Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Організація діяльності підприємств з іноземними інвестиціями (робота бакалавра)» (ID:25964)

| Размер: 90 кб. | Объем: 86 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 14.05.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
1. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ 6
1.1 Сутність та організаційно-правові засади створення спільних підприємств 6
1.2 Роль іноземних інвестицій у діяльності підприємств 18
1.3 Ефективність функціонування підприємств з іноземним капіталом 27
1.4 Стимулювання та захист іноземних інвестицій в Україну 37
2 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТОВ « » В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 47
2.1 Організаційно-управлінська структура та аналіз господарської діяльності ТОВ « » 47
2.2 Аналіз та оцінка організації інвестиційної політики на підприємстві 62
2.3 Шляхи підвищення прибутковості ТОВ « » на основі покращення інвестиційного клімату 68
2.4 Обґрунтування заходів розвитку підприємств з іноземними інвестиціями 70
ВИСНОВКИ 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83

ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 47. — С. 646.
2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 21 липня 1991 р. зі змінами// ВВР України. — 1991. — № 29.
3. Закон України "Про застосування спеціальних заходів відносно імпорту в Україну" від 22 грудня 1998 р. зі змінами // Уряд, кур'єр. — 1999. — № 35.
4. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. // Урядовий кур'єр. —1999. — № 254. — С. 3.
5. Аркадьєва В. Пріоритетні напрямки стратегії промислових підприємств // Бізнес-інформ. - 2000. - №13-14.
6. Аркадьєва В. Стратегія конкуренції й прогнозування дій підприємства // Бизнес-информ. - 2000. - №8. - С. 34-36, 76-77.
7. Безруков А. И. Иностранные капиталовложения: мировая практика и национальные проблемы. М., 2007.
8. Березин И. Маркетинг и исследование рынков. — М.: Рус. и деловая лит., 2007.
9. Бланк И. А. Інвестиційний менеджмент. - К.: МП “ТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед “, 2005. - 448 с.
10. Богуславский М. М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 2006.
11. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика: Навч. посіб. (Вища освіта XXI століття). — К.: Знання, 2005. — 470 с.
12. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент (управление инвестициями). - М., 2005.-250с.
13. Викентьев И.Л. Приёмы рекламы и Public Relations, ч.1: СПб: ООО "Триз-ШАНС": Изд.дом "Бизнес-Пресса", 2007. – 256 с.
14. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2006.
15. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посіб. для самостийного вивчення дисципліни. — К.: Вид-во КНЕУ, 2006.
16. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник.-К.: КНЕУ, 2006.
17. Гаврилюк О. В. Іноземні інвестиції. К., 2005.
18. Гаврилюк О.В. Пряме іноземне інвестування у світогосподарських процесах: Автореф. дис. канд. екон. наук. — К., 2005. — С. 16.
19. Гаркаеенко С. С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2005.
20. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2005.
21. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. — К.:Вища шк., 2005.
22. Герасимчук М., Галиця I., Задорожна О. та інш. Джерела інвестицій та їх економічне регулювання. К., 2006.
23. Гермогенова Л. Ю. Эффективная реклама в России. — М.: Рус. Партнер Лтд, 2007.
24. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. К., 2006.
25. Дейан А. Реклама: Пер. с фр. / Под ред. В. С. Загашвили. — М.: Прогресс, 2006.
26. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга. — М.; СПб.; К.: Издат. дом. "Вильямс", 2006.
27. Дихтлъ Е.. Хермген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А. М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. — М.: Высш.шк., 2005.
28. Задоя А., Завгородня О. Грошово-кредитні важелі активізації інвестиційної діяльності // Банківська справа. - 2007. - № 5. - С. 11 - 13.
29. Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. Ч. 1:2000
30. Колісник М. В. Фінансовий менеджмент. — Л.: Консорціум амер. укр., 2009. — 200 с.
31. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2008.
32. Лиходій В. Г. Маркетинг: Навч.-практ. посіб. — К.: Вид-во НАУ, 2006.
33. Малий І. Й. Іноземні інвестиції: Зарубіжний досвід стимулювання. Шляхи залучення в економіку України. К., 20060.
34. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. — 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. — Харків: Студцентр, 2002.
35. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства М., 2007.
36. Меламед М. Заощадження та інвестиції української економіки в інституційних координатах // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 11. - С. 6 - 15.
37. Мойсеєнко І. П. Інвестування: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006.—490с.
38. Нікхбахтп Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. з англ. В. Ф. QB. сієнка, В. Я. Мусієнка. — К.: Основи, 2006. — 383 с.
39. Омельченко А. В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. К., 2006.
40. Основні індикатори інвестиційної діяльності в Україні // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. — 2006. — № 1. — С. 73—84.
41. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: "Видавництво Лібра" ТОВ, 2006.-392с.
42. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. - К.: "Издательство Либра" ООО,2006. - 344 с.
43. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2006.
44. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації та економічне зростання: Навч. посібник. К., 2006.
45. Ромат Е. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие. — Харьков,2005.
46. Ромат Е. Реклама: Учебник для студентов по специальности "Маркетинг": 3-е изд., перераб. и доп. — Харьков: НВФ "Студцентр", 2006.
47. Росситер Д.Р. и др. Реклама и продвижение товаров. - СПб.; М.; Харьков; Минск: Питер, 2006.- 651 с.
48. Рут Ф. P., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. К., 2006.
49. Шарков Ф.И., Родионов АЛ. Реклама и связи с общественностью: коммуникативная и интегративная сущность кампаний. – М.: Академический Проект: Трикса, 2005. – 304 с. – ( «Gaudeamus»).
50. Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. К., 2005.
51. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. - К.: Генеза, 2007. - 318 с.
52. Шим Д. К., Сигел Д. Г. Финансовый менеджмент. — М.: Инфра-М, 2007. — 305 с.
53. Яновский А.Н. Влияние на потребителя с помощью рекламы // Маркетинг, 2007, №6.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Правові засади функціонування підприємств з іноземними інвестиціями
 • Мета і шляхи створення підприємств з іноземними інвестиціями
 • Підприємства з іноземними інвестиціями. Види діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
 • Підприємства з іноземними інвестиціями. Види діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
 • “Фінансова діяльність підприємств з іноземними інвестиціями“
 • “Фінансова діяльність підприємств з іноземними інвестиціями“
 • Фінансова діяльність підприємства з іноземними інвестиціями
 • Тенденції розвитку фінансової діяльності підприємств
 • Тенденції розвитку фінансової діяльності підприємств
 • Фінансова діяльність підприємства з іноземними інвестиціями
 • Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
Cгенерировано за 0.111627 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів