Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Тести та задачі маркетинг білети 20 шт» (ID:34338)

| Размер: 83 кб. | Объем: 71 стр. | Стоимость: 500 грн. | Добавлена: 10.06.2010 | Код продавца: 2 |
СодержаниеБІЛЕТ № 1
1. Попит як категорія маркетингу — це:
2. Ідея соціально-етичного маркетингу виражається:
3. Контактні аудиторії — це:
4. Сегмент ринку – це:
5. Маркетингова розвідка являє собою:
6. Спосіб зв'язку з аудиторією, що характеризується можливістю швидко одержати інформацію з невеликими витратами, — це:
7. Поняття «рівні товару» означає:
8. Широта номенклатури товарів означає:
9. Які з цих видів послуг фірма може надавати і індивідуальним покупцям, і промисловим (торговим) фірмам?
10. Рівень ризику розроблення товару-новинки та виходу з ним на ринок залежить від:
11. На останній стадії розроблення товару-новинки, стадії розгортання комерційного виробництва товару, розв‘язуються проблеми:
12. Маркетингові дослідження це:
13. Безпосереднє спостереження - це:
14. Застосовується два основних підходу до формування виборочної сукупності:
15. У чому полягає роль статистики в маркетинговому дослідженні?

Собівартість виробу — 40 грн., рентабельність — 25 %, ставка акциз-ного збору — 2 євро за одиницю продукції, курс НБУ — 5,0 грн. за один єв-ро, ПДВ — 20 %. Визначити відпускну ціну виробника.

БІЛЕТ № 2
1. Доброзичливе відношення споживачів до широко розповсюджених і доступних за ціною товарів — це підстава для реалізації маркетингової концепції:
2. Які з зазначених видів діяльності не відносяться до маркетинг-міксу?
3. Головне призначення сегментування:
4. Джерело інформації, що містить дані, зібрані раніше, і по інших проблемах:
5. Можливість враховувати невербальну інформацію реалізується таким способом зв'язку, як:
6. Який з перерахованих факторів найважливіший для успіху товару на ринку:
7. Якість товару — це:
8. У чому полягає цінова дискримінація?
9. Переміщаючись по кривій попиту, можна простежити:
10. Контактною аудиторією для виробника є:
11. До якого виду дослідження ринку відноситься вивчення різних довідників і статистичної літератури?
12. Фокус-група — це:
13. Потреба у створенні маркетингової інформаційної системи на підприємстві залежить від:
14. Питання, іменовані як контрольні або «детектор», використовуються для перевірки:
15. Прийняття рішень у сфері бізнесу аж до початку XX ст. на підставі інтуїції, «внутрішнього голосу» підприємця було можливим завдяки:

Собівартість виробу — 120 грн., рентабельність — 30 %, ставка акциз-ного збору — 3 євро, курс НБУ — 5 грн. за один євро, ПДВ — 20 %. Визна-чити відпускну ціну виробника.

БІЛЕТ № 3
1. Орієнтація фірми на отримання прибутку в основному за рахунок збільшення обсягів продажу виробленого товару характерна для:
2. Товар як категорія маркетингу це:
3. Поняття макросередовища включає:
4. Які кабінетні методи дослідження ринку використовуються фахівцями з маркетингу?
5. Вирішуючи питання про марочну стратегію, фірма може вибрати
6. Який етап життєвого циклу товару звичайно характеризується
7. Завданням товарної політики являється:
8. Керуючись якими критеріями можливо позиціонувати товар:
9. Складність питань може бути перешкодою для використання та
10. На цінову еластичність не впливає:
11. Якою є схема розроблення товару-новинки (1 — відбір ідей; 2 - визначення найперспективнішої ідеї; 3 — розроблення стратегії маркетингу; 4 — розроблення задуму; 5 — аналіз можливостей виробництва, збуту; 6 — розроблення товару; 7 — дослідження ринку; 8 — комерційне виробництво товару):
12. В яких методах проведення масових опитувань використовуються питання з пропозицією назвати рівень згоди чи незгоди з суттю зробленої заяви?
13. Які способи збору первинних даних застосовуються у маркетингових дослідженнях споживчої поведінки? 1 – безпосереднє спостереження, 2 – аналіз документів, 3 – анкетування та інтерв’ювання покупців, 4 – експеримент.
14. Які елементи утворюють систему маркетингової інформації? 1 – система внутрішньої звітності, 2 – система збору зовнішньої поточної маркетингової інформації, 3 – система маркетингових досліджень, 4 – система аналізу маркетингової інформації.
15. До випадкового (недетермінового) відбору виборочної сукупності відносяться:

Відпускна ціна виробника — 60 грн., ставка акцизного збору — 2 євро, курс НБУ — 5,3 грн. за один євро, ПДВ — 20 %. Визначити собівартість ви-робу, яка забезпечить виробникові 50-відсотковий рівень рентабельності.

БІЛЕТ № 4
1. Стратегія, побудована на припущенні, що споживачі будуть купувати товари тільки найвищої якості, відповідає маркетинговій концепції:
2. До мікросередовища підприємства не відносяться:
3. Споживчий ринок це:
4. Підприємству необхідно оцінити у відсотках ту частину відвідувачів магазину, що зробили покупки. Який польовий метод дослідження доцільно використовувати?
5. ЖЦТ містить у собі стадії:
6. При використанні прямого каналу розподілу продаж товару здійснюється:
7. Попит вважається нееластичним, якщо коефіцієнт еластичності:
8.Перша стадія в процесі створення нового продукту – це:
9. До основних передумов функціонування ринку досконалої конкуренції не належить:
10. Фірма-виробник може прийняти такі варіанти рішень щодо марочної назви:
11. Вторинні дані для маркетингових досліджень можуть бути одержані:
12. Величина у досліджуваній сукупності залежить від:
13. Через експериментування в маркетинговій діяльності можна розв'язати проблему:
14. Комплекс маркетинг-мікс містить у собі:
15. Фірма надає перевагу виробництву товарів без марки коли:

Відпускна ціна виробника 0,5 л горілки 40 % міцності дорівнює 6 грн., ставка акцизного збору — 16 грн. за 1 л 100 %-го спирту, ПДВ — 20 %. Собі-вартість виробу — 1,44 грн., ставка податку на прибуток — 30 %. Визначити чистий прибуток підприємства і дохід держави від реалізації однієї пляшки горілки.

БІЛЕТ № 5
1. Споживчий маркетинг має місце, коли маркетингова діяльність фірми направляється на:
2. Для узгодження коливань попиту та пропозиції доцільно використовувати:
3. До факторів макросередовища не відносяться:
4. Який спосіб зв'язку з аудиторією характеризується найбільш ни
5. Зміна розміру і якості упаковки залежить від того:
6. Відпускною називається ціна, за якою продукція реалізується:
7. Квартирна плата — це ціна:
8. Які проблеми слід брати до уваги, з метою розроблення оптималь
ної упаковки?
9. Перенасичення асортименту може обернутися для фірми зменшенням прибутків, оскільки:
10. Джерелами ідей товарів-новинок не можуть бути:
11. Вибірка респондентів, яка підлягає опитуванню, має:
12. Маркетингова інформаційна система — це:
13. Ціна реалізації за своїм складом дорівнює ціні підприємства, якщо товар:
14. Керуючись якими критеріями можливо позиціонувати товар:
15. Трансфертною називається ціна, за якою продукція реалізується:

Собівартість виробу — 252 грн., рентабельність — 25 %, ставка акциз-ного збору — 2 євро, курс НБУ — 5 грн. за один євро, ПДВ — 20%, націнка посередника — 15 %, ціни виробника, а торговельна надбавка — 30 % ціни посередника. Визначити роздрібну ціну.

БІЛЕТ № 6
1. Відповідно до сучасної маркетингової концепції, для ефективного функціонування в умовах ринкової економіки підприємство має прагнути до одержання максимального прибутку від своєї діяльності за рахунок:
2. Яке з зазначених визначень відповідає маркетинговому розумінню ринку?
3. Що таке сегментування ринку?
4. Яку характеристику покупця маркетологи не включають у соціальну групу факторів, що визначає поводження покупця:
5. Проведення тестування товару припускає:
6. Маркетингові дослідження це:
7. Створення нових товарів доцільно здійснювати в такий спосіб:
8. Попит можна вважати еластичним, якщо:
9. Яким чином оцінюється споживачем рівень ціни товару, якщо існує прихильність до марки?
10. Набір інструментів комунікаційної політики не містить у собі:
11. Характерні ознаки збутової концепції маркетингу;
12. Термін «франко» показує:
13. Заставна — це ціна продукції:
14. Первинна маркетингова інформація — це:
15. Розподільча функція ціни реалізується за рахунок включення до її складу:

Роздрібна ціна виробу — 30,24 грн., торговельна надбавка — 20 %, ставка акцизного збору одного виробу — 2 грн., ПДВ — 20 %. Визначити прибуток у ціні виробника, якщо собівартість виробу становить 10 грн.

