Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств» (ID:25882)

| Размер: 110 кб. | Объем: 76 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 14.02.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Основи прямого оподаткування суб’єктів підприємництва 7
1.1. Економічна сутність прямих податків та їх роль у системі оподаткування України 7
1.2. Методичні аспекти обрахунку прямих податків згідно чинного законодавства 22
1.3. Переваги та недоліки прямого оподаткування. Фактори впливу прямих податків на фінансові показники підприємств 38
РОЗДІЛ 2. Аналіз механізму впливу прямих податків на результати фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємництва 48
2.1. Дослідження поточної практики справляння прямих податків підприємством 48
2.2. Визначення потреби у фінансових ресурсах на сплату прямих податків у системі бюджетування фінансово-господарської діяльності 60
2.3. Аналіз впливу прямих податків на поточний фінансовий стан та інвестиційну діяльність підприємства 63
Література 70
Додатки 74

ЛитератураЛітература

1. Конституція України Прийнята Верховною Радою 28.06.1996 р.
2. Закон України "Про систему оподаткування" із змінами та допов. від 18 лют. 1997 р. № 77/97-ВР // Голос України. — 1997. — 25 берез. (№ 52).
3. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” Постанова ВРУ від 22.05.1997 р. №283.
4. Азаров М. Я., Кольга В. Д., Онищенко В. А. Все про податки: Довідник. - К.: Експерт-Про, 2000. — 490 с.
5. Басалаева Е.В. Методика управления налогами на предприятии // Финансы.- 2003.- № 4.- C.30-34.
6. Бех Г. В., Дмитрик О. О. Податкове право. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 400 с.
7. Білик М. Д., Золотько І. А. Податкова система України. - К.: КНЕУ, 2000. — 190 с.
8. Боброва А.В. Концептуальная модель теории налогов // Финансы и кредит.- 2005.- № 23.- C.35-48.
9. Брегін М. Г., Горішний Т. І., Гнус П. М. Основи податкового законодавства. — Л.: Світ, 2000. — 88 с.
10. Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку): Зб. наук. праць за матеріалами наук.-практ. конф., 20-22 грудня 2001 р. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. — 700 с.
11. Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми: Матеріали наук.- практ. конф., 18-19 грудня 2003р. — Ірпінь: Національна академія ДПСУ, 2004. — 470 с.
12. Василик О. Д. Податкова система України. — К. : ВАТ "Поліграфкнига", 2004. — 447с.
13. Воронкова О.М. Податкове регулювання економічних процесів // Фінанси України.- 2003.- № 6.- C.40-47.
14. Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права. — К.: Знання, 2003. — 303 с.
15. Головач І. Поняття " податок": історія виникнення та розвитку // Економіка. Фінанси. Право.- 2002.- № 9.- C.18-23.
16. Губський Б., Альошин В., Белоусова І., Макеєнко В., Рибак В. Концепція реформування податкової системи України. — К., 2000. — 50 с.
17. Гуреев В.И. Понятие и отличительные признаки налога, сбора, пошлины // Государство и право.- 2005.- № 4.- C.49-55.
18. Давидова С. М., Бак Н. А. Податки й оподаткування. - Чернівці: ЧНУ, 2001. — 32 с.
19. Данілов О. Д., Жеребних А. М. Оподаткування прибутку та відрахування до цільових фондів. - Ірпінь, 2002. — 460 с.
20. Данілов О. Д., Лапшин Ю. В., Онищенко В. А. Оподаткування місцевими, ресурсними, рентними податками та зборами. Неподаткові платежі. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2002. — 292 с.
21. Єфименко Т.І. Концептуальні підходи до реформування податкової системи України // Формування ринкових відносин в Україні.- 2004.- № 9.- C.19-28.
22. Жарко Р.П. Обгрунтування функцій податків на сучасному етапі розвитку продуктивних сил // Фінанси України.- 2004.- № 6.- C.96-100.
23. Іванов Ю. Б., Дороніна М. С., Клебанова Т. С., Тищенко О. М., Бандурка О. О. Корпоративний податковий менеджмент. — Х.: ХНЕУ, 2005. — 336с.
24. Іванов Ю.Б. Проблеми оподаткування суб`єктів малого підприємництва // Фінанси України.- 2002.- № 10.- C.110-120.
25. Каламбет С. В. Податковий потенціал: теорія, практика, управління. — Д.: Наука і освіта, 2001. — 304 с.
26. Кравчук Г. В., Шкарлет С. М. Податковий менеджмент. — Чернігів: РВК "Деснянська правда", 2005. — 331с.
27. рисоватий А.І. Теоретичні засади податку як соціально-економічні категорії // Фінанси України.- 2003.- № 2.- C.4-11.
28. Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система. — Т. : Карт-бланш, 2004. — 331 с.
29. Крисоватий А. І., Кізима А. Я. Податковий менеджмент. — Т. : Карт-бланш, 2004. — 308 с.
30. Кулик В.В. Податки у системі відтворення національної економіки // Фінанси України.- 2003.- № 11.- C.91-98.
31. Кушнарьова Т. Є., Кучерявенко М. П. Система податкових органів України. — Х.: Торсінг, 2000. — 240 с.
32. Лащак В.В. Удосконалення системи прямого оподаткування в Україні // Фінанси України.- 2004.- № 11.- C.26-33.
33. Мазур О.Є. Ефективне оподаткування малого підприємництва в умовах трансформації економіки України // Регіональна економіка.- 2003.- № 1.- C.43-51
34. Мала податкова енциклопедія // Збірник систематизованого законодавства.- 2005.- № 2.
35. Мала українсько-російська енциклопедія з податків: Підприємництво. Економіка. Митниця. Податки. Фінанси. Банки. Право. - К.: ПП "Павлушка", 2000. — 736 с.
36. Марченко В. Б., Легкова М. Ф. Податкове право. — К. : КНЕУ, 2004. — 225с.
37. Матеріали науково-практичної конференції "Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України", м. Ірпінь, жовтень 1999 р. - Ірпінь, 1999. — 412 с.
38. Мельник В. М. Оподаткування та податкове регулювання виробництва. - О.: Астропринт, 1999. — 124 с.
39. Мельник В.М. Обмежувальна та стимулювальна роль податків // Фінанси України.- 2006.- № 1.- C.31-38.
40. Мельник В.М. Сутність податків як проблема категорійно-понятійного апарату податкових фінансів // Актуальні проблеми економіки (укр.).- 2004.- № 5.- C.22-25.
41. Мельник П. В. Розвиток податкової системи в перехідній економіці. - Ірпінь: Видавничий центр Академії ДПС України, 2001. — 355 с.
42. Омелянович Л. О., Папаїка О. О., Орлова В. О., Долматова Г. Є., Веретенникова О. В. Податкова система. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. — 275 с.
43. Паранчук С. В., Романів Є. М., Червінська О. С. Податковий менеджмент. — Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. — 267с.
44. Податкова політика в Україні та її нормативно- правове забезпечення: Зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. конф. 1-2 грудня 2000 року. - Ірпінь, 2001. — 392 с.
45. Податкова система: Навч.-метод. матеріали / Г. М. Коваленко. — Черкаси: ЧДТУ, 2005. — 100 с.
46. Податковий кодекс України й стимулювання вільних підприємців: концепції, програми, технології: Всеукр. наук.-практ. конф., 10-11 березня 2000р., Європейський університет (ЄУФІМБ): Матеріали. – К.: Вид-во Європейського ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. — 141 с.
47. Податковий менеджмент. — К. : ВЦ КНТЕУ, 2003. — 69с.
48. Рева Т. М. Податковий менеджмент. — Д. : ДДФЕІ, 2003. — 232с.
49. Романюк М.В. Податкова система та інвестиційна привабливість економіки України // Фінанси України.- 2006.- № 1.- C.38-43.
50. Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія та практика становлення — К. : Знання-Прес, 2004. — 454с.
51. Тимченко О. М. Податковий менеджмент. — К. : КНЕУ, 2001. — 150 с.
52. Чернецька О. В., Шилінгов В. С. Правові системи сучасності. — Ірпінь, 2003. — 102 с.
53. Шаблиста Л. М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. - К., 2000. — 218 с.
54. Щербанюк О. В. Громадянин як суб'єкт податкових правовідносин. - Чернівці: Рута, 2000. — 278 с.
Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
 • Фінанси підприємства
 • Прямі та непрямі податки на підприємстві (на прикладі конкретного підприємства)
 • Теоретична частина фінанси підприємств
 • Фінанси
 • Система оподаткування підприємств та її вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
 • Прямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства (на прикладі підприємства ВАТ «Укрінтур»)
 • Суть та функції фінансів підприємства. Місцеві податки та збори, їх визначення та вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
 • Система оподаткування підприємств та її вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
 • Система оподаткування підприємств та її вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
 • Фінанси
 • Фінанси підприємств
Cгенерировано за 0.081069 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів