Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Організація діяльності підприємств з іноземними інвестиціями (робота бакалавра)» (ID:25964)

| Размер: 90 кб. | Объем: 86 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 14.05.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
1. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМ КАПІТАЛОМ В УКРАЇНІ 6
1.1 Сутність та організаційно-правові засади створення спільних підприємств 6
1.2 Роль іноземних інвестицій у діяльності підприємств 18
1.3 Ефективність функціонування підприємств з іноземним капіталом 27
1.4 Стимулювання та захист іноземних інвестицій в Україну 37
2 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТОВ « » В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 47
2.1 Організаційно-управлінська структура та аналіз господарської діяльності ТОВ « » 47
2.2 Аналіз та оцінка організації інвестиційної політики на підприємстві 62
2.3 Шляхи підвищення прибутковості ТОВ « » на основі покращення інвестиційного клімату 68
2.4 Обґрунтування заходів розвитку підприємств з іноземними інвестиціями 70
ВИСНОВКИ 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 83

ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 2001 р. // Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 47. — С. 646.
2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 21 липня 1991 р. зі змінами// ВВР України. — 1991. — № 29.
3. Закон України "Про застосування спеціальних заходів відносно імпорту в Україну" від 22 грудня 1998 р. зі змінами // Уряд, кур'єр. — 1999. — № 35.
4. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. // Урядовий кур'єр. —1999. — № 254. — С. 3.
5. Аркадьєва В. Пріоритетні напрямки стратегії промислових підприємств // Бізнес-інформ. - 2000. - №13-14.
6. Аркадьєва В. Стратегія конкуренції й прогнозування дій підприємства // Бизнес-информ. - 2000. - №8. - С. 34-36, 76-77.
7. Безруков А. И. Иностранные капиталовложения: мировая практика и национальные проблемы. М., 2007.
8. Березин И. Маркетинг и исследование рынков. — М.: Рус. и деловая лит., 2007.
9. Бланк И. А. Інвестиційний менеджмент. - К.: МП “ТЕМ” ЛТД, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед “, 2005. - 448 с.
10. Богуславский М. М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М., 2006.
11. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика: Навч. посіб. (Вища освіта XXI століття). — К.: Знання, 2005. — 470 с.
12. Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент (управление инвестициями). - М., 2005.-250с.
13. Викентьев И.Л. Приёмы рекламы и Public Relations, ч.1: СПб: ООО "Триз-ШАНС": Изд.дом "Бизнес-Пресса", 2007. – 256 с.
14. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод, посіб. для самостійного вивчення дисципліни. — К.: КНЕУ, 2006.
15. Войчак А. В. Маркетинг: Навч.-метод. посіб. для самостийного вивчення дисципліни. — К.: Вид-во КНЕУ, 2006.
16. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник.-К.: КНЕУ, 2006.
17. Гаврилюк О. В. Іноземні інвестиції. К., 2005.
18. Гаврилюк О.В. Пряме іноземне інвестування у світогосподарських процесах: Автореф. дис. канд. екон. наук. — К., 2005. — С. 16.
19. Гаркаеенко С. С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2005.
20. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Вища шк., 2005.
21. Герасимчук В. Г. Маркетинг: теорія і практика: Навч. посіб. — К.:Вища шк., 2005.
22. Герасимчук М., Галиця I., Задорожна О. та інш. Джерела інвестицій та їх економічне регулювання. К., 2006.
23. Гермогенова Л. Ю. Эффективная реклама в России. — М.: Рус. Партнер Лтд, 2007.
24. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. К., 2006.
25. Дейан А. Реклама: Пер. с фр. / Под ред. В. С. Загашвили. — М.: Прогресс, 2006.
26. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга. — М.; СПб.; К.: Издат. дом. "Вильямс", 2006.
27. Дихтлъ Е.. Хермген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. А. М. Макарова; Под ред. И. С. Минко. — М.: Высш.шк., 2005.
28. Задоя А., Завгородня О. Грошово-кредитні важелі активізації інвестиційної діяльності // Банківська справа. - 2007. - № 5. - С. 11 - 13.
29. Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов: В 2 ч. Ч. 1:2000
30. Колісник М. В. Фінансовий менеджмент. — Л.: Консорціум амер. укр., 2009. — 200 с.
31. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2008.
32. Лиходій В. Г. Маркетинг: Навч.-практ. посіб. — К.: Вид-во НАУ, 2006.
33. Малий І. Й. Іноземні інвестиції: Зарубіжний досвід стимулювання. Шляхи залучення в економіку України. К., 20060.
34. Маркетинг: принципи і функції: Навч. посіб. для вищих навчальних закладів. — 3-є вид., перероб. і доп. / За ред. О. М. Азарян. — Харків: Студцентр, 2002.
35. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства М., 2007.
36. Меламед М. Заощадження та інвестиції української економіки в інституційних координатах // Вісник Національного банку України. - 2007. - № 11. - С. 6 - 15.
37. Мойсеєнко І. П. Інвестування: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006.—490с.
38. Нікхбахтп Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. з англ. В. Ф. QB. сієнка, В. Я. Мусієнка. — К.: Основи, 2006. — 383 с.
39. Омельченко А. В. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні. К., 2006.
40. Основні індикатори інвестиційної діяльності в Україні // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. — 2006. — № 1. — С. 73—84.
41. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: "Видавництво Лібра" ТОВ, 2006.-392с.
42. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. - К.: "Издательство Либра" ООО,2006. - 344 с.
43. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2006.
44. Рогач О. І. Транснаціональні корпорації та економічне зростання: Навч. посібник. К., 2006.
45. Ромат Е. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие. — Харьков,2005.
46. Ромат Е. Реклама: Учебник для студентов по специальности "Маркетинг": 3-е изд., перераб. и доп. — Харьков: НВФ "Студцентр", 2006.
47. Росситер Д.Р. и др. Реклама и продвижение товаров. - СПб.; М.; Харьков; Минск: Питер, 2006.- 651 с.
48. Рут Ф. P., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції. К., 2006.
49. Шарков Ф.И., Родионов АЛ. Реклама и связи с общественностью: коммуникативная и интегративная сущность кампаний. – М.: Академический Проект: Трикса, 2005. – 304 с. – ( «Gaudeamus»).
50. Шевчук В. Я., Рогожин П. С. Основи інвестиційної діяльності. К., 2005.
51. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. - К.: Генеза, 2007. - 318 с.
52. Шим Д. К., Сигел Д. Г. Финансовый менеджмент. — М.: Инфра-М, 2007. — 305 с.
53. Яновский А.Н. Влияние на потребителя с помощью рекламы // Маркетинг, 2007, №6.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Правові засади функціонування підприємств з іноземними інвестиціями
 • Мета і шляхи створення підприємств з іноземними інвестиціями
 • Підприємства з іноземними інвестиціями. Види діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
 • Підприємства з іноземними інвестиціями. Види діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
 • “Фінансова діяльність підприємств з іноземними інвестиціями“
 • “Фінансова діяльність підприємств з іноземними інвестиціями“
 • Фінансова діяльність підприємства з іноземними інвестиціями
 • Тенденції розвитку фінансової діяльності підприємств
 • Тенденції розвитку фінансової діяльності підприємств
 • Фінансова діяльність підприємства з іноземними інвестиціями
 • Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями
Cгенерировано за 0.048062 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...