Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Предмет і об"єкт соціальної науки » (ID:33482)

| Размер: 25 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
1. Основні методологічні засади соціології як науки. 5
2. Специфіка соціологічного аналізу соціальних явищ та галузі сучасної соціологічної науки. 9
3. Принципи в соціологічному знанні: діяльності, комплексності, системності, детермінізму, історизму. 16
Висновки 20
Література 21


Вступ
Останні надзвичайні та екстремальні події міжнародного життя та внутрішньої політики України показують необхідність ретельного вивчення людського суспільства. Сувора дійсність змушує надати відповіді на питання, які пов’язані з його існуванням та функціонуванням. Які механізми діють в ньому? Які рушійні сили призводять до політичних та соціальних змін? Які перспективи очікують людство? Ці і подібні ним питання вимагають наукового осмислення та створення на теоретичній базі практичних кроків до покращення нашого з вами життя.
Суспільство досліджується багатьма науками – політологією, історією, антропологією, етнографією, соціальною філософією. В ряді цих наук гідне місце займає соціологія. Сама вона, як наука про суспільство, покликана розв’язати проблеми, з якими зіштовхується людство у повсякденному житті, наблизити його до пізнання сутності цього явища.
Протягом історії наука накопичила значну кількість ідей, знань щодо суспільства. В межах сучасної соціології цей теоретичний багаж вивчається, аналізується з метою впорядкувати усю його сукупність, добитися вдосконалення соціологічного підходу дослідження соціуму. Але, як показує практика, з часом кількість наукових проблем в межах соціології не зменшується, а зростає. Пов’язано це, в першу чергу, з тим, що теорія соціології не стоїть на місці: народжуються нові концепції, які вступають в конфлікт зі попередніми ідеями, виникають нові поняття, закони і категорії.
Метою даного дослідження є спроба вдосконалення та впорядкування знань про вихідні теоретичні концепції соціології, її базові поняття і категорії. Об’єкт, на який спрямовано дане дослідження – соціологічна наука як наукова дисципліна та галузь знань, що вивчає суспільство. Предметом дослідження виступають вихідні, базові теоретичні категорії соціології: її об’єкт і предмет, структура, методи та принципи наукового пізнання.
В рамках соціології неодноразово ставилися питання по-новому осмислити об’єкт і предмет соціології як науки, привести їх у відповідність із завданнями, що стоять перед нею, вирішити теоретичні протиріччя. Визначення методологічних основ пов’язано з іменем засновника соціології О.Конта та неодноразово вдосконалювалося та змінювалося його учнями, послідовниками, а також всіма іншими соціологами, які приймали участь в створенні теоретичного фундаменту науки: Г.Спенсером, Е.Дюркгеймом, Т.Парсонсом, М.Вебером, Г.Зіммелем, Ф.Тьоннісом, Р.Мертоном, Р.Дарендорфом, П.Сорокіним. Українська соціологічна думка бере свої витоки з праць М.Шаповала, М.Грушевського, В.Ліпинського, Д.Донцова. В значній ступені теоретичні основи соціології розроблені в працях сучасних українських вчених: В.Андрущенко, І.Воловича, М.Гавриленко, М.Горлача, М. Захарченко, М.Лукашевича, О.Погорілого, І. Руденко, А. Ручки, В. Скуратівського, Ю.Сурміна, В.Танчера, М.Туленкова, М. Шевченко, В. Хмелько, О.Якуби. В працях вищезгаданих науковців неодноразово мала місце думка про складність визначення основ соціології, наявність проблем з визначення її предмету, структури, напрямків дослідження.
Для досягнення мети даної роботи передбачається виконання наступних завдань:
• прослідкувати трансформацію протягом розвитку соціології її об’єкта та предмета дослідження;
• проаналізувати особливості соціологічного підходу вивчення суспільства в межах цієї науки та в її галузях;
• надати характеристику принципів соціології як вихідних тверджень для її розвитку та функціонування.
Методами дослідження даної роботи стали: аналіз документів, аналіз наукової та навчальної літератури з цієї дисципліни, узагальнення та порівняння.
Висновки
Відношення соціологів до визначення предмету соціології протягом історії неодноразово змінювалося – воно трансформувалося разом із розвитком цієї науки, нагромадження нею знань і методів дослідження. Тому, говорячи про соціологію як науку про суспільство, слід пам’ятати, що вона являє собою цілісну систему внутрішньо організованого і перевіреного знання про різноманітні соціальні факти, які становлять життя людей в сучасному суспільстві. А це означає, що знання про будь-який соціологічний феномен має ґрунтуватися, перш за все, на перевірених і підтверджених відомостях та наукових доказах.
Соціологія як наука включає соціологічні знання різного рівня, тобто різного ступеню узагальнення та абстракції. Загалом ці знання утворюють певну систему, яка має досить складну структурну будову. Питання про предмет соціології неможливо розглядати всебічно, не зробивши попередніх зауважень щодо цієї структури. У найзагальнішому вигляді вона існує в таких формах: загальна (або теоретична) соціологія, спеціальні соціологічні теорії, галузеві соціології, прикладна соціологія, або конкретно-соціологічні дослідження. Кожен з цих рівнів має відносно самостійний предмет дослідження.

