Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Банківський капітал: порядок формування та методи управління (2 частина дипломної)» (ID:21129)

| Размер: 57 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеРозділ 2. Механізм формування та управління складовими банківського капіталу 3
2.1.Власний капітал, його функції та складові 3
2.2.Депозитне формування ресурсів банку та перспективи його розвитку 10
2.3.Формування банківських ресурсів на позичковій основі та методи управління 16
Список літератури 30
Додатки……………………………………………………..……………………35
Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
ЛитератураСписок літератури

1. Конституція України, Закон вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
2. Цивільний кодекс України № 435-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 17, ст.144
3. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, ст.144
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30
5. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 29, ст.238
6. Постанова НБУ вiд 27.08.2004 № 411 Про затвердження Змін до Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків Зареєстровано: Мін юст України вiд 07.09.2004 № 1105/9704
7. Постанова НБУ вiд 10.08.2004 № 377 Про внесення змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні Зареєстровано: Мін юст України вiд 20.08.2004 № 1043/9642
8. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерцій-них банків, затверджена постановою Правління НБУ від 14.04.1998 за №141.
9. Адаменко С.І. Характеристика та класифікація загроз у банківській системі України // стратегічна панорама, № 4, 2004
10. Аржевитин С. Проблемы банковской системы Украины в ХХІ столетии // Мир денег. – 2006. - №6. – С. 22-23.
11. Банківська система в умовах трансформації фінансового ринку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 21—23 травня 2005 р. — К., 2005. — С. 5
12. Банки заслуговують на аванс довіри вкладників // Урядовий кур’єр. — 2006. — 9 грудня (№ 235).
13. Банківське право. Навч. посібник за ред. О.А. Костюченка – К., АСК, 2000
14. Банківське право: українське і європейське / за ред. П. Д. Біленчук – К.: Атіка, 2001
15. Білокінь Г. М. Банківський нагляд та аудит. — Київ: ІТЦ НБУ, 2001. —155с.
16. Бренд Р. Банковская система и контроль за банковской деятельностью в условиях рыночной экономики. — Мюнхен, 1994. — С. 135
17. Волощук І. Шляхи формування конкурентоспроможності банківської системи України // Вісник НБУ. – 2006. - №6. – С. 19-21.
18. Вступ до банківської справи / Під ред. М.І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — С. 93
19. Гамидов Г. Н. Банковское и кредитное дело. - Москва: ЮНИТИ, Банки и биржи, 2002.
20. Гегенхаймер Гері. Закон про комерційні банки: основні розділи та положення // Матеріали семінару “Закон про комерційні банки та його роль в забезпеченні умов ефективної банківської діяльності в Україні” (Україна, Пуща-Озерна, 4—5 червня 2002 р.). — К., 2002. — С. 4
21. Грудзевич У. Проблеми розвитку комерційних банків на регіональному рівні // Регіональна економіка. – 2005. - №2. – С. 59-66.
22. Деньги. Кредит. Банки. Банковские системы отдельных стран: Учебник для вузов./ Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, А.В.Печникова и др. Под ред. Е.Ф.Жукова. -М.: Банки и биржи, 2004. -622c.
23. Донченко Л. Проблемні банки – головний біль банківської системи країни // Вісник НБУ. – 2006. - №10. – С.6-7.
24. Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. — М.: БЕК, 1994. —С. 27
25. Загородній А.Г. та ін. Фінансовий словник. — 4-е вид. випр. і доп. — К.: Знання, 2002. — С. 277, 376
26. Заруба Ю. О. Конкурентоспроможність комерційного банку // Фінанси України. – 2005. – №2. – С. 119-124.
27. Карманов Є. В. Банківське право України: Навчальний посібник. — Харків: Консум, 2000. — 464 с.
28. Качан О.О. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — С. 37—38 Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. — 3-е вид. — К.: А.С.К., 2003. — С. 52—61
29. Колодізєв О. Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування // Банківська справа. – 2006. - №2. – С. 28-29.
30. Кочетков В. М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — Киев: МАУП, 2003.
31. Кротюк В. Стратегія і тактика розвитку банківської системи // Вісник НБУ. – 2000. - №10. – С. 2-3.
32. Лавренчук В. Банківська система як основа легального бізнесу в Україні // Економічний часопис. – 2005. - №3. – С. 13-16.
33. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 20.07.1999 за № 358.
34. Методичні рекомендації щодо контролю за роботою комерційних банків за кореспондентськими рахунками, затверджені постановою Правління НБУ від 04.11.1999 за № 539.
35. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. — К.: Т-во “Знання”, 2004. — С. 282
36. Наказ ДПА України “Про організацію документальних перевірок” від 07.08.1997 за №283.
37. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 11—13
38. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. — М.: Юрист, 1997. —С. 25
39. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. — С. 160—161
40. Остапець А. І., Остапець А. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. – 2005. - №8. – С. 114-117.
41. Пасічник В.В. Банківський нагляд правові засади та проблеми здійснення // Банківське право України / Під заг. ред. А.О. Селіванова. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006. — С. 238
42. Полицатто В.П. Разумное регулирование и банковский надзор. Создание институциональных рамок для банков. — Вашингтон, ИЭР МБ, 1992. — С. 3—4
43. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт. — М.: ИНФРА-М, 1996, — С. 139
44. Про деякі підсумки діяльності комерційних банків України у 2006 році. // Асоціація Українських банків. – с. 1-3.
45. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93
46. Раєвський К.Є., Конеопатська Л.В., Домрачев В.М. - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення – „Банківський нагляд” – 2003 рік
47. Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових послуг України // Банківська справа. – 2005. - №5. – С. 43-45.
48. Селіванов А.О. Банківське право України. Навч. посібник, – Х.: ІнЮре, 2000
49. Сергієнко І., Мар янович Г., Горбачук В. Міжнародні аспекти кредитно-податкової політики України // Економіка Украни. – 2006. - №2. – С. 13-18.
50. Смовженко Т., Хміль Л. Проблеми вдосконалення діяльності комерційних банків в економіці України // Регіональна економіка. – 2004. - №1. – С. 163-169.
51. Советское административное право / Под ред. П.Т. Василенкова. — М.: Юрид. лит., 1990. — С. 240—268
52. Солтис Я. Сучасний стан і основні чинники стабільності банківської системи України // Економічний часопис. – 2005. - №3. – С. 10-11.
53. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. — М.: Все для вас , 1993 — С. 23
54. Цивільне право України: Підруч.: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — К., 2002.
55. Шаров О. Проблеми залучення іноземного капіталу до банківського сектора України // Економічний часопис. – 2007. - №3. – С. 25-27.
56. Шелудько Н. М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. – 2006. - №1. – С. 25-28.
57. Юшко И. Проблемы регулирования банковской деятельности в Украине // Економічний часопис. – 2006. - №3. – С. 11-12.
58. http://kandydat.com.ua/analitika/6_12.htm
59. http://www.zn.kiev.ua/nn/show/439/38244/
60. www.finiz.ru. Банки: Рейтинг 20-ти найбільших банків світу.
61. www.bank.gov.ua
Дополнительная информация3117
Заказ Заказать Купить «Банківський капітал: порядок формування та методи управління (2 частина дипломної)»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ
  • Капітал банку та принципи його формування
  • Управління асортиментом та якістю товарів та послуг
  • Трудовий потенціал підприємства
  • Позиковий капітал підприємства його види, порядок формування і використання
  • К/р з міжнародного фінансового менеджменту
  • Формування асортименту товарів в торговому підприємстві
  • Управління поточними витратами торговельного підприємства
  • Оперативне управління виробничими запасами в умовах ринкової економіки
  • Оперативне управління виробничими запасами в умовах ринкової економіки
Cгенерировано за 0.202096 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів