Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Організація сенсорного виховання дітей молодшого дошкільного віку» (ID:31089)

| Размер: 72 кб. | Объем: 45 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 28.03.2010 | Код продавца: 0 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
ПРОБЛЕМИ СЕНСОРНОГО ВИХОВАННЯ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 5
1.1. Сутність сенсорного розвитку. 5
1.2. Поняття сенсорної культури, сенсорного виховання та сенсорних етапів 8
1.3. Зміст сенсорного виховання в освітніх програмах „Малятко”, „Дитина” 11
1.4. Методика сенсорного виховання 23
Висновки до 1-го розділу 27
РОЗДІЛ 2 28
ПРАКТИКА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ТА ФОРМУВАННЯ СЕНСОРНОЇ КУЛЬТУРИ 28
2.1. Визначення рівня сенсорного розвитку дітей молодшого дошкільного віку 28
2.2. Формування сенсорної культури у дітей молодшого дошкільного віку в ході ігрової діяльності 32
Висновки до 2-го розділу 37
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40
ДОДАТКИ 42


ВСТУП
Актуальність теми. Вдосконалення освіти і виховання передбачає необхідність максимальної реалізації можливостей, властивих кожному конкретному віковому періоду. У вітчизняній педагогіці визнано відношення до дошкільного виховання як до етапу, що визначає весь подальший розвиток людини. В наш час, в сучасному українському суспільстві, демократичні перетворення орієнтують педагогів на особливу модель учбово-виховної роботи, припускаючи розвиток ініціативи і самостійності дитини, її активної поведінки в конкретних ситуаціях, в діяльності, в спілкуванні, що визначає для неї міру значущості речей і явищ оточуючої життя, розвиває сенсорні здібності.
Сенсорне виховання, направлене на формування повноцінного сприйняття навколишньої дійсності, служить основою пізнання світу, першим ступенем якого є чуттєвий досвід. Успішність розумового, естетичного і етичного виховання в значній мірі залежить від рівня сенсорного розвитку дітей, тобто наскільки абсолютно дитина чує, бачить, відчуває оточуюче. На дидактичну та виховну цінність сенсорного виховання вказували вітчизняні та зарубіжні педагоги: О.М. Граборов, О. Декролі, Ж. Демор, О.В. Запорожець, Ж. Ітар, Я. Коменський Г.С. Костюк, М. Лісіна, Б. Менель, М. Монтессорі, С.Ф. Русова, В.О. Сухомлинський.
Період раннього і молодшого дошкільного віку характеризується інтенсивним розвитком процесу сприйняття. Не випадково в історії психології і педагогіки проблема генезису сприйняття і сенсорних здібностей привертала увагу багатьох учених, дослідників. Значний вклад в процес сенсорного виховання дошкільників зробили педагоги радянського періоду: З.М. Богуславська, Л.А. Венгер, О.О. Гребенщикова, Д.Б. Ельконін, Н.С. Карпінська, М.Ю. Кистяківська, Е.Г. Пілюгіна, М.П. Сакуліна, І.Б. Тепліцька, Є.І. Удальцова, А.П. Усова, Е.Л. Фрухт та ін.
В сучасній Україні свої праці сенсорному вихованню та сенсорному розвитку присвятили І.А. Барбашова, З.П. Дорошенко, Н.В. Маліновська, Т.А. Маркова, Т.І. Поніманська, І.Є. Свєтлова, С.В. Трикоз. Разом з тим слід відмітити, що в українській педагогіці недостатньо уваги приділяється сенсорному вихованню дошкільників. Найбільший акцент робиться на естетичному, музичному, національному, фізичному вихованні, а сенсорний компонент при цьому виступає як побічний або суміжний. Все це спонукає до подальшого розроблення теоретичних та практичних аспектів даної проблеми.
Тема дослідження: "Організація сенсорного виховання дітей молодшого дошкільного віку"
Об’єкт дослідження – система сенсорного виховання дітей дошкільного віку.
Предмет дослідження – організація сенсорного виховання дітей в освітніх дошкільних навчальних закладах.
Мета роботи – педагогічно обґрунтувати зміст та методику сенсорного виховання дітей молодшого дошкільного віку.
На виконання мети дослідження спрямовані наступні завдання:
1. Узагальнити теоретичні положення розробки проблем сенсорної культури, сенсорного розвитку, методики виховання, що накопичені в сучасній українській науці.
2. Проаналізувати зміст заходів та напрямів роботи з сенсорного розвитку в сучасних програмах з дошкільного виховання.
3. Провести практичні заходи з дослідження сенсорного розвитку дітей в дошкільному навчальному закладі.
4. Зробити апробацію методичних напрацювань педагогів України стосовно практичних занять з розвитку сенсорної культури.
Методи та методики. В ході теоретичного осмислення матеріалу використовувалися загальнонаукові методи дослідження – аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, аналіз наукової літератури з даної теми, на практичному етапі – використовувалися методи спостереження, бесід, ігрової вправи. Для дослідження сенсорного розвитку застосована методика групування предметів та визначення кольорів Л.А. Венгера; в ході проведення практичного заняття з розвитку сенсорної культури апробована методика О. Решетіло.
Робота структурно складається з вступу, двох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 6 – 19.
2. Закон України "Про дошкільну освіту". – К.: Редакція журналу "Дошкільне виховання", 2001.– 55 с.
3. Закон України "Про освіту": За станом на 8 грудня 2006р. / Верховна Рада України. – К. : Парламентське видавництво, 2006. – 40с.
4. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Редакція журналу "Дошкільне виховання", 2003. – 243 с.
5. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Концепційні основи програми національно-державницького виховання. – К.: НДІУ, 2007. – 72 с.
6. "Малятко". Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999. – 286 с.
7. Методичні рекомендації до програми розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" / Під. ред. О. Л. Кононко. – К.: Кобза, 2004. – 188 с.
8. Програма "Дитина". Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей 3 – 7 років у дитячих закладах. – К., 1993. – Ч. 1. – 122 с.
9. Програма розвитку та виховання дитини раннього віку "Зернятко" / Наук. керівник Кононко О. Л. – К.: Кобза, 2004. –192 с.
10. Артемова Л.В. Вчися граючись: Навколишній світ у дидактичних іграх дошкільнят. – К. : Томіріс, 1995. – 112с.
11. Барбашова І.А. Сучасні підходи до сенсорного виховання молодших школярів // Зб. наукових праць. – Бердянськ, 2008. – №1: Педагогічні науки. – С. 29-36.
12. Венгер Л. А., Агаева Е. Л., Бардина Р. И., Брофман В. В., Булычева А. И. Психолог в детском саду / РАО. Исследовательский центр семьи и детства; Детский центр Венгера. – М. : ИНТОР, 1995. – 64с.
13. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К. : Либідь, 1997. – 374с.
14. Дичковская И.Н., Пониманская Т.И. Воспитание для жизни: образовательная система М.Монтессори. – М., 1996. – 116с.
15. Дорошенко З.П. Сенсомоторний розвиток дитини раннього дошкільного віку: теорія і практика. Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2006-2007 навчальний рік: методичний аспект. Випуск шостий / За науковою редакцією К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2007. – С. 142-157.
16. Запорожец А.В., Маркова Т.А., Венгер Л.А. Основы дошкольной педагогіки. – М. : Педагогика, 1980. – 271с.
17. Маліновська Н.В. Проблеми сенсорного розвитку і виховання дітей у педагогічній спадщині С.Ф. Русової // Наук. зап. – Рівне, 2003. – Вип.27. –С.29-32.
18. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: Навч. посібник. – К. : Академвидав, 2006. – 456с.
19. Нечипорук Н.І., Томей О.П. Розвиваючі ігри дошкільників: Навч.-метод. посібник. – Біла Церква : КОІПОПК, 2003. – 157с.
20. Решетіло О. Веселі пригоди квочки з курчатами // Дошкільне виховання. – №11. – 2006. – С. 24-25.
21. Русова С.Ф. Вибрані педагогічні твори. – К. : Освіта, 1996. – 304с.
22. Светлова І.Є. Велика книга завдань і вправ для розвитку інтелекту дитини: Сенсорне сприйняття, логічне мислення, дрібна моторика рук, розвиток мови. – К.: Країна мрій, 2006. – 160с.
23. Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів / Автори та укл. К.Крутій, Н.Маковецька. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2004. – 204 с.
24. Сорокова М.Г. Система М. Монтессори. Теория и практика: Учеб. пособие. – М. : Академия, 2003. – 384с.
25. Трикоз С.В. Теоретичні засади сенсорного розвитку дошкільників // Гуманізація навчально-виховного процесу. – Слов’янськ, 2000. – Вип.7. – С.121-125.
26. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: Программа для детей в возрасте (4) 5-6 лет. – М. : Творческий Центр "Сфера", 2001. – 80с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Педагогіка. Бакалаврська. Тема: Організація сенсорного виховання дітей молодшого дошкільного віку
 • Сенсорне виховання в системі Марії Монтессорі
 • СЕНСОРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 • Сенсорний розвиток дiтей старшого дошкiльного віку
 • Роль дошкільного закладу у вихованні особистості дитини
 • Сім’я як чинник виховання дитини молодшого шкільного віку
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
 • Підготовка дитини до школи
 • Естетичне виховання у творчій спадщині В.О. Сухомлинського
 • Формування у дітей середнього віку ( 3-4 років) уявлення про форми предметів в процесі ігрової діяльності
Cгенерировано за 0.049109 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...