Питання про предмет соціології неможливо

ЛитератураЛітература
1. Барвінський А.О. Соціологія. Курс лекцій. – К., Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.
2. Гавриленко І.М. Соціологія: соціальна статика. – К., ВЦ Київський університет, 2000. – 336с.
3. Гавриленко І.М., Скідін О. Соціологія освіти: Навч. посіб. – Запоріжжя, Этта-Пресс, 1998. – 394с.
4. Западно-европейская социология ХІХ века: О.Конт, Д.С.Милль, Г.Спенсер: Учеб. пособие для студ. вузов / Международный ун-т бизнеса и управления – М., 1996. – 352с.
5. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку XX ст.) – К., 1993. – 286с.
6. Звонков Є.Ю. Становлення і розвиток соціологічної теорії соціального конфлікту: концептуальні проблеми соціологічного аналізу: Автореф. дисертації канд. соціол. наук / Харківський держ. ун-т. – Х., 1998. – 18с.
7. Конт О. Дух позитивной философии. (Слово о положительном мышлении). – Спб., Феникс, 2003. – 256с.
8. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібн. – К., МАУП, 1999. – 344с.
9. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. пр. / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна / – Х., 2006. – 514c.
10. Панков О.А. Стан релігійності в умовах кризи суспільства (методологічні проблеми соціологічного аналізу): Автореф. дисертації канд. соціол. наук / Харківський держ. ун-т. – Х., 1996. – 24с.
11. Піча В. Соціологія. Загальний курс: Навч. посіб. – К., Каравела, 2000. – 248с.
12. Рабочая книга социолога. – М., Едиториал, 2003. – 477с.
13. Скуратівський В.А., Шевченко М. Соціальні системи та соціологічні методи дослідження: Навч. посіб. – К., Видавництво УАДУ, 1998. – 188с.
14. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. – М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 488 с.
15. Соціологія: короткий енциклопедичний словник (уклад. В.І. Волович та ін.). – К., Український центр духовної культури, 1998. – 377 с.
16. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие. – К., МАУП, 2000. – 304 с.
17. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів, Кальварія, 1996.– 302 с.
18. Чигрин В.О. Сільська молодь: досвід комплексного соціологічного аналізу / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління" – Мелітополь, 2006. – 384с.
19. Щепанський Я. Элементарные понятия социологии. – М., Прогресс, 1969. – 299 с.
20. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів. – Харків, Константа, 1996. – 245 с.

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Соціальна психологія в системі наук.
 • Наука конституційного права
 • Економічна наука
 • Юридична наука її ознаки і характеристика
 • ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
 • ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
 • Макроекономіка, як складова економічної науки
 • Суть соціальної екології
 • Становлення і розвиток соціальної педагогіки
 • Особливості виникнення та становлення соціальної психології як науки
 • Становлення і розвиток соціальної педагогіки
Cгенерировано за 0.038531 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів