Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Правове регулювання охоронної діяльності в Україні» (ID:25927)

| Размер: 107 кб. | Объем: 125 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 07.03.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВступ 4
1. Правове регулювання державної служби охорони 7
1.1. Основні фактори необхідності здійснення державної охоронної діяльності в Україні 7
1.2. Правові основи діяльності державної служби охорони 17
1.2.1. Загальна характеристика організаційної побудови державної служби охорони 17
1.2.2. Завдання та функції державної служби охорони 26
1.2.3. Принципи діяльності Державної служби охорони 44
2. Правове регулювання приватної охоронної діяльності в Україні 56
2.1. Розвиток і становлення приватної охоронної діяльності в Україні 56
2.2. Соціальна необхідність існування приватних охоронних організацій 62
2.3. Правовий статус приватних охоронних організацій 71
2.3.1. Поняття і класифікація субєктів здійснення недержавної правоохоронної діяльності 71
2.3.2. Завдання та функції недержавної правоохоронної діяльності 84
3. Удосконалення і подальший розвиток охоронної діяльності в Україні 88
3.1. Напрями удосконалення діяльності Державної служби охорони 88
3.2. Напрями удосконалення контролю за діяльністю приватних охоронних організацій 91
Висновки та рекомендації 110
Список використаної літератури: 115

ЛитератураСписок використаної літератури:
1. Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради – 1996- № 30 - ст. 141.
2. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий) / Под общ. ред. А.С. Васильева. – Х., 2000. – 957 с.
3. Закон України від 20 грудня 1990 року “Про міліцію”. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
4. Закон України від 7 лютого 1991 р. “Про підприємництво”. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – Ст. 168.
5. Закон України від 5 листопада 1991 р. “Про прокуратуру”. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.
6. Закон України від 18 лютого 1992 року “Про оперативно-розшукову діяльність”. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – Ст.8.
7. Закон України від 2 жовтня 1992 р. “Про інформацію”. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.
8. Закон України від 30 червня 1993 року “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358.
9. Закон України від 16 грудня 1993 року “Про державну службу”. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
10. Закон України від 23 грудня 1993 р. “Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів”. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. – Ст. 50.
11. Закон України від 5 жовтня 1995 р. “Про боротьбу з корупцією”. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 34. – Ст. 266.
12. Закон України від 10 січня 2002 року “Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України” // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16.
13. Закон України від 1 червня 2000 року “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36, ст. 299.
14. Закон України від 22 червня 2000 року “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40, ст. 338.
15. Постанова Верховної Ради України від 25 травня 1993 року “Державна програма боротьби із злочинністю” // Інформаційна система “Нормативні акти України” № Р33250С.
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року № 615 (615 93-п) “Про вдосконалення охорони державної та інших форм власності” // Закон і бізнес. – 1994. – № 22.
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1994 року № 316 “Про порядок видачі суб`єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності” // К.: Центр компьютерных технологий. Компьютерное законодательство Украины, 2002.
18. Указ Президента України “Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки” // Збірник Указів Президента України. – К.,1996.
19. Наказ МВС України від 25 березня 1993 року № 164 “Про затвердження інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів”.
20. Наказ МВС України від 28 лютого 1994 року № 112 “Про затвердження інструкцій Про порядок видачі суб`єктам підприємницької діяльності ліцензій на надання послуг з охорони державної, крім особливо важливих об`єктів, колективної та приватної власності, а також охороні громадян; Про умови та правила здійснення підприємницької діяльності з надання послуг по охороні приватної власності, а також охороні громадян та контроль за їх дотриманням”.
21. Наказ МВС України від 14 квітня 1998 року № 257 “Про затвердження інструкції про порядок контролю за діяльністю суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з охорони власності, охорони громадян, а також за діяльністю служб охорони підприємств та організацій усіх форм власності”.
22. Наказ МОГП УРСР № 253 від 3 червня 1966 р. “Про Типові штати підрозділів позавідомчої охорони при органах міліції”.
23. Наказ МВС СРСР № 310 від 2 грудня 1976 р. “Про створення об’єднаних дивізіонів (моторизованих взводів) міліції в міських, районних відділах внутрішніх справ”.
24. Наказ МВС УРСР № 297 від 30 вересня 1990 р. “Про створення Головного управління охорони при МВС України”.
25. Наказ МВС України № 328 від 9 червня 1992 р. “Про Положення про Головне управління охорони при МВС України”.
26. Наказ МВС України №498 від 22 липня 1992 р. “Про затвердження Настанови по технічній експлуатації засобів охоронно-пожежної сигналізації, що здійснюється підрозділами охорони при органах внутрішніх справ”.
27. Наказ МВС України № 42 від 28 січня 1993 р. “Про Положення про спеціальний підрозділ міліції охорони “Титан”.
28. Наказ МВС України № 495 від 15 червня 1999 р. “Про затвердження Настанови з організації роботи органу внутрішніх справ”.
29. Наказ ГУДСО при МВС України № 364 від 6 грудня 1999 р. “Про організацію прийому на роботу в підрозділи Державної служби охорони”.
30. Наказ МВС України № 96 від 14 лютого 2000 р. “Про основні напрямки реформування Державної служби охорони при МВС України та затвердження Концепції реформування Державної служби охорони при МВС України”.
31. Наказ МВС України № 429 від 4 липня 2000 р. “Про затвердження Інструкції зі здійснення підрозділами ДСО заходів майнової та особистої безпеки громадян із використанням технічних засобів охорони”.
32. Наказ МВС України № 185 від 19 лютого 2002 р. “Про Положення про Управління Міністерства внутрішніх справ України у Тернопільській області”.
33. Наказ МВС України № 1030 від 14 жовтня 2002 р. “Про затвердження Інструкції з охорони установ банків Державною службою охорони при Міністерстві внутрішніх справ України”.
34. Наказ МВС України № 1358 від 28 грудня 2002 р. “Про затвердження Настанови з організації служби нарядів міліції охорони Державної служби охорони при МВС України”.
35. Наказ Міністерства фінансів України № 244 від 20 жовтня 1999 р. “Про затвердження Інструкції про здійснення експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів” // Офіційний Вісник України. – 1999. – 51. – 6 червня 2000 р.
36. Авер’янов В.Б. Органи виконавчої влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 48 с.
37. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления. – К., 1979. – 150 с.
38. Адмiнiстративна дiяльнiсть. Частина особлива: Пiдручник для вищих закладів освіти МВС України / МВС України. Ун-т внутрішніх справ; О.М. Бандурка, ред. – Харків: Еспада, 2000. – 367 с.
39. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Общая: Учебное пособие 3-е изд. / Под ред. А.П. Коренева. – М., 2000. – 367 с.
40. Административная ответственность в СССР / Под ред. В.М. Манохина, Ю.С. Адушкина/. – М., 1988. – 168 с.
41. Административная ответственность: Учебник / Агапов А.Б. – М., 2000. – 251 с.
42. Административное право / Под. ред. Козлова Ю.М. − М.: Юрид. лит., 1968. – 575 с.
43. Административное право и административная деятельность органов внутренних дел. / Под ред. Л.Л. Попова. – М., 1990. – 637 с.
44. Административное право Украины (Общая часть): Учебное пособие. – Х.: Одиссея. 1999. – 223 с.
45. Административное право. Общая и особенная части: Учебник / Под ред. докт. юрид. наук, проф. А.П. Коренева. – М., 1986. – 560 с.
46. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: Підручник для слухачів та курсантів вузів МВС України / І. Голосніченко, Я. Кондратьєв (ред.):, Українська академія внутрішніх справ, Міжнародний освітній фонд ім. Ярослава Мудрого. – К.: КМУЦА, 1999. – 178 с.
47. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Навч. посіб. / Нац. акад. внутр. справ України; В.. Сущенко, В.В. Чернєй, О.П. Нагорний та ін. – К.: Преса України, 2002. – 199 с.
48. Адміністративна діяльність: Навч. посібник /В.В. Новіков, М.В. Ковалів, В.П. Столбовий та ін.; О.І. Остапенко (заг. ред.): Львівський ін-т внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України. – Л.: Афіша, 2002. – 252 с.
49. Адміністративне право України (Підручник для юрид. вузів і фак. / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.); За ред. Ю.П. Битяка. − Харків: Право, 2000. – 520 с.
50. Адміністративне право України: Навч.-метод. посібник. / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла; Одеська національна юридична академія. – 2-вид., перероб. і доп. – Одеса.: Юридична література. 2002. –312 с.
51. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом обществе. – М.: Юрид. лит., 1966. – 187 с.
52. Арбузкин А.М. К вопросу о классификации мер административного воздействия, применяемых органами внутренних дел (милицией) в сфере охраны общественного порядка // Совершенствование административно-правовой деятельности органов внутренних дел: Сб. науч. тр. – М., 1988. – С. 11-23.
53. Бандурка О.М. Діяльність органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях. – Харків, 1993. – 64 с.
54. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ. Теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Харків: Основи, 1996. – 438 с.
55. Бандурка О.М. Роль адміністративного законодавства в зміцненні правопорядку // Проблеми охорони громадського порядку і вдосконалення законодавства: Матеріали науково-практичної конференції. – Харків: ХІВС, 1994. – С.13-18.
56. Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України. Підручник. Вид. Університету внутр. справ. – X., 1999. – 480 с.
57. Баклан О.В. Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці. – К., Поліпром, 2003. – 168 с.
58. Бахрах Д.Н. Административная ответственность граждан в СССР. –Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1989. – 202 с.
59. Бахрах Д.Н. Административное право. – М., 1999. – 204 с.
60. Бельсон Я.М. Полиция “свободного” общества. – М.: Юридическая литература, 1984. – 173 с.
61. Бедняков Д.И. Не процессуальная информация и расследование преступлений. – М. Юрид. л-ра, 1991. – С. 148-149.
62. Білоконь М. Дружинники виходять на вулицю. // Іменем Закону. Громадсько-правовий тижневик. – № 2 (5031). – 15 січня 1999 року. – С. 5.
63. Буденко Н.И., Бондарев С.Н. Лицензирование и контроль органов внутренних дел за частной детективной и охранной деятельностью. Лекция. – М., 1994. – 32 с.
64. Бондарев С.Н., Гурьев Н.Д., Колянский А.З. “Охрана”: краткие рекомендации по основам правовой и огневой подготовки частных охранников. – М., 1999. – 130 с.
65. Василевич В.В. Актуальні проблеми профілактики злочинів: Навчально-методичні матеріали. – К.: НАВСУ, 1999. – 65 с.
66. Василевич В.В. Профілактика правопорушень: Навчально-методичні матеріали для ФЗН. – К., НАВСУ, 2001. – 48 с.
67. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. – М.: “Логос”, 1998. – 168 с.
68. Ваулина О. Охрана: государственная с оружием, частная – с интеллектом: [Гос. служба охраны и частные охранные структуры] // Республика. – 1993. – №17 (23-29 сент.). – С. 6.
69. Вауліна О. Гебісти, екстрасенси та інші сищики: [Приватні детективні фірми в Україні] // Республіка – 1993. – № 5 (20-26 березня). – С.11.
70. Галузевий стандарт України. Укріпленність об’єктів, що охороняються за допомогою пультів централізованого спостереження Державної служби охорони. ГСТУ 78.11.001-98. – Київ, 1998.
71. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посібник. – 2-е вид. – К.: МАУП. 1998. – 112 с.
72. Голосніченко І.П. Адміністратвне право України (основні категорії і поняття) / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К., 1998. – 52 с.
73. Голосніченко І.П. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ: Загальна частина. – К., 1995. – 179 с.
74. Голосніченко І.П. Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування. – К.: КУАДУ при Президентові України, 1999 – 178 с.
75. Голосніченко І.П. Про необхідність реформування окремих інститутів адміністративного права в умовах розвитку демократії // Концепція розвитку законодавства України // Матеріали науково-практичної конференції. – К., 1996. – С.111-114.
76. Гончарук С.Т. Адміністративне право України: Загальна та Особлива частини: Навч. посібник (на допомогу слухачам, що здають державні та поточні іспити з адміністративного права) / НАВСУ. – К., 2000. – 239 с.
77. Гончарук С.Т. Суб’єкти адміністративного права. – К., 1998. – 235 с.
78. Гравин И. Частные охранные предприятия // Хоз-во и право. – 1996. – № 4. – С. 103-106.
79. Гущев В.Е. Частный детектив: Правовые положения и методы работы // Деловая жизнь. – 1995. – № 17. – С. 28.
80. Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. (Социол. и юрид. аспекты). – Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. – 142 с.
81. Забезпечення законності в діяльності органів внутрішніх справ України: Збірник наукових праць. – К.: Українська академія внутрішніх справ, 1993. – 212 с.
82. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник /А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.П. Лисенков та ін., В.В. Копєйчиков (ред.); Український держ. педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К.: Юрінком, 1997. – 317 с.
83. Зеленько В.Л. Вопросы теории и практики применения милицией мер административного пресечения правонарушений: Автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. юрид. наук. – Харьков, 1976. – 17 с.
84. Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел Украины: Учеб. пособие. – Одесса, 2000. – 128 с.
85. Калинин Г. Негосударственная служба безопасности в Украине: текущий момент и перспективы // Служба безопасности. – 1996. – № 10. – С. 18-19
86. Кисин В.Р. Административная деятельность органов внутренних дел. Часть общая: Учебник. – МЮИ МВД России: Изд-во “Щит”, 1998. – 335 с.
87. Коваль Л.В. Адміністративне право України: Курс лекцій. – К.: Основи, 1994. – 154 с.
88. Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. – К.: Вентурі, 1998. – 207 с.
89. Комзюк А.Т. Адміністративно-юрисдикційні повноваження міліції. // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник / Гол. ред. В.Л. Регульський. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2000. – С. 242-246.
90. Комзюк А.Т. Законність застосування міліцією доставлення і адміністративного затримання правопорушників // Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод і обов’язків: Науковий збірник. – Х.: Українська академія управління при Президентові України (Харківський філіал), 2000. – С. 151-156.
91. Котюргин С.И. Функции органов внутренних дел. – Омск: Омс. высш. школа милиции, 1975. – 97 с.
92. Кравченко Ю.Ф. Актуальні проблеми розвитку міліції на порозі ХХІ століття // Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 8. – С. 3-13.
93. Колпаков В.К. Взаимодействие милиции и общественности в сфере правопорядка: Учебное пособие. – К.: Украинская академия внутренних дел, 1993. – 80 с.
94. Кондратьєв Я.Ю. Роль керівника органу внутрішніх справ в удосконаленні правоохоронної діяльності: Лекція. – К.: НАВСУ, 2000.
95. Кононенко Л.М. Організація діяльності органів внутрішніх справ щодо попередження та припинення групових порушень громадського порядку і масових безпорядків: Лекція. – К.: НАВСУ, 1997. – 19 с.
96. Корнієнко М.В. Сили і засоби органів внутрішніх справ, які залучаються на охорону громадського порядку (на прикладах м. Києва): Лекція. – К.: НАВСУ, 2001. – 40 с.
97. Курило В.Л. Правовий статус працівників охоронних підприємств щодо носіння, зберігання та застосування спеціальних засобів та зброї. // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – № 20. – С. 106-112.
98. Курило В.Л. Суб`єкти з надання послуг з охорони майна та фізичних осіб. // Економіка та право. – 2002. – № 3(4). – С. 142-147.
99. Лаптій В.А. Система управління ОВС в особливих умовах (теоретичні та практичні питання). – К.: УАВС, 1997. – 75 с.
100. Лешков В.Н. О мерах против воровства, грабежа и других нарушений имущественной и личной безопасности. – М., 1861. – 164 с.
101. Лукашевич В. Г., Солов`євич І. В. Розбудова правоохоронних органів на засадах Конституції України // Регіональна науково-практична конференція “Концепція формування законодавства України” (12-13 березня 1997 року): матеріали доповідей. – Запоріжжя, 1997. – С.154-155.
102. Михайлов О.Є. Попередження злочинів органами внутрішніх справ: Навчальний посібник. – Ужгород: “Закарпаття”, 1997. – 37 с.
103. Міжнародні стандарти та механізми захисту прав людини: Навч. -метод. комплекс (магістратура) / Укл. А.С. Мацко; МВС України. НАВСУ. – К., 2000. – 14 с.
104. Науково-практичний коментар до Закону України “Про міліцію”. – Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1996. – 144 с.
105. Общая теория права и государства: Учебник для студ. вузов по напр. и спец «Юриспруденция» / В.С. Афанасьев, А.П. Герасимов, В.И. Гойман и др; В. Лазарев (ред.) – 2 изд, перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1996. – 472 с.
106. Олефір В.І. Деякі проблеми забезпечення органами внутрішніх справ прав громадян на заняття підприємницької діяльності // Науковий вісник УАВС – К.: УАВС, 1995. – С.12-15.
107. Онищенко Г. Приватні охоронці – конкуренти чи партнери МВС?: [Бесіда з президентом Укр. федерації працівників недерж. служб безпеки] // Юрид. вісн. України. – 1997. – № 11. – 13-19 березня. – С. 6.
108. Охрана социалистической собственности. Деятельность участкового инспектора милиции по обеспечению охраны социалистического имущества. – М.: ВШ CCCР, 1973. – 237 с.
109. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Конспекти лекцій. / Ю.П. Битяк, В.В. Зуй, А.Т. Комзюк; Укр. юрид. акад. – Х., 1994. – 244 с.
110. Перспективи приватного охоронного бізнесу в Україні // Юридичний вісник України, 19-25 листопада 1998 року. – С. 13.
111. Плішкін В.М., Лисюченко В.П. Управління органами внутрішніх справ (у визначеннях, поняттях і схемах). Навч. посібник (Альбом схем). – Київ: УАВС, 1994. – 120 с.
112. Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник. – К.: НАВСУ, 1999. – 702 с.
113. Сколько стоит охрана в Украине: [Охран. фирмы] // Частн. сыск. Охрана. Безопасность. – 1996. – № 5. – С. 6.
114. Стригин Е.М. Частный детектив (комментарий к закону о частной детективной и охранной деятельности). – Красноярск: Гоница, 1992. – 118 с.
115. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / За ред. канд. юрид. наук Ю.Ф. Кравченка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 978 с.
116. Тихомиров Ю.А. Управление делами общества: Субъекты и объекты управления в социалистическом обществе. – М., 1984. – 223 с.
117. Украинский Детективам нужен закон: [интервью пред. Правл. Укр. Федерации работников негос. служб безопасности] // Уголовное дело. – 1995. – № 32. – С. 1.
118. Управління органами внутрішніх справ. Збірник інструктивно-методичних матеріалів /В.П. Лисюченко, О.Г. Циганов. – К.: НАВСУ, 2001. – 47 с.
119. Управління органами внутрішніх справ: Довідник / Упор. В.П. Лисюченко, В.С. Цимбалюк, М.В. Гуцалюк. – К., 1996. – 25 с.
120. Управління органами внутрішніх справ: російсько-український словник термінів та визначень: Учбовий посібник для слухачів / Укл. В.П. Лисюченко; Під ред. В.М. Плішкін. – К.: НАВСУ, 1997. – 68 с.
121. Участь приватних охоронних і розшукних структур в охороні суспільного порядку // Світ безпеки. –1998. – № 12.
122. Ульянов О.І. Загальнотеоретичні поняття громадського порядку // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. – № 1. – С.49-52.
123. Фіночко Ф.Д. Еволюція поглядів щодо класифікації адміністративного примусу. // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку: Короткі тези доповідей та наукових повідомлень республіканської науково-практичної конференції. 9-11 листопада 1995р. – Х., 1995. – С. 138-139.
124. Яблонский Б. Появятся ли в Украине Шерлоки Холмсы?: [Пробл. частных детектив. агенств] // Закон и бизнес. – 1997. – 8 янв. – С.7.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Правове регулювання комерційної діяльності в Україні
  • Правове регулювання некомерційної господарської діяльності
  • Правове регулювання рекламної діяльності
  • Правове регулювання інвестиційної діяльності
  • Державне регулювання економіки в Німеччині
  • Земельне право
  • Особливості правового регулювання аграрної реформи в окремих сферах аграрного сектору
  • Особливості правового регулювання аграрної реформи в окремих сферах аграрного сектору
  • Нормативно-правове регулювання туристичної діяльності в Україні
  • "Правове регулювання банкіської діяльності"
Cгенерировано за 0.071838 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів