Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Тести з фінансового аналізу » (ID:26124)

| Размер: 14 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 12.08.2008 | Код продавца: 2 |
СодержаниеАдитивна модель має наступний вигляд (Р - результативна ознака; А, Б і В - факторні ознаки): 13
Аналіз, який проводиться після здійснення господарських актів, називається: 13
В кореляційному аналізі у випадках, коли при зростанні значень одного показника значення іншого показника зростають до певного рівня, а потім починають знижуватися, використовують рівняння: 13
Для аналізу жорсткодетермінованих зв'язків можуть використовуватися наступні методи: 13
До економіко-логічних (традиційних) методів (способів) аналізу відносять: 13
До обов'язкових умов реалізації аналізу стохастичних зв'язків належать: 13
До традиційних способів обробки економічної інформації відносяться: 14
Загальна зміна результативної ознаки в звітному періоді порівняно із базовим в абсолютному виразі визначається як: 14
Зв'язок між явищами, при якому зростання факторної ознаки спричиняє зростання результативної ознаки, називається: 14
Зв'язок між явищами, при якому кожному значенню факторної ознаки відповідає цілком визначене невипадкове значення результативної ознаки, називається: 14
Змішана модель при вивчені впливу факторів (А, Б, В) на результативну ознаку (Р) має вигляд: 14
Із взаємозалежних явищ ознака, яка характеризує наслідок, називається: 15
Із взаємозалежних явищ ознака, яка характеризує причину, називається: 15
Кратна модель при вивчені впливу факторів (А, Б) на результативну 15
Математична формула, яка виражає реальні зв'язки між аналізованими 15
Модель типу Р = (А - Б) / В є: 15
Мультиплікативна модель при вивчені впливу факторів (А, Б, В) на результативну ознаку (Р) має вигляд: 15
Науковий метод пізнання, в процесі якого невідоме явище порівнюється з 15
Поділ маси вивчаємої сукупності об'єктів на якісно однорідні групи по відповідній ознаці - це: 16
Показники в аналізі залежно від механізму формування поділяються на: 16
Порівняльний аналіз, який застосовується для вивчення структури економічних явищ та процесів шляхом розрахунку питомої ваги складових у загальному цілому, називається: 16
При аналізі жорсткодетермінованих зв'язків методом ланцюгових підстановок: 16
Розрахунок впливу факторів на зміну величини результативної ознаки - це: 16
Співвідношення величини явища, яке вивчається, з величиною іншого явища - це: 16
Сукупність факторних та результативних ознак, пов'язаних одним причинно-наслідковим зв'язком, називається: 17
Темп приросту показника А у звітному періоді (з) порівняно із базовим періодом (б) визначається за формулою: 17
Як у фінансовому аналізі поділяються фактори за ступенем впливу на результати: 17
Які із наведених показників є якісними: 17
Які методи використовуються для вивчення стохастичних зв'язків: 17
Яку модель чистого прибутку підприємства можна побудувати на основі Звіту про фінансові результати: 17
Валовий прибуток підприємства визначається як: 17
Вивчення вихідних умов функціонування підприємства це одна із задач: 18
Відношення боргових зобов'язань до суми активів підприємства - це: 18
Відношення грошових коштів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань це: 18
Власний оборотний капітал визначається як: 18
Власні оборотні кошти - це: 18
До показників руху основних засобів відносяться: 18
До показників стану основних засобів відносяться: 18
Здатність активу трансформуватися у готівкові кошти - це: 19
Здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов'язання перед усіма контрагентами і державою - це: 19
Здатність підприємства вчасно й повному обсягу повернути борги по кредитних угодах - це: 19
Здатність суб'єкта господарювання функціонувати й розвиватися, зберігаючи рівновагу своїх активів та пасивів, у мінливому внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість - це: 19
Коефіцієнт автономії характеризує: 19
Коефіцієнт зносу основних засобів визначається як: 19
Коефіцієнт стійкості економічного зростання оцінюють при аналізі: 20
Коефіцієнт фінансової залежності розраховують при оцінці: 20
Маржинальний прибуток визначається як: 20
Міра забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов'язаннями - це: 20
Можливість готівковими грошовими ресурсами своєчасно погашати свої зобов'язання - це: 20
Оборотність активів підприємства характеризує його: 20
Позитивно оцінюється ситуація при якій: 20
Позитивно оцінюється ситуація при якій: 21
Показник рентабельності власного капіталу характеризує: 21
Показник рентабельності основних засобів (фондорентабельності) визначається як: 21
Показники маневреності оборотних активів оцінюють при аналізі: 21
Предметом фінансового аналізу є: 21
При аналізі фінансової стійкості досліджують: 21
При оцінці платоспроможності досліджують: 21
Співвідношення виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та середньорічної вартості основних засобів - це показник: 22
Співвідношення операційного прибутку та виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - це: 22
Співвідношення швидколіквідних активів (дебіторської заборгованості, грошових коштів та поточних фінансових інвестицій) до поточних зобов'язань це: 22
Тривалість операційного циклу визначається як: 22
Тривалість операційного циклу визначають при оцінці: 22
Тривалість фінансового циклу визначається як: 22
Тривалість фінансового циклу визначають при оцінці: 22
Чистий робочий капітал визначається як: 23
Який показник характеризує ефективність використання основних засобів підприємства: 23
Які активи відносяться до найбільш ліквідних: 23
Які показники характеризують ділову активність підприємства: 23
Які показники характеризують ділову активність підприємства: 23
Які показники характеризують ліквідність підприємства: 23
Які показники характеризують ліквідність підприємства: 23
Які показники характеризують майновий стан підприємства: 24
Які показники характеризують майновий стан підприємства: 24
Які показники характеризують платоспроможність підприємства: 24
Які показники характеризують рентабельність капіталу підприємства: 24
Які показники характеризують фінансову стійкість підприємства: 24
Які показники характеризують фінансову стійкість підприємства: 24
Які чинники враховують при обчислені валової рентабельності продаж: 24
В розрахунку середньозваженої ліквідності оборотних активів вагами виступає: 25
2. Питома вага окремого виду оборотних активів у їх загальному обсязі 25
З наведених формул оберіть ті, які визначають показники ліквідності оборотних коштів: 25
Ліквідність активу - це: 25
Ліквідність активу вимірюється: 25
Оберіть фактори, які суттєво впливають на формат формули середньозваженої ліквідності оборотних активів 25
Підвищення операційного циклу свідчить про: 26
Підвищення результату розрахунку середньозваженої ліквідності оборотних активів свідчить про: 26
Які із зазначених коефіцієнтів безумовно можна назвати показниками ліквідності окремих видів обігових коштів? 26
Які існують розбіжності між сутністю понять і коефіцієнтами ліквідності і платоспроможності? 26
Більшість коефіцієнтів ділової активності мають розмірність: 26
До формалізованих кількісних критеріїв оцінки ділової активності відносяться наступні: 26
До якісних критеріїв оцінки ділової активності відносяться наступні: 27
Про високу ділову активність свідчать: 27
Про підвищення ділової активності підприємства непрямо може свідчити збільшення: 27
Про підвищення ділової активності підприємства свідчить збільшення власного капіталу за рахунок: 27
Яка різниця між більшістю показників ліквідності і ділової активності: 27
Яке із зазначених нерівностей є елементом "золотого правила" економіки підприємства 27
Які з нижченаведених показників можуть виступати критеріями оцінки ділової активності? 28
Оберіть з наведеного списку показників тільки непрямі коефіцієнти платоспроможності 28
Оберіть з наведеного списку показників тільки прямі коефіцієнти платоспроможності 28
Оберіть найбільш точне визначення платоспроможності: 28
Оберіть ті алгоритми розрахунку, які відповідають непрямій оцінці платоспроможності 28
Оберіть ті алгоритми розрахунку, які відповідають прямій оцінці платоспроможності 29
Який з перерахованих нижче факторів міг вплинути на збільшення коефіцієнту абсолютної платоспроможності (за умов незмінності інших складових коефіцієнту): 29
Який з перерахованих нижче факторів міг вплинути на збільшення коефіцієнту поточного покриття (за умов незмінності інших складових коефіцієнту): 29
Який з перерахованих нижче факторів міг вплинути на збільшення коефіцієнту швидкої платоспроможності (за умов незмінності інших складових коефіцієнту): 29
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Заказ Заказать Купить «Тести з фінансового аналізу »
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Методика проведення фінансового аналізу
 • Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу
 • КОМПЛЕКСНИЙ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 • Методика аналізу фінансового стану підприємств
 • Оцінка і діагностика фінансового забезпечення підприємства
 • Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства
 • Аналіз фінансового стану підприємства
 • Аналітична оцінка фінансового стану та його прогноз на прикладі торгового підприємства
 • Аналітична оцінка фінансового стану та його прогноз на прикладі торгового підприємства
 • Аналітична оцінка фінансового стану та його прогноз на прикладі торгового підприємства
 • Аналіз фінансового стану підприємства
Cгенерировано за 0.142121 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...