БІЛЕТ № 7
1. Сучасна маркетингова концепція припускає, що планування діяльності фірми починається:
2. Маркетинг вирішує стратегічні й операційні задачі, яка з задач не є стратегічною:
3. Позиціонування товару — це:
4. До якого виду дослідження ринку відноситься вивчення різних довідників і статистичної літератури?
5. Перевагою експерименту як методу дослідження є:
6. Товарна марка призначена для того, щоб:
7. Неособистий характер маркетингової комунікації означає:
8. Які із зазначених нижче визначень краще відображають суть маркетингової стратегії:
9. В якій послідовності еволюціонували концепції управління фірмою, управління маркетингом (1 — удосконалення виробництва; 2 — інтенсифікація комерційних зусиль; 3 — маркетинг; 4 — удосконалення товару; 5 — соціально-етичний маркетинг)?
10. Які з названих факторів комплексу маркетингу є найважливішими?
11. Поняття макросередовища включає:
12. Стимулююча функція ціни для виробника нової продукції в основному проявляється через:
13. Мерчандайзинг застосовується:
14. Стимулююча функція ціни для споживача проявляється у:
15. Яким є порядок маркетингових досліджень (1 — визначення завдань дослідження; 2 — розроблення плану дослідження; 3 — збирання інформації; 4 — інтерпретація даних;5 — узагальнення і підготовка звіту)?

Собівартість виробу — 200 грн., рентабельність — 12,5 %, ставка акци-зного збору — 10 грн., ПДВ — 20 %, націнка посередника — 5 %, а витрати обігу посередника на одиницю продукції дорівнюють 20 грн. Визначити ве-личину прибутку в складі націнки посередника.

.....
БІЛЕТ № 20
1. Маркетинг слід розглядати:
2. Сучасна маркетингова концепція припускає, що планування діяльності фірми починається:
3. Позиціонування товару — це:
4. Основні процеси, які необхідно організувати для функціонування маркетингової інформаційної системи:
5. Широта номенклатури товарів відбиває:
6. Які умови не є обов'язковими для здійснення цінової дискримінації?
7. Переміщаючись по кривій попиту, можна простежити:
8. Реклама як інструмент маркетингових комунікацій відрізняється від паблік рілейшнз тим, що:
9. Який із термінів найточніше визначає суть концепції позиціонування:
10. У яких випадках споживачі частіше керуються прихильністю до марки;
11. Величина знижок за швидкість платежу, як правило, визначається рівнем:
12. До опосередкованих методів державного регулювання цін належить встановлення:
13. Встановлення тарифів на водопостачання для населення входить до повноважень:
14. Вторинну інформацію можна одержати з таких джерел:
15. Характерні ознаки збутової концепції маркетингу;

Внаслідок зниження ціни виробу з 30 до 28 грн. обсяг реалізації збіль-шився з 300 до 350 тис. шт. Визначити додатковий прибуток від збільшення продажу, якщо змінні витрати на одиницю продукції дорівнюють 13 грн.
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Тести та задачі маркетинг білети 20 шт»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Програма збуту продукції на зовнішньому ринку
 • Маркетинг у сфері некомерційної діяльності
 • 90 Питань до державного екзамену з дисципліни "Управління персоналом" для бакалаврів
 • Інвестування
 • Роль маркетингової діяльності у прийнятті рішень
 • Аналіз інвестиційних проектів
 • Види трудових договорів і порядок їх укладення
 • Аналіз інвестиційних проектів
 • Аналіз інвестиційних проектів
 • Бюджетний дефіцит та проблеми його подолання в Україні.
 • Бюджетний дефіцит та проблеми його подолання в Україні.
Cгенерировано за 0.115969 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів