Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Стан і удосконалення обліку праці та її оплати в державних підприємствах» (ID:29912)

| Размер: 159 кб. | Объем: 70 стр. | Стоимость: 300 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 ПРАЦЯ І ЇЇ ОПЛАТА ЯК ЕКОНОМІЧНІ КАТЕГОРІЇ 6
1.1 Сутність заробітної плати та її основні функції 6
1.2 Економіко-правовий аналіз нормативної бази з обліку оплати праці 12
1.3 Огляд літературних джерел обліку аудиту та аналізу з розрахунків з оплати праці 17
РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ОБЛІКУ 21
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 21
2.2 Первинний облік господарських операцій з обліку оплати праці 26
2.3 Синтетичний та аналітичний облік з розрахунків по оплаті праці 37
РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 42
ВИСНОВКИ 50
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53
ДОДАТКИ 57

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1. Кодекс законів про працю України прийнятий Законом УРСР від 10.12.71р.(відомості Верховної Ради УРСР.1971 №50) з подальшими змінами і доповненнями 1999р.№42-43 ст.378
2. Закон України “Про внесення змін до кодексу законів про працю України” №1356 від 24 .12.99р. опублікований в газеті „Урядовий кур’єр” №5 від 13.01.2000р.
3. Закон Ук¬раїни Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування від 09.07.03 р. № 1058-ІУ.
4. Закон України Про збір на обо¬в язкове державне пенсійне страхування від 26.06.97 р. №400/97-ВР.
5. Закон України Про пода¬ток з доходів фізичних осіб від 22.05.03 р. № 889-ІУ.
6. Закон України Про розмір внесків на деякі види загальнообов язкового державно¬го соціального страхування від 11.01.01 р. № 2213-ІІІ.
7. Закон України Про загальнообов язкове державне со¬ціальне страхування у зв язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народжен¬ням та похованням від 18.01.01 р. № 2240-ІІІ.
8. Закон України Про загальнообов язкове держав¬не соціальне страхування від нещасного випадку на ви¬робництві та професійного захворювання які спричи¬нили втрату працездатності від 23.09.99р. № 1105-ХІУ.
9. Закон України Про оплату праці від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.
10. Закон Украї¬ни Про Державний бюджет України на 2004 рік від 27.11.03р.№ 1344-ІУ.
11. Постанова Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо залучення додаткових надходжень до бюджету і підвищення ефективності використання бюджетних коштів для забезпечення фінансування соціальних витрат населенню”№1033 від 31.08.96р.
12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку тривалості та умов подання щорічних відпусток працівником який навчається у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання де навчальний процес має свої особливості”№634 від 28.06.97р.
13. Постанова Кабінету Міністрів України про „Правила обчислення загального трудового стану для призначення працівникам допомоги з тимчасової непрацездатності” №1658 від 19.10.1998р.
14. Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін і доповнень до порядку обчислення середньої заробітної плати” №1398 від 30.07.1999р.
15. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 14.01.98 р. № 16/98-ВР.
16. Декрет КМУ Про прибутковий податок з громадян від 26.12.92 р. №13-92.
17. Порядок надання документів та їх склад при застосу¬ванні податкової соціальної пільги затверджений по¬становою КМУ від 26.12.03 р. № 2035.
18. Наказ ДПАУ Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання (застосу¬вання) податкової соціальної пільги а також порядку інформування платників податку від 30.09.03 р. № 461.
19. Інструкція про прибутковий податок з громадян за¬тверджена наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. № 12.
20. Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами устано¬вами організаціями та громадянами збору на обов яз¬кове державне пенсійне страхування інших платежів а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України затверджена постановою Правління Пенсій¬ного фонду України від 19.10.01 р. № 16-6.
21. Інструкція про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов яз¬кове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України затверджена постановою Правління Пенсійного фонду України від 19.12.03р. №21-1
22. Інструкція зі статистики заробітної плати затвердже¬на наказом Міністерства статистики України від 11.12.95р. №323.
23. Інструкція про порядок пе¬рерахування обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України затверджена постановою Правління Фонду страхуван¬ня від нещасних випадків від 20.04.01 р. № 12.
24. Інструкція про порядок над¬ходження обліку та витрачання коштів Фонду соціаль¬ного страхування з тимчасової втрати працездатності затверджена постановою Правління Фонду страхуван¬ня від непрацездатності від 26.06.01 р. № 16.
25. Інструкція про порядок об¬числення і сплати внесків на загальнообов язкове дер¬жавне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 р. № 339.
26. Абрютина М.С. Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. К.: Діло і сервіс 2002. – 250с.
27. Бойчик Н.М. Економіка підприємства. К.: Атіка 2002. – 480с.
28. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. К.:ІП „Нове знання „ 2000. – 512 с.
29. Бондаренко Н.О.Аудит суб єктів підприємницької діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. К: «Знання –прес» 2004. – 300с.
30. Ватуля І.Д. Аудит. Практикум. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. К: «Знання –прес» 2007. - 304с.
31. Голов С.Ф Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку. Монографія. 2007. К: «А.С.К» . -522с.
32. Дєєва Н.М.Аудит. Навчальний посібник рекомендовано МОН України: К: «Знання-прес» 2007. – 184с.
33. Лень В .С. Гливенко Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. – К.: «Знання –прес» 2004. – 455 с.
34. Лень В.С.Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. К: «Знання –прес» 2006 - 576 с.
35. Лишиленко А.В. Бухгалтерский учет. Учебник утверждено МОН Украины. «Знання –прес» 2006. - 712с.
36. Маляревский Ю.Д. Тютюнник П.С.Финансовый учет: Учебно-методическое пособие для самостоятельного изучения дисциплины. – Х.: ИНЖЕК 2003 – 288с.
37. Мисака Г.В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник рекомендований МОН України. К: «А.С.К» 2007. – 400 с.
38. Михайлов М.Г.Бухгалтерський облік (теорія). Навчальний посібник рекомендовано МОН України. К: «Знання –прес» 2007. – 248 с.
39. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік – К:Кондор 2005. – 618с.
40. Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами національних стандартів України6 навч. Посібник. – К.: Кондор 2003. – 315с.
41. Сопко В. В. Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку економічного контролю та аналізу: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. А.С.К. 2000. — 258с.
42. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие. - К.:МАУП 2003. - 368 с.
43. Фінансовий менеджмент./За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. Київ:ЦУЛ 2002. -496 с.
44. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посібник. / А.М. Поддєрьогін та ін.. – К.: КНЕУ 2001. – 489с.
Дополнительная информация3780
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Стан і удосконалення обліку праці та її оплати в державних підприємствах»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Облік та аудит оплати праці
 • Облік та аудит оплати праці
 • Стан і шляхи удосконаленя обліку та аудиту праці і її оплати
 • Стан і шляхи удосконаленя обліку та аудиту праці і її оплати
 • Організація та методика обліку, аналізу та аудиту оплати праці
 • ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
 • Оплата праці на підприємстві
 • Теоретичні основи організації обліку праці та її оплати
 • Оплата праці на підприємствах
 • Облік оплати праці на підприємтвах всіх форм власності
 • Облік розрахунків з оплати праці
Cгенерировано за 0.123391 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів