Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Тести з фінансового аналізу » (ID:26124)

| Размер: 14 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 12.08.2008 | Код продавца: 2 |
СодержаниеАдитивна модель має наступний вигляд (Р - результативна ознака; А, Б і В - факторні ознаки): 13
Аналіз, який проводиться після здійснення господарських актів, називається: 13
В кореляційному аналізі у випадках, коли при зростанні значень одного показника значення іншого показника зростають до певного рівня, а потім починають знижуватися, використовують рівняння: 13
Для аналізу жорсткодетермінованих зв'язків можуть використовуватися наступні методи: 13
До економіко-логічних (традиційних) методів (способів) аналізу відносять: 13
До обов'язкових умов реалізації аналізу стохастичних зв'язків належать: 13
До традиційних способів обробки економічної інформації відносяться: 14
Загальна зміна результативної ознаки в звітному періоді порівняно із базовим в абсолютному виразі визначається як: 14
Зв'язок між явищами, при якому зростання факторної ознаки спричиняє зростання результативної ознаки, називається: 14
Зв'язок між явищами, при якому кожному значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення результативної ознаки, називається: 14
Змішана модель при вивчені впливу факторів (А, Б, В) на результативну ознаку (Р) має вигляд: 14
Із взаємозалежних явищ ознака, яка характеризує наслідок, називається: 15
Із взаємозалежних явищ ознака, яка характеризує причину, називається: 15
Кратна модель при вивчені впливу факторів (А, Б) на результативну 15
Математична формула, яка виражає реальні зв'язки між аналізованими 15
Модель типу Р = (А - Б) / В є: 15
Мультиплікативна модель при вивчені впливу факторів (А, Б, В) на результативну ознаку (Р) має вигляд: 15
Науковий метод пізнання, в процесі якого невідоме явище порівнюється з 15
Поділ маси вивчаємої сукупності об'єктів на якісно однорідні групи по відповідній ознаці - це: 16
Показники в аналізі залежно від механізму формування поділяються на: 16
Порівняльний аналіз, який застосовується для вивчення структури економічних явищ та процесів шляхом розрахунку питомої ваги складових у загальному цілому, називається: 16
При аналізі жорсткодетермінованих зв'язків методом ланцюгових підстановок: 16
Розрахунок впливу факторів на зміну величини результативної ознаки - це: 16
Співвідношення величини явища, яке вивчається, з величиною іншого явища - це: 16
Сукупність факторних та результативних ознак, пов'язаних одним причинно-наслідковим зв'язком, називається: 17
Темп приросту показника А у звітному періоді (з) порівняно із базовим періодом (б) визначається за формулою: 17
Як у фінансовому аналізі поділяються фактори за ступенем впливу на результати: 17
Які із наведених показників є якісними: 17
Які методи використовуються для вивчення стохастичних зв'язків: 17
Яку модель чистого прибутку підприємства можна побудувати на основі Звіту про фінансові результати: 17
Валовий прибуток підприємства визначається як: 17
Вивчення вихідних умов функціонування підприємства це одна із задач: 18
Відношення боргових зобов'язань до суми активів підприємства - це: 18
Відношення грошових коштів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань це: 18
Власний оборотний капітал визначається як: 18
Власні оборотні кошти - це: 18
До показників руху основних засобів відносяться: 18
До показників стану основних засобів відносяться: 18
Здатність активу трансформуватися у готівкові кошти - це: 19
Здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов'язання перед усіма контрагентами і державою - це: 19
Здатність підприємства вчасно й повному обсягу повернути борги по кредитних угодах - це: 19
Здатність суб'єкта господарювання функціонувати й розвиватися, зберігаючи рівновагу своїх активів та пасивів, у мінливому внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість - це: 19
Коефіцієнт автономії характеризує: 19
Коефіцієнт зносу основних засобів визначається як: 19
Коефіцієнт стійкості економічного зростання оцінюють при аналізі: 20
Коефіцієнт фінансової залежності розраховують при оцінці: 20
Маржинальний прибуток визначається як: 20
Міра забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями - це: 20
Можливість готівковими грошовими ресурсами своєчасно погашати свої зобов'язання - це: 20
Оборотність активів підприємства характеризує його: 20
Позитивно оцінюється ситуація при якій: 20
Позитивно оцінюється ситуація при якій: 21
Показник рентабельності власного капіталу характеризує: 21
Показник рентабельності основних засобів (фондорентабельності) визначається як: 21
Показники маневреності оборотних активів оцінюють при аналізі: 21
Предметом фінансового аналізу є: 21
При аналізі фінансової стійкості досліджують: 21
При оцінці платоспроможності досліджують: 21
Співвідношення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та середньорічної вартості основних засобів - це показник: 22
Співвідношення операційного прибутку та виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - це: 22
Співвідношення швидколіквідних активів (дебіторської заборгованості, грошових коштів та поточних фінансових інвестицій) до поточних зобов'язань це: 22
Тривалість операційного циклу визначається як: 22
Тривалість операційного циклу визначають при оцінці: 22
Тривалість фінансового циклу визначається як: 22
Тривалість фінансового циклу визначають при оцінці: 22
Чистий робочий капітал визначається як: 23
Який показник характеризує ефективність використання основних засобів підприємства: 23
Які активи відносяться до найбільш ліквідних: 23
Які показники характеризують ділову активність підприємства: 23
Які показники характеризують ділову активність підприємства: 23
Які показники характеризують ліквідність підприємства: 23
Які показники характеризують ліквідність підприємства: 23
Які показники характеризують майновий стан підприємства: 24
Які показники характеризують майновий стан підприємства: 24
Які показники характеризують платоспроможність підприємства: 24
Які показники характеризують рентабельність капіталу підприємства: 24
Які показники характеризують фінансову стійкість підприємства: 24
Які показники характеризують фінансову стійкість підприємства: 24
Які чинники враховують при обчислені валової рентабельності продаж: 24
В розрахунку середньозваженої ліквідності оборотних активів вагами виступає: 25
2. Питома вага окремого виду оборотних активів у їх загальному обсязі 25
З наведених формул оберіть ті, які визначають показники ліквідності оборотних коштів: 25
Ліквідність активу - це: 25
Ліквідність активу вимірюється: 25
Оберіть фактори, які суттєво впливають на формат формули середньозваженої ліквідності оборотних активів 25
Підвищення операційного циклу свідчить про: 26
Підвищення результату розрахунку середньозваженої ліквідності оборотних активів свідчить про: 26
Які із зазначених коефіцієнтів безумовно можна назвати показниками ліквідності окремих видів обігових коштів? 26
Які існують розбіжності між сутністю понять і коефіцієнтами ліквідності і платоспроможності? 26
Більшість коефіцієнтів ділової активності мають розмірність: 26
До формалізованих кількісних критеріїв оцінки ділової активності відносяться наступні: 26
До якісних критеріїв оцінки ділової активності відносяться наступні: 27
Про високу ділову активність свідчать: 27
Про підвищення ділової активності підприємства непрямо може свідчити збільшення: 27
Про підвищення ділової активності підприємства свідчить збільшення власного капіталу за рахунок: 27
Яка різниця між більшістю показників ліквідності і ділової активності: 27
Яке із зазначених нерівностей є елементом "золотого правила" економіки підприємства 27
Які з нижченаведених показників можуть виступати критеріями оцінки ділової активності? 28
Оберіть з наведеного списку показників тільки непрямі коефіцієнти платоспроможності 28
Оберіть з наведеного списку показників тільки прямі коефіцієнти платоспроможності 28
Оберіть найбільш точне визначення платоспроможності: 28
Оберіть ті алгоритми розрахунку, які відповідають непрямій оцінці платоспроможності 28
Оберіть ті алгоритми розрахунку, які відповідають прямій оцінці платоспроможності 29
Який з перерахованих нижче факторів міг вплинути на збільшення коефіцієнту абсолютної платоспроможності (за умов незмінності інших складових коефіцієнту): 29
Який з перерахованих нижче факторів міг вплинути на збільшення коефіцієнту поточного покриття (за умов незмінності інших складових коефіцієнту): 29
Який з перерахованих нижче факторів міг вплинути на збільшення коефіцієнту швидкої платоспроможності (за умов незмінності інших складових коефіцієнту): 29
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Тести з фінансового аналізу »
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Методика проведення фінансового аналізу
 • Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу
 • КОМПЛЕКСНИЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 • Методика аналізу фінансового стану підприємств
 • Оцінка і діагностика фінансового забезпечення підприємства
 • Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства
 • Аналіз фінансового стану підприємства
 • Аналітична оцінка фінансового стану та його прогноз на прикладі торгового підприємства
 • Аналітична оцінка фінансового стану та його прогноз на прикладі торгового підприємства
 • Аналітична оцінка фінансового стану та його прогноз на прикладі торгового підприємства
 • Аналіз фінансового стану підприємства
Cгенерировано за 0.137061 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів