Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Психологічні маніпуляції в системі відносин „керівник – підлеглий» (ID:32985)

| Размер: 53 кб. | Объем: 48 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І 6
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАНІПУЛЯЦІЇ ЛЮДЬМИ 6
1.1. Сутність психологічної маніпуляції. 6
1.2. Психологічні механізми маніпуляцій 10
Висновки до 1-го розділу 16
Розділ ІІ 17
СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В СИСТЕМІ „КЕРІВНИК – ПІДЛЕГЛИЙ” 17
2.1. Психологічні основи маніпулятивних дій керівників. 17
2.2. Тактичні прийоми підлеглих в ході маніпуляційного впливу. 21
Висновки до 2-го розділу 28
Розділ ІІІ 29
ТРЕНІНГ НА ТЕМУ: ЯК УНИКНУТИ ВПЛИВУ ПІДЛЕГЛОГО НА КЕРІВНИКА” 29
3.1. Теоретичні основи проведення тренінгу з розпізнавання та захисту від маніпуляцій 29
3.2. Зміст та основні форми проведення тренінгу з захисту від маніпуляцій. 31
Загальні висновки 43
Список використаної літератури 46


Вступ
Актуальність роботи обумовлена тим, що сьогодні в Україні продовжується інтенсивне становлення нових виробничих відносин, котрі виникають внаслідок впровадження приватної форми власності, перебудови на цій основі всього господарчого механізму. В таких умовах досить актуальним є питання взаємовідносин між людьми, що виникають в процесі виробництва, функціонуванні та розвитку нових структур в державному управлінні, приватному секторі. Одним із аспектів, якому приділяється значна увага керівників всіх рівнів, є зміцнення дисципліни в підпорядкованих їм організаціях, сумлінне і якісне виконання функціональних обов’язків підлеглими.
Особливе місце в цьому ряду займають психологічні маніпуляції, об'єктом і суб'єктом яких може виступити як держслужбовець або приватний підприємець, так і його колеги, підлеглі, вищестоящі керівники і населення. У зв'язку з цим першочерговою задачею зміцнення трудової дисципліни стає задача діагностики маніпуляцій і оволодіння ефективними прийомами і методами їх попередження.
Маніпуляція може бути віднесена до класу психологічних дій (Г.А. Ковальов, Г.А. Балл, Т.С. Кабаченко), взаємодій (Г.М. Андреєва), впливів (Р.В. Лєвін, К. Хоган).
Поняття маніпуляції і маніпулятивних технік розглядалися багатьма вітчизняними і закордонними дослідниками в цілому ряді робіт з психології, лінгвістиці, соціології, політології, теорії масової комунікації (Б.Н. Бєссонов, Д.А. Волкогонов, Г.І. Грачов, Р.Е. Гудвін, Є.В. Доценко, І.В. Зорін, О.Т. Йокояма, С.Г. Кара-Мурза, І.В. Мельник, Г. Лебон, С. Московічі, Г.Г. Почепцов, Л. Прото, В.Х. Райкер, П.У. Робінсон, Дж. Рудінов, В.Н. Сагатовський, Є.В. Сидоренко, Г. Шіллер, Е. Шостром.
Особливу увагу в роботі з попередження психологічних маніпуляцій велика кількість практичних психологій звертають на мовленнєві техніки, припущення, протиставлення, якірні техніки (Д.В. Аксьонов, І.І. Амінов, П.У. Бендер, М.В. Грігорьєв, А.Г. Горбачова, Д. Карнегі, М.В. Кларін, А.А. Кічаєв, А.А. Кульмінський, І.Н. Мєліхов, П. Міцич, А.А. Рухманов, Б.С. Саркісян, В.В. Сороченко, М.І. Тимченко, К. Хоуган, Р. Чалдіні, В.П. Шепель, У. Юрі).
Значний внесок в дослідження маніпуляцій і маніпулятивних технік в різних областях знань зробили сучасні українські вчені: О. В Дмитрук, Б. І. Мотузенко, А.В. Юричко, В.В. Петренко.
Однак слід визнати, що тема маніпуляцій ще до кінця не розроблена внаслідок багатоаспектності взаємовідносин між маніпулянтом і об’єктом його впливу Крім того, постійно зростає майстерність маніпулянтів, виникають нові види і форми маніпуляцій, поширюється їх застосування в різних областях і сферах суспільства. Недостатньо в Україні приділяється увага розгляду маніпуляцій в сфері міжособистісного спілкування в системі „керівник – підлеглий”. Основним вихідним матеріалом при цьому являються дослідження закордонних науковців.
Виходячи з актуальності проблеми дослідження, її недостатньої розробленості, теоретичної і практичної значущості, була визначена тема дослідження, сформульовані мета, задачі, обґрунтовані об'єкт і предмет дослідження.
Метою даної роботи є поглиблення та вдосконалення знань з теорії психологічних маніпуляцій в міжособистісному спілкуванні.
Об’єкт дослідження – взаємовідносини в системі „керівник – підлеглий”. Предмет дослідження – поведінка індивідів в ході здійснення маніпуляцій і захисті від неї.
Гіпотезу, яка при цьому висувається, можна сформулювати наступним чином: психологічні маніпуляції в професійній діяльності виступають таким видом психологічної дії, яка направлена на учасників ділового спілкування, націлена на зміну напряму їх активності, залишається ними непоміченою і веде до прихованого спонукання учасників взаємодії на виконання намірів, не співпадаючих з їх актуально існуючими цілями і мотивами професійної діяльності.
Виходячи з мети, а також з урахуванням особливостей об'єкту, предмету і гіпотези дослідження, можна визначити наступні задачі:
1. Узагальнити стан розробленості досліджуваної проблеми і виявити суть і зміст психологічних маніпуляцій в міжособистісному спілкуванні.
2. Проаналізувати зміст, характер, форми маніпуляцій, тактичні дії в системі відносин „керівник – підлеглий”.
3. Розробити план проведення комплексу тренінгових занять для вдосконалення поведінки керівників від маніпулятивних впливів підлеглих.
Методи дослідження. В ході дослідження використовували такі загальнонаукові методи як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, аналіз наукової і спеціальної літератури, системний метод, метод моделювання. Для написання теоретичної частини плану тренінгу з протидії маніпуляції був зроблений опір на такі методи і методики практичної психології як рольові ігри, релаксація, самонавіювання, аутотренінг.
ЛитератураЗагальні висновки
Маніпуляція – це психологічний вплив, який має прихований характер і спрямований на отримання в односторонньому порядку переваг для однієї людини шляхом примусу іншої до виконання певних дій. Маніпуляція – акт впливу на людей, при якому вони не усвідомлюють його. Маніпулятивні дії стають можливими через те, що кожна людина має слабкості, вади характеру і недоліки виховання. Особливо активно використовуються маніпулянтами в системі „керівник – підлеглий” моральні якості начальника, які спонукають проявляти його жалість та співчуття до проблем підлеглого.
Як правило, в літературі маніпуляція оцінюється як негативне явище, яке притаманне низькоморальним людям, що мають нечисті наміри і егоїстичні прояви натури. Однак, існує багато поглядів стосовно того, що маніпулятивні дії, в цілому, притаманні всім людям. Маніпуляція як вид спілкування притаманна навіть в сімейному, шкільному середовищі, де діти, школяри, інтуїтивно відчуваючи слабкості дорослих здійснюють ними певне керування, отримуючи за це психологічні виграші або „погладжування”. Ряд психологів, кажучи про маніпуляції, намагаються якось ранжувати їх, виділяючи "коректні" або "дозволені" маніпуляції (сфера бізнесу, політика, флірт, пропаганда і реклама), а з приводу всієї решти сфер маніпулятивного впливу обмежуються загальними зауваженнями про їх "неетичність". Деякі психологи взагалі пропонують "методики успіху" і "стилі життя", цілком і повністю засновані на маніпуляціях.
Дослідники відмічають, що фактично за будь-якої маніпуляції має місце не одна, а дві цілі. Перша, основна – добитися контролю над поведінкою і думками іншої людини. Сутність іншої – зробити так, щоб „жертва” не відчула цього. Саме це й визначає успішність маніпуляції.
Система відносин „керівник – підлеглий” є дуже насиченою маніпулятивним діями. В її межах постійно відбувається протиборство між діаметрально протилежними таборами виробничої сфери – тими, хто керує працівниками, і працівниками, які повинні виконувати розпорядження керівників. Для здійснення маніпулятивних дій кожна сторона протистояння має власну мотивацію, яка обумовлюється різними соціальними ролями в організації. Мотивування в маніпулятивній дії вирішує задачу використовування «місцевих енергетичних ресурсів» шляхом підключення їх до необхідного автоматизму. Майстерний підбір автоматизмів, їх комбінування, довільне поєднання (майже речовинні маніпуляції), мотиваційне «склеювання», з'єднання – разом складають суть механізмів маніпулятивної дії.
Маніпуляції в цій системі здійснюються заради конкретного результату, від якого залежить не тільки психологічне самопочуття людини та її моральне задоволення, а й конкретні матеріальні переваги, здобутки певних пільг і послаблень. Це обумовлює те, що маніпулятивні „ігри” між керівником і підлеглим є дуже жорстокими, безкомпромісними. Дуже часто після програшу людина відчуває психологічну спустошеність, набуває нервових захворювань.
Особливо негативний вплив в цій системі відчуває керівник. Він, на відміну від підлеглого, має найбільш уразливі місця морально-психологічного впливу. З боку підлеглого постійно відбувається „атака” на його моральність, свідомість, людяність. Якщо підлеглий внаслідок маніпуляцій з боку недобросовісного керівника може втратити роботу, зарплату (що завжди є тимчасовим), то керівник втрачає більше – віру у людей, оптимізм, основи високоморального відношення до інших. Накопичуючись у підсвідомості, негативні емоції викликають серйозні душевні розлади тих осіб, які за родом своєї роботи повинні розпоряджуватися долями і поведінкою підлеглих їм людей.
Для виявлення і захисту від маніпуляцій існує цілий ряд рекомендацій психологів, які зводяться до того, що їх пацієнтам слід піддати ретельному аналізу свій внутрішній світ, виявити в ньому найбільш уразливі місця та підготувати „оборонні” тактики від можливого маніпулятивного впливу. В ході психотренінгів є можливість не тільки отримати знання з виявлення і нейтралізації маніпуляцій, а й отримати навички в практичному протистоянні ним. Кожен конкретний випадок має свій шлях розв’язання проблеми, свої методи захисту, і це в принципі не надає стовідсоткової гарантії, що людина зможе навчитися протистояти маніпуляціям, однак, відвідуючи тренінги, вона більш узнає про психологію стосунків, отримує значний психотерапевтичний ефект від спілкування з людьми, які її морально підтримують на заняттях.

Список використаної літератури
1. Балл Г. А., Бургин М. С. Анализ психологических воздействий и его педагогическое значение. // Вопросы психологии. – 1994. – № 4. – С. 56-66.
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. – Л., Лениздат, 1992. – 400 с.
3. Большой психологический словарь / Б.Г. Мещеряков (ред.), В.П. Зинченко (ред.). – СПб., Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 665с.
4. Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М., Изд-во МГУ, 1990. – 288 с.
5. Гарнер Алан, Пиз Аллан. Язык разговора / Т. Новикова (пер. с англ.). – М., Эксмо, 2007. – 223с.
6. Гольдштейн А., Хомик В. Тренінг умінь спілкування. – К., Либідь, 2003. – 520с.
7. Гордон Д. Терапевтические метафоры: Оказание помощи другим при помощи зеркала. – СПб., Белый кролик, 1995. – 200 с.
8. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения. – Новосибирск, изд-во Новосиб. ун-та, 1997. – 171с.
9. Гроф С. За пределами мозга. Рождение, смерть и трансцендевция в психотерапии. – М., Издательство Трансперсонального института, 1993. – 504с.
10. Гроф С. Путешествие в поисках себя: Измерения сознания. Новые перспективы в психотерапии и исследовании внутреннего мира. – М., Издательство Института Психотерапии, 2001. – 327с.
11. Данчева О.В., Швалб Ю.М. Практична психологія в економіці та бізнесі. – К., Лібра, 1998. – 270с.
12. Джонсон Девід В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного спілкування. – К., Видавничий дім "КМ Академія", 2003. – 288с.
13. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. – М., ЧеРо, 1996. – 344с.
14. Дунець Л.М. Психологія спілкування. – Хмельницький, ТУ „Поділля”, 2003. – 142с.
15. Ефремов Н. Н. Психологическое айкидо для детей и их родителей. – Ростов-н/Д, Феникс, 2003. – 320с.
16. Журбин В.И. Понятие психологической защиты в концепциях З. Фрейда и К. Роджерса. // Вопросы психологи. – 1990. – № 4. – С.14-22.
17. Заворотній О.Т., Лопандя В.М. Психофізична техніка та тренінг актора. – Рівне, РДГУ, 2006. – 270с.
18. Зимбардо Ф., Андерсен С. Объяснение контроля сознания: экзотические и повседневные манипуляции сознанием // Журнал практического психолога. – 2000. – N 1-2. – С. 8-34.
19. Зорин И.И. Игры, в которые играют менеджеры. Мастерство манипуляций. – М., Издательство Вершина, 2007. – 208с.
20. Йокогама О.Т. Когнитивный статус гендерных различий в языке и их прагматическое моделирование // Известия Уральського государственного университета. – 2003. – № 25. – С. 80-94.
21. Кара-Мурза С.Г. Власть манипуляции. – М., Академический проект, 2007. – 380 с.
22. Кащенко С.Г. Искусство общения. – Симферополь, ВЦСГУ, 2008. – 488с.
23. Кейд Б., О'Хэнлон В. Х Краткосрочная психотерапия. Интервенции, манипуляции, техники на основе эриксоновского гипноза и НЛП. – М., Институт общегуманитарных исследований, 2001. – 234с.
24. Комардин А.В. Предупреждение психологических манипуляций в профессиональной деятельности кадров государственной службы. // Акмеология. – 2007. – № 3. – С. 16-22.
25. Краткий психологический словарь / А.В.Петровский (ред.). – М., Политиздат, 1985. – 431с.
26. Левин Роберт В. Механизмы манипуляции. Защита от чужого влияния. – М.; СПб.; К., Диалектика, 2007. – 429с.
27. Литвак М.Е. Психологическое айкидо. – Ростов н/Д., Фенікс, 1992. – 64 с.
28. Литовченко Н.Ф. Професійно орієнтований тренінг самопізнання та саморегуляції: Навч.- метод. матеріали для тренінгових занять. — Ніжин, НДПУ, 2002. – 72с.
29. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління. – Івано-Франківськ, Плай, 2001. – 695с.
30. Панкратов В.Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация: Практическое руководство. – М., Изд-во Ин-та психотерапии, 2000. – 208с.
31. Пиз А. Язык жестов. Пер. с англ. – Воронеж, НПО МОДЭК, 1992. – 187с.
32. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К., Видавничий центр "Київський ун-т", 1999. – 307с.
33. Психологічна енциклопедія: А – Я / О.Степанов (авт.-упоряд.). – К., Академвидав, 2006. – 424с.
34. Сентенберг И.В., Карасик В.И. Псевдоаргументация: некоторые виды речевых манипуляций / Речевое общение и аргументация. – СПб., Экополис и культура, 1993. – Вып. 1. – С. 30-38.
35. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или Переговоры без поражения. – М., Прогресс. 1991. – 158с.
36. Франкл В. Психотерапия на практике. – С.Пб., Ювента, 1999. – 251с.
37. Фрейд А, Психология Я и защитные механизмы. – М., Педагогика, 1993. – 144с.
38. Хоган Кевин. Психология влияния. Техники манипуляции в бизнесе и личном общении / Ю.М. Донец (пер.с англ.). – М.; СПб.; К., Диалектика, 2007. – 340с.
39. Целикова В. Психологические механизмы влияния на личность в культе. // Журнал практического психолога. – М., Фолиум. 1996. –N5. – С.71-75.
40. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб., Питер, 2000. – 486с.
41. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. – М., Мысль, 1980. – 326с.
42. Юнг К. Критика психоанализа. – СПб., Гуманитарное агентство "Академический проект", 2000. – 304с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Теорія Хроленко
  • Види комунікацій
  • Види комунікацій
  • Спілкування та атракція в системі міжособистісних відносин в колективі
  • Спілкування та атракція в системі міжособистісних відносин в колективі
  • СПЕЦІФІКА ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ В СИСТЕМІ СПІЛКУВАННЯ “ПЕДАГОГ-ІНТЕГРОВАНА ГРУПА”
  • Специфіка професійного спілкування в діяльності педагога що працює в інтегрованих групах
  • Управлінсько-комунікативна некомпетентність керівника як джерело конфлікту
  • Психологічні аспекти діяльності жінки-керівника
  • Сутність найманої праці та її еволюція
Cгенерировано за 0.046099 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів