Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація обліку аналізу та аудиту операцій з використанням праці та її оплати» (ID:30242)

| Размер: 200 кб. | Объем: 141 стр. | Стоимость: 300 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП
РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти організації обліку операцій з оплати праці 7
1.1 Економічний зміст праці та її оплати 7
1.2 Аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 18
1.3 Організаційно-економічна характеристика підприємства 20
РОЗДІЛ 2 Організація обліку використання та оплати праці 27
2.1 Організація обліку та документування господарських операцій з обліку оплати праці 27
2.2 Фінансовий облік витрат на оплату праці 33
2.3 Управлінський облік з оплати праці 52
2.4 Податковий облік операцій з використанням праці та її оплати 58
2.5. Відображення інформації про заробітну плату у звітності підприємства 69
РОЗДІЛ 3 Організація аналізу оплати праці 74
3.1 Завдання методи та інформаційна база аналізу використання оплати праці 74
3.2. Аналіз структури і динаміки заробітної плати на підприємстві 79
3.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 83
РОЗДІЛ 4 Організація аудиту використання праці та її оплати 91
4.1 Основні концепції зовнішнього аудиту використання праці та її оплати 91
4.2 Організація і методика зовнішнього аудиту оплати праці 93
4.3 Внутрішній аудит операцій з використання праці та її оплати 100
ВИСНОВКИ 107
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110
ДОДАТКИ 117

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература

1. Конституція України
2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» №334/94-ВР від 28.12.94 р. (у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями
3. Закон України Про аудиторську діяльність від 22 квітня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 29 травня.
4. Закон України Про Державний бюджет України на 2008 рік
5. Закон України Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування від 09.07.03 р. № 1058-ІУ.
6. Закон України Про загальнообов язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання які спричинили втрату працездатності від 23.09.99р. № 1105-ХІУ
7. Закон України Про збір на обов язкове державне пенсійне страхування від 26.06.97 р. №400/97-ВР
8. Закон України Про оплату праці від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.
9. Закон України Про податок з доходів фізичних осіб від 22.05.03 р. № 889-ІУ.
10. Закон України Про розмір внесків на деякі види загальнообов язкового державного соціального страхування від 11.01.01 р. № 2213-ІІІ.
11. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. //В редакції закону N 1829-ІІІ від 22.06.2000 ВВР 2000 N 46 ст.391
12. Закон України «Про систему оподаткування» № 1251 від 25.06.91
13. Закон України «Про страхування» № 85/96 від 07.03.96
14. Інструкція зі статистики заробітної плати затверджена наказом Міністерства статистики України від 11.12.95р. №323.
15. Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами установами організаціями та громадянами збору на обов язкове державне пенсійне страхування інших платежів а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України затверджена постановою Правління Пенсійного фонду України від 19.10.01 р. № 16-6.
16. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99
17. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.98 р.№ 16/98-ВР.
18. Положення П(с)БУ 26 “Виплати працівникам” Наказ від 28.10.2003 № 601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 р. за № 1025/8346 // w.ww.meta.com.ua.
19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 Загальні вимоги до фінансової звітності
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 Дебіторська заборгованість затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.10.99 р. №237
21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 Дохід зареєстровано в Мін’юсті України 14.12.99 р. за № 860/4153 зі змінами та доповненнями
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фінансові результати Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 Звіт про рух грошових коштів Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 Звіт про власний капітал Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99
26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 Основні засоби Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000
27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 Запаси . Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 246 від 20.10.99
28. Порядок надання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги затверджений постановою КМУ від 26.12.03 р. № 2035.
29. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку тривалості та умов подання щорічних відпусток працівником який навчається у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання де навчальний процес має свої особливості”№634 від 28.06.97р.
30. Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін і доповнень до порядку обчислення середньої заробітної плати” №1398 від 30.07.1999р.
31. Постанова Кабінету Міністрів України про „Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності” №1658 від 19.10.1998р
32. Бондаренко Н.О.Аудит суб’єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2004. – 300с.
33. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. - 304с.
34. Голов С.Ф Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. Монографія. 2007. -522с.
35. Дєєва Н.М.Аудит. Навчальний посібник рекомендовано МОН України 2007. – 184с.
36. Лень В .С. Гливенко бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. – К.: 2004
37. Лень В.С.Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2006 - 576 с.
38. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет. Учебник утверждено МОН Украины. 2006. - 712с.
39. Маляревский Ю.Д. Тютюнник П.С.Финансовый учт: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Х.: ИНЖЕК 2003 – 288с.
40. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендований МОН України. 2007. – 400 с.
41. Михайлов М.Г.Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано МОН України. 2007. – 248 с.
42. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік – К:Кондор 2005
43. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України6 навч. Посібник. – К.: Кондор 2003
44. Сопко В. В. Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. 2000. — 258с.
45. Сопко В.В Бухгалтерский учет: первичные документы и порядок. Уч. пособие рекомендовано МОН Украины. (м). 2006. – 488 с.
46. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендовано МОН України . 2007. – 528с.
47. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. - К.:МАУП 2003. - 368 с.
48. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. Київ:ЦУЛ 2002. -496 с.
49. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник. / А.М. Поддєрьогін та ін.. – К.: КНЕУ 2001
50. Аліменти на дітей: особливості нарахування та сплати / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 35 с. 6
51. Беремо на роботу студентів: нюанси укладення трудових договорів та організації праці)/ Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 79 с.6
52. Виплати фізособам – 2006: розраховуємо заробіток сплачуємо податок з доходів та соціальні внески / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 51 с.9
53. Вихідна допомога: коли кому та скільки / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 51 с. 38
54. Відпускні декретні та лікарняні в 2006 році: визначаємо кількість днів для розрахунку / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 49 с.43
55. Жінка працює неповний робочий день перебуваючи у відпустці по догляду за дитиною: як індексувати її зарплату та допомогу )/ Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 98. с.6
56. Збільшено прожитковий мінімум! / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік №94. с. 2
57. Індексація доходів громадян: нововведення від Кабміну (Замість коментарю до постанови КМУ від 17.05.06 р. № 690) / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік №49 с.2
58. Компенсація за затримку виплати зарплати: порядок оподаткування / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік №14 с.42
59. Нова форма довідки про середній заробіток для розрахунку допомоги по безробіттю / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 52. с. 22
60. Обчисли кількість працівників по-новому (Замість коментарю до Інструкції зі статистики кількості працівників затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.05 р. № 286)/ Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік №4 с.42
61. Обчислюємо зарплату за час відрядження / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 51 с. 39
62. Оподаткування зарплати одинокої матері / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік №123 с.47
63. Плануємо фонд зарплати централізованої бухгалтерії / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 123 с.44
64. Працівник задоволений в обліку – порядок: новорічні премії працівникам / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік №119 с. 9
65. Працівник захворів у відпустці а день хвороби припав на свято: чи подовжувати відпустку на цей святковий день / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік №117 с. 23
66. Працівники на один сезон: організація сезонних та тимчасових робіт / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік №76 с.6
67. При звільненні працівника застосували податкову пільгу: виправляємо помилку/ Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 29 с.14
68. Розрахунки з працівниками / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 74 с.89
69. Чи включати матдопомогу до валових витрат/ Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 123 с. 18
70. Чи законно застосовувати випробний термін до студента/ Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 117 с.26
71. Чи індексують відпускні / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 44 с.36
72. Чи можуть працівники відмовитися від компенсації за несвоєчасну виплату зарплати / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 54 с.38
73. Чи оплачують навчальну відпустку сумісникам / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 54 с. 41
74. Чи оподатковують матдопомогу жінці яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 108 с. 25
75. Чи утримувати аліменти з компенсації за невикористану відпустку / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік №117 с.23
76. Що таке середня зарплата і коли її обчислюють / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік №51 с. 3
77. Що треба зробити при підвищенні мін зарплати / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 117 .с. 25
78. Як обліковувати депоновану зарплату / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 96 с.2
79. Як оплачувати роботу у вихідний день / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 68 с62
80. Яка різниця між тимчасовими роботами та тимчасовим замісництвом / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік №76 с.14
81. Якою має бути зарплата працівника прийнятого на роботу з випробуванням / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 68 с.62
82. Якщо передсвятковий робочий день переносять: як це впливає на графік роботи працівників / Газета «Все про бухгалтерський облік» 2006 рік № 118 с.32
83. http://www.vobu.com.ua/ua/promo/action.html
Дополнительная информация3962
Рік написання: 2009
Заказ Заказать Купить «Організація обліку аналізу та аудиту операцій з використанням праці та її оплати»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Організація та методика обліку, аналізу та аудиту оплати праці
  • Організація обліку та методика аудиту розрахунків з оплати праці
  • Теоритичні і методологічні основи обліку, аналізу і аудиту заробітної плати
  • Бухгалтерський облік оплати праці на підприємстві
  • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
  • Облік та аудит оплати праці
  • Облік та аудит оплати праці
  • Стан і шляхи удосконаленя обліку та аудиту праці і її оплати
  • Стан і шляхи удосконаленя обліку та аудиту праці і її оплати
  • Облік аудит і аналіз витрат підприємства на оплату праці
Cгенерировано за 0.187920 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів