Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Економічні кризи: сутність причини та еволюція їхнього погляду» (ID:29079)

| Размер: 196 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 17.02.2010 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3
1. Економічна криза як фаза циклічного розвитку ринкової економіки 5
1.1. Принципи та суть економічної кризи 5
1.2. Види економічних криз 10
2. Особливості економічної кризи в Україні 13
2.1. Причини виникнення кризи в Україні і її параметри 13
2.2. Наслідки кризи для економіки України 16
3. Антикризові заходи держави 22
3.1. Бюджетно-податкові інструменти 22
3.2. Грошово-кредитні інструменти 27
3.3. Інвестиційна політика 30
Висновки і пропозиції 33
Список використаної літератури 36
Додатки 40
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок використаної літератури
1. Барановський Ф. Потрібна чітка доктрина виходу з кризи //Віче. - 1997. - № 9. - C. 17-27
2. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник/ Л. В. Білецька Л. В. Білецький В. І. Савич М-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури 2005. - 651 с.
3. Василик О. Д. Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. — К.: НІОС 2002. — 608 с.
4. Воробйов Є. Тіньова економіка в умовах системної кризи //Економіка України. - 1998. - № 8. - C. 43-47
5. Вплив кризи на основні сектори економіки та зовнішню торгівлю України: Науково-аналітичне дослідження/ НАН України Ін-т економ. прогнозування За ред. В.М.Гейця В.О.Точиліна. - К.: Ін-т економ. прогнозування 1999. - 85 с.
6. Геєць В. Питання теорії і практики макроекономічної стабілізації в аспекті переходу від економічної кризи до зростання //Вісник Національного банку України. - 1997. - № 9. - C. 10-17
7. Дзюбик С. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ Степан Дзюбик Ольга Ривак . - К.: Знання 2006. - 481 с.
8. Дратвер Б. Економічна теорія: Навчальний посібник/ Борис Дратвер Наталія Пасічник Мін-во освіти і науки України Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В.К.Винниченка . - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка 2006. - 256 с.
9. Економічна теорія. Політекономія: Підручник / Віктор Базилевич Віктор Попов Катерина Базилевич та ін. За ред. В.Д.Базилевича. - 3-тє вид. доп. і перероб.. - К.: Знання-Прес 2004. - 615 с.
10. Економічна теорія. Політекономія: Підручник / Віктор Базилевич Віктор Попов Катерина Базилевич Надія Гражевська За ред. В.Д.Базилевича. - 6-те вид. доп. і пе-рероб.. - К.: Знання-Прес 2007. - 719 с.
11. Економічна теорія: Підручник/ В. М. Тарасевич В. В. Білоцерківець С. П. Горобець О. В. Давидов та ін. За ред. В. М. Тарасевича М-во освіти і науки України Нац. металургійна акад. України . - К.: Центр навчальної літератури 2006. - 779 с.
12. Економічний розвиток і державна політика/ Ю. Бажал Лайміс Вілкончюс О. Гриценко та ін. Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України Ін-т підвищення кваліфікації кадрів. - К.: К.І.С.. - 2001. - 144 с
13. Єгорова Т. Економічна криза в Україні та її тенденції //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 2003. - № 2. - C. 119-124
14. Іванюта С. Антикризове управління/ Світлана Іванюта М-во освіти і науки України Державний комітет статистики України Державна академія статистики обліку та аудиту. - К.: Центр учбової літератури 2007. - 287 с.
15. Антикризисное управление: Учебник/ Государственный университет управления Ред. Э.М. Коротков. - М.: ИНФРА-М 2002. - 431 с. - (Сер. Высшее образование )
16. Ігольников А. Шляхи подолання кризових явищ в економіці України //Економіка України. - 2002. - № 12. - C. 51-56
17. Крупка М. Основи економічної теорії: Підручник/ Михайло Крупка Петро Островерх Сергій Реверчук Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. - К.: Атіка 2001. – 343 с.
18. Куценко В. Бюджетна сфера з погляду сучасної економічної кризи //Трибуна. - 1998. - № 3-4. - C. 36-37
19. Лановик Б. Економічна теорія: Курс лекцій/ Богдан Лановик Микола Лазарович . - 6-те вид. стереотип.. - К.: Вікар 2006. - 405 с.
20. Мельник О. Фінансова криза та потреба відновлення економічного зростання в Україні //Фінанси України. - 1999. - № 5. - C. 40-45
21. Монтес М. Ф. Попов В. В. «Азиатский вирус» или «Голландская болезнь»? Теория и история валютных кризисов в России и других странах: Пер. с англ. — М.: Дело 1999. — 136 с.
22. Мочерний С. Економічна теорія для менеджерів: Навчальний посібник для студентів вищих нав-чальних закладів/ Степан Мочерний В. М. Фомішина О. І. Тищенко. - Херсон: ОЛДІ-плюс 2006. - 624 с.
23. Основи економічної теорії: Навч. посібник/ Авт. кол.: В ячеслав Алєксєєв Ольга Андрусь Марина Вербицька та ін. За заг. ред. Петра Круша Валентини Депутат Світлани Тульчинської . - К.: Каравела 2007. - 447 с.
24. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ В. О. Білик О. І. Гойчук М. М. Гузик та ін. За ред. В. О. Білика П. Т. Саблука. - К.: Інститут аграрної економіки 1999. - 466 с.
25. Основи економічної теорії: Підручник/ В. Г. Федоренко Ю. М. Ніколенко О. М. Діденко и др. За наук. ред. В. Г. Федоренка М-во освіти і науки України. - К.: Алерта 2005. - 510 с.
26. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник / Відповідальний ред. Г.Н. Климко . - 5-те вид. виправлене. - К.: Знання-Прес 2004. - 614 с.
27. Павловський М. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ: Економіка політологія соціологія/ Михайло Павловський . - К.: Техніка 2001. - 309 с.
28. Предборський В. А. Економічна теорія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ В. А. Предборський Б. Б. Гарін В. Д. Кухаренко Під ред. В. А. Предборського. - К.: Кондор 2003. - 491 с.
29. Розподіл повноважень між гілками влади в умовах суспільно-економічної кризи: (Доповіді презентації та дискусії): Науково-практична конференція м. Київ 7-9 квітня 1995 р.. - Б.м.: Б.в. 1995. - 191 с.
30. Рудавка С. І. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ С. І. Рудавка Л. Б. Ольшевський За ред. С. І. Рудавки. - 3-є вид. перероб. і доп.. - Вінниця: Тезис 2003. - 340 с.
31. Рудый К. Финансовые кризисы: теория история политика / К. В. Рудый. — М.: Новое знание 2003. — 399 с.
32. Соскин О. Державна економічна політика України: загроза фінансово-грошової кризи //Економічний часопис. - 2005. - № 7-8. - C. 8-10
33. Тимофєєв В. Шляхи подолання кризи виробництва //Економіка України. - 2001. - № 1. - C. 17-21
34. Уразов А. Основи економічної теорії: Навчальний посібник/ Анатолій Уразов Петро Маслак Ірина Саух Міжрегіон. академія управління персоналом Житомирський ін-т МАУП . - К.: МАУП 2005. - 323 с.
35. Урчукін В. Стратегія і тактика економічних перетворень в Україні //Розбудова держави. - 1998. - № 7-8. - C. 74-78
36. Юрчишин В. Валютна політика країн з перехідною економікою: Навч. посібник. — К.: Вид-во УАДУ 2001. — 28 с.
Дополнительная информация75081
Рік написання: 2008
Заказ Заказать Купить «Економічні кризи: сутність причини та еволюція їхнього погляду»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Особливості економічної кризи в Україні
 • ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В УКРАЇНІ. ПРИЧИНИ НАСЛІДКИ. ШЛЯХИ ВИХОДУ
 • Еккономічні кризи: сутність, причини та еволюція їхнього прояву
 • Ознаки трансформаційної кризи в економіці України
 • Ознаки трансформаційної кризи в економіці України
 • Економічна криза в Україні, причини, наслідки і шляхи виходу
 • Економічні кризи: сутність, причини та еволюція їх прояву
 • Сутність і причини циклічного характеру відтворення
 • Економічна криза в Україні.
 • Економічні кризи в умовах глобалізації
 • Циклічні кризи. Причини циклічних коливань.Теорія довгих хвиль М.Кондратьєва
Cгенерировано за 0.190517 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів