Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

Тема: «Розвиток іпотечного кредитування в Україні» (ID:21050)

| Размер: 68 кб. | Объем: 57 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 22.04.2008 | Код продавца: 3 |
СодержаниеВступ 3
Розділ 1.Теоретичні засади іпотечного кредитування 5
1.1.Сутність та види іпотечного кредитування 5
1.2.Зарубіжний досвід на прикладі німецької та американської моделей 15
1.3.Становлення іпотечного кредитування в Україні 23
Розділ 2.Аналіз практики іпотечного кредитування в КБ “НАДРА” 29
2.1.Загальна характеристика КБ “НАДРА” та його місце в банківській системі України 29
2.2.Аналіз кредитного портфелю та особливості політики банку, щодо іпотечного кредитування 30
Розділ 3.Перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні 35
Висновки 52
Список літератури 54

Просмотр Просмотр текста работы перед покупкой...
Литература1. Конституція України, Закон вiд 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141
2. Цивільний кодекс України № 435-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 17, ст.144
3. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, ст.144
4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” вiд 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30
5. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 № 679-XIV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 29, ст.238
6. Адаменко С.І. Характеристика та класифікація загроз у банківській системі України // стратегічна панорама, № 4, 2004
7. Аржевитин С. Проблемы банковской системы Украины в ХХІ столетии // Мир денег. – 2000. - №6. – С. 22-23.
8. Банківська система в умовах трансформації фінансового ринку: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 21—23 травня 2003 р. — К., 2003. — С. 5
9. Банки заслуговують на аванс довіри вкладників // Урядовий кур’єр. — 2004. — 9 грудня (№ 235).
10. Банківське право. Навч. посібник за ред. О.А. Костюченка – К., АСК, 2000
11. Банківське право: українське і європейське / за ред. П. Д. Біленчук – К.: Атіка, 2001
12. Білокінь Г. М. Банківський нагляд та аудит. — Київ: ІТЦ НБУ, 2001. —155с.
13. Бренд Р. Банковская система и контроль за банковской деятельностью в условиях рыночной экономики. — Мюнхен, 1994. — С. 135
14. Волощук І. Шляхи формування конкурентоспроможності банківської системи України // Вісник НБУ. – 2001. - №6. – С. 19-21.
15. Вступ до банківської справи / Під ред. М.І. Савлука. — К.: Лібра, 1998. — С. 93
16. Волков С. С. Іпотечні цінні папери-перспективи розвитку в Україні. Презентація - К:УНІА, 2005. -28 с.
17. Гамидов Г. Н. Банковское и кредитное дело. - Москва: ЮНИТИ, Банки и биржи, 2002.
18. Грудзевич У. Проблеми розвитку комерційних банків на регіональному рівні // Регіональна економіка. – 2001. - №2. – С. 59-66.
19. Гринько О.Л. Ресурсне забезпечення банківського іпотечного житлового кредитування. Тернопіль.2005 р.
20. Деньги. Кредит. Банки. Банковские системы отдельных стран: Учебник для вузов./ Е.Ф.Жуков, Л.М.Максимова, А.В.Печникова и др. Под ред. Е.Ф.Жукова. -М.: Банки и биржи, 2001. -622c.
21. Донченко Л. Проблемні банки – головний біль банківської системи країни // Вісник НБУ. – 2000. - №10. – С.6-7.
22. Драпіковський О., Іванова І. Оцінка нерухомості при іпотечному кредитуванні // Українське комерційне право. -2005. -№2. -С. 59-68.
23. 8. Задерей Н. Іпотеку затаврували // Контракти. -2004. -№15.
24. Загородній А.Г. та ін. Фінансовий словник. — 4-е вид. випр. і доп. — К.: Знання, 2002. — С. 277, 376
25. Заруба Ю. О. Конкурентоспроможність комерційного банку // Фінанси України. – 2001. – №2. – С. 119-124.
26. Карманов Є. В. Банківське право України: Навчальний посібник. — Харків: Консум, 2000. — 464 с.
27. Качан О.О. Банківське право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — С. 37—38 Костюченко О.А. Банківське право: Підручник. — 3-е вид. — К.: А.С.К., 2003. — С. 52—61
28. Колодізєв О. Становлення банківської системи України: минуле, світовий досвід, проблеми реформування // Банківська справа. – 2000. - №2. – С. 28-29.
29. Кочетков В. М. Основы управления современным коммерческим банком: Учеб. пособие. — Киев: МАУП, 2003.
30. Кротюк В. Стратегія і тактика розвитку банківської системи // Вісник НБУ. – 2000. - №10. – С. 2-3.
31. Колосінський І.А. Перспективи випуску в Україні структурованих іпотечних облігацій. 2007 р.
32. Ковалишин А. Законодательство-2006: новые возможности // ЛIГАБiзнесIнформ. -2006.
33. Ковалишин А. Ипотека в Украине: продвижение и перспективы // ЛIГАБiзнесIнформ. -2005.
34. Корінець Р. Деякі проблеми розвитку іпотечного кредитування сільського господарства // Українське комерційне право. -2006. -№2. -С. 49-58.
35. Кручок С. Передумови та перспективи розвитку іпотеки в Україні // Українське комерційне право. -2003. -№2. -С. 15-22.
36. Кукса В. Іграшка для банкірів, або іпотека на дисплеї калькулятора // Дзеркало тижня. -2006. -№8.
37. Кулинич П. Іпотека в Україні: на шляху з минулого в майбутнє // Українське комерційне право. -2005. -№2. -С. 3-14.
38. Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджені постановою Правління НБУ від 20.07.1999 за № 358.
39. Методичні рекомендації щодо контролю за роботою комерційних банків за кореспондентськими рахунками, затверджені постановою Правління НБУ від 04.11.1999 за № 539.
40. Міщенко В.І., Кротюк В.Л. Центральні банки: організаційно-правові засади. — К.: Т-во “Знання”, 2004. — С. 282
41. Національний банк і грошово-кредитна політика: Підручник /За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Мороза. — К.: КНЕУ, 1999. — С. 11—13
42. Носік В. Проблеми формування правового інституту іпотеки землі в Україні // Українське комерційне право. -2005. -№2. -С. 31-38.
43. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. — М.: Юрист, 1997. —С. 25
44. Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. — С. 160—161
45. Остапець А. І., Остапець А. В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. – 2000. - №8. – С. 114-117.
46. Пасічник В.В. Банківський нагляд правові засади та проблеми здійснення // Банківське право України / Під заг. ред. А.О. Селіванова. — К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2000. — С. 238
47. Проблемный срез развития ипотеки в Украине. // Аналітик. 2006.
48. Раєвський К.Є., Конеопатська Л.В., Домрачев В.М. - Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення – „Банківський нагляд” – 2003 рік
49. Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових послуг України // Банківська справа. – 2000. - №5. – С. 43-45.
50. Селіванов А.О. Банківське право України. Навч. посібник, – Х.: ІнЮре, 2000
51. Сергієнко І., Мар янович Г., Горбачук В. Міжнародні аспекти кредитно-податкової політики України // Економіка Украни. – 2001. - №2. – С. 13-18.
52. Соболєв О.В. Характеристика суб’єктів договірних правовідносин з кредитування житлового будівництва // Вісн. Ун-ту внутрішніх справ. - 2005. - № 10. - С. 232-235.
53. Шаров О. Проблеми залучення іноземного капіталу до банківського сектора України // Економічний часопис. – 2001. - №3. – С. 25-27.
54. Шелудько Н. М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. – 2000. - №1. – С. 25-28.
55. Юшко И. Проблемы регулирования банковской деятельности в Украине // Економічний часопис. – 2001. - №3. – С. 11-12.
56. http://kandydat.com.ua/analitika/6_12.htm
57. http://www.zn.kiev.ua/nn/show/439/38244/
58. www.nadra.com .ua
59. www.bank.gov.ua
60. http://credit-rating.com.ua
Дополнительная информация75023
Заказ Заказать Купить «Розвиток іпотечного кредитування в Україні»
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Шляхи удосконалення розвитку іпотечного житлового кредитування в Україні
  • ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ В УКРАЇНІ
  • Іпотечні операції банку
  • Іпотечний кредит
  • Моніторинг ринку іпотечного кредитування в Україні
  • Дохідна іпотека, її роль в розвитку України
  • Іпотечні банки та перспективи їх розвитку в Україні (2 частина диплому)
  • Іпотечні банки та перспективи їх розвитку в Україні (Вторая часть)
  • ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ
  • Процес організації банківського іпотечного кредитування
Cгенерировано за 0.162673 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів