Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Компетенція Верховної Ради України: проблемні аспекти реалізації + ДОПОВІДЬ» (ID:30305)

| Размер: 86 кб. | Объем: 110 стр. | Стоимость: 400 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 2

Розділ 1. Поняття та структура компетенції Верховної Ради України 6

1.1. Поняття парламентської компетенції в теорії конституційного права 6

1.2. Компетенція Верховної Ради України 26

1.3. Поняття та види функцій Верховної Ради України 37

Розділ 2. Проблемні аспекти реалізації повноважень Верховної Ради України в межах її основних функцій та можливі шляхи їх подолання 49

2.1. Повноваження Верховної Ради України у сфері законодавчого процесу: актуальні проблеми та шляхи вирішення 49

2.2. Проблемні питання реалізації установчої функції Верховної Ради України 62

2.3. Характеристика повноважень українського парламенту в межах його контрольної функції 72

ВИСНОВКИ 97

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28.06.1996. (офіційне видання) - К.: Парламентське вид-во 2008. - 160 с.
2. Закон України Про комітети Верховної Ради України від 04.04.1995: станом на 01.09.2008. (офіційне видання) - К.: Парламентське вид-во 2008. - 48 с.
3. Закон України Про статус народного депутата України від 17.11.1992: станом на 01.09.2008. (офіційне видання) - К.: Парламентське вид-во 2008. - 36 с.
4. Регламент Верховної Ради України від 19.09.2008. (офіційне видання) - К.: Парламентське вид-во 2008. - 240 с.
5. Рішення Конституційного Суду України у справі про перебування народного депутата України у депутатській фракції від 25.06.2008. / Сбірник рішень Конституційного Суду України (станом на 01.10.2008.). - К.: Заповіт 2008.
6. Рішення Конституційного Суду України у справі про гарантії діяльності народного депутата України від 10.04.2003. / Сбірник рішень Конституційного Суду України (станом на 01.10.2008.). - К.: Заповіт 2008.
7. Рішення Конституційного Суду України щодо повноважності Верховної Ради України від 17.10.2002. / Сбірник рішень Конституційного Суду України (станом на 01.10.2008.). - К.: Заповіт 2008.
8. 2. Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н. Козырина М.А. Штатиной. - М.: Спарк 2003. - 510 с.
9. Барабаш Ю.Г. Контрольна функція вищого представницького органу України // Вісник прокуратури. - 2003. - №3.- С. 39-43.
10. Барабаш Ю.Г. Принципи парламентського контролю // Підприємництво господарство і право. - 2003. - № 7. - С. 82-85.
11. Барабаш Ю.Г. Завдання та функції парламентського контролю на сучасному етапі державотворення // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Вип. 180: Правознавство. - Чернівці: Рута 2003. - С. 41-46.
12. Білоненко Р.М. Конституційне право України: Навч. посіб. - Х.: Феміда 2006. - 411 с.
13. Богачова О.В. Удосконалення законодавства - основна мета законотворчого процесу // Юридична Україна. - 2006. - № 5. - С. 10-15.
14. Взаємодія Верховної Ради України Президента України та Кабінету Міністрів України в умовах конституційних змін/ Авт.-упоряд.: В.Тимощук О.Струц Центр політико-правових реформ Програма сприяння Парламенту України. - К.: Вид-во Заповіт 2006. - 28 с.
15. Гаврилов М. Структура законодавчої влади у демократичній державі // Схід. - 2002. - №1. - С. 45-47.
16. Ганжуров Ю.С. Парламент України в політичній комунікації. - К.: Україна 2007. - 352 с.
17. Гладуняк І. Політико-управлінські функції парламенту // Віче. - № 23-24. - С. 16-17.
18. Годованець В.Ф. Конституційне право України: Навч. посіб. - К.: МАУП 2005. - 356 с.
19. Денисов В. Методологія сучасного парламентаризму // Віче. - 2000. - №9. - С.14.
20. Верховна Рада України: Інформ. видання. - К.: Парламентське вид-во 2007. - 54 с.
21. Взаємодія Верховної Ради України Президента України та Кабінету Міністрів України в умовах конституційних змін/ Авт.- упоряд.: В. Тимощук О. Струц Центр політико-правових реформ Програма сприяння Парламенту України. - К.: Вид-во Заповіт 2006. - 28 с.
22. Законодавча діяльність в Україні: стан пріоритети шляхи вдосконалення: За матеріалами Верховної Ради України четвертого і п’ятого скликань / Інст-т законодавства Верховної Ради України. - К.: Фенікс 2007. - 736 с.
23. Законотворчість: контрольні функції парламенту/ Заг. ред. і упоряд. Д. Ковриженка Е. Рахімкулова Програма сприяння парламенту України. - К.: Вид-во Заповіт 2006. - 108 с.
24. Законотворчість: організація парламентів. - К : Заповіт 2007. - 98 с.
25. Законотворчість: основні аспекти законодавчого процесу/ Заг. ред. і упоряд. Л.О. Нечипоренко В.П. Крижанівського Програма сприяння Парламенту України. - К.: Вид-во Заповіт 2006. - 82 с.
26. Кодифікація законодавства України: теорія методологія техніка/ За заг. ред. О.І. Ющика. - К.: Парламентське видавництво 2007. - 208 с.
27. Конституційне право зарубіжних країн. / За ред. А.З.Георгіца. - К.: Юрінком інтер 2003. - 418 с.
28. Конституційне право України: академічний курс. / За ред. В.Ф.Погорілко. - К.: Юридична думка 2006. - 544 с.
29. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / За ред. В.О.Ріяки. - К.: Юрінком Інтер 2006. - 512 с.
30. Конституционное право зарубежных стран. / За ред. А.Н. Васильева. - М.: Юрист 2002. - 583 с.
31. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. чл.-кор. РАН проф. М.В.Баглая д.ю.н. проф. Ю.И.Лейбо проф. Энтина.- М.: Норма 2003. - 832 с.
32. Конституційне право України: курс лекцій / За заг. ред. М.Г.Полюка. - Х.: ХНУВС 2007. - 587 с.
33. Кравченко В.В. Конституційне право України. - К.: Атіка 2004. - 512 с.
34. Майданник О.О. Парламентський контроль в Україні. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова 2004. - 320 с.
35. Майданник О.О. До питання про методи здійснення Верховною Ра-дою України функції парламентського контролю // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія право. - 2007. - №8. - С. 86 - 89.
36. Майданник О.О. Правовідносини з парламентського контролю: поняття характерні ознаки // Право України. - 2006. - № 5. - С. 142-145.
37. Майданник О.О. Питання теорії функцій парламенту України // Вісник Конституційного Суду України. - 2006. - № 1. - С. 81-88.
38. Майданник О.О. Про роль контролю у здійсненні державної влади // Юридична Україна. - 2006. - № 5. - С. 4-9.
39. Мільчакова О. Представницькі (законодавчі) установи в історії України // Часопис Парламент . - 2004. - №8. - С. 18-25.
40. Мигачев Ю.И. Семенов В.И. Конституционное право зарубежных стран М.: Юрлитинформ 2002. - 240 с.
41. Павленко П.О. Законодавча функція Верховної Ради України // Вісник ХНУВС. - 2005. - №2. - С. 11-16.
42. Погорілко В.Ф. Федоренко В.Л. Конституційне право України: Академ. курс. Том 1. - К.: Юридична думка 2006. - 544 с.
43. Погорілко В.Ф. Приходько Х.В. Філософсько-правовий аспект контрольної функції парламенту // Вісник ЗДУ. - 2003. - №1. - С. 1-5.
44. Позняков В.А. Государственные институты управления в зарубежных странах. - М.: Ника 2001. - 309 с.
45. Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки: методичні рекомендації / За заг. ред. В.П. Крижанівського. - К. 2007. - 32 с.
46. Приходько Х.В. Генезис представницької функції парламенту // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. - 2003. - № 1 (10). - С. 286-294.
47. Приходько Х.В. Представницька функція Верховної Ради України: поняття та ознаки // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: Збірник наукових праць. - 2003. - № 3 (12). - С. 73-81.
48. Приходько Х.В. Функції Верховної Ради України: критерії класифікації та види // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2003 - № 11. - С. 5-14.
49. Приходько Х.В. Роль законодавчої та виконавчої влади в здійсненні зовнішніх функцій держави в аспекті євроінтеграції // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції: Матеріали наук.-практ. конф. / За заг. ред. В.І. Лугового В.М. Князєва. - К.: Вид-во НАДУ 2003. - С. 28-30.
50. Развадовська М.В. Організаційно-правові форми роботи Верховної Ради України // Право і безпека. - 2004. - № 4 - С. 155-158.
51. Развадовська М.В. Загальноправова характеристика законотворчості - основної функції управлінської діяльності Верховної Ради України // Вісник Запорізького юридичного інституту. - 2005. - № 1. - С. 3-7.
52. Развадовська М.В. Функціональна характеристика парламентського контролю в Україні // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 29. - С. 262-266.
53. Різник С.В. Верховна Рада України як організаційно-правова гарантія конституційного права людини і громадянина // Форум права. - 2008. - №3. - С. 427-432.
54. Руденко І.М. Компетенція Верховної Ради України в межах конституційних повноважень // Держава і закон. - 2006. - №8. - С. 22-28.
55. Реєнт О. Розвиток парламентаризму в Україні. - К.: Ін-т історії України НАН України 2005. - 125 с.
56. Сарган О. Зовнішньополітична функція Верховної Ради України: історико-правовий аналіз // Наукові записки. Том 53. Юридичні науки. - 2004. - С. 56-59.
57. Слухання у комітетах Верховної Ради України: Практ. посіб. / Прогр. сприяння парламенту України. - 3-е вид. доп. - К. 2007. - 68 с.
58. Федоров М.П. Наулік Н.С. Конституційне право України: Навч. посіб. - Тернопіль: ТНДУ 2005. - 368 с.
59. Фрицький О.Ф. Конституційне право України. - К.: Юрінком Інтер 2006.
60. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. - М. Юрист 1997. - 566 с.
61. Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Полн. курс лекций / М.Ф. Чудаков - Минск.: Новое знание 2005. - 576 с.
62. Чушенко В.І. Заяць І.Я. Конституційне право України. - К.: ІнЮре 2007. - 518 с.
63. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. - К.: АРТ 1997. - 264 с.
64. Шевченко А.Г. Конституційне право України. - Львів.: Заграва 2003. - 471 с.
65. Шовкун М.В. Конституційне право України. - Х.: ХНУВС 2005. - 406 с.
66. Шляхтун П.П. Парламентаризм: словник - довідник. - К.: Парламентське вид-во 2003. - 151 с.
67. Ющик О.І. Теоретичні основи законодавчого процесу. - К.: Парламентське вид-во 2004. - 519 с.
68. Ющик О.І. Проблеми законодавчого процесу: Правова держава. Щорічник наук. праць. (спец. випуск). - К. 2004. - С. 228-253
69. Ющик О.І. Закон і парламентський законодавчий процес: Правове регулювання економіки. Збірн. наук. праць. Вип.5. - К.: КНЕУ 2005. - С. 87-98.
70. Янченко С.Н. Конституционное право зарубежных стран. - Ростов: Книга-плюс 2002. - 372 с.

Дополнительная информация75368
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Компетенція Верховної Ради України: проблемні аспекти реалізації + ДОПОВІДЬ»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Конституційний статус Верховної Ради України
  • КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
  • Конституційний статус Верховної Ради України
  • Формування Верховної Ради України та її структура ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Верховна Рада в сист
  • Формування Верховної Ради України та її структура ЗМІСТ ВСТУП 3 Розділ 1. Верховна Рада в сист
  • "Участь депутатів у діяльності ради. Постійні та інші комісії".
  • "Участь депутатів у діяльності ради. Постійні та інші комісії".
  • Проведення виборів до Верховної Ради України. Сесійний порядок роботи Верховної Ради України
  • Проведення виборів до Верховної Ради України. Сесійний порядок роботи Верховної Ради України
  • Конституційний статус Верховної ради України
Cгенерировано за 0.132595 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів