Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Облік аналіз і аудит використання виробничих запасів підприємства» (ID:30373)

| Размер: 254 кб. | Объем: 111 стр. | Стоимость: 400 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 5
1.1 Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності базового підприємства його галузеві особливості та оцінка фінансового стану виробничих запасів 5
1.2 Економічна сутність об єкта дослідження та нормативно-правова база регулювання його обліку та аудиту 18
1.3 Огляд літературних джерел за темою дослідження та обґрунтування методики обліку аналізу та аудиту 29
РОЗДІЛ 2 ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 34
2.1 Організація обліку виробничих запасів 34
2.2 Аналітичний та синтетичний облік виробничих запасів 44
2.3 Фінансова звітність підприємств 50
2.4. Удосконалення організації та методології обліку виробничих запасів 53
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 56
3.1 Загальна оцінка виконання планових завдань та їх тенденцій 56
3.2 Факторний аналіз ступеня виконання планових завдань та їх динаміка 62
3.3 Виявлення резервів та обґрунтування заходів щодо їх впровадження 69
РОЗДІЛ 4 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 71
4.1 Організація проведення аудиту 71
4.2 Методика проведення аудиту виробничих запасів 80
4.3 Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту 89
ВИСНОВКИ 95
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 98
ДОДАТКИ 102

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература
1. Конституція України К.: Україна 1996
2. Господарський кодекс України із змінами і доповненнями внесеними від 16 червня 2005 року № 2668-IV
3. Цивільний кодекс України із змінами і доповненнями внесеними від 2 червня 2005 року № 2620-IV
4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996 – XIY ВР від 16 липня 1999 р.
5. Закон України “Про аудиторську діяльність” № 3125 – XII від 22 квітня 1993р.
6. Закон України “Про податок на додану вартість” № 168/97 ВР від 3 квітня 1997 р.
7. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” № 283/97 – ВР від 22.05.97р. із змінами і доповненнями.
8. П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітністі” Наказ Міністерства фінансів № 83 від 31.03.1999р.
9. П(С)БО 2 “Баланс” затверджений наказом Міністерства фінансів № 87 від 31.03.1999р.
10. П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р.
11. П(С)БО 9 “Запаси” затверджений наказом Міністерства фінансів № 246 від 20.10.1999р.
12. План розрахунків бухгалтерського обліку затверджений наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р.
13. Інструкція “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку” затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.1999р.
14. Інструкція “Про інвентаризації основних засобів нематеріальних активів товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів та розрахунків” затвердженою наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994р. із змінами і доповненнями від 26.06.2000р. № 115.
15. Інструкція “Про порядок реєстрації виданих повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей” затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.05.1996р.
16. Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок визначення розміру збитків від розкрадання нестачі зничення (псування) матеріальних цінностей” від 22.11.99р. № 116.
17. “Порядок проведення дооцінки залишків матеріальних цінностей” затверджений наказом Міністерства фінансів України № 69 від 11.08.1994р.
18. Наказ Міністерства статистики України “Про затвердження типових первинних документів з обліку сировини і матеріалів” №193 від 21.06.96р.
19. Наказ Мінфіну України “Про кориспонденцію рахунків” від 28.03.2001р. №143.
20. Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку затверджено наказом Міністерства фінансів України № 356 від 29.12.2000р.
21. Бухгалтерський фінансовий облік : Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів /За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – 6-те вид. доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута” 2005. – 756с.
22. Голов С.Ф Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. Монографія. 2007
23. Гончарук Я.Н. Рудницький В.С. Аудит: 2-е вид.перероблене та доповнене – Львів : Оріяна - Нова 2004. – 292с.
24. Грищук М.П. Основи охорони праці: Підручник. – К.: Кандор 2005. – 240с.
25. Должанський М.І. Должанський Н.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник.- Л.:Львівський банківський інститут НБУ 2003. – 494с.
26. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця - Житомир: ПП “Рута” 2003. – 680с.
27. Коблянська І.О. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.:Знання. – 2004. – 473с.
28. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Київ: Центр навчальної літератури. 2003.- 224 с.
29. Кулаковська Л.П. Піча Ю.В.: Організація і методика аудиту: Навч. Посіб. -2-е вид. – К. : Каравелла 2005. – 560с.
30. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: Курс лекцій. Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ 2003. – 608с
31. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. - Київ: Центр навчальної літератури 2003. – 412с.
32. Лень В.С. Тливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Основи та практика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури 2004. – 576с. (с.139-167).
33. Ляшиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік . Навчальний посібник. – Київ: Вид-во “Центр навчальної літератури” 2004. – 528с. (с.109-165).
34. Нашкерська Т.В.Фінансовий облік . Навчальний посібник. – Київ: Кондор 2005. – 303с.
35. Нестеренко Ж.К.Бухгалтерський облік промислових підприємств. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури 2005.–311с.(34-42).
36. Браум О.М. Організація і методика проведення аудиту. Навчально - практичний посібник. – К.: ВД “Професіонал” 2004. – 624с.
37. Терещенко Л.О. Матвієнко – Зебенко І.І. Інформаційні системи і технології в обліку : Навч. посібник. – К.: КНЕУ 2004. – 187с.
38. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах України:Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл – 6-те вид. – К.: А. С. К. 2005. – 734с.
39. Павлюк І.Проблеми бухгалтерського обліку виробничих запасів товарів та пропозиції щодо їх вирішення / Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - №6. – с. 40-41.
40. Пантелійчук Л. Жданова Л. Буданова Т. Інвентаризація 2004 в запитаннях і відповідях/ Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - №11. – с. 14-17.
41. Пархоменко В.Інвентаризація як інструмент достовірності фінансової звітності / Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. - №1. – с. 32-34.
42. Тетянич Л. Зміни у П(С)БО / Головбух. – 2006. - №4. – с.7.
43. http://www.dtkt.com.ua/
44. http://www.vobu.com.ua/
45. http://www.business.kiev.ua
46. http://dn.kiev.ua/
47. http://www.day.kiev.ua/
48. http://www.kontrakty.com.ua/
49. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
50. http://korrespondent.net/

Дополнительная информация4043
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Облік аналіз і аудит використання виробничих запасів підприємства»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Тема: 2 и 3 частина диплома.
 • Облік, аналіз та аудит виробничих запасів
 • ОБЛІК ТА АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
 • Аналітичний і синтетичний облік руху виробничих запасів
 • Облік виробничих запасів
 • Курсова робота на тему: Оцінка та облік виробничих запасів підприємства»
 • Облік та аудит в управлінні виробничими запасами в умовах АРМ менеджера
 • Теоретичні основи обліку виробничих запасів
 • Оцінка та облік виробничих запасів підприємств
 • Облік і аудит виробничих запасів
 • Формування первісної вартості запасів
Cгенерировано за 0.162266 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів