролю в Україні / Тезисна доповідь міжвузівської науково-практичної конференції. “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання”. - Львів, - 1997.-С.1-7.
20. Бирюкова И.К. Практический учет и аудит в Украине.- К.:” Экономика и право”, 1999р.-с. 221
21. Бутинець Ф.Ф. та інші Бухгалтерський управлінський облік // Житомир: ЖІТІ, 2000.-448с.
22. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Автори: проф. Ф.Ф.Бутинець, доц. Н.М.Малюга. – Навч. Посібник для студентів вузів. – Житомир. ЖІТІ, 2000. – 480с.
23. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник /За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 608с.
24. Валуев Б.И. Проблемы развития учета в промышленности. М.: Финансы и статистика, 2004.-215с.
25. Вороніна В.Л. Проблеми переходу бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти/ Тезисна доповідь міжвузівської науково-практичної конференції. “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання” - Львів, - 1997.-С.73-79.
26. Гнилицька Л.В. Облік і аналіз витрат виробництва на основі принципів управлінського обліку – К.: КНЕУ, 2004. –21 с.
27. Голов С.Ф.Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні.-Дніпропетровськ. Баланс-клуб, 2000р. – с.767
28. Голов С., Евименко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: ТОВ “Автоінтерсервес” 2003.- 544с.
29. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учёт – К.: «Скарби», 2001. – 384с.
30. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине: Учебник. - практ. Пособие - 4-е изд., доп. й перераб. – К.: “ А.С.К”, 2003р. – с. 864.
31. Завгородній В.П., Савченко В.Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в умовах ринку.- К.: Видавництво” Бліц Інформ”, 1999 р.- с.832
32. Кір’янова З.В. Теорія бухгалтерського обліку. - К.: “Фінанси і статистика”, 2004 р. - с.189.
33. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К. Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 с.
34. Кузьмінскіий А.Н. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – К.: Вища школа, 2003. –223с.
35. Николаева С.А. Управленческий учет : проблемы адаптации российской теории и практики // Бухгалтерский учет . 2002. - №2 С.47-50.
36. Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи, теорії та практики – 2000.- 245с.
37. Пархоменко В.М., Багранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні .- Луганськ.: "Промдрук" ДСД "Лугань", 2000р.- с. 272
38. Плєшонкова Л. Бухгалтерський облік витрат на виготовлення продукції із застосуванням журналу-ордеру №10 // Баланс. –2000- №16. – С. 25-28.
39. Про податки і збори населенню України: Посібник/ Азаров М.Я., Бондаренко Г.І. та ін. - Ірпінь, 2000. - 182с.
40. Савицкая Г.В. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия. 4-изд., перер. и доп. – Минск: ООО”Новое знание”, 1999. - 688с.
41. Сио К.К.Управленческая экономика – М.: Инфра-М, 2000. – 671с.
42. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. К.: КНЕУ, 2003. – 260с.:іл.
43. Стоян В.І. Аналіз і оцінка систем обліку виробничих витрат // Фінанси України. – 1999. - №3. –С. 45-49.
44. Суйц В.П. Управленческий учет: необходимость и действительность // Бухгалтерский учет. 2002 - №8 С. 44-46.
45. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч.посібник. – 3-тє вид., доп. й перероб. – К.: А.С.К., 2002. – 784с.
46. Фінанси підприємства. Підручник /За ред. професора А.М.Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ. 1999. – 368с.
47. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практичний посібник. – К.: Лібра, 1999. – 336с.
48. Чебанова Н.В., Котенко М.Н. Бухгалтерский учет: торговые и посреднические предприятия: Учебное пособие – 4-е изд. Доп. И перераб. – Харьков. Олант Друк. 2002. – 456с.
49. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономическо развитых стран.- М.: Финансы и статистика, 2001.-237с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Економічна сутність доходів і витрат від реалізації товарів»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Облік витрат та доходів від реалізації
  • Методичні основи обліку реалізації продукції
  • МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, ПОСЛУГ, РОБІТ)
  • Організація і методика обліку, контролю та аналізу формування валових витрат і валових доходів підприємства
  • Удосконалення організації контролю і аналізу в системі управління реалізацією товарів і доходами підприємства” на базі МКП “Роланд
  • МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
  • Сутність доходів, їх формування
  • Облік доходів, витрат і фінансових результатів від операційної діяльності (на прикладі ТОВ "")
  • Облік і аудит доходів і витрат в будівельних організаціях
  • Облік витрат і доходів
Cгенерировано за 0.127402 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...