Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Питання до іспиту з предмету Управління фінансовою санацією підприємства шпора білети» (ID:28454)

| Размер: 200 кб. | Объем: 96 стр. | Стоимость: 200 грн. | Добавлена: 10.06.2009 | Код продавца: 2 |
Содержание
1. Фінансова криза на підприємстві та її фактори 5
2. Поняття, фази і види фінансової кризи на підприємстві 5
3. Характеристика першочергових заходів, спрямованих на поліпшення ліквідності активів підприємства 6
4. Економічна сутність, мета та порядок проведення фінансової санації підприємства 7
5. Класична модель фінансової санації 7
6. Стратегія санації 8
7. Випадки, в яких може прийматися рішення про проведення санації підприємств 9
8. Досудова санація. Поняття та порядок проведення досудової санації державних підприємств 10
9. Санація підприємства в судовому порядку 10
10. Зміст та теоретичні основи антикризового фінансового управління підприємством 11
11. Поняття оперативного санаційного контролінгу, сутність, необхідність та основні завдання 12
12. Поняття системи раннього попередження та реагування 13
13. Дискримінантний аналіз та методи прогнозування банкрутства підприємств 14
14. Характеристика методів контролінгу 15
15. Опитування як метод санаційного контролінгу 16
16. Факторний аналіз відхилень як метод санаційного контролінгу 16
17. СОФТ-аналіз як метод санаційного контролінгу 17
18. Портфельний аналіз як метод санаційного контролінгу 17
19. Вартісний аналіз як метод санаційного контролінгу 18
20. Аналіз точки беззбитковості як метод санаційного контролінгу 18
21. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Нуль-базис-бюджетування 19
22. ABC(XYZ) - аналіз як метод санаційного контролінгу 20
23. Бенчмаркінг як метод санаційного контролінгу 21
24. Методологічні основи, порядок складання та зміст плану санації 22
25. Поняття та основні принципи аудиту, особливості та замовники санаційного аудиту 23
26. Сутність, мета, завдання та характерні риси санаційного аудиту 23
27. Методика та етапи проведення санаційного аудиту 24
28. Сутність та економічні критерії санаційної спроможності підприємства 25
29. Характеристика методів та інструментів санаційного аудиту 25
30. Опитування як метод санаційного аудиту 26
31. Факторний аналіз відхилень як метод санаційного аудиту 26
32. СОФТ-аналіз як метод санаційного аудиту. Виявлення сильних та слабких місць на підприємстві 27
33. Портфельний аналіз як метод санаційного аудиту 28
34. Вартісний аналіз як метод санаційного аудиту 28
35. Аналіз точки беззбитковості як метод санаційного аудиту 29
З6.Бюджетування як метод санаційного аудиту. Нуль-базис бюджетування 29
37. ABC(XYZ) — аналіз як метод санаційного аудиту 30
38. Бенчмаркінг як метод санаційного аудиту 31
39. Характеристика джерел інформації для проведення санаційного аудиту 32
40. Система показників, що використовується при проведенні санаційного аудиту 33
41. Поняття та етапи проведення аудиту фінансової сфери 33
42. Методика оцінки фінансового стану еплатоспроможного підприємства 33
43. Аналіз динаміки та структури валюти балансу 34
44. Аудит власного капіталу 35
45. Оцінка ринкової активності AT 35
46. Аудит позичкового капіталу та кредиторської заборгованості 36
47. Оцінка ліквідності активів підприємства та його платоспроможності 36
48. Аналіз дебіторської заборгованості 38
49. Аудит реальних та фінансових інвестицій 38
50. Аналіз Cash-flow 39
51. Аналіз прибутковості підприємства 39
52. Оцінка ділової активності підприємства 40
53. Аналіз виробничо-господарської діяльності як елемент санаційного аудиту 40
54. Оцінка становища підприємства на ринку факторів виробництва та па ринку збуту готової продукції 42
55. Складання та зміст акту аудиторської перевірки 42
56. Оцінка ефективності та наслідки санації підприємства 44
57. Економічний зміст та завдання санації балансу 44
58. Санаційний прибуток та його складові частини 44
59. Завдання та методи зменшення статутного капіталу підприємств. Мотиви 45
60. Форми, правила та умови фінансування санації підприємств 46
61. Визначення потреби в капіталі, необхідному для фінансування санації підприємства 47
62. Внутрішні фінансові джерела санації підприємств, їх класифікація і зміст 47
63. Форми участі власників у санації підприємства 48
64. Фінансові джерела збільшення статутного фонду у разі санації. Мотиви 49
65. Двоступінчата санація 50
66. Альтернативна санація як метод фінансування оздоровлення підприємств 50
67. Участь кредиторів у фінансуванні санації підприємства-боржника 50
68. Форми фінансової участі персоналу в санації підприємства 51
69. Санація шляхом реорганізації (реструктуризації) 52
70. Поняття і форми реструктуризації залежно від характеру застосовуваних заходів 53
71. Реорганізація як специфічна форма фінансування санації підприємства. Поняття і форми реорганізації 54
72. Законодавчі передумови і вимоги при реорганізації 54
73. Характеристика основних форм реорганізації, спрямованих на укрупнення підприємств. Характеристика мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації, спрямованої на укрупнення 55
74. Реорганізація злиттям та приєднанням. Принципова різниця. Реорганізація поглинанням 56
7 5. Характеристика основних форм реорганізації, спрямованих на розукрупнення підприємств. Характеристика мотивів, які можуть спонукати санатора до реорганізації, спрямованої на розукрупнення 57
7 6. Реорганізація поділом та виокремленням. Принципова різниця. Реорганізація перетворенням. 58
77. Передавальний та розподільний баланси 59
78. Продаж в процедурі санації частини майна боржника 60
79. Продаж в процедурі санації майна боржника як цілісного майнового комплексу 60
80. Зміст, необхідність, форми та методи державної санаційної підтримки підприємств 61
81. Надання фінансових ресурсів на поворотній та безповоротній основі 62
82. Непрямі методи державного фінансового сприяння суб'єктам господарювання 63
83. Необхідність, мета та види експертної оцінки вартості майна підприємства 64
84. Методи оцінки вартості майна підприємства 64
85. Доарбітражне врегулювання господарських спорів 65
86. Арбітражне врегулювання господарських спорів 66
87. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство 67
88. Характеристика судових процедур, які застосовуються до боржника в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 68
89. Поняття банкрутства підприємств. Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство 68
90. Поняття та види банкрутства підприємств. Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство 69
91. Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство 69
92. Зміст і функції Закону "Про банкрутство". Характеристика правової бази, що регулює фінансові відносини, що виникають в процесі провадження у справі про банкрутство в Україні 71
93. Підготовче засідання Арбітражного суду, попереднє засідання, проведення зборів кредиторів 71
94. Порядок оголошення підприємства банкрутом 72
95. Учасники провадження у справі про банкрутство 72
96. Функції та повноваження розпорядника майна в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 73
97. Функції та повноваження керуючого санацією в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 75
98. Функції та повноваження ліквідатора та членів ліквідаційної комісії в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 76
99. Функції та повноваження арбітражного керуючого в процесі порушення провадження у справі про банкрутство 76
100. Порядок складання, затвердження та зміст плану санації боржника в ході провадження справи про банкрутство 77
101. Порядок складання, затвердження та зміст звіту керуючого санацією боржника 78
102. Порядок проведення санації згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 79
103. Поняття добровільної та примусової ліквідації. Ліквідаційна процедура згідно Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" 80
104. Порядок оцінки майна банкрута, визначення ліквідаційної маси. Продаж майна банкрута 80
105. Черговість задоволення претензій кредиторів в ліквідаційній процедурі 81
106. Ліквідаційний баланс. Можливі комбінації статей ліквідаційного балансу 82
107. Порядок складання, затвердження та зміст звіту ліквідатора 83
108. Поняття, порядок та умови укладення мирової угоди. Наслідки її виконання (невиконання) 84
109. Порядок списання і розстрочення податкової заборгованості платників податків при укладенні мирової угоди у справі про банкрутство 85
110. Особливості санації та банкрутства державних підприємств 86
111. Особливості санації та банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств 88
112. Особливості банкрутства сільськогосподарських підприємств 89
113. Санація та банкрутство селянського (фермерського) господарства 90
114. Особливості санації банкрутства страховиків 91
115. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів 92
116. Банкрутство суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи 93
117. Фінансова санація, банкрутство та ліквідація комерційного банку 94
118. Функції та повноваження державного органу з питань санації та банкрутства 94

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Питання до іспиту з предмету Управління фінансовою санацією підприємства шпора білети»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Теоретичні аспекти формування системи управління фінансовою санацією підприємства
 • Теоретичні аспекти формування системи управління фінансовою санацією підприємства
 • Теоретичні аспекти формування системи управління фінансовою санацією підприємства
 • Сутність задачі управління фінансовою санацією підприємств
 • Використання фінансового леверіджу. Зміст проекту санації
 • Інформаційне забезпечення управління фінансовою діяльністю підприємства
 • Управління фінансовою стійкістю підприємства
 • Розробка політики управління фінансовою стійкістю в умовах кризового стану
 • Економічна сутність ліквідності і фінансової стійкості підприємства та їх роль в аналізі фінансового стану
 • Розробка політики управління фінансовою стійкістю в умовах кризового стану підприємства
 • Розробка політики управління фінансовою стійкістю в умовах кризового стану підприємства
Cгенерировано за 0.142082 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів