Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства» (ID:34746)

| Размер: 131 кб. | Объем: 93 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 11.10.2010 | Код продавца: 5 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні засади формування та розподілу прибутку підприємства 6
1.1 Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні
ефективного функціонування підприємства 6
1.2 Механізм формування та розподілу прибутку підприємства 15
1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу формування
та розподілу прибутку підприємства 27
2. Оцінка ефективності формування, розподілу та використання прибутку
ВАТ “Укрлакофарби” 35
2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 35
2.2 Аналіз структури доходів підприємства та джерел формування
його прибутку 38
2.3 Оцінка ефективності розподілу та використання прибутку 45
3. Шляхи підвищення ефективності формування та розподілу
прибутку ВАТ “Укрлакофарби” 51
3.1 Вдосконалення механізму формування та розподілу прибутку підприємства 51
3.2 Джерела формування прибутку підприємства 58
3.3 Резерви збільшення прибутку підприємства 66
Висновки 76
Література 78
Додатки 85
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураЛітература


1. Закон України “Про власність” за станом на 01.04.1998р. Господарське законодавство України: Збірник нормативних актів МАУП. – К.: МАУП, -1998. – с. 283-290.
2. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р. № 1576 – ХІІ зі змінами та доповненнями // Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атіка, - 2000. – с. 56 – 68.
3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” // Голос України. – 2005. – 21 січня.
4. Адамик В. Податок на прибуток: конфлікт норм податкового законодавства // Економіка, фінанси, право.-2000.-№4.-20-24с.
5. Азаров М. Довідник зі складу валових доходів і витрат // Азаров М. Я. Все про податки: Довідник / Під ред. Азарова М. Я.-К.: Експерт-Про, 2000.-145-157с.
6. Бандурка О. М., Коробов М. Я., Орлов П. І., Петрова К. Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. – К.: Либідь, 1998. – 318 с.
7. Безуглий А. Вплив амортизаційної політики на прибуток і доходи бюджету // Фінанси України.-1999.-№4.-44-45с.
8. Безуглий А. Основні фонди та наслідки амортизаційної політики // Економіка, фінанси, право.-2000.-№8.-5-12с.
9. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под ред. И. П. Мерзлякова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 298 с.
10. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 2000. – 528 с.
11. Бланк И.А. Управление прибилью. – К.: Ника – Центр, 1999
12. Боброва О. Амортизаційна політика у відтворенні основних засобів // Економіка АПК.-2000.-№4.-54-61с.
13. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997. – 1000 с.
14. Буряк П. Вплив зміни податкової ставки на доходи бюджету // Фінанси України.-2004.-№1.-41-44с.
15. Бусяков Р. Проблемні питання оподаткування та шляхи збільшення доходів бюджету // Вісник податкової служби України.-1998.-№2.-3-13с.
16. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс - Клуб”, 2000. – 768 с.
17. Василик О. Д. Організаційні і правові засади функціонування податкової системи України // Державні фінанси України: Навч. Посібник.-К.: Вища шк., 1997.-77-188с.
18. Виговська Н. Г. Методи амортизації: проблема вибору оптимального варіанту // Вісник Житомерського інженерно-технологічного інституту. Вип.9.: Економічні науки.-Житомир: ЖІТІ, 1999.-38-41с.
19. Гега П. Т. Основні податки в Україні // Основи податкового права: Навч. посібник.-К.: Знання, 1998.-78-194с.
20. Голова С. Ф. Облік доходів, витрат і фінансових результатів // Все про бухгалтерський облік.-2000.-№7.-5-8с.
21. Гузенко В. Налог на прибыль: переплату в 1997 году могут вернуть и в 2001 // Все о бухгалтерском учете.-2000.-№105.-53-55с.
22. Гусак Н. Налог на прибыль: проблемы и перспективы // Вестник налоговой службы Украины.-2001.-№26.-29-30с.
23. Дем’яненко М. Джерела сплати податків // Економіка АПК.-1999.-№7.-43-46с.
24. Дерев’янко С. Методи прискореної амортизації в умовах ринку // Вісник податкової служби України.-1998.-№14.-47-48с.
25. Дмитрієв О. Авансові внески з податку на прибуток: нарахування і сплата // Все про бухгалтерський облік.-2001.-№116.-5-6с.
26. Доля Л. М. ПДВ і податок на прибуток: важливо бути в курсі // Все про бухгалтерський облік.-2001.-№43.-37-47с.
27. Дорочи Н. І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз) // Фінанси України.-1999.-№6.-75-82с.
28. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.
29. Економічний аналіз: Навчальний посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурачевський, М. І. Горбаток; За ред. Акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
30. Єрмак О. Облік основних засобів та нарахування амортизації // Сіверянський літопис.-2000.-№4.-251-252с.
31. Єфімов В. Д. Оподаткування прибутку при здійсненні лізингових операцій // Вісник податкової служби України.-1998.-№17.-9-11с.
32. Журавская И. Новое в налогообложении прибыли // Налоги и бухгалтерский учет.-1997.-№24.-34с.
33. Завгородний В. П. Оптимизация налогообложения предприятия (За ред. В. П. Завгороднего.-К.: “А.С.К.”, 2000.-530-541с.
34. Загорський В. Удосконалення механізму справляння платежів з прибутку підприємств // Регіональна економіка.-2000.-№2.-31-36с.
35. Зайцев Н. Л. Экономика организации: Учебник. – М. : Экзамен, - 2000. – с. 330 – 358.
36. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия: Учебное пособие. – М.: Инфра – М, - 1998. – 245с.
37. Иванов Ю. Налог на прибыль (обзор изменений, дополнений) // Налоги и бухгалтерский учет.-1996.-№24.-28с.
38. Идрисов А. Б. Финансовый анализ.-М.: “Консалтбанкир”, 1995.-75-115с.
39. Іващенко В. І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності Навчальний посібник. – К.: ВІПОЛ, 1999. – гл. 10. – с. 125 - - 148.
40. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000. – с. 83 – 95.
41. Іщук С. Фінансово-кредитні потреби підприємств України // Регіональна економіка. – 2001. - №19. – с.18-21.
42. Каламбет С. Усовершенствование механизма налогообложени прибыли // Вестник налоговой службы Украины.-2001.-№8.-61-62с.
43. Карев Расчет амортизации // Бухгалтерский учет и аудит.-2004.-№2.-19-32с.
44. Ковалева А. Налогообложение предприятий // Финансы: Учебное пособие / Под ред. А. М. Ковалевой.-М.: Финансы и статистика, 2000.-160-203с.
45. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДІЕУ, 2001. – 456 с.
46. Ковальов Д. Податок на прибуток, ПДВ, земельний податок та інші: найактуальніші питання // Все про бухгалтерський облік.-2001.-№102.-40-47с.
47. Коробов М. Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємства : Навчальний посібник. – К.: Знание, 2000. – гл. 12. – с. 353 – 377.
48. Костіна Н. І. Фінанси: Система моделей і прогнозів: Навч. посібник.-К.: Четверта хвиля, 1998.-178-215с.
49. Крайник О.П., Клепикова З.В. Финансовый менеджмент. – Львов: “Интелект+”, - 1999. – 314с.
50. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятий: учебное пособие для вузов. – С.-Пб.: Бизнес-пресса, 1999. – с.29 –56.
51. Лелюх И. Что лучше налог на прибыль или ВАТраты? // Экономика Украины.-1999.-№5.-92с.
52. Литвин В. Особенности влияния налога на прибыль и финансовые покаВАТели деятельности предприятия // Бизнес-информ.-1998.-№10.-53-55с.
53. Лондар С. Проблемні питання оподаткування та щляхи збільшення доходів бюджету // Вісник податкової служби України.-1998.-№2.-3-13с.
54. Лук’янченко О. Амортизаційна політика в Україні // Фінанси України.-2000.-№10.-46-50с.
55. Любушин Н.П. и др. Анализ финансово – экономической деятельности предприятия : Учеб. пособие для вузов – М.: ЮНИТИ, 1999. – 471с..
56. Лях Л. Основне протиріччя амортизаційної політики та шляхи його подолання // Економіст.-2000.-№3.-103-107с.
57. Малышкин А. Учет валовых доходов, валовых расходов и амортизация // Налоговый учет: ситуации и решения.-К.: Либра, 1999.-67-177с.
58. Мамедова О. Ю. Доход, прибыль, рентабельность // Фінанси України.-2000.-№8.-15-18с.
59. Матвійчук Г. Типові помилки ведення податкового обліку та порядку складання декларації про прибуток підприємства // Економіка, фінанси, право.-1998.-№6.-22-24с.
60. Налоги и бухгалтерский учет: Блиц – библиотека. Собственный капитал предприятия: формирование и использование по П(С)БУ. – Х.: Фактор, 2000. – 40 с.
61. Национальные стандарты бухгалтерского учета: нормативная база. – Х.: Фактор, 2000. – 156 с.
62. Невгод Л. Налог на прибыль предприятий в прэкте Налогового Кодекса Украины // Вестник налоговой службы Украины.-2000.-№42.-8-10с.
63. Нємченко В. За рядками декларації про доходи // Деснянська правда.-1999.-20 лютого.-2с.
64. Никитин С. Налог на прибыль предприятий: опыт развитых стран // Мировая экономика и мировые отношения.-1998.-№2.-5-11с.
65. Огійчук М. Суть прибутку та підходи до методики його визначення // Економіка АПК.-1998.-№6.-31-45с.
66. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навчальний посібник.-К.: КНЕУ, 1999.-164с.
67. Орлов П. Государственная амортизационная политика // Экономика Украины.-2001.-№3.-30-34с.
68. Ошийко Д. Порядок нарахування амортизації за податковими методами // Все про бухгалтерський облік.-2004.-№11.-20-22с.
69. Павлюк В. С. Податкова система: опорний конспект лекцій.-Чернігів: ЧДІЕіУ, 2001.-86-125с.
70. Павлюк В. С. Податковий менеджмент: опорний конспект лекцій.-Чернігів: ЧДІЕіУ,2001.-184-195с.
71. Перехрест Л. Налог на прибыль предприятий и методы его минимизации в зарубежных странах // Финансы Украины.-1999.-№7.-59-64с.
72. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия АПК : Учебное пособие. – М.: Экоперспектива, 1998. – 494с. – гл. 11. – с. 272 – 344.
73. Соломаха В. Дещо про оподаткування прибутку підприємств нерезедентів // Фінанси України.-1998.-№2.-116-118с.
74. Сук Л. Облік податку на прибуток // Бухгалтерія в сільському господарстві.-2000.-№6.-11-13с.
75. Табалюк С. О валютной задолженности и ее влиянии на налогообложение прибыли предприятий // Бизнес.-1999.-№14а.-81-83с.
76. Уманців Ю. Система оподаткування груп підприємств // Економіка, фінанси, право.-2001.-№5.-19-22с.
77. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. – М.: Зерцало, 1998. – 272с.
78. Филимоненков А. С. Финансы предприятий : Учеб. пособие. – К.: Ника – Центр, 2004. – 277с.
79. Финансовое управление фирмой / Под ред. В. И. Терехина. – М.: Экономика, 1998. – 268с.
80. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под. Ред. Е.С. Стояновой. – М.: изд-во Перспектива, 1996. – 306с.
81. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. Н. Ф. Самсонова – М.: Финансы, 1999. – с. 445 – 475.
82. Філімоненков О. Закони України про оподаткування та їх зміст // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту: Економічні та гуманітарні науки.-Житомир: ЖІТІ, 1998.-88-90с.
83. Фінанси підприємств : Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. – Вид. 3-тє, переробл. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – гл. 11. – с. 341 – 428.
84. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., - К.: Либідь, 2005.
85. Хитрін О. Облік відстроченого податку на прибуток // Економіст.-2000.-№9.-40-41с.
86. Шафоростов А. Амортизація прибутку // Бізнес.-1999.-№22.-63с.
87. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа: Учеб. пособие для вузов. – М.: Инфра – М, 1996. – 176с.
88. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Фынанси предприятий: Учеб. пособие для вузов. – М.: Инфра – М, 1996. – 176с.
89. Шпота М. Законодавство з оподаткування прибутку: вимагаються зміни // Україна-бізнес.-1999.-21 квітня.-6с.
Дополнительная информацияГод написания: 2009
Заказ Заказать Купить «Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства
  • Економічна характеристика фінансів підприємства в забезпеченні ефективного функціонування підприємства
  • Механізм формування та розподілу прибутку підприємства
  • Механізм формування та розподілу прибутку підприємства
  • Формування та розподіл чистого прибутку підприємства
  • Формування та розподіл чистого прибутку підприємства
  • Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
  • ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН ПІДПРИЄМСТВА
  • Аналіз механізму оподаткування прибутку підприємства
  • Аналіз механізму оподаткування прибутку підприємства
Cгенерировано за 0.212296 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів