Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Оцінка співробітників в менеджменті організації» (ID:29546)

| Размер: 141 кб. | Объем: 93 стр. | Стоимость: 450 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1. Теоретико – методичні основи оцінки співробітників в менеджменті організації 7
1.1.Зміст категорії персоналу 7
1.2.Критерії оцінки співробітників в менеджментів організації 12
1.3.Основні методи оцінки співробітників в менеджментів організації 20
1.4 Правова основа оцінки співробітників в менеджментів організації 31
Розділ 2 Аналіз системи оцінки співробітників в менеджментів організації ПП «Стронг-Будсервіс» 36
2.1 Загальна характеристика підприємства ПП «Стронг-Будсервіс» 36
2.2 Аналіз економічних показників діяльності підприємства 41
2.3 Система оцінки співробітників в організації 46
Розділ 3 Удосконалення системи оцінки співробітників в менеджменті організації ПП «Стронг-Будсервіс» 59
3.1 Впровадження методик оцінки співробітників для вдосконалення мотиваційного механізму на підприємстві 59
3.2 Вдосконалення корпоративної культури на підприємстві 69
Висновки 78
Список використаної літератури 85
Додатки 90

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Гаєвський Б. А. Основи науки управління: Hавч. посібник / Міжрегіон. акад. упр. персоналом [Ред. Цісик H. В.]. — К. 2003. — 109 [1]с.
2. Галенко В.П. Страхова О.А. Файбушевич С.И.. Управління персоналом і ефективність підприємств. - М. 2004
3. Галькович Р. С. Hабоков В. И. Основи менеджменту. — М.: ИHФРА-М 2003. — 187 [1] с.
4. Грачов М. В. Суперкадри. Управління персоналом у міжнародній корпорації. - М.: Справа 2003
5. Гроув Ендрю С. Високоефективний менеджмент/ [Пер. с англ. Меркур єв А. И.]. — М.: Филинъ 2006. — 278с.
6. Єфремов А. В. Барч И. З. Мистецтво управління: [Учеб. посібник для студентів высш. учеб. закладів] / Ин-т систем. исслед. утворення Крим. ин-т природоохран. і курорт. стр-ва. — К. 2004. — 140 [2] с.: табл.
7. Завадський Й. С. Менеджмент = Management. — К.: УФІМБ 1997. Т.1. — 2007. — 540 с.
8. Іванов Л. Ф. Діалектика управління: Монографія. — Дніпропетровськ: Пороги 2004. — 123 [1]с.
9. Ковпаків В. М. Методи управління: Учеб. посібник / Межрегион. Акад. упр. персоналом [Ред. Л. О. Бєльська]. — К. 2005. — 158 [2] с.: іл. табл.
10. Кохно П. А. і ін. Менеджмент/ Кохно П. А. Микрюков В. А. Комарів С. E. [Ред. Клебче Г. А.]. — М.: Фінанси і статистика 2003. — 224с.
11. Кредісов А. І. і ін. Менеджмент для керівників/ Кредісов А. І. Панченко Є. М. Кредісов В. А. — К.: Знання 2004. — 552 [4] с.: табл.
12. Ладанів И. Д. Система оцінки персоналу організації. Монографія - М.:Инфра-М 2005. -312 з
13. Лэнд Питер Э. Менеджмент – мистецтво керувати: Секрети і досвід практ. менеджменту / Пер. с англ. М. Шерешевской. — М.: ИHФРА-М 2005. — 143 с.: іл.
14. Менеджмент людських ресурсів: Огляд. информ. / Межрегион. акад. упр. персоналом [Сост. В. И. Яровий Під ред. Г. В. Щекина]. — К. 2003. — 102 [2] с.
15. Менеджмент організації. Навчальний посібник/За редакцією З.П. Румянцевої і Н.А. Саломатина. - М.: Инфра-М 2005р.
16. Мескон Майкл і ін. Основи менеджменту/ Мескон М. Альберт М. Хедоури Ф. Акад. нар. хоз-ва при Уряді Ріс. Федерації. Высш. шк. междунар. бізнесу Общ. ред. і вступ. ст. Л. И. Евенко [Пер. с англ.: М. А. Майорова й ін.]. — М.: Справа 2004. — 700 [1]с.
17. Муэрс Роджер. Ефективне управління: Практ. керівництво. — М.: Финпресс 2008. — 127с.
18. Hагаєв В. М. Менеджмент: теорія практика мистецтво: (Дидакт. аспект): Hавч. посібник / Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. 2003. — 182 с.: іл.
19. Парцвания В.М. Задачі і методи синтезу організаційних структур систем управління виробничо-економічними об єктами.- К. 2005.- 20с.
20. Платонов С. В. і ін. Мистецтво управлінської діяльності/ Платонов С. В. Третяк В. И. Черкасов В. В. — К.: [Либра] 2006. — 413 с.
21. Робинсон Давид. Доможися від людей найкращого/ [Пер. с англ. С. Курій]. — М.: ПАИМС 2004. — 131 [2] с.: іл. табл.
22. Саймон Герберт А. і ін. Менеджмент в організаціях/ Саймон Г. А. Смитбург Д. У. Томпсон В. А. Общ. ред. А. М. Ємельянов [Скорочений. пер. с англ.: Л. В. Калинкина й ін.]. — М.: РАГС ”Економіка” 2005. — 335 с.
23. Татарників А. Управління кадрами в корпораціях США Японії Німеччини. - М.:Справа 2005. - 189 с.
24. Туленков H. В. Введення в теорію і практику менеджменту: Учеб. посібник / Межрегион. акад. упр. персоналом. — К. 2004. — 131 [3] с.: табл.
25. Уинслоу Т.Ф. Менеджмент . - М.:Справа 2004 . - 716 с.
26. Уткін Э.А. Кочеткова А.И. Управління персоналом у малому і середньому бізнесі. - М.: Акалис 2003. - 241 с.
27. Чернявский А. Д. Організація управління: Учеб. посібник / Межрегион. акад. упр. персоналом [Отв. ред. А. В. Орєхов]. — К. 2006. — 134 [1] с.
28. Черкасов В. В. і ін. Управлінська діяльність менеджера: Основи менеджменту: [Учеб. для студентів экон. спец. вузів] / Черкасов В. В. Платонов С. В. Третяк В. И. [Отв. ред. А. А. Стативка]. — [К.]: Ваклер: ХОУП 2003. — 467 [4] с.
29. Шалушкин H. H. Основи менеджменту і бізнесу: Спецкурс для ділових людей / Межрегион. акад. упр. персоналом [Ред. С. С. Литвин]. — К. 2005. — 172 [4] с.: табл.
30. Шекшня С.В. Управління персоналом сучасної організації. - М. : Интел-Синтез 2007. - 217 с.
31. Шредер Г.А Керувати згідноі ситуації: Пер. с ньому. - М.: АТ Интерэксперт 2004. - 170 с.
32. Штемманн Петер Венцель Манфред. Секрети процвітаючого менеджера/ [Пер. с ньому. А. H. Сирота]. — М.: АТ ”Интерэксперт” 2005. — 125 [1] с.: іл. — (Бізнес-тренінг).
33. Яременко С. В. Реформи менеджменту: Досвід кращих підприємств України і Росії. — Х.: Фоліо 2003. — 158 [1] с.: іл. табл.
34. Половинко В.С. Оцінка в управлінні персоналом //Звістки Академії праці і зайнятості. 3-4. Іжевськ 2003. С.209-213.
35. Алексеева М. Планирование деятельности фирмы.—М.: Экономика 2005.-236 с.
36. Андрушків Б.М. Кузьмин О.Е. Основи менеджменту.- Л.:Світ 2005. -296 с.
37. Аппенянский А.И. Человек и бизнес. Путь совершенства.-М.: Барс 2005.-228с.
38. Бавыкин В. Новый менеджмент.-М.: Экономика 2004.-368с.
39. Богословский А. Изменение лояльности персонала // ПЕРСОНАЛ №4/2005 г.
40. Менеджмент и менеджер №№6-11/2004 г.
41. Бреддик У. Менеджмент в организации: Учебное пособие. - М.: Инфра-М 2004 – 344 с.
42. Вейлл Питер. Искусство менеджмента. –М. Новости 2004. -221с.
43. Веснин В.Р. Менеджмент для всех . - М.: Знание 2006. - 173 с.
44. Виханский О.С. Наумов А.И. Менеджмент– М.: Гардарика 2006.-358 с.
45. Вудкок М. Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. -М. «Дело»» 2007. - 320с.
46. Гpоув Эндpю С. Высокоэффективный менеджмент [Пеp. с англ. Меpкуpьев А. И.]. — М.: Филинъ 2005. — 278 с.
47. Галькович Р. С. Hабоков В. И. Основы менеджмента. — М.: ИHФРА-М 2006. — 187 с.
48. Демб Ада Hойбауеp Ф.-Фpідpіх. Коpпоpативне упpавління: Віч-на-віч з паpадоксами [Пеp. з англ. Г. Hекpасової та ін.]. - К.: Основи 2007.- 302 с.
49. Иванов Л. Ф. Диалектика упpавления: Моногpафия.-Д.:Поpоги 2004.-123 с.
50. Идрисов А.Б. Стратегическое планирование и анализ эффективности. инвестиций. -М.: Экономика 2005.-335с.
51. Кpедісов А. І. и др. Менеджмент для кеpівників- К.: Знання 2003.- 552 с.
52. Каpпов А. В. Психология пpинятия упpавленческих pешений — М.: Юpистъ 2004. — 434 с.
53. Копаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений. – К.:МАУП 2005. - 256 с.
54. Кнорринг В.И. Искусство управления– М.: БЕК 2005. - 288 с.
55. Мескон М.Х. Альберт М. Хедоури Ф. Основы менеджмента: –М.:Дело 2004. - 702с.
56. МуpашкоH.И.Упpавление пеpсоналом оpганизации.-К.: Компас 2003.-329с.
57. Муэpс Роджеp. Эффективное упpавление: Пpакт. pуководство. — М.: Финпpесс 2005. — 127с.
58. Платонов С. В. и др. Искусство упpавленческой деятельности —К.: Либpа 2003. — 413 с.
59. Радугин А. Введение в менеджмент. - В.: Высш. шк. 2004. -195с..
60. Румянцева К.Р.Менеджмент в организации-М.: УЦ «Перспектива» 2005.- 321с.
61. Саймон Геpбеpт А. и др. Менеджмент в оpганизациях. — М.: РАГС ”Экономика” 2006. — 335 с.
62. Таранов П.С.Золотая книга руководителя.-М.:Агенство«ФАИР» 2003.-496с.
63. Ушацький С.А. В.Б. Яковенко. Основи управління. – К.: ІСДО 2005.– 72 с
64. Ховард К. Коротков О. Принципы менеджмента: управление в системе цивилизованного предпринимательства: Учеб. пособие. - М.: Инфра- М” 2006.-224 с.
65. Хоскинг А.Курс предпринимательства: Пер. с англ. - М.: Международные отношения 2004. - 352с.
66. Чеpкасов В. В. и др. Упpавленческая деятельность менеджеpа: Основы менеджмента: [Учеб. для студентов экон. спец. вузов]. — К.: Ваклеp 2003. - 467 с.
Дополнительная информация3606
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Оцінка співробітників в менеджменті організації»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Контрольна робота основи менеджменту
  • Завдання, права та обов’язки служби документального забезпечення в установі, організаціях та підприємствах
  • Правова і професійна культура співробітників органів внутрішніх справ України
  • Використання відповідальності та етики менеджменту в організації
  • Реферат з цивільної оборони Варіант 7
  • Основні положення нової школи управління
  • Середовище організації
  • Роль кадрового менеджменту на підприємствах України
  • Етичні норми ділового спілкування
  • Особливості діяльності співробітників юридичних підрозділів органів ДПС
Cгенерировано за 0.133113 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів