Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація діловодства в закладах охорони здоров’я (на прикладі ЦРП Деснянського району)» (ID:29509)

| Размер: 203 кб. | Объем: 115 стр. | Стоимость: 500 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 7
1.1. Організація діловодства. Вимоги до оформлення та друкування документів 7
1.2. Задачі документування показників діяльності поліклінічних установ їх оцінка 21
1.3. Нормативно-методичне забезпечення служби діловодства у медичній сфері 27
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІТИЧНИЙ. АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЛОВОДСТВА В ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ ПОЛІКЛІНІЦІ № 2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 34
2.1. Загальна характеристика господарської діяльності поліклініки 34
2.2. Аналіз організації діловодства в поліклініці 55
2.3. Оцінка організації діловодства в поліклініці 75
2.4. Реквізитна схема внутрішніх документів 80
РОЗДІЛ ІІІ. РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА В ЦРП № 2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ 83
3.1. Використання інформаційно-пошукових систем для вдосконалення структури діловодства «Єдина медицина» 83
3.2. Застосування технічних та програмних засобів автоматизації діловодства в поліклініці (система «Електронна поліклініка») 92
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 97
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 102
ДОДАТКИ 107

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України. Затверджена Верховною Радою України 28.06.1996 р. №254/96 ВР //Відомості ВРУ. – 1996. – №30.
2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров я» // Відомості Верховної Ради. – 1993 №4. – С. 19.
3. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради. – 1991 № 49. – С. 682.
4. Закон України «Про лікарські засоби» // Відомості Верховної Ради. – 1996 №22. – С. 86.
5. Інструкція Міністерства охорони здоров’я України № 256/184 від 31.07.2000 щодо заповнення форми державної статистичної звітності № 17 «Звіт про медичні кадри за 20___ рік» (Законодавство України на сайті Верховної Ради www.rada.gov.ua).

6. Актуальні питання сімейної медицини: ІІ Міжрегіональна наук.-практ. конф. 3 червня 2004 р. Житомир Україна / Вінницький національний медичний ун-т ім. М.І.Пирогова Управління охорони здоров я Житомирської облдержадміністрації / В.М. Мороз (відп.р д.) – Житомир: Полісся 2004. – 677с.
7. Бадьина А.В. Электронный документооборот фирмы // Делопроизводство. – 1999. – № 1. – С. 34 – 39.
8. Банасюкевич В.Д. Экспертиза ценности документов // Секретарское дело. – 1998. – № 3. – С. 19 – 23.
9. Бобылева М.П. Вопросы анализа документооборота организации в условиях использования автоматизированных систем // Делопроизводство. – 2001. – № 1. – С. 36 – 41.
10. Бобылева М.П. На пути к информационному менеджменту (вопросы оценки деятельности служб документационного обеспечения управления в условиях автоматизации документооборота) // Делопроизводство. – 1999. – № 2. – С. 45 – 49.
11. Бобылева М.П. Гуськов В.А. Вопросы ведения номенклатуры дел в условиях автоматизации делопроизводства // Делопроизводство. – 1999. – № 1. – С. 29 – 32.
12. Волошин А.В. Чи відбуваються реформи в медицині? // Ваше здоров’я. – 2004. – № 93. – С. 1 – 2.
13. Вялова Л.М. Организация движения документов // Секретарское дело. – 2000. – № 2. – С. 16 – 20.
14. Габуева Л.А. Линькова И.В. Учетная политика медицинской организации: Нормативные документы. Комментарии. Вопросы и ответы. – М.: Международный центр финансово-экономического развития 2000. – 360 с.
15. Гафуров Б.С. Контроль качества медицинской помощи – основа в системе защиты прав пациента // Проблемы управления здравоохранением. – 2004. – №3. – С. 22 – 25.
16. Герасимчук В.Т. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ 2000. – 360 с.
17. Голяченко О.М. Сердюк А.М. Приходський О.О. Соціальна медицина організація та економіка охорони здоров’я. – К.: Джура 2007. – 328 с.
18. Діагностика терапія і профілактика інфекційних хвороб в умовах поліклініки: Навч. посібник / М.А. Андрейчин (ред.). – 2.вид. перероб. і доп. – Львів: Мед. газета України 1996. – 352 с.
19. Емышева Е.М. Методика составления номенклатуры дел // Секретарское дело. – 1996. – № 3. – С. 31 – 34.
20. Ефимова О.А. Современные технологии работы с документами: автоматизация делопроизводства // Секретарское дело. – 1998. – № 3. – С. 24 – 29.
21. Здравоохранение и медицинская наука в Украине. // Под ред. д.м.н. А.Е. Романенко. – К.: Наукова думка 2003. – Том 1. – 479 с.
22. Золотухін Г.О. Литвиненко Н.П. Місник Н.В. Фахова мова медика: ділова українська мова для студентів- медиків. – К.: Здоров я 2002. – 390 с.
23. Иванова Т.Ю. Приходько В.К. Теория организации. – СПб.: Питер 2004. – 269с.
24. Інструкції та рекомендації щодо заповнення форм облікової медичної документації: / Я.С.Березницький (уклад.). – Д.: АРТ-Прес 2002. – 156 с.
25. Коваль А.П. Ділове спілкування: Навч. посібник. – К.: Либідь 2003. – 280 с.
26. Криштопа Б.П. Органи управління та керівництво охороною здоров’я в період української державності // Агапіт - Журн. – 2006. – № 12.
27. Криштопа Б.П. Управління медичною галуззю в Україні // Науково-практичний журнал «Медичний всесвіт». – 2001. – № 1. – С. 15 – 19.
28. Кузнецова Т.В. Инструкция по делопроизводству порядок составления // Секретарское дело. – 1999. – № 2. – С. 3 – 6.
29. Кулешов С. Новий погляд на структуру документознавства // Вісник Книжкової палати. – 2003. – № 10. – С. 24 – 27.
30. Лапач С.Н. Чубенко А.В. Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. – К.: Морион 2007. – 408с.
31. Ларин М.В. Проблемы совершенствования документационного обеспечения управления в современных условиях // Экономика и жизнь. – 1999. – № 4. – С. 56 – 59.
32. Менеджмент у фармації. Підручник. За редакцією О.Є. Кузьміна і Б.П.Громовика. – Вінниця: НОВА КНИГА 2005. – 448 с.
33. Мазур Т.М. Наукове обґрунтування організації амбулаторно-поліклінічної допомоги міському дитячому населенню на етапі переходу до сімейної медицини: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.03 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. – К. 2001. – 20 с.
34. Мнушко З.М. Рогуля О.Ю. Планування товарної політики фармацевтичного підприємства /Фармація ХХІ століття: Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. – Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки 2003. – С. 230-231.
35. Мощич П.С. Жарикова З.М. Борисенко М.І. Левченко Л.М. Диспансеризація здорових дітей в умовах поліклініки: Навч. посіб. для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації. – К.: Вища школа 2003. – 222 с.
36. Нормативи надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів / В.М. Заболотько (голов.ред.). – К.: МВЦ «Медінформ» 2003. – 180 с.
37. Нормативи надання медичної допомоги дорослому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів: Нормативні директивні правові документи: Збірник / В.М.Заболотько (голов.ред.). – Ч. 1. – К.: МВЦ «Медінформ» 2003. – 468 с.
38. Нормативи надання медичної допомоги дорослому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів: Нормативні директивні правові документи: Збірник / В.М.Заболотько (голов.ред.). – Ч. 2. – К.: МВЦ «Медінформ» 2003. – 404 с.
39. Олейников Д. Маркетинговые исследования в фармацевтическом бизнесе // Аптека. – 2000. – №28 (249). – С. 15 – 19.
40. Плошенко М. Ценообразование как часть комплекса маркетинга // Интернет-версия еженедельника «Аптека» (http://www.pharmnews.kiev.ua). – №32 (353). – 19.08.04.
41. Пономаренко В.М. Зіменковський А.Б. Стан стандартизації в охороні здоров’я України та шляхи її подальшого розвитку // Вісн. соц. гігієни та організації охорони здоров’я. – 2004. – № 2. – С. 43 – 47.
42. Прохорчук Е.Ю. Сазонова О.П. Мерчандайзинг как элемент продвижения товара // Экономический вестник фармации. – 2004. – №7. – С. 53-54.
43. Рябинина Н.Н. Годовой отчет // Інтернет-журнал «Новая аптека» (http://www.nov-ap.ru). – 2003. – №4.
44. Санкина Л.В. Характерные черты делопроизводства в фирмах мелкого и среднего бизнеса // Делопроизводство. – 2001. – № 2. – С. 18 – 23.
45. Сидоров П. Синдром эмоционального «выгорания» // Новости медицины и фармации. – 2005. – № 13. – С. 5 – 8.
46. Слабкий Г.О. Наукове обґрунтування та шляхи оптимізації діяльності відділень профілактики міських поліклінік: Автореф. дис... канд. мед. наук: 14.02.10 / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. – К. 1996. – 23 с.
47. Степаненко А. Сучасні принципи стандартизації в медицині // Ліки України. – 2003. – № 4. – С. 57 – 58.
48. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків: Підруч. для студ. фармацевт. вузів і фак. – Харків: РВП «Оригінал» 2004. – 600 с.
49. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик І.Л. Михно ін. – К.: Довіра 2007. – 399 с.
50. Хижняк М.І. Новікова В.В. Потащик Г.І. Мальцева Л.О. Орієнтовні регіональні показники відвідувань дітьми лікарів амбулаторно- поліклінічних установ України. – К.: Український ін-т соціальної гігієни та управління охорони здоров я 1994. – 311 с.
51. Шевченко Л.Ю. Різун В.В. Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К.: Либідь 2006. – 320 с.
52. Чирков А.И. Лечебно-профилактическое учреждение. – М.: Медицина 2001. – 302 с.
53. Чирков А.И. Организация и механизация работ в лечебно-профилактических учреждениях. – М.: Медицина 2001. – 317 с.

Дополнительная информация3577
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Організація діловодства в закладах охорони здоров’я (на прикладі ЦРП Деснянського району)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Забезпечення охорони праці та техніки безпеки в закладах охорони здоров’я
  • Організація діловодства в закладах охорони здоров’я (на прикладі ЦРП Деснянського району) ЗВІТ З ПРАКТИКИ
  • Планування і організація набору і відбору персоналу на прикладі дитячої поліклініки
  • Організація охорони здоров"я у країнах з розвиненою системою охорони здоров"я
  • Звіт з виробничої практики (на базі ЦРП (Центральній районній поліклініці) Деснянського району м. Києва)
  • Управління персоналом у закладі охорони здоров’я
  • Фінансове забезпечення фінансування охорони здоров'я.
  • Адміністративно-правове регулювання і державне управління в сфері охорони здоров’я
  • Міжнародні моделі організації та фінансування охорони здоров’я
  • Організація акушерсько-гінекологічної допомоги
Cгенерировано за 0.128703 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів